Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

PROJEKT-Ndotja e Mjedisit

 1. PROJEKT TEMA : SHKAQET E NDOTJES SË MJEDISIT DHE MASAT PËR PAKËSIMIN E TYRE
 2. Qëllimi: Të kuptojmë cilët janë ndotësit e mjedisit dhe të reflektojmë për të ndikuar në reduktimin e tyre.  Synimi : Të përcojmë tek dëgjuesi (nxënës , pjesëtar i komunitetit) një reflektim mbi pasojat e veprimtarisë njerëzore në mjedis, duke e bindur për të vepruar ,pra të tregohet qartë se ku po shkon niveli i ndotjes dhe të nxitet veprim i menjëhershëm.
 3. Objektivat: 1. Të kuptojmë c’ është ndotja e mjedisit. 2.Të njohim ndotjen e tokës. 3.Të tregojmë c’ është ndotja e ajrit . 4. Të tregojmë nivelin e ndotjes së ujit ,shkaqet. 5. Të demostrojmë rolin e ligjit në mbrojtjen e mjedisit duke shprehur legjislacionin përkatës. 6.Të tregojmë realisht nivelet e ndotjes bazuar në statistika. 7. Të paraqesim disa masa që mund të merren për pakësimin e ndotjes. 8. Të tregojmë fakte mbi ndotjen dhe masat që merren në zonën ku jetojmë. 9.Të japim mesazhe sensibilizuese për dëgjuesin.
 4. Ndotja e tokës
 5. Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në nivel individual, të organizatave ose të qeverisë, në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të qenieve njerëzore. Mbrojtja e mjedisit nga aktivitete të ndryshme të njeriut është e nevojshme. Ne e kemi në dorë të ardhmen e planetit tonë
 6. Ndotja paraqet hedhjen e materialit kontaminues (ndotës) në mjedis. Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e njeriut, por gjithashtu mund të jetë rezultat i fatkeqësive natyrore. Ndotja ka ndikim dëmtues në çfarëdo organizmash të gjallë në mjedis, duke e bërë praktikisht të pamundur qëndrueshm ërinë e jetës. Ç’është ndotja?
 7. Ndotja e tokës paraqet ndotjen e sipërfaqes natyrore të Tokës nga aktivitetet industriale, komerciale, shtëpiake dhe bujqësore.NDOTJA E TOKES
 8. Toka ku ne jetojmë dhe zhvillojmë veprimtaritë tona është mjaft e rëndësishme.Pa të nuk mund të ketë jetë ashtu si dhe uji.Toka është e rrezikuar nga humbja e shtresës së sipërme që përdoret prej njeriut për zhvillimin e bujqësisë,blegtorisë. Humbja e saj vjen nga fenomeni i shpyllezimit,erozionit, ndryshimit të temperaturave etj. Po dëmtojmë mushkritë e planetit tonë
 9. Mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen e tokës është përmes menaxhimit të mbeturinave në mënyrë adekuate, shfrytëzimit të tokës në mënyrë adekuate dhe praktikave te duhura bujqësore.Kujt do t’ja hedhim fajin për këtë?
 10. NDOTJA E UJIT
 11. Ndotja e ujit paraqet hedhjen e materieve kimike, biologjike dhe fizike nëpër sasi të mëdha të ujit, të cilat materie shkatërrojnë cilësinë e gjallesave në të dhe që e shpenzojnë atë. A e dini sa vite duhen që liqeni të rigjenerohet nga ndotja pa limit.
 12. Uji është një nga elementet kryesore për jetën e njeriut.Nepermjet tij ne gatuajme,pastrojme etj.Industria,bujqesia jane konsumatore te medhenj te ujit.Burimet po ndoten nga: përzierja me ujerat e ndotura ,perdorimi I kimikateve,derdhja e mbeturinave,derdhja e naftës etj.Ndotja e ujit sjell pasoja te renda per jeten si:zhdukja e gjallesave te ujit,mosperdorimi per nevojat jetike te ujit,përhapjen e semundjeve infektive etj Kjo është prova se nuk janë vetëm makinat dhe industritë që ndotin mjedisin .Ne jemi më të papërgjegjshëm.
 13. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ujit është që të mos hedhim mbeturina dhe materie të tjera kimike të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë. LUMI I TIRANËS
 14. Ndotja e ajrit
 15. Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e atyre substancave të rrezikshme në atmosferë të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallesave të tjeraAjri në Tiranë
 16. Zhvillimi i industrisë, përdorimi i makinave bën qe ajri qe thithim te jetë mjaft i ndotur sidomos në zonat urbane ku është e perqendruar edhe popullsia me e madhe.Ajri që ne thithim eshte i mbushur me elemente te rrezikshme per jeten si CO2,Pb etj. Prandaj shfaqen një numer i madh semundjesh me rrezik të larte per jeten si p.sh. llojet te ndryshme të kancerit. E ardhmja e fëmijëve tuaj
 17. Ndotja e ajrit eshte e ndryshme ne ambiente te ndryshme ,ne dege te industrise ku perdoren kimikate , shkalla e ndotjes se ajrit eshte shume e larte dhe rrezikon shendetin e punetoreeve dhe te banoreve perreth. Burimet kryesore qe kane ndikuar ne rritjen e ndotjes se ajrit jane:djegia e mjeteve te transporteve dhe djegia pa rregulla e mbeturinave. Si është dhe si duhet të ishte!
 18. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ajrit është të ecim këmbë ose të ngasim biçikletën dhe të ngasim makinat më pak. Kjo do të parandalojë ndotjen e ajrit nga lëndët djegëse fosile. Të bësh pak është më mirë se të mos bësh azgjë dhe akoma më mirë se të bësh keq.
 19. Ligji për mbrojtjen e mjedisit
 20. LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT,QËLLIMI
 21. Statistika mbi ndotjen e medisit
 22. STATISTIKA
 23. STATISTIKË TIRANË
 24. Sensibilizim dhe masat për të mbrojtur mjedisin.
 25. NE DUHET TA MBROJMË MJEDISIN
 26. FIRMA E RICIKLIMIT “EVEREST “ NË AFËRSI TË YZBERISHTIT
 27. Gjëndja në zonën tonë të banimit
 28. Të shpëtojmë Tokën- i vetmi planet me cokollatë :D
 29. E kemi ne në dorë -nga kush presim !!!!
 30. PUNOI: Xhulia Osmanllari
Anzeige