Anzeige
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
Anzeige
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf
Nächste SlideShare
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدةمكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

موجز حول النظام القانوني للوثيقة الادارية (2).pdf

  1. 1 1 - ‫اإلدارية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تعريف‬ ‫تكتسييي‬ ‫قيييو‬ ‫ييي‬ ‫ت‬ ‫ييير‬ ‫ت‬ ‫لييي‬ ‫بداظ‬ ‫تمبرايييب‬ ‫تب‬ ‫تبلرييية‬ ‫باليييية‬ ‫ارداريييية‬ ‫الوثيقييية‬ ‫يي‬‫ي‬‫ل‬ ‫الع‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ييب‬‫ي‬‫ل‬ ّ‫يييب‬‫ي‬‫التقي‬ ‫يية‬‫ي‬‫الرمبت‬ ‫يي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يير‬‫ي‬‫تيس‬ ّ‫ييبس‬‫ي‬،‫الاي‬ ‫با‬ ‫يي‬‫ي‬‫األش‬ ‫ن‬ ‫يزظ‬ ‫ر‬ ‫التبري‬ .‫الوطنية‬ ‫الاوية‬ ‫بئز‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ييب‬‫ي‬‫الق‬ ‫يين‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫األ‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫يير‬‫ي‬ ‫يي‬‫ي‬‫م‬ 95 ‫يينة‬‫ي‬‫لس‬ 1988 ‫يي‬‫ي‬ ‫ري‬ ‫يي‬‫ي‬‫الل‬ 2 ‫س‬ ‫ب‬ 1988 ‫ييييبئر‬‫ي‬‫الوث‬ ‫ييييو‬‫ي‬‫ل‬ ‫يييي‬‫ي‬ ‫ت‬ ‫يييية‬‫ي‬‫ارداري‬ ‫يييية‬‫ي‬‫الوثيق‬ ‫ا‬ ‫يييييف‬‫ي‬‫األرش‬ ّ‫يييييف‬‫ي‬‫تبألرش‬ ‫يييير‬‫ي‬ ‫اللتع‬ ‫عنيييو‬ ‫ب‬ ‫يي‬‫ي‬‫طميع‬ ‫يي‬‫ي‬‫ش‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫ييبط‬‫ي‬‫ا‬ ‫ييية‬ ‫لبر‬ ‫ييبك‬‫ي‬‫بثن‬ ‫ييب‬‫ي‬‫يا‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫اب‬ ‫يي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫يي‬‫ي‬‫الت‬ ‫ب‬ ‫يية‬‫ي‬،‫اي‬ ‫ب‬ ‫ييو‬‫ي‬‫ل‬ ‫يير‬‫ي‬ ‫ر‬ ‫يي‬‫ي‬ ّ‫ييب‬‫ي‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫اب‬ ‫ييك‬‫ي‬‫ش‬ ‫ييب‬‫ي‬‫ا‬ ‫تبري‬ ‫ييب‬‫ي‬ ‫ييب‬‫ي‬‫ال‬ ‫يية‬‫ي‬‫ةبم‬ ‫ب‬ ‫يية‬‫ي‬ ‫يييبس‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ييية‬‫ي‬‫مي‬ ‫ت‬ ‫يييب‬‫ي‬‫الع‬ ‫يييبل‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ظ‬ ‫ييي‬‫ي‬‫بئ‬ ‫ل‬ ‫األرشييييف‬ ‫ظ‬ ‫ييي‬‫ي‬‫برم‬ ‫يييل‬‫ي‬‫ل‬ ‫ت‬ ‫يييبئر‬‫ي‬‫الوث‬ ‫يييائ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ييي‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫األش‬ ‫قو‬ ‫إثمبس‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫الم‬ ‫ر‬ ‫الت‬ .
  2. 2 2 - ‫اإلدارية‬ ‫الوثيقة‬ ‫رير‬ ‫ت‬ ‫ضواتط‬ - ‫اإلدار‬ ‫س‬ ‫التس‬ ‫ترا‬ ‫ا‬ - - ‫ب‬ ‫وا‬ ‫بظ‬ ‫را‬ ‫اإلدارية‬ ‫لية‬ ‫اللس‬ ‫الوثيقة‬ ‫ن‬ ‫رظ‬ ‫اللن‬ - - ‫اللان‬ ‫السر‬ ‫ى‬ ‫بظ‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ا‬ - ‫ييييز‬‫ي‬‫يتلي‬ ‫رررراب‬‫ر‬ ‫قةو‬ ‫قص‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫وا‬ ‫ص‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫قلةقمي‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫االد‬ ‫قة‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫تحري‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ارق‬ ‫قيةقما‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررررق‬‫ر‬ ‫قا‬ ‫مو‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررم‬‫ر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫رت‬ ‫ي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قيةقما‬ ‫االد‬ ‫ة‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ص‬ ‫قةرررر‬ ‫ب‬ ‫رررر‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫رررر‬ ‫االدررررب‬ ‫قة‬ ‫ررررة‬ ‫ررررر‬ ‫ت‬ ‫ررررة‬ ‫قة‬ ‫قيةقميررررب‬ ‫ةالب‬ ‫ررررد‬ ‫قةو‬ ‫قنررررر‬ ‫ج‬ ‫جرررر‬ ‫ررررررررررررررررررررة‬‫ر‬ ‫قةو‬ ‫ررررررررررررررررررررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررررررررررررررررررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررررررررررررررررررر‬‫ر‬ ‫قةح‬ ‫ررررررررررررررررررررر‬‫ر‬‫قج‬ ‫م‬ ‫رررررررررررررررررررر‬‫ر‬ ‫ح‬ ‫قس‬ . ‫ص‬ ‫دالد‬ ‫قة‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫االوالب‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫مو‬ ‫ب‬ ‫قة‬ ‫ه‬ 3 - ‫ة‬ ‫النس‬ ‫ية‬ ‫ارم‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تين‬ ‫التلييز‬ • ‫يييية‬ ‫ب‬ ‫األ‬ ‫الوثيقييية‬ ‫اررر‬ ‫ا‬ ‫ررر‬ ‫يح‬ ‫ا‬ ‫قةررر‬ ‫رر‬‫ر‬‫قةوا‬ ‫ح‬ ‫االدرررب‬ ‫قة‬ ‫اررر‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫ررر‬ ‫تطارررذ‬ ‫ةادالررر‬ ‫قاالرررب‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫ررر‬ ‫د‬ ‫ررر‬ ‫ت‬ ‫امرررالة‬ ‫خ‬ ‫ررر‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫اررر‬ ‫م‬ ‫اررر‬ ‫قةوما‬ ‫حشرررو‬ ‫ررالب‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫تح‬ ‫ررم‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ج‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫تو‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫قيةقما‬ ‫رر‬‫ر‬‫ةمو‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫اشو‬ ‫صحكد‬ ‫اال‬ ‫ات‬ ‫تح‬ ‫ح‬ ‫حنشأت‬ ‫ة‬ ‫قة‬ ‫قلةقميب‬ ‫ب‬ ‫قة‬ ‫ةدى‬ ‫ت‬ . • ‫ويييية‬ ‫الوب‬ ‫ة‬ ‫النسييي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ح‬ ‫سرررالب‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ةا‬ ‫اارررب‬ ‫او‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ن‬ ‫اررر‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫ررر‬ ‫تطارررذ‬ ‫ة‬ ‫رررى‬‫ر‬ ‫ح‬ ‫ررب‬‫ر‬‫قةقمي‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫قة‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ررد‬‫ر‬‫ج‬ ‫ت‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫اما‬ ‫رر‬‫ر‬‫حق‬ ‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫رررب‬‫ر‬‫قالو‬ ‫ة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫تك‬ . ‫ررر‬‫ر‬ ‫اال‬ ‫رررات‬‫ر‬ ‫تح‬ ‫ح‬ ‫رررالب‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬‫نش‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫رررر‬‫ر‬‫حش‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررب‬‫ر‬‫من‬ ‫ةود‬ ‫ص‬ ‫ةو‬ ‫رررد‬‫ر‬‫اح‬ ‫دقا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قس‬ ‫ررردو‬‫ر‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫ت‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ .‫رررالب‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ةك‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ةال‬ ‫قةو‬ ‫ررراحب‬‫ر‬ ‫قةو‬ ‫ررردى‬‫ر‬‫ة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫تح‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررالب‬‫ر‬‫س‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ررراالب‬‫ر‬،‫ح‬ ‫رررل‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حا‬ ‫قم‬ ‫ررر‬‫ر‬‫س‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫تد‬ ‫ل‬ ‫ررردو‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫صح‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ة‬ ‫تط‬ ‫مي‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ةو‬ ‫ص‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ال‬ ‫ام‬ ‫ررررو‬‫ر‬‫ال‬ ‫ق‬ ‫د‬،‫ح‬ ‫ن‬ ‫اة‬ ‫قةرغد‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫قلس‬ ‫الوكة‬ ‫يب‬ ‫ن‬ ‫قة‬ ‫ب‬ ‫قة‬ . • ‫ية‬ ‫األمييي‬ ‫ة‬ ‫النسييي‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ن‬ ‫ررر‬ ‫ا‬ ‫ررردم‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫يوكرررة‬ ‫االدرررب‬ ‫ةا‬ ‫ةررر‬ ‫ق‬ ‫مو‬ ‫ررر‬ ‫قة‬ ‫رررة‬ ‫اة‬، ‫ق‬ ‫صم‬ ‫ط‬ ‫االدب‬ ‫ةا‬ ‫تمطة‬ ‫ة‬ ‫قة‬ ‫م‬ ‫قةمدا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تح‬ ‫ة‬ ‫كرمو‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ،‫ح‬
  3. 3 4 - ‫اردارية‬ ‫الوثيقة‬ ‫ر‬ ‫الت‬ ‫يبس‬ ‫لعل‬ ‫اللنظب‬ ‫الترتيم‬ ‫و‬ ‫القب‬ ‫اإلطبر‬ 1 ) ‫ين‬ ‫القوا‬ - ‫دة‬ ‫ن‬ ‫ق‬ 95 ‫ب‬ ‫ة‬ 1988 ‫ة‬ ‫ادمخ‬ 2 ‫م‬ ‫ح‬ 1988 . ‫مشال‬ ‫ص‬ ‫ماذ‬ ‫ي‬ - ‫رررردة‬ ‫ن‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ق‬ 55 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1991 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 22 ‫رررب‬‫ر‬‫ياال‬ ‫ج‬ 1991 ‫ةقب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ةو‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫رررب‬‫ر‬‫قةوبرا‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ةا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قلق‬ ‫ررر‬‫ر‬‫م‬ ‫قة‬ ‫رررب‬‫ر‬‫قال‬ ‫قت‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ 29 ‫ررر‬‫ر‬‫ري‬ ‫ح‬ 1991 ‫رررالة‬‫ر‬‫ص‬ .‫قةشمبالب‬ ‫الة‬ ‫قة‬ ‫ميب‬ ‫جو‬ ‫اب‬ ‫اك‬ ‫الب‬ ‫ن‬ ‫قة‬ ‫ميب‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫اب‬ ‫اك‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ق‬ 112 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1996 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 30 ‫رررروبر‬‫ر‬ ‫ةي‬ 1996 ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ةاودس‬ ‫سبب‬ ‫قةوح‬ .‫م‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫قررر‬ 57 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 2000 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 13 ‫ق‬ ‫جررر‬ 2000 ‫توررر‬ ‫درررالا‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ .‫ة‬ ‫قةمد‬ ‫م‬ ‫قا‬ ‫قلة‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫اة‬ ‫ع‬ ‫صمض‬ - ‫ررررردة‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ق‬ 83 ‫ب‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2000 ‫رررررة‬‫ر‬ ‫ررررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 9 ‫م‬ ‫ح‬ 2000 ‫ةلم‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ةوب‬ ‫ص‬ ‫رررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫مو‬ ‫قة‬ - ‫ررررردة‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ق‬ 84 ‫ب‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2000 ‫رررررة‬‫ر‬ ‫ررررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 24 ‫م‬ ‫ح‬ 2000 ‫قم‬ ‫ررررررق‬‫ر‬‫صب‬ ‫رررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫رقخ‬ ‫قل‬ - ‫رررر‬‫ر‬‫ق‬ ‫رررردة‬‫ر‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫س‬ ‫حس‬ ‫ن‬ 63 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2004 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 27 ‫ررررب‬‫ر‬‫ياال‬ ‫ج‬ 2004 ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫الب‬ ‫قةش‬ ‫م‬ ‫قةومطال‬ ‫يب‬ ‫صحو‬ 2 ) ‫يب‬ ‫اللرا‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ارس‬ 41 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2011 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 26 ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ 2011 ‫ررر‬‫ر‬‫ة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫ال‬ ‫ةا‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬‫ارس‬ 54 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2011 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 11 ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ج‬ 2011 ‫رر‬‫ر‬‫تو‬ ‫ررالا‬‫ر‬‫د‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رررردة‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قةورس‬ 41 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2011 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫قةو‬ 26 ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ 2011 ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫قةو‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫ال‬ ‫ةا‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫قة‬ 3 ) ‫ر‬ ‫ا‬ ‫األ‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫حا‬ 1979 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1988 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 13 ‫رررروبر‬‫ر‬ ‫ةي‬ 1988 ‫ررررالد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫ة‬ ‫ط‬ ‫قة‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫الالر‬ ‫ت‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫حا‬ 1981 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1988 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫قةو‬ 13 ‫ررروبر‬‫ر‬ ‫ةي‬ 1988 ‫رررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫رررال‬‫ر‬‫س‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررررا‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ترقتال‬ ‫ط‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ . ‫قةم‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قيطدخ‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫تح‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫تدا‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حا‬ 1351 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1989 ‫رررة‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 7 ‫وبر‬ ‫سرررب‬ 1989 ‫رر‬‫ر‬‫نا‬ ‫رررب‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ااالة‬ ‫م‬ ‫قةو‬ ‫تأجالر‬ .‫مو‬ ‫ق‬ ‫غالر‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫ط‬ ‫قة‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ادس‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫حارررررر‬ 1221 ‫ب‬ ‫ررررر‬ ‫ة‬ 1993 ‫رررررة‬ ‫اررررردمخ‬ 7 ‫ق‬ ‫جررررر‬ 1993 ‫اررررردق‬ ‫ص‬ ‫مارررررذ‬ ‫ي‬ ‫ررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ةا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫رر‬‫ر‬‫ةامو‬ ‫ن‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫اال‬ ‫ةا‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫ررد‬‫ر‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ن‬ ‫ية‬ ‫رر‬‫ر‬‫ك‬ ‫ة‬ ‫ررب‬‫ر‬‫اراا‬ ‫قم‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫قةودس‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫قةوحاال‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫ةاد‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫قة‬ .‫قيةقميب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬
  4. 4 - ‫ررررردة‬‫ر‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫حا‬ 1219 ‫ب‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1993 ‫رررررة‬‫ر‬ ‫ررررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 7 ‫ق‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ج‬ 1993 ‫رررررأجالر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫رررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫اررررر‬ ‫قة‬ ‫ررررر‬ ‫الرررررر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫ةالب‬ ‫م‬ ‫قلسررررر‬ ‫طرررررب‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫مادرررررب‬ ‫قةو‬ ‫الب‬ ‫قلسررررر‬ ‫ع‬ ‫وررررر‬ ‫ق‬ . ‫ن‬ ‫ال‬، ‫قيةقميب‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫حا‬ 1451 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1993 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 5 ‫رررب‬‫ر‬‫ياال‬ ‫ج‬ 1993 ‫ةالب‬ ‫رررد‬‫ر‬ ‫ةو‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ةا‬ ‫بب‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫قةح‬ ‫را‬ ‫قة‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ة‬ - ‫ررردة‬ ‫حارررر‬ 541 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1994 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 10 ‫م‬ ‫اررر‬ 1994 ‫ارررر‬ ‫ق‬ ‫توررر‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ ‫ررردة‬ 1221 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1993 ‫رررة‬ ‫قةوررردمخ‬ 7 ‫ق‬ ‫جررر‬ 1993 ‫اراارررب‬ ‫اررردق‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫قةو‬ ‫ررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫قة‬ ‫ررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ةا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫رر‬‫ر‬‫ةامو‬ ‫ن‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫اال‬ ‫ةا‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫ررد‬‫ر‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ن‬ ‫ية‬ ‫رر‬‫ر‬‫تك‬ ‫ررررربغب‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫قم‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫قةودس‬ ‫قةوحاالرررررب‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫ةرررررب‬ ‫ةاد‬ .‫قيةقميب‬ - ‫ررررد‬‫ر‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫حا‬ ‫ة‬ 1618 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1994 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 26 ‫ررررب‬‫ر‬‫ياال‬ ‫ج‬ 1994 ‫ررررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫الالره‬ ‫ت‬ ‫طريدب‬ ‫ةألمشال‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ ‫البب‬ ‫تر‬ - ‫ررررردة‬ ‫حارررررر‬ 389 ‫ب‬ ‫ررررر‬ ‫ة‬ 1997 ‫رررررة‬ ‫اررررردمخ‬ 21 ‫ررررررا‬ ‫ال‬ 1997 ‫ارررررالد‬ ‫ص‬ ‫مارررررذ‬ ‫ي‬ .‫ة‬ ‫ط‬ ‫قة‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫الالر‬ ‫ت‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫حا‬ 2548 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1998 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 28 ‫رررروبر‬‫ر‬ ‫ةي‬ 1998 ‫ررررالا‬‫ر‬‫د‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رردة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ 1981 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1988 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫قةو‬ 13 ‫رروبر‬‫ر‬ ‫ةي‬ 1988 ‫ررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫قةو‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫رررال‬‫ر‬‫س‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررررا‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ترقتال‬ ‫ط‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ . ‫قةم‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قيطدخ‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫تح‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫تدا‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حا‬ 675 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1999 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 29 ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ 1999 ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ة‬ ‫الة‬ ‫ر‬ ‫قةو‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫سة‬ ‫س‬ ‫ق‬ . ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ - ‫ررردة‬ ‫حارررر‬ 1017 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1999 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 10 ‫ا‬ ‫اررر‬ 1999 ‫ارررر‬ ‫ق‬ ‫درررالا‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ ‫ررردة‬‫ر‬ 366 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1999 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫قةو‬ 15 ‫ررررا‬‫ر‬ ‫ال‬ 1999 ‫ررر‬‫ر‬‫نا‬ ‫رررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫قةو‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫ةإلةقمقم‬ ‫داالب‬ ‫قي‬ ‫الة‬ ‫تد‬ ‫احااة‬ ‫سا‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫تأجالر‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حا‬ 2628 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1999 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 22 ‫وبر‬ ‫رر‬‫ر‬‫ن‬ 1999 ‫رر‬‫ر‬‫نا‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫مو‬ ‫ق‬ ‫غالر‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫ط‬ ‫قة‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ادس‬ ‫ا‬ ‫ااالة‬ ‫م‬ ‫قةو‬ ‫تأجالر‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫حا‬ 909 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2000 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 2 ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ 2000 ‫رررب‬‫ر‬‫اراا‬ ‫ررردق‬‫ر‬‫ا‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫اال‬ ‫ةا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫رررد‬‫ر‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ ‫اررر‬ ‫قة‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫مية‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ ‫الة‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ية‬ ‫تكررر‬ ‫رررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةودس‬ ‫ح‬ ‫رررب‬‫ر‬‫قةوحاال‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫ح‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫قةد‬ ‫ةا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ةامو‬ ‫ن‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫قة‬ ‫قم‬ .‫قيةقميب‬ ‫بغب‬ - ‫ررررردة‬‫ر‬ ‫رررررر‬‫ر‬‫حا‬ 1944 ‫ب‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2002 ‫رررررة‬‫ر‬ ‫ررررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 30 ‫م‬ ‫ح‬ 2002 ‫رررررأجالر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫رررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ط‬ ‫رررر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫قةبرن‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ال‬ ‫ت‬ ‫جب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ررررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫الب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫قي‬ ‫ع‬ ‫ررررغ‬‫ر‬‫ش‬ ‫ق‬ . ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ - ‫ررردة‬ ‫حارررر‬ 810 ‫ب‬ ‫سررر‬ ‫ع‬ 2003 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 7 ‫ريررر‬ ‫ح‬ 2003 ‫توررر‬ ‫درررالا‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ ‫ررردة‬‫ر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ 675 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1999 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫قةو‬ 29 ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ 1999 ‫رررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫قةو‬ . ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ة‬ ‫الة‬ ‫ر‬ ‫قةو‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫سة‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قة‬
  5. 5 - ‫ررردة‬ ‫حارررر‬ 1226 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 2004 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 31 ‫ا‬ ‫اررر‬ 2004 ‫ارررر‬ ‫ق‬ ‫درررالا‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ ‫ررردة‬ 389 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1997 ‫رررة‬ ‫قةوررردمخ‬ 21 ‫ررررا‬ ‫ال‬ 1997 ‫رررالالر‬ ‫ت‬ ‫ارررالد‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫قةو‬ .‫ة‬ ‫ط‬ ‫قة‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حا‬ 1227 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 2004 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 31 ‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ 2004 ‫ررب‬‫ر‬‫الب‬ ‫تر‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫الالره‬ ‫ت‬ ‫طريدب‬ ‫ةألمشال‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ 4 ) ‫القراراس‬ - ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫رر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررقم‬‫ر‬‫ق‬ 28 ‫م‬ ‫ح‬ 1993 ‫رو‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬‫نا‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ةامو‬ ‫ن‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫االررررذ‬ ‫ةا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫ررررد‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫ن‬ ‫ية‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تك‬ ‫ارااررررب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫قةررررد‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قةوحاال‬ ‫رررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫ةاد‬ ‫رررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ةا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةودس‬ ‫ب‬ .‫قيةقميب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫قم‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ - ‫رررررة‬ ‫اررررردمخ‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫قةررررر‬ ‫ارررررة‬ ‫قررررررقم‬ 28 ‫م‬ ‫ح‬ 1993 ‫رو‬ ‫ررررر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ررررر‬ ‫ص‬ ‫مارررررذ‬ ‫ي‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ةامو‬ ‫ن‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫االررررذ‬ ‫ةا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫ررررد‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫ن‬ ‫ية‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تك‬ ‫ارااررررب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫قةررررد‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةودس‬ ‫رررب‬‫ر‬‫قةوحاال‬ ‫رررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫ةاد‬ ‫رررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ةا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫قيةق‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫قم‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ .‫ميب‬ - ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫رررر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررررقم‬‫ر‬‫ق‬ 4 ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ 1994 ‫رررر‬‫ر‬‫نا‬ ‫ررررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ررر‬ ‫ص‬ ‫االرررذ‬ ‫ةا‬ ‫اررر‬ ‫ق‬ ‫رررد‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫نرررب‬ ‫ية‬ ‫تكررر‬ ‫ةوراارررب‬ ‫م‬ ‫نررر‬ ‫ح‬ ‫قلا‬ ‫م‬ ‫قةدمقسررر‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫قةوحاال‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫ةاد‬ ‫رررررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫قة‬ ‫رررررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ةا‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ةامو‬ .‫قيةقميب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫قم‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫قةودس‬ - ‫ررد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫رر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررقم‬‫ر‬‫ق‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫مخ‬ 5 ‫م‬ ‫ح‬ 1994 ‫ع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫قة‬ ‫رو‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ةا‬ ‫رررر‬ ‫صو‬ ‫ةامورررر‬ ‫ن‬ ‫رررر‬ ‫ص‬ ‫االررررذ‬ ‫ةا‬ ‫ارررر‬ ‫ق‬ ‫ررررد‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫نررررب‬ ‫ية‬ ‫تكرررر‬ ‫ارااررررب‬ ‫ةرررر‬ ‫رررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةودس‬ ‫رررب‬‫ر‬‫قةوحاال‬ ‫رررب‬‫ر‬‫اال‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫ةاد‬ ‫رررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ .‫قيةقميب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫قم‬ - ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قة‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررررقم‬‫ر‬‫ق‬ ‫رررة‬‫ر‬ 3 ‫صر‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ح‬ 2000 ‫ةقب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ةو‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫قةودس‬ ‫قمقم‬ ‫قة‬ ‫صالة‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫قةوش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫بد‬ ‫قس‬ ‫ادة‬ ‫ع‬ ‫جدق‬ - ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫رررر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررررقم‬‫ر‬‫ق‬ 9 ‫وبر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ن‬ 2000 ‫رررر‬‫ر‬‫نا‬ ‫ررررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررررة‬‫ر‬ ‫مية‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ ‫الة‬ ‫ررررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ية‬ ‫رررر‬‫ر‬‫تك‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫ةوراا‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ن‬ ‫ح‬ ‫قلا‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫قةدمقس‬ ‫ح‬ ‫ةررررررب‬ ‫قةد‬ ‫ةا‬ ‫رررررر‬ ‫صو‬ ‫ةامورررررر‬ ‫ن‬ ‫رررررر‬ ‫ص‬ ‫االررررررذ‬ ‫ةا‬ ‫ارررررر‬ ‫ق‬ ‫ررررررد‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫مشررررررال‬ ‫ق‬ .‫قيةقميب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫قم‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫قةودس‬ ‫ح‬ ‫قةوحاالب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫قة‬ - ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ير‬ ‫قةررر‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررقم‬‫ر‬‫ق‬ 29 ‫ررروبر‬ ‫ةي‬ 2001 ‫اررر‬ ‫ةقب‬ ‫ررر‬ ‫ةو‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫قةودس‬ ‫قمقم‬ ‫قة‬ ‫صالة‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫قةوش‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫نا‬ 5 ) ‫اللنبشير‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 17 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1980 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 21 ‫ررررب‬‫ر‬‫ياال‬ ‫ج‬ 1980 ‫رررر‬‫ر‬ ‫صو‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫قةد‬ .‫الة‬ ‫ةاو‬ ‫قيةقميب‬ ‫و‬ ‫قةحال‬ ‫قب‬ ‫صط‬ ‫ب‬ ‫ةب‬ ‫قةد‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫تر‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 41 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1985 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 31 ‫م‬ ‫ح‬ 1985 ‫ررررب‬‫ر‬‫ا‬ ‫ةوح‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ا‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 89 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1988 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 14 ‫ررروبر‬‫ر‬ ‫ةي‬ 1988 ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ . ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬
  6. 6 - ‫دة‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ 29 ‫ب‬ ‫ة‬ 1990 ‫ة‬ ‫ص‬ ‫ماذ‬ ‫ي‬ . ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 30 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1991 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 18 ‫ق‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ج‬ 1991 ‫رررر‬‫ر‬‫ال‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ة‬ ‫را‬ ‫قة‬ ‫ا‬ ‫صرن‬ ‫تطبالذ‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 43 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1991 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 28 ‫م‬ ‫ح‬ 1991 ‫مو‬ ‫ة‬ ‫رررالد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ . ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫تدميبالب‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 12 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1992 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 2 ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ 1992 ‫ررة‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ةوش‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ . ‫ةألمشال‬ ‫ةة‬ ‫قةد‬ ‫ا‬ ‫ةاو‬ ‫شر‬ ‫نة‬ ‫قة‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫قلج‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 21 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1993 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 12 ‫رررر‬‫ر‬‫ري‬ ‫ح‬ 1993 ‫ررررر‬‫ر‬‫ال‬ ‫ط‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ . ‫قةم‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫شررر‬ ‫ا‬ 58 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1993 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 12 ‫م‬ ‫ح‬ 1993 ‫رررة‬ ‫رررا‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ ، ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ . ‫ن‬ ‫ال‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 86 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1993 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 23 ‫وبر‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ن‬ 1993 ‫ررررب‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ال‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫ةالب‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫قلس‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ط‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ماد‬ ‫قةو‬ ‫الب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قي‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ةا‬ ‫ررة‬‫ر‬‫وا‬ ‫قة‬ ‫رردقم‬‫ر‬‫قةود‬ . ‫قةم‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ - ‫ررردة‬ ‫م‬ ‫شررر‬ ‫ا‬ 9 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1994 ‫رررة‬ ‫اررردمخ‬ 15 ‫ررررا‬ ‫ال‬ 1994 ‫الررر‬ ‫ت‬ ‫صمرررب‬ ‫صو‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫ةالب‬ ‫م‬ ‫قلس‬ ‫طب‬ ‫قة‬ . ‫قةم‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ر‬ - ‫ررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 42 ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1994 ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 1 ‫م‬ ‫ح‬ 1994 ‫رو‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ . ‫ن‬ ‫ص‬ ‫االذ‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫نب‬ ‫ية‬ ‫تك‬ ‫ةورااب‬ ‫ع‬ ‫قةد‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 32 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1995 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 15 ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ج‬ 1995 ‫رو‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫نب‬ ‫ية‬ ‫تك‬ ‫ارااب‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫قةد‬ . ‫ن‬ ‫ص‬ ‫االذ‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ - ‫رررردة‬ ‫م‬ ‫شرررر‬ ‫ا‬ 69 ‫ب‬ ‫رررر‬ ‫ة‬ 1995 ‫ررررة‬ ‫ارررردمخ‬ 15 ‫رررروبر‬ ‫ةي‬ 1995 ‫يررررب‬ ‫ةم‬ ‫ص‬ ‫ماررررذ‬ ‫ي‬ .‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ص‬ - ‫رردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 24 ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1996 ‫ررة‬‫ر‬ ‫رردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 10 ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ج‬ 1996 ‫رو‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ . ‫ن‬ ‫ص‬ ‫االذ‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ةوم‬ ‫ص‬ ‫نب‬ ‫ية‬ ‫تك‬ ‫ارااب‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫قةد‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 17 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1998 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 14 ‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ 1998 ‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫صبرن‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫شآم‬ ‫قةو‬ ‫م‬ ‫ةودس‬ ‫ص‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫قيةقميب‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ة‬ ‫را‬ ‫قة‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 44 ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ة‬ 1998 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 16 ‫صر‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ح‬ 1998 ‫ية‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ك‬ ‫ص‬ ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ررررردق‬ ‫قن‬ ‫ررررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫قيةقمي‬ ‫ذ‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫رررررة‬ ‫رررررا‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ع‬ ‫ررررر‬ ‫ا‬ ‫ررررة‬‫ر‬ ‫ااالة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫قةم‬ . ‫قةوالدق‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫الة‬ ‫قةو‬ - ‫ررردة‬ ‫م‬ ‫شررر‬ ‫ا‬ 26 ‫ب‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ 1999 ‫اررردمخ‬ ‫رررة‬ 26 ‫ا‬ ‫اررر‬ 1999 ‫ذ‬ ‫اررر‬ ‫قة‬ ‫رررر‬ ‫ص‬ ‫مارررذ‬ ‫ي‬ .‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫يةقمقم‬ ‫ص‬ ‫ومب‬ ‫قةو‬ - ‫ررررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 16 ‫رررررة‬‫ر‬ ‫ررررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 27 ‫م‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ا‬ 2012 ‫رررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫الب‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫قةش‬ ‫رررررري‬‫ر‬‫ك‬ ‫ص‬ .‫ة‬ ‫قة‬ ‫اب‬ ‫اد‬ ‫قةرشالدو‬ ‫وب‬ ‫قةح‬ - ‫رررردة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬ 13 ‫ررررة‬‫ر‬ ‫رررردمخ‬‫ر‬‫ا‬ 21 ‫ق‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ج‬ 2021 ‫ررررذ‬‫ر‬‫ما‬ ‫ي‬ ‫ررررب‬‫ر‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫رررر‬‫ر‬‫س‬ ‫ص‬ .‫قةورقسدم‬ ‫ة‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫را‬ ‫ةا‬ ‫الب‬ ‫ط‬ ‫قة‬
  7. 7 5 - ‫ب‬ ‫اب‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثيقة‬ ‫ر‬ ‫الت‬ ‫ية‬ ‫تعل‬ ‫اللرتمطة‬ ‫بايب‬ ‫الل‬ ‫بس‬ ‫ط‬ ‫الل‬ • ‫رر‬‫ر‬ ‫ررم‬‫ر‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ررب‬‫ر‬‫مس‬ ‫او‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫حا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫اال‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫تح‬ ‫ح‬ ‫رر‬‫ر‬‫حنش‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ذ‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫خ‬ ‫رر‬‫ر‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫وررر‬ ‫ا‬ ‫رررب‬، ‫ح‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ا‬ ‫الارررب‬ ‫ح‬ ‫اة‬ ‫وررر‬ ‫رررذ‬ ‫ار‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ررر‬ ‫ام‬ ‫ح‬ ‫طبالمرررة‬ ‫شررر‬ ‫شكا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫ميل‬ ‫ت‬ . • ‫قة‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫مشرررال‬ ‫ق‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قب‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫بال‬ ‫قتر‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ورقم‬ ‫ررر‬‫ر‬‫س‬ ‫ص‬ ‫مواب‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةو‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫شطب‬ ‫قة‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫وال‬ ‫ت‬ ‫يوكة‬ ‫طم‬ ‫نش‬ ‫مسب‬ ‫ةوو‬ ‫ة‬ ‫اال‬ ‫تح‬ ‫ح‬ ‫حنشأ‬ . • ‫رررر‬‫ر‬‫قب‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫مي‬ ‫ج‬ ‫ررررال‬‫ر‬‫حمش‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫قن‬ ‫ررررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ذ‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررررة‬‫ر‬ ‫ررررال‬‫ر‬‫س‬ ‫قة‬ ‫ررررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ررر‬‫ر‬‫نش‬ ‫رررب‬‫ر‬‫مس‬ ‫او‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫حا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫اال‬ ‫رررات‬‫ر‬ ‫تح‬ ‫ح‬ ‫رررأت‬‫ر‬‫حنش‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬‫الا‬ ‫قة‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ق‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررربم‬‫ر‬‫ش‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫رررد‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫اال‬ ‫رررذ‬‫ر‬‫يطا‬ ‫ح‬ ‫رررة‬‫ر‬‫يوك‬ ‫رررال‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫مو‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قس‬ ‫ررربا‬‫ر‬،‫ح‬ ‫ةة‬ ‫د‬ ‫قلن‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫شطب‬ ‫قة‬ . • ‫ة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررال‬‫ر‬‫مش‬ ‫ق‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ج‬ ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قن‬ ‫رررد‬‫ر‬‫صم‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررردقة‬‫ر‬ ‫رررد‬‫ر‬‫ت‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫حغرقض‬ ‫ةمدو‬ ‫د‬ ‫قةدق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫مالة‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫قة‬ ‫ةال‬ ‫شا‬ ‫ا‬ . • ‫ت‬ ‫حةقو‬ ‫بد‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قلس‬ ‫اررردة‬ ‫ع‬ ‫جررردق‬ ‫قخ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حن‬ ‫ر‬ ‫سررر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ة‬ ‫ررربب‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫ررر‬ ‫قةح‬ ‫بد‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قلس‬ ‫اررردة‬ ‫والررر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةوا‬ ‫بد‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قس‬ ‫ررردو‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررردة‬‫ر‬‫تح‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ح‬ ‫ةقمو‬ ‫ررردى‬‫ر‬‫ة‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ة‬ ‫دق‬ ‫قةو‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةوا‬ ‫ة‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ةا‬ ‫رر‬‫ر‬‫قةم‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫رر‬‫ر‬‫نش‬ ‫ررب‬‫ر‬‫مس‬ ‫او‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫موا‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ية‬ ‫رر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫قة‬ ‫ررالر‬‫ر‬ ‫قةو‬ ‫ررد‬‫ر‬‫ا‬ ‫رراب‬‫ر‬‫ش‬ ‫قةو‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررال‬‫ر‬‫س‬ ‫ررال‬‫ر‬‫أمش‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قةح‬ ‫رردو‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬‫قة‬ ‫ة‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫ط‬ ‫قة‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫راال‬ ‫قة‬ ‫ح‬ ‫قيتدا‬ ‫ا‬ ‫االدب‬ ‫قة‬ ‫ح‬ ‫قةوا‬ ‫ةالم‬ . • ‫االدب‬ ‫قة‬ .‫م‬ ‫ا‬ ‫اما‬ ‫وة‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ • ‫قةوارررر‬ ‫ح‬ ‫ةقمو‬ ‫شرررررو‬ ‫ةوب‬ ‫ررررب‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ةيررررب‬ ‫ب‬ ‫رررر‬ ‫ص‬ ‫كرررر‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫ارررر‬ ‫قة‬ ‫اررررة‬ ‫ررررب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫رررر‬ ‫تم‬ ‫ل‬ ‫اشو‬ ‫وة‬ ‫يد‬ ‫ةمو‬ ‫طبالمة‬ ‫ش‬ . • ‫رررب‬‫ر‬‫ا‬ ‫قةح‬ ‫ح‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ةح‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫حي‬ ‫رررو‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قةوا‬ ‫ح‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ةح‬ ‫ةقو‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫حمشال‬ ‫ح‬ ‫نشطب‬ ‫شبم‬ ‫ح‬ ‫نشطب‬ ‫نت‬ ‫ق‬ ‫س‬ . • ‫ررذ‬‫ر‬‫اال‬ ‫قة‬ ‫ع‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ةم‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قةو‬ ‫رر‬‫ر‬‫ش‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررب‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ررب‬‫ر‬‫ال‬ ‫ح‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫ن‬ ‫صال‬ ‫ذ‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫رر‬‫ر‬‫وال‬ ‫ت‬ ‫ررب‬‫ر‬‫واال‬ ‫قةورتدبب‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫قةومر‬ ‫الدية‬ ‫قةو‬ ‫م‬ ‫جال‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫بد‬ ‫ا‬ ‫احدةو‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ . • ‫ررر‬‫ر‬‫ةن‬ ‫ق‬ ‫ميل‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ة‬ ‫حةم‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫رررب‬‫ر‬‫االد‬ ‫قة‬ ‫ميل‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ميل‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫رررب‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قةوا‬ ‫رررو‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫رررب‬‫ر‬‫االد‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ميل‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ةن‬ ‫ق‬ ‫ميل‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬‫قةوا‬ ‫ررة‬ ‫ذ‬ ‫ر‬‫ر‬‫ا‬ ‫قة‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫رد‬‫ر‬‫و‬ ‫تم‬ ‫ل‬ ‫رة‬‫ر‬‫ةك‬ ‫رم‬‫ر‬‫ح‬ ‫ميل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ت‬ ‫ر‬‫ر‬‫قب‬ ‫رأم‬‫ر‬‫نش‬ ‫ذ‬ ‫ر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ر‬‫ر‬‫قةوا‬ ‫رد‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫رد‬‫ر‬‫ق‬ .‫رب‬‫ر‬‫ال‬ ‫قةوم‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ميل‬ ‫قة‬ ‫تحديد‬ . • ‫ة‬ ‫س‬ ‫واالب‬ ‫رقالد‬ ‫قة‬ ‫ةوا‬ ‫نب‬ ‫قةوك‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ةا‬ ‫ح‬ ‫االدب‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫حمق‬ . • ‫ال‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫قة‬ ‫ررذ‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬‫حج‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫حق‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ةق‬ ‫اة‬ ‫رر‬‫ر‬‫و‬ ‫ررذ‬‫ر‬ ‫ةور‬ ‫ررب‬‫ر‬‫صم‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ترتال‬ ‫ررب‬‫ر‬‫واال‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫طب‬ ‫ح‬ ‫نا‬ ‫وة‬ ‫ب‬ ‫ابال‬ ‫الب‬ ‫جرق‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ةالر‬ ‫حس‬ ‫طرق‬ . • ‫رررر‬ ‫قة‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حج‬ ‫صمرررد‬ ‫ح‬ ‫شررررو‬ ‫اب‬ ‫ةإلتررردا‬ ‫صارررب‬ ‫قةد‬ ‫ذ‬ ‫اررر‬ ‫قة‬ ‫رررب‬ ‫ةررر‬ ‫تررردةا‬ ‫واالرررب‬ ‫ررر‬ ‫د‬ ‫قةدق‬ ‫ةاح‬ ‫ح‬ ‫قةودقت‬ ‫ةاح‬ ‫قةومدو‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫احدة‬ . • ‫رررب‬‫ر‬‫مي‬ ‫ج‬ ‫رررد‬‫ر‬‫تم‬ ‫رررد‬‫ر‬‫ة‬ ‫ذ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫تح‬ ‫رررب‬‫ر‬‫واال‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫رررب‬‫ر‬‫ةقمي‬ ‫رررب‬‫ر‬ ‫اطب‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫تح‬ ‫ع‬ ‫رررد‬‫ر‬‫ج‬ ‫ةة‬ ‫د‬ ‫قلن‬ ‫مشال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫ة‬ ‫قةمو‬ ‫احدم‬ ‫اة‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫قلس‬ . • ‫د‬ ‫قةررردق‬ ‫ررر‬ ‫قةح‬ ‫صطريدرررب‬ ‫م‬ ‫ررر‬ ‫قةوا‬ ‫ح‬ ‫ذ‬ ‫اررر‬ ‫قة‬ ‫ارررة‬ ‫خ‬ ‫ررر‬ ‫ة‬ ‫رررو‬ ‫ا‬ ‫غالرررر‬ ‫جررر‬ ‫ررر‬ ‫قةح‬ ‫ررر‬ .‫قةطرق‬ ‫ر‬ ‫صأي‬ ‫ةال‬ ‫خ‬ ‫قةرج‬ ‫اة‬ ‫توكة‬
  8. 8 6 - ‫اإلدارية‬ ‫الوثبئر‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫الت‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫الرملنة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫دة‬ ‫اة‬ ‫قةحك‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫الب‬ ‫ن‬ ‫قة‬ ‫ميب‬ ‫و‬ ‫ةا‬ ‫قةرسوة‬ ‫د‬ ‫ةرق‬ ‫ص‬ 777 ‫ة‬ ‫ادمخ‬ 5 ‫صر‬ ‫ح‬ 2020 ‫دة‬ ‫قةورس‬ ‫حاك‬ ‫تطبالذ‬ ‫قم‬ ‫جرق‬ ‫الغ‬، ‫ط‬ ‫شر‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ماذ‬ ‫قةو‬ 31 ‫ب‬ ‫ة‬ 2020 ‫ال‬ ‫قة‬ ‫صالة‬ ‫الو‬ ‫ام‬ ‫ااالة‬ ‫م‬ ‫قةو‬ ‫ال‬ ‫قة‬ ‫صالة‬ ‫م‬ ‫ةاومطال‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫ةع‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫ماذ‬ ‫قةو‬ . ‫اة‬ ‫قةحك‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫دمج‬ ‫ي‬ ‫ةع‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫مادب‬ ‫قةو‬ ‫نالب‬ ‫ن‬ ‫قةد‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ ‫ي‬ ‫تم‬ ‫ع‬ ‫كو‬ ‫قس‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫صو‬ ‫ال‬ ‫قة‬ ‫صالة‬ ‫الو‬ ‫ام‬ ‫ااالة‬ ‫م‬ ‫قةو‬ ‫ال‬ ‫قة‬ ‫صالة‬ ‫م‬ ‫ةاومطال‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫ال‬ ‫قة‬ ‫ا‬ ‫ااالة‬ ‫م‬ ‫قةو‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫سر‬ ‫قيةقميب‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫قة‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫م‬ ‫قةودس‬ . ‫س‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫حنو‬ ‫ة‬ ‫يب‬ ‫قيةقمو‬ ‫ب‬ ‫اد‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫تح‬ ‫ادق‬ ‫ة‬ ‫نة‬ ‫ن‬ ‫قةد‬ ‫قة‬ . ‫ةإلةقمو‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫تة‬ ‫ا‬ ‫اما‬ ‫نا‬ ‫مس‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫قيةقميب‬ ‫قم‬ ‫قيجرق‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫تب‬ ‫صـ‬ ‫س‬ ‫حس‬ ‫ماذ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫حاك‬ ‫اة‬ ‫قةحك‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫وة‬ ‫ت‬ ‫قد‬ : - ‫م‬ ‫ةاومطال‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫ةع‬ ‫ب‬ ‫قة‬ : • ‫ةابر‬ ‫قةرسوالب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫قس‬ ‫قاالب‬ ‫ة‬ ‫قيةقما‬ ‫قةبريد‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫يد‬ ‫قيةقميب‬ ‫ادم‬ ‫م‬ ‫قة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫قةو‬ ‫ح‬ ‫قةرسوة‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫قةبريد‬ . • ‫مقالب‬ ‫قة‬ ‫االدب‬ ‫قة‬ ‫شأ‬ ‫شأن‬ ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫االدب‬ ‫ةا‬ ‫قةرسوالب‬ ‫بغب‬ ‫قة‬ ‫ق‬ - ‫ة‬ ‫قةبال‬ ‫رقص‬ ‫قة‬ : • ‫ق‬ ‫طرقا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫صو‬ ‫م‬ ‫دق‬ ‫ة‬ ‫قةبال‬ ‫رقص‬ ‫قة‬ ‫اشغ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اب‬ ‫دق‬ ‫ةو‬ - ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫ةقب‬ ‫قةو‬ ‫م‬ ‫دا‬ : • ‫صم‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫قةح‬ ‫داب‬ ‫ع‬ ، ‫قة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫رقس‬ ‫قة‬ ‫داب‬ ‫سدق‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫نش‬ ‫مسب‬ ‫صوو‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫ط‬ ‫قةشر‬ ‫ةكرق‬ ‫طبد‬ ‫قةغالر‬ ‫ةح‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫قة‬ ‫ةاح‬ ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫ةقب‬ ‫قةو‬ . ‫تتلو‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫قةرقو‬ ‫م‬ ‫صال‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫االب‬ ‫قةمو‬ ‫قيةقميب‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ص‬ ‫قةمو‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫مك‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫قة‬ ‫ياة‬ ‫ا‬ ‫ة‬ : 1 ) ‫دع‬ ‫اة‬ ‫قيةقميب‬ ‫قم‬ ‫قيجرق‬ ‫ال‬ ‫تب‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ق‬ . ‫قة‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫قة‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫قةبريد‬ 2 ) ‫صـ‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫قةوما‬ ‫ناد‬ ‫صالة‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ةابال‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قلةك‬ ‫ةع‬ ‫ب‬ ‫قة‬ : - ‫م‬ ‫ن‬ ‫قةبال‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ةومطال‬ ‫لةة‬ ‫تحالالة‬ ‫الر‬ ‫ت‬ - ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫قيةقميب‬ ‫قم‬ ‫قيجرق‬ ‫ب‬ ‫مقو‬ ‫ري‬ - ‫م‬ ‫واال‬ ‫دع‬ ‫اة‬ ‫ب‬ ‫قة‬ ‫نالب‬ ‫اك‬ ‫و‬ ‫قةك‬ ‫الب‬ ‫قةش‬ ‫ةالب‬ ‫م‬ ‫قة‬ ‫قيةقمو‬ ‫حةق‬ ‫الة‬ ‫تح‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫قةبال‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫صالة‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫قة‬ 3 ‫الر‬ ‫)ت‬ ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫ةقب‬ ‫قةو‬ ‫م‬ ‫دا‬ : - ‫قي‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫قةبال‬ ‫الب‬ ‫ا‬ ‫سداب‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اب‬ ‫قةد‬ ‫الب‬ ‫قة‬ ‫ط‬ ‫قةشر‬ ‫تحديد‬ ‫ق‬ ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫ةك‬ ‫د‬ ‫قيةقمو‬ ‫سالوكة‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫ع‬ ، ‫قة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫رقس‬ ‫قة‬ ‫داب‬ ‫سدق‬ ‫ط‬ ‫شر‬ ‫تحديد‬ ‫ت‬ ‫قق‬ ‫او‬ ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫قل‬ ‫مقالب‬ ‫قة‬ ‫قةورقساب‬ ‫ة‬ ‫اة‬ ‫قة‬ ‫اة‬ ‫ام‬ ‫ااالة‬ ‫م‬ ‫قةو‬ ‫ة‬ ‫قةمو‬ ‫ص‬ ‫ما‬ ‫قة‬ ‫رقتالر‬ ‫قة‬ . - ‫صم‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫قةو‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫قةح‬ ‫داب‬ ‫سدق‬ ‫ط‬ ‫شر‬ ‫تحديد‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫قة‬ ‫الب‬ ‫ا‬ ‫سداب‬ ‫و‬ ‫ة‬ . ‫قةمو‬ ‫ص‬ ‫ما‬ ‫قة‬ ‫رقتالر‬ ‫ةا‬ ‫طبد‬ ‫بد‬ ‫قس‬ ‫رو‬ ‫طالاب‬ ‫نالب‬ ‫ر‬ ‫قيةك‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫قةبال‬
Anzeige