Anzeige

Laser Card Χρήσεις στις ΕΔ και τα Σώματα Ασφαλείας

Information Technology Consultant um Msett
10. Apr 2019
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Laser Card Χρήσεις στις ΕΔ και τα Σώματα Ασφαλείας

 1. LaserCard® Κάρτα Οπτικής Μνήμης
 2. LaserCard® Ασφάλεια , Ευελιξία , Διάρκεια, Απόδοση
 3. LaserCard® όπου απαιτείται ασφάλεια Δεν έχει αναφερθεί καμία επιτυχημένη προσπάθεια πλαστογράφησης. Τα αποθηκευμένα στοιχεία δεν παραποιούνται και δεν διαγράφονται. Η ασφαλής διαδικασία επικύρωσης της κάρτας αποκλείει τις προσπάθειες πρόσβασης με «παρόμοιες» κάρτες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στα προστατευμένα δεδομένα. Η κάρτα οπτικής μνήμης LaserCard ® αποτελεί παγκοσμίως το ασφαλέστερο και πραγματικά αδιάβλητο σύστημα καρτών. Εξακρίβωση γνησιότητας με γυμνό οφθαλμό.
 4. LaserCard® Biometric Verification System όπου απαιτείται περισσότερη ασφάλεια Αυξημένη ασφάλεια κατά τη διέλευση συνόρων - επικύρωση μέσω βιομετρικών στοιχείων. Αναγνωρίζει και εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί στην κάρτα οπτικής μνήμης. Εμφανίζει τα αποθηκευμένα στοιχεία σε αντιπαραβολή με το πραγματικό αποτύπωμα για πρόσθετο έλεγχο. Το σύστημα BVS επιτρέπει την αυτόματη πιστοποίηση γνησιότητας της κάρτας και την άμεση επικύρωση των βιομετρικών στοιχείων του φέροντος. Επικυρώνει βάσει των βιομετρικών στοιχείων την ταυτότητα του φέροντος. Η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 2’’.
 5. LaserCard® όπου απαιτείται ευελιξία Από 1,1 έως 4,1MB ψηφιακός χώρος αποθήκευσης. (= 1.430 σελίδες κειμένου ή 200 σαρωμένες εικόνες κειμένου). Γνωρίζετε ότι η αποθήκευση των δεδομένων κάθε συναλλαγής είναι ακριβής. Όποια και αν είναι η χρήση της επιτρέπει την τροποποίηση ή αναβάθμιση της εφαρμογής χωρίς να απαιτείται επανέκδοση της κάρτας. Δημιουργείτε ασφαλή, «φορητά» δεδομένα, προσβάσιμα χωρίς την ύπαρξη δικτύου, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα και εξασφαλίζοντας το σύστημά σας από υπερφόρτωση ή κακόβουλες επιθέσεις. Η κάρτα μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνολογία όλων των άλλων καρτών που κυκλοφορούν στην αγορά.
 6. Έλεγχοι ανεξάρτητων φορέων έδειξαν ότι η LaserCard είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε ηλεκτροστατική φόρτιση, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και σκληρή μεταχείριση όσο καμία άλλη κάρτα. LaserCard® όπου απαιτείται διάρκεια & αντοχή Κατασκευασμένη από πολυκαρβονικό πλαστικό, η LaserCard υπολογίζεται ότι είναι 1,000 φορές ανθεκτικότερη από άλλες PVC κάρτες.
 7. LaserCard® απόδειξη αντοχής Σημεία 0 200 400 600 800 1000 LaserCard Ιδανικό Υγρά Τριβές /Φθορές/Διαβρώσεις Ευπάθεια σε νερό Στιβαρότητα Κλιματολογικά EMI ESD Αξιοπιστία Οι LaserCard ξεπέρασαν σε επιδόσεις αντοχής τα CD ROM και τις μαγνητικές δισκέτες σε 17 διαφορετικά τεστ αντοχής και περιβαλλοντολογικά stress τεστ. Οι LaserCard επέτυχαν το μέγιστο αριθμό σημείων με άριστα τα 1.000 σημεία στα διάφορα τεστ. *Τα τεστ έγιναν για λογαριασμό του στρατού των ΗΠΑ για χρήση της κάρτας ως ιατρική ταυτότητα οπλιτών και αξιωματικών (medical “dog tag”).
 8. Τεχνολογία Καρτών Ασφάλεια Χωρητικότητα Ανανεώσ. Παθητική Πιστοποίηση Με τυπωμένο κείμενο Καμία Χαμηλή Όχι Ενεργητική Πιστοποίηση /Καταχώρηση Τυπωμένο Κείμενο, Γραμμωτού Κώδικα,Μαγνητικής Ταινίας, Κάρτα IC * Χαμηλή Χαμηλή Όχι Περιορισμένα Διαχειριστικά Δεδομένα Μαγνητική Ταινία, 2D Γραμμωτού Κώδικα,Κάρτα IC * Χαμηλή Περιορισμένη Ναι Off-Line “Έξυπνη” Κάρτα, Κάρτα Οπτικής Μνήμης Υψηλή Υψηλή Ναι LaserCard® LaserCard® Συγκριτικά Στοιχεία (*) Μόνο για κάρτες με chip μνήμης, χωρίς μικροεπεξεργαστή που θα την έκαναν “έξυπνη” ή που θα παρείχε ασφάλεια. Η “έξυπνη” κάρτα απαιτεί μικροεπεξεργαστή για να παρέχει ασφάλεια.
 9. LaserCard® Πρότυπα & ασφάλεια Μικρο-εικονίδια υπερυψηλής ανάλυσης (12.000dpi) που δεν αντιγράφονται και δεν σαρώνονται Εικόνα μεταβλητού ειδώλου (Optically Variable Device - OVD) Σύννομη με τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC 11693 και 11694 Σύννομη με τα αντίστοιχα τμήματα των προτύπων ISO/IEC 7810 και 7816 τμ. 1 & 2, και με το ISO/IEC 10373 τμ. 1 και 5. Σύννομη με το ICAO Document 9303 τμ. 3, που αναφέρεται σε μηχανικά αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της δομής των δεδομένων για πλήρη διεθνή διαλειτουργικότητα.
 10. Ψηφιακή # Ψηφιακών # Σελίδων Ασφάλεια Χωρητικότητα Φωτογρ. (6KB Κειμένου Δεδομένων σε bytes Συμπιεσμένες) 2 Kbytes Ανανεώσιμ. •Οπτικά Αναγνώσιμες •Χαρτί, Πλαστικό Καμία Μη Εφαρμ. Μη Εφαρμ. Μη Εφαρμ. Όχι •Ψηφιακές •Μαγν. ταινία Χαμηλή έως 900 Καμία 13 γραμμές Όχι •Γραμ. Κώδικα Χαμηλή 50 Καμία < 1 line Όχι •2D Γραμ. Κωδ. Χαμηλή 3.072 Καμία 1.5 σελ. Όχι •Chip Μνήμης Μεσαία 8.192 1 εικόνα 4 σελ. Ναι •Έξυπνη IC Υψηλή 16.384 2 εικόνες 8 σελ. Ναι •Έξυπνη IC Υψηλή 32.768 2 εικόνες 8 σελ. Ναι •Οπτική Κάρτα Υψηλή 1.582.020 180 εικόνες 550 σελ. Ναι •Οπτική Κάρτα Υψηλή 4.111.654 465 εικόνες 1,430 σελ. Ναι LaserCard® Χωρητικότητα LaserCard®
 11. Κάρτες διαφορετικών τεχνολογιών Συγκριτικό Διάγραμμα – Χωρητικότητα Μνήμης έναντι Κόστους Χωρητικότητα (bytes) Λογαριθμική Κλίμακα 0,1 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000 Χαρτί Μαγνητική Ταινία Barcode Chip Μνήμης Έξυπνου IC Chip Lasercard® Lasercard® Χωρητικότητα Σελίδες Εικόνες Κόστος Σχετικά Κόστη Γραμμική Κλίμακα
 12. •LCFS File System •Παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και τις λειτουργικότητες πάνω στο WORM μέσο, με χρήση standard DLL μέσω της εφαρμογής. Εφαρμογή LaserCard Ανάπτυξη Εφαρμογής Λειτουργικό Σύστημα LaserCard File System DLL LaserCard® Πως καταχωρούνται τα στοιχεία Το LCFS δεν είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος και συνεπώς η συσκευή ανάγνωσης /εγγραφής καρτών (optical card drive) δεν είναι “ορατή” και δεν είναι προσβάσιμη μέσω του λειτουργικού συστήματος.
 13. LaserCard® Ασφάλεια και αξιοπιστία δεδομένων •Τα δεδομένα μπορούν να προστατεύονται έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης: • κρυπτογράφηση w κλειδιά hardware • format ασφαλείας w passwords • PKI ή βιομετρικών ταυτοποιήσεων •Μόνιμης εγγραφής, μη-διαγράψιμο μέσο παρέχει άριστη ασφάλεια δεδομένων έναντι απάτης και παραποιήσεων. •Παρέχει ένα ελεγκτικό μηχανισμό Ασφαλής Πρόσβαση Δεδομένων Αξιοπιστία Δεδομένων ΜΟΝΙΜΟ
 14. LaserCard® Εφαρμογές σε πλήρη λειτουργία  Η.Π.Α.  Κάρτα αλλοδαπών μονίμων κατοίκων (Green card)  Συνοριακή κάρτα εισόδου & εξόδου (Border crossing card)  Συνοδευτική κάρτα εμπορευματοκιβωτίων των ενόπλων δυνάμεων (Automated manifest system, Logistics management)  Τίτλος ιδιοκτησίας οχήματος (εξετάζεται από το Υπουργείο Μεταφορών η διαπολιτειακή εφαρμογή της)  Καναδάς  Κάρτα αλλοδαπών μονίμων κατοίκων (Permanent resident card)  Ιταλία  Εθνική ταυτότητα (Carta d’ Identità Elettronic – CIE)  Ινδία  Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (Delhi Vehicle Registration Office)
 15. LaserCard® η αναγνώριση
 16. LaserCard® η αναγνώριση
 17. LaserCard® η αναγνώριση
 18. LaserCard® η αναγνώριση
 19. LaserCard® Κάρτα Οπτικής Μνήμης
Anzeige