Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Workshop: het assessment als toetsvorm

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Workshop: het assessment als toetsvorm

Herunterladen, um offline zu lesen

Assessment
Het assessment als toetsvorm groeit in populariteit nu we gaan werken met leeruitkomsten. Maar een assessment (vaak in combinatie met een portfolio) kan best lastig zijn. De tijd is vaak beperkt, en soms is het een groepsassessment. Op welke manier waarborg je dan de validiteit (heeft de individuele student de doelen behaald) en de betrouwbaarheid (is mijn beoordeling gelijk aan die van mijn collega)? 
In deze sessie bespreken we wanneer je het assessment kunt inzetten (en wanneer niet). We kijken naar de ervaringen van ervaren assessoren binnen het domein Techniek. We gaan in op de do’s en don’ts, en bespreken de valkuilen. Aan het einde delen we de pas ontwikkelde assessment-checklist in de vorm van een hand-out. 
De workshop wordt verzorgd door Evelyn Spanjer (docent HBO-ICT), Wim de Boer (Onderwijskundige) en Lydia van de Streek (Didactisch coach).

Assessment
Het assessment als toetsvorm groeit in populariteit nu we gaan werken met leeruitkomsten. Maar een assessment (vaak in combinatie met een portfolio) kan best lastig zijn. De tijd is vaak beperkt, en soms is het een groepsassessment. Op welke manier waarborg je dan de validiteit (heeft de individuele student de doelen behaald) en de betrouwbaarheid (is mijn beoordeling gelijk aan die van mijn collega)? 
In deze sessie bespreken we wanneer je het assessment kunt inzetten (en wanneer niet). We kijken naar de ervaringen van ervaren assessoren binnen het domein Techniek. We gaan in op de do’s en don’ts, en bespreken de valkuilen. Aan het einde delen we de pas ontwikkelde assessment-checklist in de vorm van een hand-out. 
De workshop wordt verzorgd door Evelyn Spanjer (docent HBO-ICT), Wim de Boer (Onderwijskundige) en Lydia van de Streek (Didactisch coach).

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Workshop: het assessment als toetsvorm (20)

Weitere von wimdboer (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Workshop: het assessment als toetsvorm

 1. 1. Assessments Workshop domein Techniek 15-6-2022 Wim de Boer
 2. 2. Welke toets? Een toets bestaat uit één van de volgende toetsvormen of een combinatie ervan (OER, artikel 27.3): 1. een toets met open en/of gesloten vragen 2. een productopdracht 3. een vaardigheidsopdracht 4. een mondelinge toets
 3. 3. Een passende toetsvorm TOETSVORM VORMEN (ANDERE BENAMINGEN) SOORTEN LEERDOELEN Toets met open en/ of gesloten vragen Digitale toets, papieren toets Reproduceren, benoemen, beschrijven, toepassen Productopdracht Projectopdracht/verslag, productbeoordeling, presentatie, portfolio-assessment/gesprek/ beoordeling, criteriumgericht interview Analyseren, ontwikkelen, onderbouwen, toepassen, vergelijken, expliciteren, organiseren, ontwerpen, adviseren, aantonen, reflecteren Vaardigheidsopdracht Practicumtoets, casus-dossiertoets Demonstreren, toepassen, diagnosticeren Mondelinge toets Reproduceren, benoemen, beschrijven, toepassen
 4. 4. Wat is een assessment? Een mondelinge toets die zich richt op het waarderen van professionele competenties van studenten
 5. 5. Wanneer zet je het in? • Bij “studentgericht onderwijs”: onderwijs op basis van reële problemen, authentieke representaties van praktijkproblemen • De toets is gericht op het meten van kennis en vaardigheden in authentieke situaties en van competenties • De belangrijkste vraag is: in welke mate is iemand wel of niet competent?
 6. 6. Typen assessments • Holistisch: • Een holistisch oordeel van een deskundige, de assessor. Gebaseerd op het vertrouwensbeginsel. • Eensgezindheid tussen assessoren is niet per se nodig, juist verrijkend om vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen. • Betrouwbaarheid is minder hoog. • Analytisch: • O.b.v. analytische rubrics • Betrouwbaar(der)
 7. 7. Waar moet je rekening mee houden? • Criteria: • Authentieke assessmenttaken • Authenticiteit (validiteit) • Eerlijkheid • Transparantie • Qua betrouwbaarheid: • Assessment als een geheel, niet als een reeks afzonderlijke onderdelen. • Hoeveel taken, toetsmomenten en beoordelaars nodig om transfer te kunnen bepalen?
 8. 8. Een passende toetsvorm TOETSVORM VORMEN (ANDERE BENAMINGEN) SOORTEN LEERDOELEN Toets met open en/ of gesloten vragen Digitale toets, papieren toets Reproduceren, benoemen, beschrijven, toepassen Productopdracht Projectopdracht/verslag, productbeoordeling, presentatie, portfolio-assessment/gesprek/ beoordeling, criterium gericht interview Analyseren, ontwikkelen, onderbouwen, toepassen, vergelijken, expliciteren, organiseren, ontwerpen, adviseren, aantonen, reflecteren Vaardigheidsopdracht Practicumtoets, casus-dossiertoets Demonstreren, toepassen, diagnosticeren Mondelinge toets Reproduceren, benoemen, beschrijven, toepassen
 9. 9. Tips and tricks https://liveadminwindesheim.sharepoint.com/:b:/s/O365-OnderwijskundigesessiesTechniek/ERt1Vy0ETOlOrJJUoD3EUCsB0Ne6QC6sWdKs5RJ4G545kw?e=HpJAW2
 10. 10. Tips voor de afname • Opbouw gesprek: • introductiefase • informatiefase • afrondingsfase • Bij meerdere assessoren is de rolverdeling duidelijk (afgesproken) • Noteer direct je beoordeling (bijv met +,+/- en -) • Bij een groepsassessment: zorg dat iedereen voldoende aan de beurt komt • Houd tijd in de gaten
 11. 11. Tips voor de vragen • Stel de student op z'n gemak, begin met een paar gemakkelijke vragen • Veel korte vragen is beter dan weinig lange vragen: betere spreiding van de stof • Vraag om bondige antwoorden • Vraag door bij vragen die betrekking hebben op een hoger beheersingsniveau • Vraag door op vage antwoorden
 12. 12. Valkuilen (1): • Feedback en tips geven (daarvoor is het assessment niet) • Studenten het gesprek laten sturen (bijv. richting stokpaardjes van de docent) • Een “gesprek” beginnen en doorgaan op een antwoord van de student (houd eigen vragen en tijd in de gaten) • Niet alle vragen stellen • Niet-relevante vragen stellen (relatie doelen) • Studenten die elkaar de vragen doorspelen • Antwoorden weggeven in de vraag (stelling) • Studenten elkaar laten beoordelen (is werk van examinator)
 13. 13. Valkuilen (2): • Het algemene beeld dat je van iemand hebt de beoordeling van onderdelen laten beïnvloeden • De eerste indruk van iemand de rest laten beïnvloeden • Positiever beoordelen omdat je gelijkenissen met jezelf ziet • Je eigen inhoudelijke mening de beoordeling laten beïnvloeden • Voorafgaande beoordelingen invloed laten hebben (de vorige was erg saai, deze niet…) • Later op de dag positiever beoordelen (blijkt uit onderzoek)
 14. 14. Aanpak van ervaren docenten
 15. 15. Voorbeeld Ernst Beoordeling: voldoende – goed – excellent geplande stappen + nieuwe inzichten + aanpak valideren
 16. 16. Voorbereiding
 17. 17. Bronnen • https://www.scienceguide.nl/2020/12/van-competentietoetsen-naar-assessments/ • Assessment in het hoger onderwijs: Over de implicaties van nieuwe toetsvormen voor de edumetrie (Sabine Dierick, Filip Dochy, Gerard Van de Watering) • SLO (2021). Eisen aan een goede toets. • Corporate Academy (2021). Kennisclip over de keuze van de toetsvorm (BKE) • Corporate Academy (2021). Construeren van een mondelinge toets (BKE) • Geerlings, T. & Veen, T. van der (1996). lesgeven en zelfstandig leren. Assen: Van Gorcum • Hoogenboom. D. & Wevers. M. (2018). Richtlijnen voor toepassing en ontwerp van rubrics. (Opleiding journalistiek) • Universiteit Leiden (20..). Handreiking tips bij toetsen,

×