Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TEMA 2: LORDINADORMAQUINARI I PROGRAMARI2.1. Introducció2.2. Maquinari2.3. Programari
2.1. Introducció●Dades i informació●Codificació Binaria●Sistemes de numeració• Numeració binaria• Numeració decimal• Numer...
Dades●Dades: Informació codificada, llesta per aser introduïda i processada per lordinador.●Les dades només són una forma ...
Informació●Informació: Dades un cop han estatprocessat i es mostren el seu resultat demode intel·ligible.●Els ordinadors p...
Codificació Binaria●Per que els ordinadorspuguin manipular dades,han destar codificades.●Sutilitzen diferents codisque úni...
Codificació Binaria●SISTEMA DE NUMERACIÓ : Conjunt desímbols i regles per a representar dadesnumèriques.●Cada símbol te un...
SISTEMA DE NUMERACIÓ DECIMAL●Compost per 10 símbols o dígits (1, 2, 3, 4 ,5,6, 7, 8, 9, 0)●Sels dóna un valor segons la se...
SISTEMA DE NUMERACIÓ BINARI●Compost per 2 símbols o dígits (0,1)●Sels dóna un valor segons la seva posició(unitats, desene...
CONVERSIÓ DE DECIMAL A BINARI●Es fa realitzant divisions successives per 2 icol·locant el restant i el darrer quocient.
CONVERSIÓ DE BINARI A DECIMAL●Es fa realitzant multiplicant cada dígit a unapotència amb base 2 i exponent incrementatuna ...
DÍGITS BINARIS NECESSARIS●Quantitat de números que es podenrepresentar amb “n” dígits binaris serà 2n.●Número decimal més ...
EXERCICIS1.Expressa en codi binari els números 35 i183.2.Expressa en codi decimal els números01001000 i 01000100. Cal conv...
SISTEMA DE NUMERACIÓ OCTAL● Inconvenient codificació binària: en algunsnúmeros resulta molt llarga● Numeració Octal repres...
SISTEMA DE NUMERACIÓ HEXADECIMAL●Numeració Hexadecimal representa elsnúmeros amb 16 dígits (0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, A,...
CONVERSIÓ DE BINARI A OCTAL●Cada dígit del sistema octal equival a 3 dígitsdel sistema binari. Així basta amb agrupar elsd...
CONVERSIÓ DE BINARI A HEXADECIMAL●Cada dígit del sistema hexadecimal equival a4 dígits del sistema binari. Així basta amba...
CONVERSIÓ DE BINARI A HEXADECIMAL●Cada dígit del sistema octal equival a 3 dígitsdel sistema binari. Així basta amb agrupa...
CODI ASCII●CODI DE CARÀCTERS: Codi binari que representacada caràcter (lletres, números i caràcters especials)com un númer...
UNITATS DE MESURA DE LA INFORMACIÓ●Bit: Unitat més petita dinformació. Correspon a undígit binari (un 1 o un 0). Abreviatu...
EXERCICIS● Quants bytes ocuparia el teu nom sencer?●Quants caràcters (bytes) es poden enmagatzemaren un disc de 210 Mb?●A ...
Presentació Sistemes Binaris
Presentació Sistemes Binaris
Presentació Sistemes Binaris
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentació Sistemes Binaris

Sistemes Binaris

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentació Sistemes Binaris

 1. 1. TEMA 2: LORDINADORMAQUINARI I PROGRAMARI2.1. Introducció2.2. Maquinari2.3. Programari
 2. 2. 2.1. Introducció●Dades i informació●Codificació Binaria●Sistemes de numeració• Numeració binaria• Numeració decimal• Numeració octal• Numeració hexadecimal●Codi Ascii●Unitats de mesura de la informació
 3. 3. Dades●Dades: Informació codificada, llesta per aser introduïda i processada per lordinador.●Les dades només són una forma de formade representar la informació.●Les dades no tenen significat i no poden serinterpretats●Exemple: Representació ASCII de la lletra C(01000011)
 4. 4. Informació●Informació: Dades un cop han estatprocessat i es mostren el seu resultat demode intel·ligible.●Els ordinadors poden EMMAGATZEMAR(rebre) i MANIPULAR (processar) dades pertal de convertir-les en informació útil, peroNO PODEN INTERPRETAR-LES (això hoem de fer nosaltres).●Exemple: La lletra C (01000011)
 5. 5. Codificació Binaria●Per que els ordinadorspuguin manipular dades,han destar codificades.●Sutilitzen diferents codisque únicament utilitzenzeros i uns.●Dos estats bàsics: Actiu-Inactiu, obert-tancat,passa corrent no passa(transistors), reflecteix noreflecteix (CDs).
 6. 6. Codificació Binaria●SISTEMA DE NUMERACIÓ : Conjunt desímbols i regles per a representar dadesnumèriques.●Cada símbol te un valor diferent segons laposició que ocupi.●La codificació binaria està basada en elSISTEMA DE NUMERACIÓ BINARI.● Nosaltres normalment utilitzem el decimal(base 10, pels dits). A la antiguitat sha utilitzatsistemes de base 12, per les falanges.
 7. 7. SISTEMA DE NUMERACIÓ DECIMAL●Compost per 10 símbols o dígits (1, 2, 3, 4 ,5,6, 7, 8, 9, 0)●Sels dóna un valor segons la seva posició(unitats, desenes, centenes...) relacionat alduna potència de base 10.5·102+2·101+8·100=500+20+8=528●En el cas de números decimals les potènciesseran negatives:4·101+2·100+1·10-1+9·10-2=40+1+0,1+0,9=42,19
 8. 8. SISTEMA DE NUMERACIÓ BINARI●Compost per 2 símbols o dígits (0,1)●Sels dóna un valor segons la seva posició(unitats, desenes, centenes...) relacionat alduna potència de base 2.1011=1·23+0·22+1·21+1·20=8+0+2+1=11
 9. 9. CONVERSIÓ DE DECIMAL A BINARI●Es fa realitzant divisions successives per 2 icol·locant el restant i el darrer quocient.
 10. 10. CONVERSIÓ DE BINARI A DECIMAL●Es fa realitzant multiplicant cada dígit a unapotència amb base 2 i exponent incrementatuna unitat cada posició a la esquerra(comencem per 0 a la dreta).
 11. 11. DÍGITS BINARIS NECESSARIS●Quantitat de números que es podenrepresentar amb “n” dígits binaris serà 2n.●Número decimal més gran a representar ambn dígits binaris serà 2n-1 (Hem de tenir encompte el 0).Dígits binarisQuantitat de números quees poden representarRang (número més baix imés alt a representar)1 21=2 0 fins 21-1= 12 22=4 0 fins 22-1= 36 26=64 0 fins 26-1= 63
 12. 12. EXERCICIS1.Expressa en codi binari els números 35 i183.2.Expressa en codi decimal els números01001000 i 01000100. Cal convertir-los alsistema decimal per a comparar-los?3.Quants caràcters poden representar ensistema binari utilitzant 3 dígits?4.Quin és el número més gran que podemrepresentar en binari utilitzant 8 dígits?5.Quants dígits ens caldrà per a representarell número 429 en binari?
 13. 13. SISTEMA DE NUMERACIÓ OCTAL● Inconvenient codificació binària: en algunsnúmeros resulta molt llarga● Numeració Octal representa els númerosamb 8 dígits (0,1,2,3,4,5,6,7). Cada posició téun valor determinat per potències base 8 (23).●La conversió doctal a decimal e inversa seràsimilar a la binaria, però utilitzant la base 8.
 14. 14. SISTEMA DE NUMERACIÓ HEXADECIMAL●Numeració Hexadecimal representa elsnúmeros amb 16 dígits (0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, A, B, C, D, E, F). Cada posició té un valordeterminat per potències de base 16 (24).●La conversió doctal a decimal utilitza la base16.
 15. 15. CONVERSIÓ DE BINARI A OCTAL●Cada dígit del sistema octal equival a 3 dígitsdel sistema binari. Així basta amb agrupar elsdígits binaris de 3 en tres.●Si els dígits binaris no formen grups binarissencers safegeixen zeros a la esquerra fins acompletar el grup (10(2= 010(2= 2(8)
 16. 16. CONVERSIÓ DE BINARI A HEXADECIMAL●Cada dígit del sistema hexadecimal equival a4 dígits del sistema binari. Així basta ambagrupar els dígits binaris de 4 en 4.●Si els dígits binaris no formen grups binarissencers safegeixen zeros a la esquerra fins acompletar el grup (1(2= 0001(2= 1(16)
 17. 17. CONVERSIÓ DE BINARI A HEXADECIMAL●Cada dígit del sistema octal equival a 3 dígitsdel sistema binari. Així basta amb agrupar elsdígits binaris de 3 en tres.●Si els dígits binaris no formen grups binarissencers safegeixen zeros a la esquerra fins acompletar el grup (10 = 010 = 2)
 18. 18. CODI ASCII●CODI DE CARÀCTERS: Codi binari que representacada caràcter (lletres, números i caràcters especials)com un número binari (normalment de 8 dígits ).● Codi ASCII (American Standard Code for InformationIntechange): El més utilitzat.●Cada caràcter té un número entre 0 i 255 (8 bits o unbyte) que convertit a binari ens dona el codi delcaràcter.●Els 32 primers caràcters (de 00000000 a 00011111)són de control (Intro, Delete...), els següents fins a128 (de 00100000 a 01111111) són caràctersinternacionals, i la resta caràcters especials (fletxes,simbols, la “ñ”) , de 10000000 a 11111111.
 19. 19. UNITATS DE MESURA DE LA INFORMACIÓ●Bit: Unitat més petita dinformació. Correspon a undígit binari (un 1 o un 0). Abreviatura de binary digit●Byte: Conjunt de 8 bits. Cada caràcter estàconstituït per 8 bits.●Aquestes unitats són massa petites, per aixòutilitzem múltiples del byte. La proporció entremagnituds és 1024 perqué es la potència de base 2que més saproxima a 1000 (210=1024)1 kilobyte (kb) 1024 bytes1 Megabyte (Mb) 1024 kilobytes1 Gigabyte (Gb) 1024 Megabytes1 Terabyte (Tb) 1024 Gigabytes
 20. 20. EXERCICIS● Quants bytes ocuparia el teu nom sencer?●Quants caràcters (bytes) es poden enmagatzemaren un disc de 210 Mb?●A quin nombre binari correspon el nombre octal123?●En codi ASCII, el símbol “?” Escrit en binari és00111111. Com es representa en octal ihexadecimal?● Quin número és més gran, 11100111 o E7?●A quina posició decimal correspon la direcció0CF250 duna memòria RAM?

×