Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
10.2.2 PENDEKATAN PSIKOLOGI1 . T E O R I I N I M E N G K A J I U S A HAWA NA N DA R I S U D U TP E R S O N A L I T I .2 . ...
cirI–CIRI PERSONALITI USAHAWANAN1. Keperluan kepada pencapaian- Mempunyai kehendak yang kuat untukmenyelesaikan masalah de...
2. Lokus Kawalan Lokus kawalan luaran- Percaya kepadabahawa apa-apa yang berlaku terhadapmereka secara kebetulan, nasib @...
3. Kecenderungan Mengambil RisikoUsaha penerokaan baharumerupakan aktiviti yangberisiko tinggiModal pembiayaannyadikenal...
10.2.3 Pendekatan Sosiologi Max Weber mengemukakan model keusahawanan dgnmemasukkan unsur keagamaan sebagai asas kejayaan...
10.3 ciri-ciri usahawan berjaya10.3.1 Sifat Peribadi uSahawanan Berjaya1. Komitmen dan nekad2. Berinisiatif3. Berkainginan...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kumpulan 2

5.475 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kumpulan 2

 1. 1. 10.2.2 PENDEKATAN PSIKOLOGI1 . T E O R I I N I M E N G K A J I U S A HAWA NA N DA R I S U D U TP E R S O N A L I T I .2 . C I R I - C I R I U S A H AWA NA N A DA LA H B E R B E ZA DE N G A NO R A N G YA N G B U K A N U S A H AWA N A N S E P E RT I :- K E P E R L U A N K E PA D A P E N C A PA I A N- L O K U S K AWA L A N- K E C E N D E R U N G A N M E N G A M B I L R I S I K O10.2 TEORIKEUSAHAWANAN
 2. 2. cirI–CIRI PERSONALITI USAHAWANAN1. Keperluan kepada pencapaian- Mempunyai kehendak yang kuat untukmenyelesaikan masalah dengan sendiri.- Meletakkan matlamat dan mencapainya- Suka menerima maklum balas- Penanggung risiko yang sederhana
 3. 3. 2. Lokus Kawalan Lokus kawalan luaran- Percaya kepadabahawa apa-apa yang berlaku terhadapmereka secara kebetulan, nasib @disebabkan olh sesuatu di luar kawalanmereka. Lokus kawalan dalaman- Percaya bahawamereka yang mengawal sebahagian besarmasa depan mereka melalui usaha sendiri.
 4. 4. 3. Kecenderungan Mengambil RisikoUsaha penerokaan baharumerupakan aktiviti yangberisiko tinggiModal pembiayaannyadikenali sebagai modalberisiko.
 5. 5. 10.2.3 Pendekatan Sosiologi Max Weber mengemukakan model keusahawanan dgnmemasukkan unsur keagamaan sebagai asas kejayaanseseorang usahawan. Kajian beliau berasaskan penganut agama Prostestantyang telah mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi. Everett Hagen menyatakan bahawa usahawan lahirdaripada kumpulan bawahan yg tidak berpuas hati dgnkepincangan dlm msyarakat. Model Pembangunan Sosial myatakan bhwa usahawanlahir daripada proses sosiologi masyarakat.
 6. 6. 10.3 ciri-ciri usahawan berjaya10.3.1 Sifat Peribadi uSahawanan Berjaya1. Komitmen dan nekad2. Berinisiatif3. Berkainginan terhadap tanggungjawab4. Sentiasa melihat dan merebut peluang5. Bertolak-ansur terhadap risiko, kekaburan, danketidakpastian6. Beryakinan diri7. Berfikiran kreatif dan inovatif

×