Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Milieu

307 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin, Reisen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Milieu

  1. 1. Presentatie milieu-problematiek Yoeri Torel 1 ste bac ingenieurswetenschappen
  2. 2. De problemen <ul><li>Ozonvorming </li></ul><ul><li>Verzuring </li></ul><ul><li>Vermesting </li></ul><ul><li>Fijn stof </li></ul><ul><li>Milieugevaarlijke stoffen </li></ul>
  3. 3. Ozonvorming <ul><li>Oorzaak: uitstoot van stikstofoxiden </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li>- negatieve impact op de gezondheid </li></ul><ul><li>- zichtbare schade aan de vegatatie </li></ul>
  4. 4. Verzuring <ul><li>Oorzaak: depositie van zwavel- en stikstofhoudende verbindingen in de atmosfeer </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><ul><ul><li>verstoring in de samenstelling van de atmosfeer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>afname van de bodemkwaliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>economische schade voor de landbouw </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Vermesting <ul><li>Oorzaak: de aanrijking van bodem en water met de nutriënten stikstof, fosfor en kalium </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li>- achteruitgang van de biodiversiteit </li></ul><ul><li>- kwalitatieve achteruitgang van de voedingsgewassen </li></ul>
  6. 6. Fijn stof <ul><li>Oorzaak: de mens (auto’s, fabrieken, etc.) en reacties tussen gassen in de atmosfeer </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li>- verhoogd voorkomen van hart- en luchtwegenklachten </li></ul>
  7. 7. Milieugevaarlijke stoffen <ul><li>Voorbeelden: asbest, POPs, PAKs, dioxines, zware metalen </li></ul><ul><li>Oorzaak: vervuiling </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li> - ernstige gezondheidsproblemen </li></ul><ul><li> - verstoring van fauna en flora </li></ul>
  8. 8. Besluit <ul><li>Menselijke activiteit heeft groot effect op het milieu </li></ul><ul><li>Onze gezondheid gaat achteruit </li></ul><ul><li>Meer aandacht besteden aan het milieu is noodzakelijk! </li></ul>

×