Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pengar skapade av luft

390 Aufrufe

Veröffentlicht am

Diskussion avseende affärsbankernas rätt att skapa pengar utan full kapitaltäckning och deras vinster.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pengar skapade av luft

 1. 1. Pengar ur luft! Dags att Riksbanken i stället för privatbankerna skapar dom. Lars Alaeus, Positiva Pengar hos S-2000 6 november 2015 www.PositivaPengar.se1
 2. 2. Eländes elände…. • Finanskrisen, eurokris, Grekland, IT-bubbla, aktiebubblor, bostadsbubblor…. • Ökande ekonomiska klyftor. • Samtidigt orimliga bankvinster. • Över hela världen! • Marknadsliberalism…. Men det funkar ju inte. • Etablissemanget har ingen trovärdig lösning och det öppnar för populistiska krafter. • Vi ser i media väldigt mycket som går fel. Men få presenterar någon lösning. • Men det finns en lösning… 2 www.PositivaPengar.se
 3. 3. Men det finns en lösning… • Sovereign Money/Suveräna Pengar: • Riksbanken ger ut alla pengar utan ränta och skuld. • Pengar och banker fungerar som de flesta tror att dom gör. • Drivs av rörelser I 22 länder, International Movement for Money Reform, IMMR. • I England Positive Money och vi i Sverige, Positiva Pengar. • Längst kommet i: • Island, där en vass motion i parlamentet är lagd. 5 av 6 partier och 11 and 63 parlamentsledamöter står bakom motionen. • Schweiz, där de 100,000 namnunderskrifter som krävs för en folkomröstning nu är insamlade. • Vår grundsyn: Dagens penningsystem har ett inbyggt fel. Vi vill rätta till felet med 100% demokratiska metoder. 3 www.PositivaPengar.se
 4. 4. Syfte med denna presentation: •Att förstå grunderna om pengar och hur Suveräna Pengar kan lösa en stor del av problemen. Agenda: • Vad är pengar och hur fungerar dom idag? • Följderna. Speciellt för bostadspriser i Sverige. • Hur fungerar Suveräna Pengar? • Hur det blir då. 4 www.PositivaPengar.se
 5. 5. Vad är pengar? • Vad borde pengar vara? • En symbol tillhandahållet av samhället för att • betalningar skall fungera smidigt och för att • vara ett stabilt och neutralt värdemått. • Här är pengar = svenska kronor. • Viktigt: Skilj på pengar och det som har ett värde i pengar. www.PositivaPengar.se5
 6. 6. Pengar… • finns som mynt, sedlar och på konton. • ägs av individer, företag eller samhälle och • kan bytas mot en vara = köpa. • Varan kan bytas mot pengar = sälja. • kan sparas för att användas i framtiden. • kan lånas för att användas nu mot ett löfte att betala tillbaka i framtiden. • När pengar hanteras på dessa sätt är mängden oförändrad. • Pengar är ett värdemått som garanteras av Riksbanken. • Men hur bestäms värdet av pengar? www.PositivaPengar.se
 7. 7. Hur bestäms pengars värde? • Marknadsekonomi = priser på varor och tjänster styrs av tillgång och efterfrågan. • MER PENGAR i omlopp ger högre pris för varor. -> pengars värde minskar. INFLATION. • MINDRE PENGAR i omlopp ger lägre pris på varor. -> pengars värde ökar. DEFLATION. • Mängden pengar i omlopp styr penningvärdet. • Pengars värde mäts varje månad genom Konsument Pris Index. KPI. • Från Riksbankens hemsida: ‘Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde.’ • Så hur bestäms mängden pengar och hur skapas pengar? Av Riksbanken? Nja…. www.PositivaPengar.se
 8. 8. Så här skapar privatbanker pengar! • Genom att expandera balansräkningen • Kunden beviljas ett lån för att köpa en lägenhet. • Nya pengar skapas och sätts in på kundens konto • Kundens skuld är bankens tillgång. • Kundens pengar/kontoinnehav är bankens skuld. 8 www.PositivaPengar.se Detta är Riksbankens egen beskrivning! Se Svenska finansmarknaden.sid 62-68. Ränteskillnaden är bankens vinst. (~2 %) Större lån och högre ränta ger mer vinst! Seigniorage, Förtjänsten av att skapa pengar. En ränta från oss till bankerna. På alla pengar. 2% * 2,200 mdr = 44 mdr/år. 12 kr /dag och invånare
 9. 9. Kan pengar försvinna? • Javisst, det sker då banken minskar balansräkningen • Kunden ber banken att ta en viss mängd pengar från sitt konto och amortera lånet. • Lånet minskas med denna mängd pengar. • Kontot minskas med samma mängd pengar. • Dessa pengar försvinner. 9 www.PositivaPengar.se Kund A konto +90 +90 Färre pengar, (Penningmängden har minskat) Mängden pengar är kopplad till den totala lånevolymen.
 10. 10. Vad Riksbanken gör för att hålla penningvärdet fast = Penningpolitik. 1. Sänk styrräntan för att få bankerna att skapa mer pengar via lån. Idag -0,35%. • Sänkt ränta -> mer lån -> mer pengar -> inflation -> ekonomin stimuleras. • Inflation javisst, men främst i det som pengarna primärt används till. Tillgångar som bostäder och aktier. Ingår inte i KPI. 1. Riksbanken skapar nya pengar och köper statsobligationer. QE = Quantitative Easing, kvantitativa lättnader. Idag upp till 200 mdr = 20,000:- per invånare. • De nya pengarna hamnar på finansmarknaden och genererar också mest en tillgångsinflation. Bostäder och aktier. • Mycket lite ’sipprar ner’ till egentlig konsumtion. 8 % i UK. 1. Riksbanken skapar nya pengar, köper andra valutor och lägger på hyllan = Valutainterventioner. • Minskar kronans värde relativt andra valutor så att exporten blir billigare och importen dyrare. • Ogillas av andra centralbanker då detta ökar värdet på deras valutor. 10 www.PositivaPengar.se
 11. 11. Finansinspektionen och politiker. = Finanspolitik. • Finansinspektionen: • Lånetak, amorteringskrav och skuldkvot (6 * disponibel hushållsinkomst). • Lagligt? • Politiker/finansdepartementet: • Begränsningar av skatteavdrag. • Men mindre lån -> mindre mängd pengar -> mindre stimulans -> motverkar inflationen. • En omöjlig uppgift.... • ...om inte Riksbanken skapar pengar utan ränta och skuld. • = Suveräna Pengar! 11 www.PositivaPengar.se
 12. 12. Suveräna Pengar/Sovereign Money.länk • Riksbanken • får ensamrätt att ge ut alla svenska kronor. Utan skuld och ränta. • ger ut och tar in pengar via statsbudgeten. Pengarna cirkulerar sedan som betalningsmedel i samhället. • bestämmer mängden pengar med enda syfte att hålla kronans värde fast vid vad Riksdagen bestämt. Idag 2% KPI. • Regeringen • beslutar hur de nya pengarna ska användas. Som en del av den statsbudget som Riksdagen godkänner. • Fyra sätt att använda pengarna: 1. Öka investeringar i samhället. 2. Minska statens lån. 3. Minskade skatter. 4. Medborgarandel. 12 www.PositivaPengar.se
 13. 13. Suveräna Pengar/Sovereign Money • Banker • sköter betalsystemet och är endast förmedlare av pengar mellan sparare och låntagare. • tillhandahåller två sorters konton. • Transaktionskonto. För alla betalningar. En digital plånbok. Kan inte lånas ut, ger ingen ränta men är 100% säkert. • Spar/Investeringskonto. Bundet sparande som investeras på ett tydligt definierat sätt. Pengar som flyttas hit lånas ut av banken. Ger ränta men också en risk. • blir vanliga företag i en sund marknadsekonomi. • Gör vinst motsvarande den nytta de gör. • Kan gå i konkurs utan problem för betalsystemet. Ingen insättningsgaranti behövs. 13 www.PositivaPengar.se
 14. 14. Vi bankkunder. www.PositivaPengar.se14 Vi lånar nyskapade pengar och banken bedömer risken att det inte kommer tillbaka och får förtjänsten. Vi lånar av framtiden! Vi lånar befintliga pengar av de som nu avstått att använda dom. Vi lånar av det som finns nu! Dagens penningsystem Suveräna Pengar/ Sovereign Money Bankkonto Sparkonton Transaktion s-konto Investerings- konton Dina pengar investeras enligt bankens prererenser. I värsta fall kan de förloras. Din pengar är 100% säkra. Banken kan inte använda dem. Du väljer hur dina pengar investeras. Du och banken delar på vinst och risk.
 15. 15. Suveräna Pengar i stället för QE • Minns: QE = Riksbanken skapar nya pengar och köper statsobligationer. • Inför Suveräna Pengar i dagens system i stället för QE. • Folkets QE eller Partiella Suveräna Pengar: • Riksbanken skapar nya pengar utan ränta och skuld • Distribueras som tillskott i statsbudgeten som tex samhällsinvesteringar eller medborgarandel. • Mycket större effekt på inflationen än QE. Beräkning från England visar 280% i stället för 8 %. 35 ggr bättre. • Ökar inte på lånenivåer eller bostadspriser. • Kan användas nu utan lagändring. 15 www.PositivaPengar.se
 16. 16. Seignioraget, de ekonomiska fördelarna till staten i stället för bankerna. • Idag: Räntedifferensen på alla bankskapade pengar går till bankerna. • Med Suveräna Pengar är det ingen ränta • Men det nominella värdet av nyskapade pengar tillfaller statsbudgeten. • Vid Folkets QE: Ett tillskott till statsbudgeten. • Vid en komplett transformation till Suveräna Pengar: Alla 2,200 mdr blir ett tillskott. Utspritt på 20 år 110 mdr/år. • Vid BNP ökning antas motsvarande mängd ytterligare pengar behövas. Idag 3% av 2,200 mdr = 66 mdr/år. • OBS: Vid ett minskat behov av pengar så blir det ett avdrag I statsbudgeten. 16 www.PositivaPengar.se
 17. 17. Suveräna Pengar…. • gör svenska kronor till ett neutralt betalningsmedel som stimulerar den reella ekonomin utan att blåsa upp tillgångsbubblor, • gör svenska penningsystemet stabilt genom att Riksbanken bara skapar så mycket pengar som behövs för att KPI ska hålla sig på det värde som riksdagen har bestämt. • gör bankerna till normala företag som fungerar enligt marknads­ekonomiska spelregler och som gör vinst i rimlig relation till sin prestation, • överför vinsterna av pengaskapandet till staten 2,200 mdr vid övergången, sedan i takt med BNP ändringen. • bromsar ökningen av de ekonomiska klyftorna genom att minska den totala lånevolymen, • gör att vi lånar av varandra i stället för av framtiden, • kan införas i varje valutaområde för sig, • kan införas partiellt med mycket bättre effekt än QE.17 www.PositivaPengar.se
 18. 18. Men det har gjorts förr! • I Sverige 1904. Beslutet fattades 1897. • Från Riksbankens hemsida: • 1904: Riksbanken får ensamrätt att ge ut sedlar. • Först i och med detta beslut kunde Riksbanken få en penningpolitisk betydelse i modern mening, eftersom monopol på sedelutgivningsrätten är en förutsättning för kontroll av de penningpolitiska medlen. • Ensamrätten var en följd av det upprepade kravet på att privatbankerna skulle fråntas rätten att ge ut sedlar. Man ansåg, att den vinst som privatbankerna fick från sina sedlar, likaväl kunde tillfalla staten. 18 www.PositivaPengar.se
 19. 19. Frågor och diskussion 19 www.PositivaPengar.se

×