Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sinh lý thận phần cuối

Các chuyên đề tiếng anh chuyên ngành: https://drive.google.com/open?id=0B2Lt0l7zYbBtd1V2Y2xYWlJoc0E

Các chuyên đề giải phẫu sinh lý.
https://drive.google.com/open?id=0B2Lt0l7zYbBtanNub3YwemdrWG8

Ebook y học: https://drive.google.com/open?id=13MBqKjza2GtQcxvA5MC1Exd_9_pHl4iN

Video y học: https://www.youtube.com/channel/UCE-KXNTqsiwhxx01CJbjw_A?view_as=subscriber

Page facebook: https://www.facebook.com/giaiphausinhlyhoc/


Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

Sinh lý thận phần cuối

  1. 1. Các chức năng còn lại 1. Tân tạo đường glucose Khi cơ thể thiếu hụt glucose và lượng đường dự trữ trong glycogen cũng hết, thận sẽ giúp tổng hợp glucose từ lactat, glycerol và glutamin để cung cấp cho cơ thể. Quá trình này có tên là tân tạo đường glucose và được diễn ra ở phần vỏ của thận. Ngoài ra gan cũng là một cơ quan có khả năng tân tạo đường. 2. Ổn định dịch ngoại bào Nhờ quá trình lọc và tái hấp thu các chất: glucose, nước, ion Na+, K+, HCO3 -, Cl- … thận giúp ổn định nồng độ các chất này trong dịch ngoại bào (dịch ngoài bào gồm huyết tương và dịch ở khoảng gian bào).

×