Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tràn dịch màng phổi BV Bạch Mai

Tràn dịch màng phổi BV Bạch Mai

 • Als Erste(r) kommentieren

Tràn dịch màng phổi BV Bạch Mai

 1. 1. TRÀN D CH MÀNG PH I ThS. Nguy n Thanh H i Khoa Hô H p B nh vi n B ch Mai
 2. 2. Đ I CƯƠNG • Màng ph i g m hai lá thành và lá t ng. • Gi a hai lá là khoang o g i là khoang màng ph i. • B nh thư ng trong m i khoang MP có t 7 đ n 14ml ch t l ng.7 đ n 14ml ch t l ng. • D ch MP đư c ti t ra t lá thành, r i h p thu đi b i lá t ng màng ph i. • Trư ng h p b nh lý: có s tích đ ng d ch trong khoang màng.
 3. 3. GI I PH U MP • Lá thành áp sát m t trong thành ng c, lá t ng bao b c l y ph i. C hai lá t o thành màng liên t c bao b c l y ph i t vùng r n ph i. • V t ch c h c: màng ph i có c u trúc như sau: – L p trung s n: là nh ng t bào hình dài liên k t ch t ch v i nhau.ch v i nhau. – L p liên k t trung s n: có nh ng khoang có tác d ng lưu thông h th ng b ch m ch v i l p dư i trung s n. – L p xơ chun nông. – L p liên k t dư i màng ph i, l p này có nhi u m ch máu và b ch m ch. – L p xơ chun sâu ti p giáp v i nhu mô ph i lá t ng và ti p giáp v i thành ng c lá thành.
 4. 4. NGUYÊN NHÂN GÂY TÍCH Đ NG D CH MP • Thay đ i tích th m c a mao m ch. • Thay đ i áp l c keo trong huy t tương • Thay đ i áp l c thu tĩnh c a m ch máu.• Thay đ i áp l c thu tĩnh c a m ch máu. • Thay đ i (c n tr ) c a lưu thông h b ch m ch
 5. 5. PHÂN BI T D CH TH M VÀ TI T Y U T D CH TH M D CH TI T Protein < 30g/l > 30g/l Protein d ch MP/máu <0,5 >0,5 T tr ng 1014 1016T tr ng 1014 1016 LDH Th p Tăng LDH D ch MP/Máu < 0,6 > 0,6 H ng c u < 10.000/mm3 > 10.000 B ch c u < 1.000/mm3 > 1.000/mm3
 6. 6. PHÂN BI T D CH TH M VÀ TI T Y U T D CH TH M D CH TI T pH > 7.3 < 7,3 Glucose B ng m u máu Th p hơn máu Amylase >5000đv/l (viêm t y)
 7. 7. TRI U CH NG LÂM SÀNGTRI U CH NG LÂM SÀNG
 8. 8. TRI U CH NG TOÀN THÂN • Có th không có bi u hi n rõ r t. • Có th s t nh , s t kéo dài ho c s t cao đ t ng t.đ t ng t. • M t m i, g y sút cân.
 9. 9. TRI U CH NG CƠ NĂNG • Đau ng c. • Khó th .• Khó th . • Ho.
 10. 10. KHÁM TH C TH • Nhìn: l ng ng c bên tràn d ch nhô lên, khoang liên sư n b giãn r ng, gi m v n đ ng khi th . • S : rung thanh m t, có th phù n trong tràn m màng ph i.màng ph i. • Gõ: đ c • Nghe: rì rào ph nang m t, có th nghe ti ng th i màng ph i ranh gi i tràn d ch; ti ng c màng ph i giai đo n đ u c hai thì th ; tràn d ch nhi u đ y tim sang phía đ i di n.
 11. 11. TRÀN D CH MP KHU TRÚ • TDMP vùng nách: gõ đ c lơ l ng vùng nách, nghe RRPN m t. • TDMP trung th t: phía trư c có TC gi TDMNT, nhưng ti ng tim v n rõ, phía sau gõ th y vùng đ c c nh c t s ng.sau gõ th y vùng đ c c nh c t s ng. • TDMP hoành: có th có TC gi b ng c p. • TDMP vùng đ nh: khó phát hi n b ng LS. • TDMP rãnh liên thuỳ: có th gõ th y m t đư ng đ c lơ l ng n m ngang ch ch v phía nách.
 12. 12. TRI U CH NG X QUANG • TDMP t do – TDMP ít: góc sư n hoành tù. – TDMP trung bình: m đ u 2/3 ph trư ng, có th th y đư ng cong Damoiseau.th th y đư ng cong Damoiseau. – TDMP nhi u: m đ u m t bên ph i, đ y l ch trung th t.
 13. 13. TRI U CH NG X QUANG • Tràn d ch khu trú – Tràn d ch trên cơ hoành: bơm hơi b ng đ tách cơ hoành. – Tràn d ch vùng nách: th y m t vùng m đ u– Tràn d ch vùng nách: th y m t vùng m đ u thư ng là hình thoi n m sát vùng nách. – Tràn d ch màng ph i trung th t: bóng trung th t r ng không đ i x ng, m t gi i m phía trung th t mà gi a b th t l i, ho c m t đám m hình tam giác c nh trung th t phía dư i.
 14. 14. TRI U CH NG X QUANG • Tràn d ch khu trú – Tràn d ch có vách ngăn: có hình m x p theo d c vùng nách. – Tràn d ch rãnh liên thuỳ: • Ch p th ng: hình m treo lơ l ng. • Ch p nghiêng: có hình thoi ho c hình cái v t, ho c hình tròn.
 15. 15. D CH MÀNG PH I NHI U
 16. 16. TDMP S LƯ NG NHI U
 17. 17. KHOANG MP VÁCH HÓA
 18. 18. TDMP DO VIÊM T Y
 19. 19. TDMP rãnh liên thùy
 20. 20. Tràn máu màng ph i
 21. 21. TDMP/U nangTDMP/U nang bu ng tr ng
 22. 22. Viêm ph i - TDMP
 23. 23. CH C D CH MP • B t bu c ph i làm k c khi nghi ng . • Ch c dò d trong trư ng h p TDMP t do, khó v i TDMP khu trú. • Nguyên t c ch c dò màng ph i d a vào:• Nguyên t c ch c dò màng ph i d a vào: – Vùng ph i gõ đ c, rung thanh m t và rì rào ph nang m t. . – D a vào X quang. – Siêu âm, máy ch p CLVT.
 24. 24. MÀU S C DMP D CH DƯ NG CH P D CH MÀU VÀNG CHANH X M MÀU
 25. 25. K T QU D CH MP • D ch trong và vàng chanh • D ch đ c và m • D ch màu h ng và màu th m.• D ch màu h ng và màu th m. • D ch tr ng đ c như nư c vo g o.
 26. 26. CÁC XÉT NGHI M C N LÀM • T bào. • Sinh hoá: protein, ph n ng Rivalta, LDH, amylase, glucose...amylase, glucose... • Vi sinh v t: AFB, PCRBK, c y tìm VK lao (C y thư ng, MGIT), VK thư ng...
 27. 27. NH NG TAI BI N G P KHI CH C D CH MP • Ph n ng cư ng ph v . • Phù ph i c p. • Tràn khí màng ph i.• Tràn khí màng ph i. • Nhi m khu n khoang màng ph i.
 28. 28. SINH THI T MP • K thu t giúp l y lá thành MP. • Kim s d ng: kim Castelain ho c Abram. • M i l n nên l y 4-6 m nh. • Tai bi n: – Tràn khí MP. – Ch y máu MP.
 29. 29. KIM SINH THI T MP CASTELAIN
 30. 30. V trí sinh thi t MP - Vùng có d ch. - Nên ch n vùng lưng ph ng. - Kim sinh thi t đi sát b trên xương sư n. - Ch sinh thi t t kho ng 2h-10h (theo chi u kim đ ng h )
 31. 31. VÙNG MP ĐƯ C PHÉP SINH THI T Xương sư n trên Vùng đư c phép C t s ng Xương sư n dư i phép sinh thi t
 32. 32. CH N ĐOÁN XÁC Đ NH • H i ch ng tràn d ch. • Hình nh X quang. • Ch c dò có d ch. • Ch n đoán xác đ nh khó khăn hơn trong• Ch n đoán xác đ nh khó khăn hơn trong th TDMP khu trú.
 33. 33. CH N ĐOÁN PHÂN BI T • Viêm ph i. • Viêm màng ph i dày dính. • X p ph i. • Áp xe dư i cơ hoành.• Áp xe dư i cơ hoành. • Thi u s n ph i (aplasie). • Viêm màng ngoài tim.
 34. 34. NGUYÊN NHÂN TDMPNGUYÊN NHÂN TDMP
 35. 35. D CH TH M • Suy th n. • H i ch ng th n hư. • Suy gan. • Suy tim.• Suy tim. • Suy dinh dư ng.
 36. 36. D CH TI T • Lao. • Ung thư. • Viêm ph i. • Nh i máu ph i.• Nh i máu ph i. • Viêm t y c p. • B nh h th ng. • U nang bu ng tr ng. • B nh Hodgkin.
 37. 37. D CH DƯ NG CH P • Do ch n thương l ng ng c. • Ph u thu t l ng ng c gây l rò ng ng c - màng ph i. • Do ung thư h lympho ho c ung thư ph• Do ung thư h lympho ho c ung thư ph qu n di căn. • Lao h b ch m ch. • Do giun ch gây t c h b ch m ch
 38. 38. TRÀN MÁU MP • Do ch n thương. • Ch c dò màng ph i, sinh thi t màng ph i. • Ung thư màng ph i.• Ung thư màng ph i.
 39. 39. ĐI U TR TRÀN D CH MPĐI U TR TRÀN D CH MP
 40. 40. CH C THÁO D CH MP • Xác đ nh vùng có d ch MP – Khám LS. – M t s trư ng h p TDMP vách hóa, TDMP khu trú: ch c dư i hư ng d n c a siêu âm, máy CLVT. • Kim ch c đi b trên xương sư n.• Kim ch c đi b trên xương sư n. • M i l n không quá 1 lít. • Không hút d ch MP b ng máy. • Không tháo d ch MP quá nhanh. • Nên ch c tháo d ch MP v i h th ng d n lưu kín.
 41. 41. CH C D CH MP
 42. 42. ĐI U TR TDMP • TDMP do lao – Thu c ch ng lao: • 2SRHZ + 4HE. • 2SRHZE + 4HE.• 2SRHZE + 4HE. • 2RHZE + 4RH. – Tháo d ch MP nhanh và s m đ tránh dính • Tháo liên t c hàng ngày. • Khi đã có bi u hi n vách hóa khoang MP: bơm thu c tiêu s i huy t.
 43. 43. ĐI U TR TDMP • Tràn m MP – D n lưu m s m • M MP d n lưu m s m: ng DL 24 – 32F.• M MP d n lưu m s m: ng DL 24 – 32F. • Bơm r a MP hàng ngày. • Bơm streptokinase khoang MP: khi có bi u hi n dính, vách hóa khoang MP. • N i soi MP n u c n.
 44. 44. ĐI U TR TDMP • Tràn m MP – Kháng sinh li u cao, ph i h p: • Penicillin 40-60 tri u đơn v + Gentamycin 5mg/kg/ngày. • Ampicillin/Amoxilin ( c ch betalactamase) + Aminosid. • Cephalosporin III (3-6g/ngày) + Aminosid. • K t h p v i metronidazol khi có m th i. • Khi nghi ng t c u: Oxacillin/Vancomycin.
 45. 45. BƠM THU C TIÊU S I HUY T • Thu c s d ng: streptokinase, urokinase. • Ti n hành: – Tiêm methylprednisolon 40mg trư c 30 phút. – Ch c d ch MP ho c r a MP.– Ch c d ch MP ho c r a MP. – Bơm thu c tiêu s i huy t khoang MP: streptokinase: li u 100.000UI-300.000UI/ngày. – K p d n lưu 2-3 ti ng. Sau đó m hút d n lưu ho c ch c tháo d ch MP. – Bi n ch ng c a thu c tiêu s i huy t: s c ph n v , ch y máu.
 46. 46. Phim ch p trư c mm MP
 47. 47. Phim ch p sau mm MP
 48. 48. ĐI U TR TDMP • TDMP do ung thư – Hóa tr li u: khi có ch đ nh. – Ch c tháo d ch MP khi có khó th . – Gây dính MP: • Các hóa ch t gây dính: b t talc, tetracycline, bleomycine, iodopovidone. • Các bi n pháp gây dính: – Gây dính MP qua NSMP. – Gây dính MP b ng bơm ch t gây dính qua ng m MP.
 49. 49. GÂY MÊ V I NKQ CARLEN
 50. 50. TƯ TH B NH NHÂN
 51. 51. ĐƯA TROCA VÀO KHOANG MP
 52. 52. XÁC Đ NH L M TH 2
 53. 53. QUAN SÁT KHOANG MP
 54. 54. SINH THI T MP
 55. 55. BƠM B T TALC VÀO KHOANG MP
 56. 56. ĐI U TR TDMP • TDMP do ung thư – Phi n ph c g p khi gây dính MP • S t. • Đau ng c.• Đau ng c. • H n ch hô h p: ít g p. • Th t b i.
 57. 57. ĐI U TR TDMP • TDMP d ch th m: đi u tr nguyên nhân là chính. • Tràn dư ng ch p MP• Tràn dư ng ch p MP • Đi u tr nguyên nhân. • Có th gây dính MP n u c n. • Tràn máu MP: n u do ch n thương, tình tr ng m t máu nhi u có th ti n hành m ng c đ c m máu.

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • QuangTranNguyen

  May. 24, 2019
 • Ctump96

  Jul. 22, 2019
 • HinNguyn342

  Aug. 29, 2019
 • theuluong

  Sep. 5, 2019
 • Bnhinh8

  Sep. 12, 2019
 • inhGiang8

  Sep. 19, 2019
 • AnhNgoc117

  Oct. 1, 2019
 • MayyL

  Oct. 10, 2019
 • NhniHunh

  Nov. 6, 2019
 • NguyenLanNgoc

  Dec. 2, 2019
 • MinhDng54

  Dec. 11, 2019
 • hcykhngkh

  Dec. 20, 2019
 • TinH65

  Dec. 24, 2019
 • TmNguyn323

  Feb. 3, 2020
 • hongquangle1

  May. 8, 2020
 • TrngzTrngz

  Jul. 20, 2020
 • AnhNng

  Nov. 11, 2020
 • Sminh1

  Mar. 30, 2021
 • haiminhhaiminh

  Apr. 22, 2021
 • KhnhThV1

  May. 2, 2021

Tràn dịch màng phổi BV Bạch Mai

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

2.793

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

71

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

27

×