Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

HAMBHA

4.205 Aufrufe

Veröffentlicht am

hierarchický autonómný multiprocesový handler backendových akcií

Veröffentlicht in: Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

HAMBHA

  1. 1. HAMHBA(hierarchický autonómnýmultiprocesovýhandlerbackendovýchakcií)<br />Ivan Kopčík<br />
  2. 2. Predým<br />Spracovateľ požiadavky<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Každá požiadavka, ktorá vznikla v systéme(nejaká akcia vo WebAdmine zo strany užívateľa – napr. vytvorenie e-mailu, otvorenie záložky Zálohy DB, zmena hesla...)sa zaradila do fronty na vykonanie. Systém riešil v jednom čase iba jednu akciu – tú, ktorá bola práve v poradí<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />Požiadavka<br />
  3. 3. Vykonávateľ akcie<br />Vykonávateľ akcie<br />Teraz<br />Manažér procesov<br />Akcia (nízka priorita)<br />Akcia (norm. prior.)<br />Akcia (vysoká prior.)<br />Akcia (nízka priorita)<br />Vykonávateľ akcie<br />Akcia (norm. prior.)<br />Každá požiadavka dostane určitú prioritu. Autonómny manažér dynamicky vytvára pre každý typ akcie potrebný počet vykonávateľov, ktoré ich riešia hromadne (viacero rovnakých požiadaviek naraz), paralelne (vykonávatele pracujú súčasne) a s ohľadom na prioritu<br />Akcia (vysoká prior.)<br />Akcia (nízka priorita)<br />Akcia (norm. prior.)<br />
  4. 4. Prínos<br />Možnosť škálovateľnosti maximálneho počtu procesov.Pri aktualizácií harwaru, zvýšime maximálny počet procesov a tak zvýšime rýchlosť a efektivitu.<br />Efektívne využitie prioritizáciePožiadavky s vyžšou prioritou sú uprednostňované. Systém je schopný dynamicky meniť počet procesov priraďených určitej priorite, na základe počtu, pomeru, času a predikcie.<br />Zastupiteľnosť V prípade problému alebo zlyhania procesu, je dynamicky vytvorený jeho zástupca.<br />Paralelnosť Požiadavky sú spracovávane simultánne<br />

×