Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Customer Relationship Management (CRM) sistemet

4.402 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Customer Relationship Management (CRM) sistemet

 1. 1. Kolegji Evropian “Dukagjini” Pejë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike Departamenti Informatikë e aplikuar Studimet themelore Bachelor Customer Relationship Management (CRM) sistemetKandidati: Mësimdhënësi:Yll Ferizi Prof. Dr. Sc. Edmond BeqiriNr. Index: 21/10/001 Janar, 2011 1
 2. 2. PërmbajtjaHyrje 3Çka përmban një CRM 4Aplikacionet për CRM 7CRM aplikacione pa pagesë 7CRM aplikacione me pagesë 14Format e implementimit 18Përfundimi 19________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 2
 3. 3. HyrjeNë këtë treg konkurrues, klienti duhet të konsiderohet si entitet themelore i njëorganizate. Kënaqësia e konsumatorit duhet të shihet si një prioritet.Të dhënat janë një nga pasuritë më të rëndësishme dhe më të vlefshme për kompanitëdhe organizatat. Të dhënat e grupuara nga të cilat gjenerojmë informacion juajnë një rolshumë të rëndësishëm për të reduktuar pasigurinë në biznes.CRM (Customer Relationship Management) përfshin mbledhjen, menaxhimin dhenxerrjen e të gjitha informatave që ju keni në lidhje me klientët tuaj. Duke i mësuarkërkesat e klientëve tuaj, më leht do ta keni për të menaxhuar marrëdhëniet me ta,mbajtja e tyre të lumtur, më besnik, dhe të keni më shumë gjasa ata të blejn produktetdhe shërbimet tuaja.CRM nuk është vetëm një mjet për automatizimin e shumë aspekteve që kan të bëjn mekonsumatorë, në fakt, CRM aplikacionet janë vetëm një pjesë e vogël e një ekuacioni qëpërfshin ndryshimin e praktikave të biznesit të përqëndrohet më shumë në nevojat ekonsumatorëve dhe të rregullojnë bazat e të dhënave në mënyrë që informacionet ekonsumatorëve të gjenden më leht.CRM përfshin aspektet analitike të kuptuarit të konsumatorëve tuaj, zakonet e tyre dhepse ata i marrin ato vendime.CRM përdoret për t’i përmirësuar proceset e biznesese. Në mënyrë që implementimi tëjet sa më perfekt ju duhet të i angazhoni të gjithë punëtorët e organizatës suaj të cilëtkanë kontakte me klientët.Shumë nga iniciativat për të implementuar CRM nuk janë krejtësisht të suksesshme, dheshumë prej tyre dështojnë. Shumë mendojnë se kur është instaluar CRMaplikacioni , atakanë zbatuar me sukses CRM-në. Çfarë ata nuk e kuptojnë është se pjesa më e vështirëe CRM është në ndryshimin e kulturës. Kjo ka të bëj me të ndryshuarit e mënyrës sëpunës së tyre duke e adaptuar atë me kulturën e CRM-së.Celesi i suksesit për implementimin e një CRM janë: njerëzit, proceset dhe teknologjia.________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 3
 4. 4. Çka përmban një CRMKur e bëjmë përzgjedhjen e CRM, duhet të sigurohemi që ai të përshtatet kërkesave tuaja dhe tëkompanisë suaj. CRM aplikacionet kane shume comes with many karakteristika dhe vegla.Këtu do të i listojmë vetëm karakteristikat minimale që ju mund të i merrni në konsideratë gjatënjë përzgjedhje aplikacionit për CRM.Sales Force AutomationShitja ashtu siq dihet është një departament shumë e rëndësishme për çdo biznes.Bizneset duhet vazhdimisht të mendoj se si të përmirësojn strategjitë e shitjes.CRM aplikacionet ofrojn funksionalitete të shumta si: menaxhimin i kontakteve tëbizneseve, menaxhimin e porosive, përcjellja e shitjes, etj duke ju ndihmuar në rritjen eshitjeve të reja, si dhe mbajtjen e klientëve ekzistues.Këtu përfshihen: • Menaxhimi i leads (klientëve potencial) • Gjetja e shanseve (oportuniteteve) për shitje • Menaxhimi i llogarive • Menaxhimin i kontakteve të biznesit________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 4
 5. 5. • Përcjellja aktiviteteve të shitjes • Shitjet Parashikimi • Gjenerimi i KuotimeveMbështetja e klientitEshtë shumë e dobishme për çdo biznes për të mbajtur klientët të lumtur duke iupërgjigjur në pyetjet e tyre / ankesa sa më shpejt që të jetë e mundur.Në të njëjtën kohë do të ishte mirë që të ketë sa më pak ankesa / pyetje të jetë emundur.Këtu përfshihen: • Menaxhimi i tiketave të problemeve • Menaxhimi i bazës së dijes (pyetjet më të shpeshta dhe udhëzimet) • Self Service portali për klientëMarketinguImagjinoni dërgimin e mijëra e-mailave personale tek klientët inidividualisht duke ishtypur ato me dorë. Definitivisht kjo punë do të merrte kohë pa fund. Biznesi duhet tëdalë me fushata të shitjes si: zbritjet e mëdha ose aksionet, apo blej një artikull e merrninjë tjetër falas. Menaxhimin e fushatës do ta ndihmonte CRM-ja për të bërë të njëjtëngjë me një klik të butonit, përsëri duke e ndihmuar rritjen e shitjeve.Këtu përfshihen:• Menaxhimi i fushatës• Mass Mailing – Dërgimi i emailave në masë• E-mail ShablonetMenaxhimi i inventaritVendimet e duhura për shitje mund të bëhet në qoftë se ka një qartësi të inventarit.Pyetje të thjeshta si: cka kemi për tu shitur, nga kush duhet blerë ato gjëra, sasia qeduhet blerë, mund të i gjeni përgjigjet duke përdorur këtë modul.Vendimet për kërkesat dhe dërgesa mund të mirren lehtë.Këtu përfshihen:• Katalogu i produkteve• Menaxhimi i furnitorëve• Urdhëresat për blerje• Urdhërasat për shitje• Faturat________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 5
 6. 6. Menaxhimi i oraritNormalisht koha është para. Sa më mirë që ne do të menaxhojm kohën tonë, ne do tëjetë në gjendje për të arritur më shumë. Humbja e një takimi me klientin nuk do të jetënjë gjë e mirë për ta bërë në kohën kur mund të keni qindra konkurrentë. Duke pasurnjë menaxhues të orarit apo menaxher ditari do të ju ndihmon të mbani gjurmët e tëgjitha takimeve, në të njëjtën kohë dotë keni në dispozicion mundësinë që të ktheheniprapa dhe shikoni se çfarë është bërë më herët. Pra, vendimet mund të nxirren nga kjovegël se çfarë është bërë, se si të bëhet më shumë apo se cfar ndryshime duhet tëbëhen.Këtu përfshihen:• Detyrat (To Do), takimet dhe thirrje• Ngjarjet periodike• Historia e aktiviteteve• Njoftimet me E-mail• Shënimet e tjera - NotesSecurity ManagementShumica e bizneseve të vogla / mëdha e kan një strukturë të menaxhimit. Ky modul dotë ndihmojë në krijimin e role dhe grupet të ndryshme, kështu që përdoruesit në role tëndryshme kanë qasje në funksionalitete e ndryshme në sistem.Këtu përfshihen: • Menagjimi i shfrytëzuesve • Rolet • GrupetRaportet dhe DashboardetKjo duhet të jetë një nga karakteristikat kryesore të programeve CRM. Raportet do tëbazohen në të dhënat e mbledhura nga veglat e ndryshme të sistemit. Kjo mund të jetëaq e thjeshtë sa: sa konsumator i kemi, sa kemi shitur, sa konsumatorë të rinj janështuar dhe matje të tjera kryesore që do të ndihmojën në marrjen e vendimeve më tëmira.Këtu përfshihen: • Metrika • Raportet sipas kërkesës________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 6
 7. 7. Përshtatja e produktitMe kërkesat e sotme të biznesit për të bashkëvepruar me shumëllojshmëri të klientëvedhe të klientelës ndërkombëtare, duhet të ketë mundësi për shtimin e fushave për tëpërshtatur sistemin sa më mirë me nevojat e kompanisë.Këtu përfshihen:• Fushat Custom• Monedha customizationVazhdimësia e punësCRM software duhet të jetë në gjendje të integrohen me aplikacionet e tjera si psh. përimportimin klientët, eksportimi i informatave të pagesave për software të kontabilitetit,etj. Në rastin ideal duhet të ketë dispozita që sistemi të jetë në gjendje që të lidhet memodule të reja në mënyrë që i gjithë sistemi të mos ketë nevojë të zëvendësohet kurdëshirojm për të shtuar diçka në funksionalitetin e tij.• XML interface (ndërfaqet)• Eksporti• Importi• Modulet sipas nevojësAplikacionet për CRMNë një kohë të krizës financiare dhe zvogëlimin e shpenzimeve është e rëndësishme qëkompanitë për të mbajtur ritmin me ndryshimin e teknologjisë dhe tregjeve, duhetmiratuar strategji për ndjekjen e trendit, por të cilat nuk janë të shtrenjta për tëshkaktuar më shumë dëme në buxhetin e firmës se sa fitime.Ka shumë vegla për menaxhimin e klientëve (CRM) të cilat janë ma pagësë por edhe papagësë. Me rëndesi është që kur të vedossim për implementimin e një solucioni,atëherë duhet që pa tjetër të logaritet se a ka mundësi ai aplikacion të konfigurohet apotë mbindërtohet në menyrë që t’i përmbush kërkesat e kompanisë.Sipas llojit aplikacionet për CRM i ndajmë në pa pagësë dhe atyre me pagësë. Pasi qënumri i këtyre zgjidhjeve është shum i madh ne do të mundohemi t’i përmendim disaprej zgjidhjeve mëtë përhapura dhe më të njohura.CRM aplikacione pa pagesëCiviCRM, Vtiger, OpenCRX, OpenTaps, Hipergate, Fat Free CRM, CentricCRM,SugarCRM, PMAM CRM e shumë të tjera.________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 7
 8. 8. SugarCRM është aplikacion pa pagesë dhe me kod burimor të hapur por disponon edheme versionet PRO i cili duhet të paguhet dhe instalohet në cloud.SugarCRM është njëri prej aplikacioneve CRM më të përhapura e sidomod për shkak tëtë versionit të tij për komunitetin i cili është pa pagësëMundësia e integrimi të tij me sisteme të menaxhimit të përmbajtjes siq ështëosCommerce, ju jep mjetet për të lidhur, të komunikuar dhe të aktivizoni e-biznesin.Ky aplikacion cilësohet si konkurrues i denj i Salesforce.com në versionin PRO por me50% më lirë.Tiparet-Full sales,-Marketing and support automation,-Email integration,-Reporting,-Team selling,-Advanced security,-Workflow automation,-Social CRM-Support for 22 languages, -Unlimited API calls,-Regular back-ups of your customer data -Choice of either on-premise or cloud-based CRM deploymentTeknologjiaApache 2, PHP 5.x, MySQL 5.xhttp://www.sugarcrm.org________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 8
 9. 9. CiviCRM është aplikacion pa pagesë dhe me kod burimor të hapur. CiviCRM është web-based, shumë gjuhësorë dhe i projektuar veçanërisht për të përmbushur nevojat egrupeve të jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare. Integrimit me të dy Drupal dhe Joomla!sistemet e menaxhimit të përmbajtjes i jep fuqi edhe më të madhe kësaj vegle mepërdorim të gjerë.Tiparet- Mjete për segmentim. Grupet e përdoruesve, taga të thjeshtë dhe të kërkueshëm etj. - Menaxhimi i kontakteve, menaxhimi i marrëdhënieve, aktiviteteve dhe menaxhimi idetyrave. - Të dhënat sipas kërkesës, mundësi të konfigurimit të gjerë, mundësi për lokalizim dhendërkombtarizim, funksionet për import dhe eksport. - Siguri të fuqishme, lejet, integrim me website (Joomla ose Drupal), mbështetorganizatat e vendosura në lokacione të ndryshme dhe rrjeta të ndryshme. - Application Programming Interfaces (API) të dokumentuar mirë për të gjithafunksionet kryesore.TeknologjiaApache, PHP 5.x, MySQL 5.x, Drupal 6.x/Joomla 1.5.x, Server Cronjobshttp://www.civicrm.org/________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 9
 10. 10. OpenCRX është një zgjidhje e hapur që plotëson nevojat e organizatave të cilatkërkojnë multifunksionalitet, koordinim të gjerë brenda ndërmarrjes në shitjen eprodhimit, përmbushjen e shitjes, marketingut dhe dhënien e shërbimeve për klientë,partnerëve, furnizuesve ose ndërmjetëseve.Tiparet- Menaxhimi i llogarive dhe kontratave, leads dhemundësive, entiteve juridike, kuotimidhe urdhërat për shitje, menaxhimi i aktiviteteve dhe menaxhimit të detyrave. - Menaxhimi i territorit, Katalogu i produkteve, çmimet dhe lirimet, mbështetje përshitjen. - Menaxhimi i rasteve dhe problemeve, mbështetje për shërbimet bashkëpunuese,menaxhimin e fushatës dhe faturimi. - Synkronizimi i aktiviteteve, kalendari personal dhe groupor, email Integrimi dheintegrim i veglave të palës së tretë. - Vegël për booking (blerje) në kohë reale, kontrolli i gabimeve, raportet dhe filterët,kontrolli i rrugës së informacionit, kontrolli i versionit , alarmimet dhe njoftimet. - Menaxhimi i objektit, ngjarjet, dokumente, valuta dhe gjuhë të ndryshme, integrim meMS Office dhe MS Exchange.TeknologjiaApache, Open EJB, MySQL/Oracle, JDK, Ant.http://www.opencrx.org/opentaps është një Open Source ERP + CRMështë një suitë plotësisht e integruar e cila përmbledh së bashku projekte me kodburimor të hapur të nivelit të lartë,për të ju ndihmuar në menaxhimin e biznesit tuaj nëmënyrë më efikase. Sot, opentaps mbështet: ecommerce, customer relationshipmanagement (CRM), depo dhe menaxhimin e inventarit, menaxhimin e zingjirit tëfurnizimit dhe menaxhimin e financave si dhe ofron mobilitet .________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 10
 11. 11. Tiparet- Dyqane online, katalogje, produkte, rregulla për cmime, çmime specifike për klientëdhe grupe të ndryshme, POS (shitje me pakicë) - Automatizimi i shitjes, Mundësitë, visibiliteti dhe parashikimet e shitjeve, menaxhimi ikalendarit dhe detyrave, E-maili, kuotimeve dhe procesimi i porosive. - Menaxhimi i fushatave, menaxhimi i thirrjeve, raportimi, kërkimi i adresave dhe VOIPe integruar. - Vegla për magazina dhe prodhim, menaxhimi i inventarit, ngarkesat e materialeve,detyrat e prodhimit, realizimi i porosive. - Integrimi me FedEx, UPS, DHL dhe Endicia, eBay, Google Checkout, Outlook, Mobile,Megento eCommerce - Libri themelor, llogaritë, deklaratat tatimore, bilancet, faturim nga prodhues të tjerë(3rd party), Buxhetimi, POS / Faturat dhe detyra të para caktuara. - Menagjimi i furnizuesve, kalendari për blerje dhe prodhim automatik, BusinessIntelligence dhe analizë të shitjes.TeknologjiaJava/J2EE, Apache Tomcat, MySQL/Oracle/MSSQL Server/Postgre SQL, AJAX, LDAP, SSL,SOAPhttp://www.opentaps.org/hipergate është një CRM web-based me kod burimor të hapur dhe groupware suitë eaplikacioneve. Misioni i saj është për të mbuluar një gamë të plotë të kërkesave teknikenë çdo organizatë. Të gjitha aplikacioneve iu casemi përmes një shfletuesi të web-it, papasur nevojë për ndonjë softuer tjetës shtesë në kompjuterin e klientit. Kjo suitë është eaftë për shumë-kompani dhe mund të përdoret edhe në një kompani të vetme apo njëgrup i korporatave.________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 11
 12. 12. Tiparet- Menaxhim i llogarive,furnizuesve,konkurrentëve ,partnerëve, kontaktevr, fytit tëshitjes, menaxhimi i listave të shpërndarjes. - Katalogimi dhe hierarkia e produkteve, atributet, Menaxhimi i stokut, magazina,porositë, inventari, menaxhimi i pagesave. - Hierarkia e projekteve, menaxhimi i detyrave dhe çështjeve, kontrolli i SLA dhekontratave të mirëmbajtjeve. - Shabllone për Website dhe Email, mbështetje të gjerë për media, menaxhimit tëpërmbajtjes, menaxhimi i dërgimit masiv të Email-ave. - 100% disk virtual i bazuar në web teknologji, kontrolla e versioneve, siguria, rrolet,preferencat, Import / Eksport dhe të tjera. - Siguria e bazuar në rrole, menaxhimi i të dhënave hierarkike, pyetje dhe raporte,caktimi i punëve.TeknologjiaJSP/Java, MYSQL/MSSQLServer/Oracle/PostgreSQL, Windows/Linuxhttp://www.hipergate.org/vtigerështë CRM pa pagësë, me karakteristika të plota, 100% Open Source softuer, CRM idealpër bizneset e vogla dhe të mesme. Ofron mundësinë për mbështetje teknike përshfrytëzuesit me kërkesa më të mëdha. Mbështet CRM ne CLOUD.Tiparet- Menaxhimi i leads, llogarive, kontratave, mundësive, menaxhimi i ofertave dherrjedhjes së shitjes. - Menaxhimi i fushatave dhe E-mailave masiv, Ekstensione për Outlook, Office,Thunderbird si dhe RSS Feeds - Menaxhimi i problemeve, baza e dijes, vetshërbim për klientët, portali për klientët - Katalogimi i prodhimeve, çmimi i librave, Menaxhimi i furnitorëve, POS, faturimi,porositë për shitje.________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 12
 13. 13. - Menaxhimi i detyrave, takimeve, telefonatave, ngjarjeve periodike, kalendarit,historisë dhe shënimeve. - Raportet sipas kërkesës, raportet dhe tabela paraprakisht të ndërtuara, folder përraporte - Fusha sipas kërkesës, lista e përzgjedhjeve, module Drag & Drop (kap dhe lësho),zgjedhja e valutave të ndryshme - Menaxhimi i përdoruesve, profilet, rolet, grupet dhe kontroll i qasjes në nivel tëorganizatës.TeknologjiaApache, MSQL 5.x, PHP 5.x Windows/Linuxhttp://www.vtiger.com/PMAM CRM është një zgjidhje pa pagesë për CRM(menaxhim të marrëdhënieve mekonsumatorë) dhe Sales Force Automation(automatizim të shitjes). Ky aplikacion ofrontë gjitha karakteristikat dhe përfitimet që janë të nevojshme për një zgjidhjeCRM.PMAM CRM aplikacioni është e përkryer për bizneset me një njeri, NVM-të dhe tëndërmarrjet multi nacionale. Nga menaxhimi i leads dhe caktimi i takimeve, krijimin efushatave të marketingut, bërja e propozimeve, rritjen e porosive dhe ndjekja e shitjesdhe mundësive, sistemi PMAM CRM ofron një zgjidhje të plotë që trajton të gjithaaspektet e ciklit të shitjes. Eshtë CRM në Cloud. Tiparet - Menaxhimi i leads, Import dhe Eksport, detyrat, shënimet dhe kontaktet, statusi ifurnizimit, mbyllja emarrëveshjeve. - Menaxhimi i llogarisë, menaxhimin e kontakteve, biznes i ri - Menaxhimi i synimeve të shitjes, caktimi i territoreve, kontrolli i furnizimeve,parashikimet, monitorimi i cmimeve për performancën aktuale - Menaxhimi i mundësive – Monitorimi i statusit, gjenerimi i kuotave dhe propozimeve,rritja e kërkesave për shitje, raportimi - Emailat, menaxhimin e fushatave, Mail Merge Dokument, mundësi sipas nevojes, csajesipas të drejtave - Sondazhe dhe feedback, mbledhja e drejtpërdrejtë e të dhënave nga Website________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 13
 14. 14. TeknologjiaE bazuar ne web teknologji (përmes brouserit) dhe ofron zgjidhje hosted.http://www.pmamcrm.com/CRM aplikacione me pagesëSipas statistikave të fundit prijn këto kompani të CRm aplikacioneve me pagësë:SAP, Oracle, Salesforce.com, Microsoft dhe AmdocsProgramet e tyre njihen me emrat : Microsoft Dynamics CRM 2011, SalesforgeCRM,InfusionSoft, SAP CRM etjMicrosoft Dynamics CRM është një CRM zgjidhje e cila siguron veglat dhe aftësitë enevojshme për të krijuar dhe për të mirëmbajtur me lehtësi një pasqyrë të qartë tëklientëve që nga kontakti i parë deri te blerja dhe pas-shitjes. Me modulet për shitje,marketing dhe shërbimi ndaj klientit, Microsoft Dynamics CRM na jep një zgjidhje tëshpejtë, fleksibile, dhe të përballueshme e cila është e qëndrueshme, me përmirësimetë matshme në çdo proces të biznesit, duke bërë të mundur marrëdhënie më të ngushtame klientët dhe duke na ndihmuar për të arritur nivele të reja të përfitimit.Dynamics CRM është një aplikacion klient-server ashtu si Microsoft SharePoint, ështëkryesisht një aplikacion i bazuar në web përmes IIS, i cili gjithashtu mbështet shërbimetë gjerë për web interfajsa. Klientët i qasen MS Dynamics CRM ose duke përdorurMicrosoft Internet Explorer 6 e më lart ose përmes një klienti plug-in për MS Outlook. Evetmja zgjidhje që e mbështet në tërësi integrimin me Outlook.Po ashtu ofron edhe shërbimin në CLOUD.Tiparet- Automatizim i shitjes- Shërbimi për klientët- Marketingu- CRM e zgjeruar- Integrim i ngusht me Microsoft Office sisteme dhe Office Outlook- Qasje e leht dhe e shpejt në të dhënat tuaja- Hapsira punuese sipas zgjdhjes suaj- Mbështetje të madhe për mobilitetTeknologjia________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 14
 15. 15. IIS, ASP.NET, MsSQL, ....http:// crm.dynamics.comSAP Customer Relationship Management (SAP CRM) ofron pasqyrë dhe analiza që juduhet të parashikoni nevojat e konsumatorëve për të ndërtuar marrëdhënie tëqëndrueshme dhe fitimprurëse. SAP CRM mundëson integrimin e proceseve të veçantatë industrisë për mbështetjen e departamenteve të cilat ballafaqohen me konsumatorëtnë fushën e marketingut, shitjeve dhe shërbimeve. Për më shumë, ju merrni një pamje360-shkallë në të gjitha pikat kyqe të konsumatorëve dhe të kanaleve të ndërveprimit -duke përfshirë Internetin, qendrat e ndërveprimit dhe kanaleve të partnerëve si dheanalitikë të fuqishme.Tiparet- Menagjimi i logarive dhe kontakteve- Menagjimi i mundësive dhe performancës- Menagjimi i porosive dhe kuotimeve i integruar- I integruar me SAP ERP- Menagjimi i leads- Menagjimi i kampanjës- Menagjimi i aktiviteteve- Raportim interaktiv- Aplikcione mobileTeknologjiaSAP ABAP gjuhën programuesehttp://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 15
 16. 16. InfusionCRM është një zgjidhje ekselente e bazuar ne web teknologji për kompanitë evogëla e të mesme të cilat kërkojn një vegël të plotë dhe CRM të besueshme.InfusionCRM është një vegël e sofistikuar, një zgjidhje all-in-one (te gjitah në një), kështuqë ju mund të shmangni shkëmbimin e të dhënave në mes të sistemeve të ndryshmedhe ofron mbështetje për blerje dhe transaksionet e shitjeve, auto-responder,informacione për produktet, detaje të konsumatorëve, histori të porosive, planifikimin epagesave, sekuenca dhe përgjigjet marketingut dhe më shumë. Gjitha të dhënat tuajagjurmohen në një sistem CRM të konsoliduar . InfusionSoft është gjithashtu një kompaniCRM nga më të vlerësuarat që ofron një nivel të shkëlqyer të mbështetjes.Tiparet- Thjeshtësimi i aktiviteteve të shitjes- Kualifikimi dhe shpërndarja e Leads- Detyra automatike të shitjes- Shikimi i shitjeve dhe raporteve- Menagjimi i mundësive- Gjetja e leads përmed web formularëve- Segmentimi i klientëve- Menagjimi i kalendarit dhe detyrave- Importi dhe menagjimi i të dhënave- E-mail Marketing- E-comercehttp://www.infusionsoft.com/________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 16
 17. 17. Salesforce.com CRMPër shitje dhe marketingPër menaxherët e shitjes, aplikacionet në cloud të CRM sigurojë shikim të aktivitetevenë kohë reale tek ekipet e tyre kështu që ata mund parashikojn shitjen në besim. Përpërfaqësuesit e shitjeve, Salesforce.com CRM e bëjnë të lehtë menaxhimin einformacioneve të konsumatorit kështu që përfaqësuesit e shitjes shpenzojnë më pakkohë në trajtimin e të dhënave dhe më shumë kohë me klientët. Për personat që mirren me marketing, asgjë nuk është më e rëndësishme se ndjekja eshitjeve që rezultojnë fushatat emarketingut të cilat rezultojn nga linqet e vendosura nëueb faqen tuaj, nga email marketingu ose me Google AdWords. CRM Apps cloud iamundëson personave që mirren me marketing të gjejn rrugën që të dërgon tek burimet,rrugën e cila të dërgon tek personi që mirret me shitje në kohë reale, dhe të sigurojëanaliza për të parë se çfarë është në rregull dhe çfarë mund të përmirësohet.Për shërbimet për klientNëse klientët kane pyetje rreth produktit tuaj, atëherë ata do të kërkojn zgjidhje nerrejtët sociale, mund të kërkojn në Google oseTwitter dhe ta kontaktojn qendrën ethirrjeve (call Center) tuaj vetëm atëherë kur ata nuk mund të gjejn zgjidhjen adekuate.Që të ofrosh zgjidhje perfekt për klientët, duhet të ndërlidhen të gjitha bisedata të bërane rrjetet sociale me bazën e dijes së brendshme të cilën agjentët tuaj e përdorin cdodite. Në atë mënyrë klientët tuaj e gjen përgjegjen në mënyrë të shpejt dhe janë tëkënaqur, po ashtu juve do të ju kushtoj më lirë.Tiparet- Aktivitetet e shitjes- Veprime automatike për shitje- Reporte dhe analiza- Menaxhimi i mundësive- Import dhe Menagjim i të dhënave________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 17
 18. 18. - E-mail Marketing- Integrime me rrjetat sociale- Shërbimet ne cloud- dhe shumë shërbime dhe vegla të tjeraSoftware TypeHosted në cloudhttp://www.Salesforge.com/Format e implementimitImplementimi i CRM bëhet në dy mënyra: Hosted , On-Premise dhe Web based.Hosted (Jasht kompanisë )Me një sistem CRM hosted, një ofrues i shërbimeve (provajder) i ruan të gjithakomponentët hardwarike e softwarike si dhe të dhënat e konsumatorëve. Si njëklient i cili e shfrytëzon CRM në këtë rast, e gjitha qu ju duhet është një shfletuesstandard i web-it.On-Premise ( Brenda kompanisë )Ashtu siq edhe vet emri i është vendosur, On-Premise CRM aplikacioni është ivendosur në hapsirat e biznesit, dhe menaxhohet nga punonjësit e vet.Në këtë rast, personeli i Teknologjisë së Informacionit (IT) është përgjegjës përinstalimin e të gjithë komponentëve harduerike dhe softuerike, integrimin e CRM mesistemet ekzistuese, instalimin tek përdoruesit dhe ruajtjen e të dhënave.Web based (i bazuar në web)Apikacioni CRM i bazuar në web teknologjinë është opsioni më i përhapur, ku përshkak të bumit të madh të kësaj teknologjie gradualisht të gjith zhvilluesit eaplikacioneve CRM por edhe të aplikacioneve të tjera po i zëvendësojnë client-serveraplikacionet e më parshme në web teknologji.CRM-ve të bazuara në web nganjëherë iu referohemi si: CRM Hosted, OnDemandCRM, CRM Online, CRM të bazuar në web dhe tani SaaS (Software as a Service –Softueri si nje sherbim) .Përse duhet të zgjedhim Online dhe Hosted CRM? -Shpesh kjo bëhet për arsye të kostos më të ulët fillestare dhe ka një kosto më tëulët në total. -Ka një zbatim të shpejtë, edhe pse kjo mund të ndryshojnë në varësi të shitësit.________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 18
 19. 19. -Transmetimin e shpejtë të informacionit të gjithë linjave organizative dhe vende. -Casja e leht - ju mund të hyni në CRM tuaj të bazuar në web nga kudo - me kushtqë ju keni qasje në internet. -Nuk keni nevojë të siguroni infrastrukturë të kushtueshme harduerike -Zakonisht ofrohen edhe updates (përmirësimet automatike) si dhe mbështetjeteknike nga stafi i profesionalizuar i kompanisë e cila i ofron ato shërbime.PërfundimiCRM ose Customer Relationship Management, i referohet një pakete softuerike qëmenaxhon marrëdhëniet e kompanisë suaj me klientët.Në ditët e sotme, listat e kontaktit, informacioni për klientët dhe një njohuri themelorepër klientët kanë një rëndësi të madhe për ndërmarrjet dhe organizatat. Të dhënat janëpasuria më e rëndësishme në çdo organizate, nga të cilat është e mundur të nxirreninformacionet dhe shëndrimin e saj në njohuri.Objektivi kryesor i kësaj pune ishte për tëpromovuar disa zgjidhje të CRM për ndërmarrjet e vogla deri ato të mëdha. Duke marrëparasysh rëndësinë e të dhënave për ndërmarrjet dhe organizatat, është thelbësoreblerja e këtyre mjeteve nga ndërmarrjet dhe organizatat e tjera.Të gjitha mjetet e përshkruara, CiviCRM, OpenCRX, OpenTaps, TiranaLive, Vtiger dheCRM lirë, kanë veçantinë e të qënit burim të hapur, nuk përmban asnjë kosto - licencës.Po ashtu kemi përmendur edhe zgjidhjet e tjera që janë me pagesë si: MicrosoftDynamics CRM 2011, SalesforgeCRM, InfusionSoft, SAP etj.Çdo zgjidhje CRM e analizuar këtu ka veçantitë e saj, avantazhet e tyre në krahasim metë tjerët, karakteristika të ndryshme, vështirësitë e ndryshme të përdorimit dhe tëndryshimeve në kërkesat e sistemit.Kur zgjedhim një aplikacion për CRM, është e rëndësishme që konsumatori i fundit tëvlerësojë atë duke marrë parasysh kërkesat e organizatës dhe të vlerësojë tiparet e çdovegle.Lehtësia e përdorimit dhe e adaptimit në oraganizatë e vegles së zgjedhur është jetikenë mënyrë qe të kemi sukses.Shpesh është e vështirë për të vlerësuar se cilat CRM zgjidhje më të mirë për të zbatuarnë organizatat, duke marrë parasysh zgjidhja më e mirë është e kushtëzuar edhe nganevojat specifike të secilës kompani.Në përgjithësi, aplikacionet e përshkruara këtu, kanë mundësi për të ndihmuarndërmarrjeve dhe organizatave në punët e tyre ditore, duke kontribuar në menaxhimine konsumatorëve, menaxhimin e detyrave, ruajtjen e të dhënave të konsumatorëve dheoperacioneve të tjera në lidhje me klientët.Të gjitha mjetet e analizuara këtu kanë kapacitete të mjaftueshme dhe mund të futennë përdorim nga kompanitë dhe organizatat sipas zgjdhjes së tyre duke ju shërbyeratyre për të plotësuar nevojat e tyre.________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 19
 20. 20. Literaturahttp://www.techrepublic.comhttp://www.crmsearch.com/top-10-open-source-crm-systems.phphttp://www.comparecrmvendors.com/crm/-crm-systems-101http://crm-software-review.toptenreviews.com/http://www.smallbizcrm.com/small-business-crm-software-web-based.htmlhttp://www.comparecrmvendors.com/crm/cloud-based-crm-reviewshttp://www.comparecrmvendors.com/crm/buying-a-crm-http://www.smallbizcrm.com/open-source-crm-software-small-businesses.htmlhttp://crm-software-review.toptenreviews.com/http://www.toolsjournal.com/item/151-top-features-of-a-crm-tool________________________________________________________________________Customer Relationship Management (CRM) sistemet | Punuar nga : Yll Ferizi 20

×