เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Kunwater Tianmongkon
Kunwater Tianmongkonครูฝึกสอนภาษาไทย um ราชวินิตบางเขน
เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เสนอ ผศ . สมศรี ทองชั้น โดย 1. นางสาวจีรวดี อุเทนสุต รหัส 5111206073 2. นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคล รหัส 5111206081 3. นางสาววิสมล ทองทิพย์ รหัส 5111206222 4. นางสาวนิรวรรณ พันหอม รหัส 5212001407 5. นางสาวกรรณิการ์ ทับวิเศษ รหัส 5212001316 6. นางสาวจิรารัตน์ บัวพิมาย รหัส 5111205786
ความจำเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ,[object Object]
ความจำเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object]
แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ,[object Object]
แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object]
หลักการที่สำคัญของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ,[object Object],[object Object],[object Object]
หลักการที่สำคัญของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
หลักการที่สำคัญของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object]
ประโยชน์การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ประโยชน์การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ ( Co-Operative Learning) ,[object Object]
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ ( Co-Operative Learning)  ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ ( Co-Operative Learning) ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ตัวอย่างกิจกรรม ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ตัวอย่างกิจกรรม ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
เฉลยกิจกรรม ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ,[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
1 von 27

Recomendados

ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6 von
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6sapatchanook
132K views52 Folien
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว von
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวทับทิม เจริญตา
106.7K views15 Folien
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ von
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศsomdetpittayakom school
5.4K views8 Folien
หัวกระดาษข้อสอบ von
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
54.6K views1 Folie
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา von
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
28.1K views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

การพูดแสดงทรรศนะ von
การพูดแสดงทรรศนะการพูดแสดงทรรศนะ
การพูดแสดงทรรศนะsasithorn woralee
17.9K views26 Folien
แผน Stad von
แผน Stadแผน Stad
แผน Stadnangnut
9.3K views72 Folien
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4 von
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4supphawan
13.9K views7 Folien
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ von
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์Aomiko Wipaporn
55.1K views4 Folien
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1 von
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1เซียงน้อยขี่ไก่ขาง เด้อ
140.3K views57 Folien
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี von
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีSophinyaDara
1.9K views30 Folien

Was ist angesagt?(20)

การพูดแสดงทรรศนะ von sasithorn woralee
การพูดแสดงทรรศนะการพูดแสดงทรรศนะ
การพูดแสดงทรรศนะ
sasithorn woralee17.9K views
แผน Stad von nangnut
แผน Stadแผน Stad
แผน Stad
nangnut9.3K views
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4 von supphawan
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
supphawan13.9K views
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ von Aomiko Wipaporn
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
Aomiko Wipaporn55.1K views
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี von SophinyaDara
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
SophinyaDara1.9K views
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ von kruthai40
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
kruthai40136.7K views
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด von Gob Chantaramanee
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
Gob Chantaramanee122.9K views
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 von gchom
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
gchom83.6K views
ปกโครงงานคุณธรรม von SophinyaDara
ปกโครงงานคุณธรรมปกโครงงานคุณธรรม
ปกโครงงานคุณธรรม
SophinyaDara1.6K views
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56 von Dhanee Chant
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
Dhanee Chant3.3K views
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6 von Thanawut Rattanadon
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon21.3K views
บันทึกการเยี่ยมชมนวัตกรรม von Jirathorn Buenglee
บันทึกการเยี่ยมชมนวัตกรรมบันทึกการเยี่ยมชมนวัตกรรม
บันทึกการเยี่ยมชมนวัตกรรม
Jirathorn Buenglee17K views
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ von Benjapron Seesukong
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
Benjapron Seesukong8.4K views
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว von Chainarong Maharak
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
Chainarong Maharak43.2K views
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม von niralai
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai75.2K views
แบบทดสอบ การเขียน ป.3 von Khunnawang Khunnawang
แบบทดสอบ การเขียน ป.3แบบทดสอบ การเขียน ป.3
แบบทดสอบ การเขียน ป.3
Khunnawang Khunnawang12.1K views

Similar a เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนรู้ Stad von
การจัดการเรียนรู้ Stadการจัดการเรียนรู้ Stad
การจัดการเรียนรู้ StadSandee Toearsa
22.2K views14 Folien
การสอน von
การสอนการสอน
การสอนguest283582b
597 views32 Folien
ภารกิจระดับครูมือใหม่ von
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่Vachii Ra
203 views18 Folien
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม von
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่มเทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่มJunya Punngam
31K views5 Folien
Instdev von
InstdevInstdev
Instdevkanjana kingkhoyao
186 views74 Folien
C von
CC
Cguestd664fae
539 views8 Folien

Similar a เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(20)

การจัดการเรียนรู้ Stad von Sandee Toearsa
การจัดการเรียนรู้ Stadการจัดการเรียนรู้ Stad
การจัดการเรียนรู้ Stad
Sandee Toearsa22.2K views
ภารกิจระดับครูมือใหม่ von Vachii Ra
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่
Vachii Ra203 views
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม von Junya Punngam
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่มเทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม
Junya Punngam31K views
การเรียนรู้แบบโครงงาน von Nongaoylove
การเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้แบบโครงงาน
การเรียนรู้แบบโครงงาน
Nongaoylove2.3K views
การเรียนรู้แบบร่วมมือ von Sukanya Burana
การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
Sukanya Burana239 views
การเรียนรู้แบบร่วมมือ von Sukanya Burana
การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
Sukanya Burana4K views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
ฟ้า von fa_o
ฟ้าฟ้า
ฟ้า
fa_o238 views

เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง