Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Luangpoo fug

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
วั
วั
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von MI (20)

Anzeige

Luangpoo fug

  1. 1. ให้หมั่นสวดคาถาท่านพ่อลี อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง เอาสัก3 รอบหรือ 5 รอบ ถ้าเวลาไม่พอเอารอบเดียว เป็ นนิจศีลนะ แล้วจึงนั่งสมาธิ 5 นาทีหรือกว่านั้น แล้วแต่เวลา แล้วแผ่บุญตามแบบแล้วจึงค่อยนอนนะ ความเป็ นมงคลกลับมาหาเราหมด, ความดีนี้กลับมาหาเราหมด ไปที่ไหนมีแต่ความสุข
  2. 2. ปิ สุณาวาท คือเก็บเรื่องคนนั้นไปบอกคนนี้ ทาให้แตกแยกความสามัคคี ผิดทั้งหมด มันเรื่องของเขา มันไม่ใช่เรื่องของเรา อยู่เปล่าๆปลี้ๆ เอามือไปหยิบจับไฟเข้าปาก ไปเอาไฟเข้าไปให้ร้อน จริงอยู่ ผู้ทาไม่รู้สึกตัวหรอก แต่วิบากผลก็จะได้รับเหมือนกัน
  3. 3. ผรุสวาทนั้นพูดคาหยาบด่าพ่อคนโน้นคนนี้ให้เจ็บช้าน้าใจ นอกจากลูกหลานหรือลูกศิษย์ลูกหา ดุด่าด้วยความหวังดี แต่ไม่ใช่ดุด่าด้วยความเกลียดชัง ดุด่าด้วยความหวังดี เช่นพ่อแม่สอนลูก พี่สอนน้อง ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ ก็แบบเดียวกันนี่ ท่านอนุญาต ไม่ห้าม นอกนั้นผิดหมด
  4. 4. สัมผัปปลาปวาท ก่อความราคาญให้ผู้อื่น เวลาพระแสดงธรรม พูดคุยกัน นี่แหละบาป ทาลายพระศาสนา, ทาลายคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เคารพองค์ท่านด้วย แล้วไม่ให้โอกาสคนที่เขาตั้งใจฟังด้วย เขาตั้งใจจะฟัง ถ้าเป็ นพระภิกษุต้องอาบัติไป เพราะรบกวนผู้หนึ่งที่ต้องการท่องหนังสือ แล้วพูดคุยเสียงดัง ผู้หนึ่งนั่งภาวนาอยู่ก็เหมือนกัน = ผิดศีล ผิดพระวินัยภิกษุ ถึงเป็ นฆราวาส ก็เสียมรรยาท เรียกว่าทาลายธรรมคาสอนพระพุทธเจ้า ทาลายธรรมความดีของผู้ตั้งใจเรียนธรรมะ โดยท่องสวดสาธยายตาม หรือตั้งใจรับฟังเทศนานี้ไปด้วย
  5. 5. สมบัติมันเกี่ยวกับทานบารมีในอดีต, การเสียสละในปัจจุบันด้วย
  6. 6. ให้บวชด้วยความศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาอย่าไปขืนนะ ไม่คุ้ม จะไปเป็ นหนี้บุญคุณชาวบ้านเขาหมด

×