wwwsuperpilottk przyroda budowa angielski english ortografía wyrazy dyktando bezpieczenstwo bezpieczestwo turystyka zdania jzyk jezyk simple wolontariat v lo liceum ogólnokształcące ksztal aukcja charytatywna 2012 v 5 lo liceum ogólnokszt slownik slaska slaskiej gwary tk lskiej sownik wwwsuperpilot lska gwara uklad ukad sloneczny soneczny na wwwsupeprilottk drogowe drodze znaki european union europa unia europejska eu ue europe wycieczka zwiedzanie polska pszczyna wiat ktre zmieniy wynalzaki ktore zmienily swiat mnoenie sposob latwo mnozenie atwo 9 sposb informacje australia kontynent trojkat kwadrat figury trjkat matematyka geometría gra past rower paryz pary parís continouous present prezent internecie internet domu dom
Mehr anzeigen