Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Szczeciński Szybki Tramwaj

3.704 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Szczeciński Szybki Tramwaj

 1. 1. INWESTORGMINA MIASTO SZCZECIN Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 2. 2. SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Copyright, 2006 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich 2009
 3. 3. SST w powiązaniu zistniejącym układem liniitramwajowych SzczecinaCopyright, 2006 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich 2009
 4. 4. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJUkład komunikacyjny linii tramwajowych w mieście Szczecinie obejmujelewobrzeżną część miasta, kończąc się na pętli Basen Górniczy.Prawobrzeżna część miasta gdzie znajdują się osiedla mieszkaniowe i terenyhandlowo - usługowe, skomunikowana jest z centrum kilkunastoma liniamiautobusowymi.Przedłużenie linii tramwajowej poza pętlę Basen Górniczy, w okolice osiedliliczących ponad 80 tys. mieszkańców usprawni znacznie transport publicznypozwalając jednocześnie na wyeliminowanie części połączeń autobusowych cow rezultacie wpłynie też na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 5. 5. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJTrasę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju zaprojektowano na całej długościbezkolizyjnie w stosunku do istniejącego układu drogowego, tworząc sprawne i szybkie połączenie mieszkalnych dzielnic prawobrzeża z administracyjnymcentrum i przemysłową północą miasta. W ciągu nowej linii tramwajowejpowstanie sześć przystanków zapewniających bezkolizyjny ruchu pieszych wrejonie ulic skomunikowanych z przystankami oraz będących jednocześnieośrodkami lokalnego handlu i usług.W latach 2001 - 2005 w ramach zakończonej inwestycji pn.: „Przeprawamostowa przez rzekę Regalicę w Szczecinie” wykonano most tramwajowy i wiadukty dojazdowe dla potrzeb budowy Szczecińskiego SzybkiegoTramwaju. Wartość zadania wyniosła 62,29 mln. złotych.Długość linii tramwajowej Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju wynosi 6,5 km. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 6. 6. PRZEBIEG SZCZECIŃSKIEGOSZYBKIEGO TRAMWAJU Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 7. 7. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJRealizacja podzielona została na II etapy:Etap I obejmuje budowę dwutorowej trasy tramwajowej od istniejącej pętli“Basen Górniczy” po trasie istniejących obiektów mostowych nad rz. Regalicą,z bezkolizyjnym przejazdem pod estakadą Leszczynowa i pod prawą jezdniąul. Hangarowej w kierunku ul. Batalionów Chłopskich i budowę tymczasowejpętli "Turkusowa „.Etap II obejmuje przebudowę ul. Lnianej, Handlowej, Dąbskiej – budowęwiaduktów nad torami, tuneli i kładek dla pieszych oraz budowę trasytramwajowej od pętli pośredniej “Turkusowa” do pętli końcowej “Kijewo”. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 8. 8. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJSzczegółowy podział na etapy:Etap I a – przebudowa ul. Hangarowej wraz z niezbędnymi przełożeniamiuzbrojenia podziemnegoEtap I b - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z uzbrojeniem iprzystankiem „Gryfińska”Etap I c1 – odcinek torowiska od Basenu Górniczego wraz z przystankiem„Lotnisko” do wiaduktu w ul. HangarowejEtap I c2 – odcinek od wiaduktu w ul. Hangarowej do pośredniej pętli"Turkusowa"Etap II a – budowa wiaduktów drogowych nad SST w ulicach: Lnianej,Handlowej i DąbskiejEtap II b – budowa SST od pętli „Turkusowa” do oś. Kijewo, wraz z budowąprzystanków Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 9. 9. SzczecinRealizację rzeczową etapu I przewiduje się na lata 2010-2013.Szacunkowy koszt Etapu I wynosi 223,3 mln zł (wg. WPI na lata 2009-2013).W tej kwocie zawierają się koszty: wykupu gruntów, prac budowlanych,nadzoru Inżyniera Kontraktu, nadzoru Projektanta i aktualizacji dokumentacjiprojektowej. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 10. 10. DANE OGÓLNE DŁUGOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ STACJI TRASY PRZYSTANKÓW PROSTOWNIKOWYCH ETAP I 3,9 km 4 3ETAP II 2,6 km 4 1RAZEM 6,5 km 8 4 Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 11. 11. Przebieg Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na zdjęciu satelitarnym wykonanym w listopadzie 2003r.Basen Górniczy Przystanek „Lotnisko” Przystanek „Gryfińska” Pętla pośrednia „Turkusowa” Przystanek „Lniana” Przystanek „Dąbska” Przystanek „Handlowa” Pętla „Kijewo” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 12. 12. Pętla przelotowaBasen Górniczy Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 13. 13. ul. Gdańska ul. Gdańska Pętla przelotowa „Basen Górniczy”Pętla przelotowaBasen Górniczy Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 14. 14. PRZEPRAWA PRZEZ REGALICĘ -TRASA TRAMWAJU PRZEBIEGA PO ZREALIZOWANYM MOŚCIE M2Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 15. 15. Przystanek „Lotnisko” na ul. EskadrowejCopyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 16. 16. Przystanek „Lotnisko” na ul. Eskadrowejul. Eskadrowa Przystanek Lotnisko Wiadukt drogowy Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 17. 17. Architektura przystanku „Lotnisko” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 18. 18. Przejście SST przezul. Hangarową Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 19. 19. Przejście SST przez ul. HangarowąSST w wykopie obudowanym Wiadukt drogowy ul. Hangarowa ul. Hangarowej Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 20. 20. Wiadukt drogowyul. Hangarowej Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 21. 21. Przystanek„Gryfińska” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 22. 22. PRZEBIEG W WYKOPIEOBUDOWANYM Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 23. 23. Widok z nasypu kolejowego od strony Osiedla Szczecin- Zdroje - koniec Etapu I SST. Widok z nieczynnego nasypu kolejowego od strony osiedla Słonecznego. Przystanek „Turkusowa” i perony pętli pośredniejCopyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 24. 24. Pętla tymczasowa „Turkusowa” koniec Etapu I Ciągi pieszeISTNIEJĄCY WIADUKT PKP Ulica zapisana w MPZP Ciąg piesze w Przystanek „Turkusowa” i kierunku osiedla perony pętli pośredniej Słonecznego SST w wykopie otwartym Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 25. 25. Architektura pętli pośredniej „Turkusowa”Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 26. 26. Przystanek Ul. Lniana „Lniana”Ul. Przelotowa Przystanek „Lniana” SST w wykopie otwartym Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 27. 27. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZYSTANKU Bariery ochronne Perony Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 28. 28. ul. Łubinowaul. Przelotowa SST w wykopie otwartym Przystanek „Handlowa” ul. Handlowa Przystanek „Handlowa” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 29. 29. PRZEBIEG TRAMWAJU WWYKOPIE OTWARTYM Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 30. 30. Widok wg projektuPrzejście SST przez ul. Dąbską Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 31. 31. Przystanek „Dąbska”SST w wykopie otwartym Przystanek „Dąbska” ul. Dąbska Droga do Pętli Kijewo Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 32. 32. Pętla końcowa Kijewo - stan istniejącyUl. Dąbska Pętla „ Kijewo " Zakończenie budowy Etapu II SST Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 33. 33. Pętla końcowaSST w wykopie otwartym Kijewo Pętla " Kijewo " STACJA PROSTOWNIKOWA Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 34. 34. Szacunkowy koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi ponad 400 mln PLN (bez uwzględnienia kosztów taboru ) Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 35. 35. Przebudowa ulicy Hangarowej - etap Iabudowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 36. 36. Przebudowa ulicy Hangarowej SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i obejmuje przebudowę południowejjezdni ul. Hangarowej od wiaduktu drogowego na odcinku ponad 672 m w kierunkugranicy miasta w celu dostosowania układu drogowego do bezkolizyjnego skrzyżowaniaz trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jezdnia południowa ul. Hangarowejzostanie przesunięta oraz podniesiona poprzez nasypy i wiadukt drogowy, pod którymprzebiegać będzie trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.Zadanie przygotowane jest do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UniiEuropejskiej. Na jej realizację gmina uzyskała wszystkie uzgodnienia i jest w posiadaniupozwolenia na budowę. Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 37. 37. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich - Etap Ib budowySzczecińskiego Szybkiego Tramwaju Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 38. 38. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i ma na celu dostosowanie układuistniejącej ulicy Batalionów Chłopskich - Gryfińska do bezkolizyjnego połączenia trasytorowiska w dolnym poziomie oraz do projektowanego przystanku "Gryfińska" ,usytuowanego przed skrzyżowaniem trasy tramwaju z ulicą Batalionów Chłopskich –Gryfińska. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic BatalionówChłopskich – Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu (nadobudowanym wykopem tramwaju ) , budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciąguprojektowanej jezdni, przebudowę odcinka jezdni długości ok. 52,5 m ulicy Jaśminowejoraz przebudowę w zakresie niezbędnym istniejących sieci uzbrojenia podziemnego .Projekt dotyczy odcinka o długości 181,13 m. Projektowana przebudowa istniejącejjezdni wiąże się z koniecznością podniesienia istniejącej niwelety o ok. 2,0 m. Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 39. 39. Budowa SzczecińskiegoSzybkiego Tramwaju - etap Ic1 Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 40. 40. Budowa odcinka torowiska tramwajowego SST SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i obejmuje budowę nowego torowiskatramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do wiaduktu nad ul. Hangarową orazmodernizację istniejącej pętli „Basen Górniczy”. Projekt dotyczy odcinka torutramwajowego o długości 3,015 km (licząc po osi torowiska).Trasa tramwajowa będzie przebiegać w pasie między istniejącymi jezdniami od pętliBasen Górniczy, poprzez obiekty mostowe Trasy Nowocłowej i istniejące obiektyinżynierskie, wykonane specjalnie dla docelowej lokalizacji torowiska tramwajowegoSzczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Za rzeką Regalicą na odcinku długości ok. 450 m.pod konstrukcję torowiska przewidziano wzmocnienie podłoża materacem z geosiatkina palach. Na końcowym odcinku tego etapu trasa tramwaju przebiegać będzie międzyjezdniami wzdłuż ulicy Hangarowej z odgięciem łukiem w kierunku ulicy BatalionówChłopskichNa realizację etapu I c1 gmina uzyskała wszystkie uzgodnienia i jest w posiadaniupozwolenia na budowę. Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 41. 41. Budowa SzczecińskiegoSzybkiego Tramwaju - etap Ic2 Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 42. 42. Budowa odcinka torowiska tramwajowego SST SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i obejmuje budowę nowego torowiskatramwajowego na odcinku za wiaduktem nad ul. Hangarową do pośredniej pętli przy ul.Turkusowej, zlokalizowanej na wysokości hipermarketu "Selgros". Pętla przy ul.Turkusowej w Etapie I pełnić będzie funkcję pętli końcowej.Do realizacji w tym etapie przewidziany jest tor tramwajowy o długości 1,012 km.Wzdłuż nowej trasy tramwajowej obejmującej etap Ic1 i Ic2 zlokalizowano przystanki :Basen Górniczy ( przystanki istniejące adaptowane do projektowanego rozwiązania ) ,Lotnisko, Gryfińska i Turkusowa na pętli pośredniej . Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 43. 43. INWESTORGMINA MIASTO SZCZECIN Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich

×