Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Laba prakse

1.066 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Laba prakse

 1. 1. Tēma - Telpisku objektu veidošana no papīra. 2.klase. „ Domā zaļi!” Izlietoto sadzīves priekšmetu atkārtota izmantošana Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Vispārējās izglītības programmas vai pirmsskolas izglītības programmas, vai profesionālās izglītības programmas pedagoga profesionālās darbības novērtēšanaIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Labās prakses piemērs Pedagogs Daina Bute Paredzamais laiks: 3 mācību stundas.
 2. 2. Atbildīgs skolēns, kurš izprot atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes nozīmi. Skolēns ar attīstītām radošām, mākslinieciskām spējām un pētniecisko darbību. • Pievērst skolēnu uzmanību atkritumu šķirošanai un otrreizējās pārstrādes nozīmei; • meklēt jaunus, interesantus veidus, kā otrreiz izmantot lietas; • veidot saudzīgu attieksmi pret dabu un kultūrvidi; • eksperimentēt un atklāt daudzveidīgus izteiksmes līdzekļus; • izmantot iegūtās zināšanas savā radošajā darbā; • attīstīt prasmi pamatot sava radošā darba ideju. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute Mērķis: Uzdevumi:
 3. 3. Metodes • Izskaidrojoši ilustratīvā metode; • Uzskates metode; • Eksperiments; • Grupu darbs. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 4. 4. „zaļais” domāšanas veids izpaužas ne tikai atkritumu šķirošanā, bet arī atkārtotā lietu izmantošanā, kas savukārt ietaupa naudu un dabas resursus. Skolēnu uzmanība tiek pievērsta saudzīgai attieksmei pret dabu. „ Prāta vētra” - meklējam jaunus, interesantus veidus, kā otrreiz izmantot lietas, kuras citādi pārstrādātu vai mestu mēslainē. Skolēni piedāvā dažādus variantus, kā kādu lietu varētu izmantot vai pielietot no jauna. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 5. 5. I uzdevums: Masku teātris. Masku pagatavošanai izmanto tualetes rulīšu kartona vidiņus. Skolēni izvēlas tēlu, kuru meiģinās attēlot, samitrina tualetes rullīša kartona vidu un veido masku. Iepazīst materiāla īpašības. Eksperimentējot atklāj formu daudzveidību. Kad maska izveidota, liek žāvēties. Interneta vietne, kura var noderēt http://www.liis.lv/maskas/ Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 6. 6. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute Nākamajā stundā tiek veidots izvēlētā tēla maskas zīmējums ar guaša krāsām. Tiek pārrunātas guaša krāsas raksturīgākās – klājošās, īpašības. Skolēni vienojas, kādas krāsas tiks viņu darbā izvēlētas. Apspriež radīto tēlu raksturu, sakarības starp emocijām un formu. Pārrunā iespējas atveidot emocionālu stāvokli, izmantojot formu un faktūru. Skolēni izsakās par veiksmēm un neveiksmēm, tiek vērtēti citu skolēnu darbi.
 7. 7. Ja darbs veicas raiti, stundas beigās var izspēlēt lomu spēli, izmantojot jaunradītās maskas un izanalizēt darbus
 8. 8. II uzdevums: Zooloģiskais dārzs dzīvnieku un putnu pagatavošanai izmantojot tualetes rulīšu kartona vidiņus. Apspriež iespējas izmantot papīra veidojumus telpas rotāšanai. Pēta dažādu materiālu īpašības. Tiek izvēlēts dzīvnieks vai putns, izveidota kompozīcija, sagatavotas detaļas, piemēroti materiāli. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 9. 9. Skolēni strādā, izmantojot līmi, šķēres, aplikāciju papīru un kartona rullīti dzīvnieka vai putna veidošanai. (Izglītojamos var sadalīt grupās. Katrai grupai jābūt konkrētam uzdevumam, piemēram, dzīvnieki, kuri dzīvo noteiktā kontinentā). Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 10. 10. Aplikāciju var papildināt ar grafiskiem elementiem Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 11. 11. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute Apspriež radīto tēlu raksturu.
 12. 12. Noslēgumā skolēni izsakās par veiksmēm un neveiksmēm darba gaitā, tiek vērtēti citu skolēnu darbi Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 13. 13. Sasniegtais rezultāts • Skolēni uzzinājuši kā varam ekonomēt un saudzīgi izturēties pret dabas resursiem . • Vecāki un sabiedrība ir iepriecināti par saudzīgas atiekmes pret dabu popularizēšanu. • Skolēni apgūst prasmi šķirot atkritumus un izprot otrreizējās pārstrādes nozīmi. • Skolēni izrāda radošumu un iniciatīvu jaunu objektu veidošanā izmantojot vecas lietas. • Skolēni saudzīgi izturas pret dabu un kultūrvidi. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute
 14. 14. secinājumi : • Skolēni ar lielu nopietnību un interesi uztver informāciju par dabas aizsardzību. • Skolēni radoši iesaistās pētījumos un eksperimentos. • Skolēni izprot tepliskas formas veidošanas likumsakarības . • Skolēni iegūtās zināšanas spēj pielietot savā radošajā darbā. • Attīsta prasmi pamatot savu radošā darba ideju un izteit pašvērtējumu par paveikto. Labās prakses piemērs. Pedagogs Daina Bute

×