Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Weitere von Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Budowa atomu

 1. 1. BUDOWA ATOMU wykonała: mgr Agnieszka Szafran
 2. 2. Spis treści: 1. Teoria atomistyczna 2. Budowa atomu 3. Obliczanie ilości cząstek elementarnych w atomie 4. Rozmieszczanie elektronów na powłokach elektronowych 5. Przykłady i ćwiczenia
 3. 3. Teoria atomistyczna W V wieku p.n.e starożytny filozof Demokryt głosił, że materia składa się z bardzo małych kulek – atomów, jednak swojej teorii nie mógł poprzeć dowodami eksperymentalnymi. Po dwudziestu wiekach dopiero Dalton (w 1805r) skonkretyzował zasadnicze założenia atomistycznej teorii:
 4. 4. a) pierwiastki składają się z niezmiernie małych, niepodzielnych cząstek (atomów), które zachowują swoją indywidualność podczas przemian fizycznych i chemicznych, b) wszystkie atomy jednego pierwiastka są jednakowe, atomy różnych pierwiastków różnią się wielkością, masą i właściwościami, c) chemiczne łączenie się pierwiastków jest łączeniem się poszczególnych atomów
 5. 5. Atom składa się z jądra okrążanego przez jeden lub większą liczbę ujemnie naładowanych cząstek, zwanych elektronami. Podstawowymi składnikami jądra są nukleony, czyli dodatnie protony i pozbawione ładunku neutrony.
 6. 6. Wokół jądra znajduje się przestrzeń, w której poruszają się elektrony. Jądro atomowe otoczone jest szeregiem powłok elektronowych o wzrastającym promieniu. Promień powłoki jest w przybliżeniu 100 000 razy większy niż promień jądra.
 7. 7. Rodzaje cząstek elementarnych nazwa symbol ładunek masa proton neutron elektron p n e +1 0 -1 1u 1u 1/1840u
 8. 8. jądro atomowe (protony i neutrony) powłoki elektronowe powłoka walencyjna elektrony Model budowy atomu (przykład)
 9. 9. Atom w normalnym stanie jest elektrycznie obojętny, z czego wynika, że jądro zawiera całkowitą liczbę dodatnich ładunków elementarnych (protonów) równą liczbie ujemnych ładunków elementarnych (elektronów).
 10. 10. Liczbę dodatnich ładunków elementarnych (protonów) nazywamy liczbą atomową – Z. Jest ona charakterystyczna dla atomu danego pierwiastka chemicznego (liczba porządkowa w układzie okresowym pierwiastków). O masie całkowitej jądra decyduje łączna liczba nukleonów (protony i neutrony) w jądrze atomu danego pierwiastka chemicznego i równa jest liczbie masowej A.
 11. 11. Podsumujmy: składniki atomu: proton - neutron - elektron(y) - składniki jądra atomowego zwane nukleonami krążą po powłokach (1840 razy lżejszy od protonu i neutronu)
 12. 12. Obliczanie ilości cząstek elementarnych w atomie ilość elektronów e(-) = Z ilość protonów p(+) = Z (ilość elektronów = ilości protonów ) ilość neutronów n(0) = A - Z liczba masowa liczba atomowa
 13. 13. Przykład: C 12 6 e (-) = 6 p (+) = 6 n (0) = 12 – 6 = 6
 14. 14. Na 23 11 e (-) = p (+) = n (0) = 11 11 23 – 11 = 12
 15. 15. Pb 207 82 e (-) = p (+) = n (0) = 82 82 207 – 82 = 125
 16. 16. I 127 53 e (-) = p (+) = n (0) = 53 53 127 – 53 = 74
 17. 17. Orbity (powłoki elektronowe), po których krążą elektrony nazywamy kolejnymi literami alfabetu zaczynając od K. + KL M NO P Q
 18. 18. Maksymalną ilość elektronów na powłokach elektronowych obliczamy ze wzoru: 2n2 n – numer powłoki elektronowej
 19. 19. Maksymalne upakowanie elektronów na poszczególnych powłokach elektronowych powłoka elektronowa maksymalna ilość elektronów K L M N O P (2*12=2) 2 (2*22=8) 8 (2*32=18) 18 (2*42=32) 32 (2*52=50) 50 (2*62=72) 72
 20. 20. Numer okresu (od 1 do 7) w układzie okresowym mówi nam o ilości powłok elektronowych w atomie danego pierwiastka chemicznego.
 21. 21. Numer grupy lub numer grupy pomniejszony o 10 (dla grup o numerach od 13 do 18) mówi nam o liczbie elektronów walencyjnych tj. elektronów na najbardziej zewnętrznej powłoce elektronowej.
 22. 22. Rozmieszczenie elektronów w atomie węgla: C 12 6 p (+) = 6 e (-) = 6 n (0) = 12 – 6 = 6 2 okres – 2 powłoki elektronowe (K L) 14 grupa – 4 elektrony walencyjne K 2 L 4
 23. 23. Rozmieszczenie elektronów w atomie sodu: Na 23 11 p (+) = e (-) = n (0) = 3 okres – 3 powłoki elektronowe (K L M) 1 grupa – 1 elektron walencyjny K 2 L x M 1 11 11 23 – 11 = 12 11–(2+1)=8 X= 8
 24. 24. Rozmieszczenie elektronów w atomie ołowiu: Pb 207 82 p (+) = e (-) = n (0) = 6 okres – 6 powłok elektronowych (K L M N O P) 14 grupa – 4 elektronów walencyjnych K 2 L 8 M 18 N 32 O x P 4 82 82 207 – 82 = 125 82–(2+8+18+32+4)=18 X= 18
 25. 25. Rozmieszczenie elektronów w atomie jodu: J 127 53 p (+) = e (-) = n (0) = 5 okres – 5 powłok elektronowych (K L M N O) 17 grupa – 7 elektronów walencyjnych K 2 L 8 M 18 N x O 7 53 53 127 – 53 = 74 53–(2+8+18+7)=18 X= 18
 26. 26. Podsumujmy: składniki atomu: proton - neutron - elektron(y) - składniki jądra atomowego zwane nukleonami krążą po powłokach (1840 razy lżejszy od protonu i neutronu)
 27. 27. jądro atomowe (protony i neutrony) powłoki elektronowe powłoka walencyjna elektrony Model budowy atomu (przykład)
 28. 28. Liczbę dodatnich ładunków elementarnych (protonów) nazywamy liczbą atomową – Z. Jest ona charakterystyczna dla atomu danego pierwiastka chemicznego (liczba porządkowa w układzie okresowym pierwiastków). O masie całkowitej jądra decyduje łączna liczba nukleonów (protony i neutrony) w jądrze atomu danego pierwiastka chemicznego i równa jest liczbie masowej A.
 29. 29. Atom w normalnym stanie jest elektrycznie obojętny, z czego wynika, że jądro zawiera całkowitą liczbę dodatnich ładunków elementarnych (protonów) równą liczbie ujemnych ładunków elementarnych (elektronów).
 30. 30. Obliczanie ilości cząstek elementarnych w atomie ilość elektronów e(-) = Z ilość protonów p(+) = Z (ilość elektronów = ilości protonów ) ilość neutronów n(0) = A - Z liczba masowa liczba atomowa
 31. 31. Numer okresu (od 1 do 7) w układzie okresowym mówi nam o ilości powłok elektronowych w atomie danego pierwiastka chemicznego.
 32. 32. Numer grupy lub numer grupy pomniejszony o 10 (dla grup o numerach od 13 do 18) mówi nam o liczbie elektronów walencyjnych tj. elektronów na najbardziej zewnętrznej powłoce elektronowej.

×