Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ticuoc pac4 rsc i responsabilitat empresarial

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie ticuoc pac4 rsc i responsabilitat empresarial (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

ticuoc pac4 rsc i responsabilitat empresarial

 1. 1. LA RSC I LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL Universitat oberta de Catalunya - Grau Màrqueting i Investigació de Mercats Iniciació a les competències TIC Aula 1 2009/2010 TICUOC Borrell Pairo, Xavie r- Bubé Casas, Cristina - Manchon Barreira, Jordi - Torres Gavilán, Carme
 2. 2. OBJECTIUS Establir una anàlisi comparativa entre dos grans empreses europees de Telecomunicacions en termes d’estratègies de RSC, cóm han adaptat les funcions relacionades amb la RSC a les seves estructures i quina és l’estratègia actual de Telefònica i Vodafone.
 3. 3. RSC RESPONSABILITAT <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Diferenciar-se de la competència. </li></ul><ul><li>Conèixer millor el seu entorn i la necessitat dels clients. </li></ul><ul><li>Adaptar-se als canvis. </li></ul><ul><li>Millora les relacions i serveis amb els diferents stakeholders. </li></ul>
 4. 4. RSC BENEFICIS <ul><li>Internament: </li></ul><ul><li>Serveix per fidelitzar, formar i crear un equip més competitiu, que els ajudarà a crèixer i donar un millor servei. </li></ul><ul><li>Millora de les condicions laborals dels seus treballadors, ja que obtenen una sèrie de beneficis socials. </li></ul><ul><li>Estudi de les debilitats i riscos del model de RSC a partir dels nostres Stakeholders. </li></ul><ul><li>Externament : </li></ul><ul><li>Conèixer millor el mercat. </li></ul><ul><li>Conèixer millor els seus clients, els permet influenciar-los, captar-los fins fidelitzar-los; també permet adaptar els productes a les necessitats dels consumidors i del mercat. </li></ul><ul><li>Creixement continuu de nous clients. </li></ul><ul><li>A través de la publicitat s’ajuda al llançament dels nous productes. </li></ul><ul><li>Política medi ambiental, s’adquireixen uns compromisos i una consciència amb el medi ambient, productes menys contaminants, campanyes de reciclatge. Aquestes accions donen una millor imatge corporativa i els permet posicionar-se. </li></ul><ul><li>La RSC, en definitiva, ajudarà a l’empresa a augmentar el conte de resultats i per tant els beneficis, es busca conciliar el creixement i la competivitat sense oblidar els compromisos socials i de medi ambient, per això com demostra l’estudi les empreses cada any destinen més diners per a les seves estratègies de RSC. </li></ul>
 5. 5. CLIENTS <ul><li>És un dels principals grups d’interès de l’empresa. </li></ul><ul><li>Que es pretèn? </li></ul><ul><li>- Una aproximació global en la creació d’experiències satisfactòries dels clients. </li></ul><ul><li>- Millor comunicació amb els clients. </li></ul><ul><li>- Millorar amb les diferents àrees de contacte amb els clients. </li></ul><ul><li>- Els nous objectius de Telefònica es basen en quatre projectes importants com a reptes fonamentals: </li></ul><ul><li>Experiència client. </li></ul><ul><li>Millora en els productes i tarifes. </li></ul><ul><li>Política de publicitat responsable anomenat “Decálogo de la publicidad”. </li></ul><ul><li>Les Tic nens i adolescents anomenat “generacions interactives”. </li></ul>
 6. 6. PROVEÏDORS Telefònica ha realitzat uns principis d’actuació per tal de treballar amb els proveïdors dins l’organització i establir unes normes generals en la cadena de subministrament. <ul><li>El seu funcionament es divideix en: </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Àmbit d’aplicació </li></ul><ul><li>Definicions </li></ul><ul><li>Desenvolupament </li></ul>
 7. 7. PROVEÏDORS Telefònica fa un gran esforç perquè els seus proveïdors segueixin la filosofia d’empresa i estiguin treballant dins l’organització formant part del grup amb els mateixos criteris de RSC.
 8. 8. TREBALLADORS OBJECTIUS <ul><li>Disposar de les persones més qualificades i motivades, proporcionant un bon ambient de treball, tractant-les amb respecte, i oferint incentius atractius, així com oportunitats de desenvolupament professional. </li></ul><ul><li>Els treballadors són els icones més importants que ajuden a aconseguir els millors serveis per els clients i garanteixen, indiscutiblement, la consecució i el manteniment dels seus èxits. </li></ul><ul><li>Ésser el millor lloc per treballar en cadascún dels seus sectors. </li></ul>
 9. 9. DESENVOLUPAMENT I FORMACIÓ <ul><li>La gestió del compromís és un dels pilars bàsics de la gestió de persones. </li></ul><ul><li>Potencien iniciatives de desenvolupament. </li></ul><ul><li>La Formació és una eina clau per contribuir al desenvolupament professional. </li></ul>SATISFACCIÓ DELS TREBALLADORS “ Great Place to Work” 76% 77%
 10. 10. ACCIONISTES Canal On-line. Telèfon gratuït d’atencíó a l’accionista. Transparència amb els accionistes. Faciliten tota la informació rellevant als accionistes per a les seves decisions de forma ràpida i no discriminatòria. Principis d’actuació. Serveis per ajudar als accionistes en la gestió de la seva explotació, comunicar-se amb la companyia i participar en els seus negocis. Bosses de valors on estan admeses a cotització les seves accions ordinàries: Bossa de valores de Londres i Bossa de valors de NASDAQ. Bosses de valors : Mercat continuu Espanyol, 4 Bosses de valors espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València), Londres, Tokio, Nova York, Buenos Aires, Sao Paulo i Lima. 63,6 milions € de capitalització bursàtil 74.574 milions € de capitalització bursàtil 551.382 milions d’accionistes 1,5 milions d’accionistes
 11. 11. MEDIAMBIENT Taula de polítiques mediambientals Telefònica vs. Vodafone Font: Informe comparatiu RSC Telefònica vs Vodafone TELEF Ò NICA VODAFONE <ul><li>Garantir el compliment de la legalitat vigent i de tots aquells compromisos voluntaris que Telefònica subscriu en matèria de medi ambient a tots els països. </li></ul><ul><li>Implantar sistemes de gestió ambiental. </li></ul><ul><li>Aplicar la millora continuada en tota la companyia. </li></ul><ul><li>Fer un ús sostenible dels recursos naturals. </li></ul><ul><li>Transmetre a la cadena de subministrament i proveïdors de serveis </li></ul><ul><li>Establir els processos necessaris per garantir la comunicació, sensibilització i formació. </li></ul><ul><li>Ajudar a combatre el canvi climàtic. </li></ul><ul><li>Fer públic anualment el comportament ambiental. </li></ul><ul><li>Promoure la creació de serveis de telecomunicacions que contribueixin a un desenvolupament sostenible de la societat. </li></ul><ul><li>Treballar amb altres organitzacions. </li></ul>  1. Garantir el compliment de la legislació i normativa ambiental aplicable. 2. Optimització de l’ús de recursos (especialment energia elèctrica). 3. El foment del reciclatge. 4. Ús de la tecnologia, productes i serveis respectuosos amb el medi ambient. 5. Fomentar la formació en el medi ambient entre els treballadors i els proveïdors. 6. Ajudar a combatre el canvi climàtic.  
 12. 12. ALGUNS INDICADORS DESTACATS Anàlisi comparatiu del consum energètic a la xarxa 2008 Anàlisi comparativa d’emissions directes CO2 de Telefònica i Vodafone 2006-08 Font: Informe comparatiu RSC Telefònica vs Vodafone
 13. 13. RECURSOS DESTINATS A RSC TELEFÒNICA VODAFONE Oficina de principis d’actuació Consell d’Administració Comissió RR.HH, Reputació i RSC President Conseller Delegat Unitat organitzativa de la RSC Comitè Institucional À rea de Relacions Institucional s Pla d’actuacions anual RSC RR.HH Auditoria Interna Secretaria general i jurídica Secretaria gral tècnica de Presidència Pla d’actuacions RSC Font: Informe comparatiu RSC Telefònica vs Vodafone
 14. 14. CONCLUSIONS <ul><li>Conèixer la integració de les seves polítiques en matèria de RSC. </li></ul><ul><li>Conèixer la Visió que els ha portat a constituïr-se com a líders mundials en Telecomunicacions. </li></ul><ul><li>Conèixer quines són les bases de les seves estratègies de negoci. </li></ul>

×