Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri (20)

Anzeige

Weitere von DepEd (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri

  1. 1. I. LAYUNIN Sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay kayang: a. Magbigay ng halimbawa ng antas ng pang-uri. b. Magamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap. c. Matukoy ang (3) tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap. II. PAKSANG ARALIN Paksa: Antas ng Pang-uri Sangguniaan: Ona, Luzviminda,et. al., Libro sa Filipino V: Hiyas sa Wika. Lexicon Inc., Tandang Sora, Quezon City, Phil.2003, pp.1-8 Mga kagamitan Video presentation (Tatlong Bibe) Laro (ANP) III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain a. Panalangin Guro Estudyante Tayo'y manalangin Panalangin ng Isang Mag-aaral Makapangyarihang Diyos, Sa pamamagitan ng iyong Anak na si Jesus, Humihingi ako ng iyong tulong upang maipagpatuloy ko ng maayos ang aking pagaaral. Upang makamit ko ang karunungang aking minimithi, na magkaroon ng katuparan ang aking mga pangarap. Isinasama ko ito sa ngalan ng aming ama na si Jesus Amen. Amen Makapangyarihang Diyos, Sa pamamagitan ng iyong Anak na si Jesus, Humihingi ako ng iyong tulong upang maipagpatuloy ko ng maayos ang aking pagaaral. Upang makamit ko ang karunungang aking minimithi, na magkaroon ng katuparan ang aking mga pangarap. Isinasama ko ito sa ngalan ng aming ama na si Jesus Amen. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO V #38 REYES, CHARMAINE P. Focus- Inquiry
  2. 2. b. Pagbati Magandang Gabi mga bata c. Pagsusuri ng lumiban sa klase Mayroon ba tayong lumiban sa klase ngayon? Magaling! d. Pagsasanay Sino sa inyo nakakaalam sa kantang tatlong bibe? Magaling! Lahat pala kayo alam yun. Magsitayo kayo at tayo'y aawit. Tatlong bibe May tatlong bibe akong nakita Mataba, mapayat, mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, Kwa-kwak, kwak-kwak Tayo na sa ilog ang sabi kumendeng-kumendeng mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Kwak- kwak, kwak-kwak Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. (sasagot ang mga estudyante) Magandang Gabi rin po. (sasagot ang mga estudyante) Wala po. (magtataas lahat ng kamay ang mga Estudyante) Ako po Ma'am Ma'am, Ma'am Tatlong bibe May tatlong bibe akong nakita Mataba, mapayat, mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, Kwa-kwak, kwak-kwak Tayo na sa ilog ang sabi kumendeng-kumendeng mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Kwak- kwak, kwak-kwak Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak.
  3. 3. e. Balik-aral Anu-ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa mga bibe? Magaling! Ang mga salitang iyon ay napagaralan natin nung nakaraan. Ano ang tawag sa mga salitang iyon? Magaling ! magbigay nga kayo ng halimabawa ng pangungusap na gingamitan ng pang-uri. __________ Magaling! _________ Magaling! B. Panlinang na Gawain a. Pangganyak Tatawag ang guro ng (3) tatlong estudyante. Nikki, Diana, Melissa Maari ba kayong tumayo. Maari nyo bang Ilarawan at ikumpara sa isa't-isa sina Nikki, Diana at Melissa. Ang inyong mga pang-uring ginamit sa paglalarawan sa kanilang (3) tatlo ay naaayon sa kanilang antas. b. Pagtatalakay May ideya ba kayo kung ano ang (ang mga bata ay sasagot) mataba at mapayat po (ang bata ay magtataas ng kamay at sasagot) ________: Pang-uri po (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _______: Si Eser ay matalino. _______: Si Crystal ay maganda. Tatayo sa harapan sina Nikki, Diana at Melissa (sasagot ang mga estudyante) _______: Mas matangkad po si Melissa ay Diana. _______: Pinakmaliit po si Nikki. _______: Mahaba po ang buhok ni Diana.
  4. 4. ating tatalakayin ngayon? ___________ Magaling! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang antas ng panguri. Ang inyong mga pang-uring gingamit sa paglalarawan na mas matangkad, pinakamaliit at mahaba kina Diana, Melissa at Nikki ay naaayon sa kanilang kaantasan o tinatawag na Antas ng Pang-uri Mayroon tayong tatlong antas ng pang-uri. Ito ay ang Lantay, Pahambing at Pasukdol. Basahin nga natin ang tatlong antas ng pang-uri. Lantay, Pahambing, Pasukdol c. Pagtatalakay ANTAS NG PANG-URI basahin nga natin ang kahulugan ng lantay. 1. Lantay o karaniwan-ito’y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang sinabi nyo na "Mahaba ang buhok ni Diana." Magbigay nga kayo ng pangungusap na ginagamitan ng pang-uring lantay? __________ Magaling ! Ang (2) ikalawang antas naman ay ang (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _______: Antas ng Pang-uri po Ma'am babasahin ng mga estudyante nang sabay- sabay ang (3) tatlong Antas ng Pang-uri.) Lantay, Pahambing, Pasukdol (babasahin ng mga estudyante nang sabay- sabay ang kahulugan ng Lantay.) Lantay-ito’y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _____:Si Aji ay matangkad.
  5. 5. pahambing. Basahin natin ang kahulugan ng pahambing. 2. Pahambing- ito’y pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay,lugar hayop, o pangyayari Ang halimbawa nito ay ang sinabi ninyo na "Mas matangkad si Melissa kay Diana." May mga pananda tayong ginagamit sa pang-uring pahambing gaya ng mas at higit. Sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng pangungusap na ginagamitan pang-uring pahambing? _________ Ang (3) ikatlong antas naman ay tinatawag na pasukdol. Pakibasa nga ______ang kahulugan ng pasukdol. Ang halimabawa naman nito ay ang sinabi nyo na "Pinakmaliit si Nikki sa kanilang tatlo." _____ maaari ka bang magbigay ng halimbawa. Magaling! Sa pasukdol naman gumagamit tayo ng mga pananda gaya ng pinaka, napaka at ubod. PAGLALAHAT Ano nga ulit ang (3) tatlong antas ng (babasahin ng mga estudyante nang sabay- sabay ang kahulugan ng Lantay.) Pahambing- ito’y pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay,lugar hayop, o pangyayari. (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _______: Mas sexy ako kay Larra. ______: Pasukdol –ito ay ginagamit kung higit sa dalawang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari ang pinaghahambing. _____: Ako ang pinakamabait sa klase.
  6. 6. pang-uri? Sa tingin nyo bakit kailangan nating matutunan ang tatlong antas ng panguri? Magaling! C. Pangwakas na Gawain a. Paglalapat Pangkatang Gawin: Mayroon tayong laro. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Sa kanan ang pangkat A at sa kaliwa naman ang pangkat B. Ang salita ay nasa kaantasan ng pang-uri. Tukuyin ninyo sa tatlong pagpipilian ang inilalarawan nito base sa antas nito. Halimbawa: mainit Longganisa ang sagot dahil mas mainit ang kandila at pinakamainit ang araw. Ngayon ay pumili kayo ng isang magrerepresenta sa inyong pangkat. Mga manlalaro kamay sa dibdib at ibaba ninyo ang inyong kamay kung (sasagot ang mga estudyante) Lantay, Pahambing, Pasukdol (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _____: Para po malaman natin kung anong tamang antas ng pang-uri ang gagamitin sa paglalarawan ng isa, dalawa o higit pang bagay, tao, bagay, pook o pangyayari. (tatayo sa harapan ang napiling manlalaro ng bawat grupo)
  7. 7. kayo ay sasagot. 1. mabagal ________ Tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. Magaling! 2. pinakamatamis __________ Cake nga ba ang sagot. Magaling! 3. mas malamig _______ Magaling! 4. mas mainit __________ Magaling! (Pangkat A) _____: pagong (Pangkat A) _____: cake Pangkat B _____: yelo (Pangkat B) ______: apoy
  8. 8. 5. mahaba _______ Magaling! 6. mas malaki ________ Magaling ! Mas maraming puntos ang nakuha nang pangkat A. Panalo ang pangkat A. Pangkat B, bigyan natin sila nang malakas na palakpak. PAGTATAYA Pakilabas ang inyong bolpen at may sasagutan kayong pagsusulit. _____ Pakibasa nga ang panuto. PANUTO: Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang antas ng pang-uri kung ito’y lantay, pahambing, o pasukdol. Halimbawa: Pasukdol : Si Ana ang pinakamabait na anak ni aling Susan. ________1. Ang pangkat ni Ramon ay mabilis sa pagtakbo. ________2. Si Ken ay mas gwapo kay Bamba. ________3. Ubod ng linis ang bahay (Pangkat A) _______: ruler (Pangkat A) _____: elepante ________: PANUTO: Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang antas ng pang-uri kung ito’y lantay, pahambing, o pasukdol. (Ang mga estusyante ay nagsasagot sa pagsusulit) Lantay 1. Ang pangkat ni Ramon ay mabilis sa pagtakbo. Pahamabing 2. Si Ken ay mas gwapo kay Bamba. Pasukdol _ 3. Ubod ng linis ang bahay ni
  9. 9. ni tita Lena. ________4. Maganda ang mga tanawin na makikita sa Baguio. ________5. Sina Yuri at Torry ay magkasing taas na. Tapos na ba kyo? Makipagpalit kayo ng papel sa inyong katabi at ating titignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sinong gustong sumgot sa una? __________ Pakibasa ang pangungusap Anong antas ng pang-uri ang ginamit? Magaling! Ikalawa __________ Magaling! Ikatlo __________ Magaling! Ikaapat _______ Magaling! IV. TAKDANG ARALIN Pakibasa nga ang panuto_______ Panuto: Iguhit ang inyong tahanan at tita Lena. Lantay _ 4. Maganda ang mga tanawin na makikita sa Baguio. Pahambing 5. Sina Yuri at Torry ay magkasing taas na. (sasagot ang mga estudyante) Opo (nakipagpalit ng sagutang papel ang bawat estudyante sa kanilang katabi) (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) ______: Ang pangkat ni Ramon ay mabilis sa pagtakbo. Lantay po _______: Si Ken ay mas gwapo kay Bamba. Pahambing po. ______: Ubod ng linis ang bahay ni tita Lena. Pasukdol ________: Maganda ang mga tanawin na makikita sa Baguio. Lantay ______: Panuto: Iguhit ang inyong tahanan at Ilarawan ito
  10. 10. Ilarawan ito gamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri Sanggunian: Ona, Luzviminda,et. al. Libro sa Filipino V: Hiyas sa Wika Lexicon Inc., Tandang Sora, Quezon City, Phil.2003, pp 5-8 gamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri Direct-Purposeful Experience (Inquiry-based Approach)

×