PyCon PL 2014 executable api
Wojtek Erbetowski Vor 8 Jahren