Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR
PROFESINĖS LIGOS.
ŽALOS ATLYGINIMAS SOCIALINIO
DRAUDIMO ĮSTAIGOMS.
Kristina; Vytautas; DST...
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSITUTICIJOS 48 STRAIPSNIS:
“KIEKVIENAS ŽMOGUS GALI LAISVAI PASIRINKTI DARBĄ BEI
VERSLĄ IR TURI TEI...
DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
DARBE YRA VIENA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO RŪŠIŲ KAI DRAUDŽIAMA
PAŠALPOMS SULU...
ASMENYS, KURIE DRAUDŽIAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU:
1) ASMENYS, DIRBANTYS PAGAL DARBO, DIPLOMATO
TA...
ASMENYS, KURIE DRAUDŽIAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU:
2) VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI...
PAGRINDINĖS SĄVOKOS:
„NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE“
ĮVYKIS DARBE, ĮSKAITANT EISMO ĮVYKĮ DARBO
LAIKU, NUSTATYTA TVARKA IŠT...
PAGRINDINĖS SĄVOKOS:
„NELAIMINGAS ATSITIKIMAS PAKELIUI Į DARBĄ
AR IŠ DARBO“
ĮVYKIS, ĮSKAITANT EISMO ĮVYKĮ DARBUOTOJUI
VYKS...
PAGRINDINĖS SĄVOKOS:
„NUKENTĖJUSYSIS“

APDRAUSTASIS, KURIO SVEIKATAI YRA PADARYTA
ŽALA DĖL DRAUDŽIAMUOJU ĮVYKIU PRIPAŽINTO...
PAGRINDINĖS SĄVOKOS:
„PROFESINĖ LIGA“

ŪMUS ARBA LĖTINIS DARBUOTOJO SVEIKATOS
SUTRIKIMAS, KURĮ SUKĖLĖ VIENAS ARBA DAUGIAU
...
NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE GALI BŪTI:
LENGVI;
SUNKŪS;
MIRTINI;
GRUPINIAI.
–
ĮVYKIS, KURIO METU DARBUOTOJAS PATIRIA TRAUMĄ
IR NETENKA DARBINGUMO NORS VIENAI DIENAI IR
KURIS NEPRISKIRIAMAS SUNKIŲ NE...
– TAI ĮVYKIS,
KURIO METU DARBUOTOJAS PATIRIA SVEIKATAI IR
(AR) GYVYBEI PAVOJINGĄ TRAUMĄ:
KAULŲ LŪŽIAI, GALŪNIŲ AMPUTAVIMAI...
– TAI ĮVYKIS,
DĖL KURIO DARBUOTOJAS PATIRIA SVEIKATAI IR (AR)
GYVYBEI PAVOJINGĄ TRAUMĄ IR DĖL JOS IŠ KARTO
AR PO KURIO LAI...
DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI
DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE
SOCIALINIU DRAUDIMU APDRAUSTIEMS ASME...
DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI
DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMI APDRAUSTIESIEMS ĮVYKĘ NELAIMINGI
ATSITIKIMAI DARBE ARBA NUSTATYTO...
DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMOS NUSTATYTOS LĖTINĖS PROFESINĖS
LIGOS, KAI NUSTATOMA, KAD NUKENTĖ...
DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI
DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT PRIPAŽĮSTAMI APDRAUSTIESIEMS ĮVYKĘ
NELAIMINGI ATSITIKIMAI, KURIUOS IŠ...
DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

ASMENIMS, DIRBANTIEMS PAGAL NUOTOLINIO DARBO SUTARTĮ,
DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMI TIK TIE NE...
2002-12-16 nutartis
Nr. 3K-3-1737

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI:

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS (TOLIAU LAT) NUTARTYJE 3K-3-1737...
2002-12-16 nutartis
Nr. 3K-3-1737

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

LAT PAŽYMĖJO, KAD TURI BŪTI ATSIŽVELGIAMA Į PROFESINĖS LIGOS, KAI...
2002-12-16 nutartis
Nr. 3K-3-1737

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

PROFESINĖS LIGOS NUSTATYMO DATA TĖRA JAU EGZISTUOJANČIOS FIZINĖS
...
2002-12-16 nutartis
Nr. 3K-3-1737

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI:

LAT PAŽYMĖJO, KAD PASIBAIGUS DRAUDIMO SANTYKIAMS NEIŠNYKSTA
DRAU...
2002-12-16 nutartis
Nr. 3K-3-1737

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

PAKENKIMAS SVEIKATAI NERETAI TRUNKA ILGĄ LAIKĄ, NUOLAT, NEŽYMIAI
...
2002-12-16 nutartis
Nr. 3K-3-1737

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

NUSTAČIUS IR KONSTATAVUS PROFESINĘ LIGĄ APDRAUSTAS ASMUO TURI TEI...
NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI
DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO A...
NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI:
DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI
DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR I...
NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI
DARBE ARBA ŪMIOS PROFESINĖS ...
2008-04-29 Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo nutarimas.

NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI:

2008 M. BALANDŽIO 29 D. LIETUVOS...
2008-04-29 Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo nutarimas.

NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

ŠIUO NUTARIMU LRKT PRIPAŽINO, KAD...
ŽALOS ATLYGINIMAS
FIZINIAI IR JURIDINIAI (ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS, ŪKINĖS BENDRIJOS,
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS, KOOPERA...
ŽALOS ATLYGINIMAS
TAIP PAT ŽALOS ATLYGINIMO MOKĖJIMO PRIEVOLĖ PEREINA VALSTYBEI IR
ŠIAIS ATVEJAIS:
1. KAI NUKENTĖJUSIEJI S...
ŽALOS ATLYGINIMAS
ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS, ŪKINĖS BENDRIJOS, ŽEMĖS ŪKIO
BENDROVĖS, KOOPERATINĖS ORGANIZACIJOS, ŪKI...
ŽALOS ATLYGINIMAS

NELAIMINGAS ATSITIKIMAS, ĮVYKĘS NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS, ĮPRASTINIU,
TIESIOGINIU MARŠRUTU JAM VYKSTANT...
ŽALOS ATLYGINIMAS

JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ŽALOS ATLYGINIMĄ DĖL
NUKENTĖJUSIOJO SVEIKATOS SUŽALOJIMO D...
ŽALOS ATLYGINIMAS

JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ŽALOS ATLYGINIMĄ DĖL
NUKENTĖJUSIOJO SVEIKATOS SUŽALOJIMO D...
ŽALOS ATLYGINIMAS NETEKUS MAITINTOJO
1. NEPILNAMEČIAMS – IKI JIEMS SUKANKA 18 METŲ, O JEIGU JIE MOKOSI AR
STUDIJUOJA PAGAL...
ŽALA VISAIS ATVEJAIS NEATLYGINAMA, JEI:
1.

NELAIMINGO ATSITIKIMO PRIEŽASTIS YRA SU TECHNOLOGINIU PROCESU
NESUSIJĘS APSVAI...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS

1. LIGOS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE
ARBA PROFESINĖS LIGOS PAŠALPA;
2. NETEK...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS
LIGOS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE
ARBA PROFESINĖS LIGOS PAŠALPA
MOKAMA 100% K...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS
NETEKTO DARBINGUMO VIENKARTINĖ
KOMPENSACIJA
ŠI KOMPENSACIJA SKIRIAMA ASMENIMS, JE...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS
NETEKTO DARBINGUMO PERIODINĖ
KOMPENSACIJA
ŠI KOMPENSACIJA SKIRIAMA ASMENIMS, KURI...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS
VIENKARTINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM
ŽUVUS

BENDRAS VIENKARTINĖS IŠMOKOS DYDIS – 100 E...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS
PERIODINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS

JEIGU APDRAUSTASIS MIRŠTA, TEISĘ Į PERIODINĘ...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS
PERIODINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS

JEIGU APDRAUSTASIS MIRŠTA, TEISĘ Į PERIODINĘ...
TEISMŲ PRAKTIKA
LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO
NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DR...
TEISMŲ PRAKTIKA
LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO
NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DR...
TEISMŲ PRAKTIKA
LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO
NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DR...
TEISMŲ PRAKTIKA
LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO
NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DR...
TEISMŲ PRAKTIKA
LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO
NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DR...
STATISTINIAI DUOMENYS
NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE
VYRAI, 2012 DUOMENYS

Nelaimingų atsitikimų skaičius

LIETUVOS STATISTI...
STATISTINIAI DUOMENYS
NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE
MOTERYS, 2012 DUOMENYS

Nelaimingų atsitikimų skaičius

LIETUVOS STATIS...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ
REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
IŠMOKĄ DĖL NELAIMINGO AT...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ
REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE
NORVEGIJA

•

DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO AR ...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ
REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE
AIRIJA
SAMDOMIEJI DARBUOTOJAI IR KAI KURIE ...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ
REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE
VOKIETIJA
DRAUSTIS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIM...
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ
REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE
ISPANIJA
PAGAL ISPANIJOS SOCIALINĖS APSAUGO...
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
NAUDOTA LITERATŪRA:
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO
DRAUDIMO ĮSTATYMAS;
...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Nelaimingi atsitikimai darbe_zalos_atl

1.349 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Nelaimingi atsitikimai darbe_zalos_atl

 1. 1. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR PROFESINĖS LIGOS. ŽALOS ATLYGINIMAS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGOMS. Kristina; Vytautas; DSTmis3-01
 2. 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSITUTICIJOS 48 STRAIPSNIS: “KIEKVIENAS ŽMOGUS GALI LAISVAI PASIRINKTI DARBĄ BEI VERSLĄ IR TURI TEISĘ TURĖTI TINKAMAS, SAUGIAS IR SVEIKAS DARBO SĄLYGAS, GAUTI TEISINGĄ APMOKĖJIMĄ UŽ DARBĄ IR SOCIALINĘ APSAUGĄ NEDARBO ATVEJU.” ASMENYS DRAUDŽIAMI NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU. JĮ VYKDO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR JOS TERITORINIAI SKYRIAI.
 3. 3. DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE YRA VIENA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO RŪŠIŲ KAI DRAUDŽIAMA PAŠALPOMS SULUOŠINIMO DARBE ATVEJAIS IR KITOMS IŠMOKOMS, NUMATYTOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME.
 4. 4. ASMENYS, KURIE DRAUDŽIAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU: 1) ASMENYS, DIRBANTYS PAGAL DARBO, DIPLOMATO TARNYBOS AR TERMINUOTAS DIPLOMATO TARNYBOS SUTARTIS, TAIP PAT DIRBANTYS NARYSTĖS PAGRINDAIS RENKAMOSE INSTITUCIJOSE, ŪKINĖSE BENDRIJOSE, ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE ARBA KOOPERATINĖSE ORGANIZACIJOSE IR GAUNANTYS ATLYGINIMĄ UŽ DARBĄ;
 5. 5. ASMENYS, KURIE DRAUDŽIAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU: 2) VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI; 3) PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAI, AUKŠTESNIŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAI JŲ PROFESINIO MOKYMO (PRAKTIKOS) MOKYMO ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE METU BEI ASMENYS, DARBO BIRŽŲ SIŲSTI PERSIKVALIFIKUOTI ĮMONĖSE ARBA DIRBTI VIEŠUOSIUS DARBUS; 4) ASMENYS, ESANTYS SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOSE, - UŽ JŲ DARBO LAIKĄ; 5) NUTEISTIEJI LAISVĖS ATĖMIMU - UŽ JŲ DARBO LAIKĄ.
 6. 6. PAGRINDINĖS SĄVOKOS: „NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE“ ĮVYKIS DARBE, ĮSKAITANT EISMO ĮVYKĮ DARBO LAIKU, NUSTATYTA TVARKA IŠTIRTAS IR PRIPAŽINTAS NELAIMINGU ATSITIKIMU DARBE, KURIO PADARINYS – DARBUOTOJO TRAUMA (LENGVA, SUNKI, MIRTINA). ĮVYKIS DARBE, KAI DARBUOTOJAS MIRĖ DĖL LIGOS, NESUSIJUSIOS SU DARBU, NEPRISKIRIAMAS PRIE NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE.
 7. 7. PAGRINDINĖS SĄVOKOS: „NELAIMINGAS ATSITIKIMAS PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO“ ĮVYKIS, ĮSKAITANT EISMO ĮVYKĮ DARBUOTOJUI VYKSTANT Į DARBĄ AR IŠ DARBO, ĮVYKĘS DARBUOTOJO DARBO DIENOMIS KELYJE TARP DARBOVIETĖS IR: GYVENAMOSIOS VIETOS; NE DARBOVIETĖJE ESANČIOS VIETOS, KURIOJE DARBUOTOJUI IŠMOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS; VIETOS NE DARBOVIETĖS TERITORIJOJE, KURIOJE DARBUOTOJAS GALI BŪTI PERTRAUKOS PAILSĖTI IR PAVALGYTI METU.
 8. 8. PAGRINDINĖS SĄVOKOS: „NUKENTĖJUSYSIS“ APDRAUSTASIS, KURIO SVEIKATAI YRA PADARYTA ŽALA DĖL DRAUDŽIAMUOJU ĮVYKIU PRIPAŽINTO NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ ARBA IŠ DARBO ARBA DĖL DRAUDŽIAMUOJU ĮVYKIU PRIPAŽINTOS NUSTATYTOS PROFESINĖS LIGOS.
 9. 9. PAGRINDINĖS SĄVOKOS: „PROFESINĖ LIGA“ ŪMUS ARBA LĖTINIS DARBUOTOJO SVEIKATOS SUTRIKIMAS, KURĮ SUKĖLĖ VIENAS ARBA DAUGIAU KENKSMINGŲ IR (ARBA) PAVOJINGŲ DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ, NUSTATYTA TVARKA PRIPAŽINTAS PROFESINE LIGA.
 10. 10. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE GALI BŪTI: LENGVI; SUNKŪS; MIRTINI; GRUPINIAI.
 11. 11. – ĮVYKIS, KURIO METU DARBUOTOJAS PATIRIA TRAUMĄ IR NETENKA DARBINGUMO NORS VIENAI DIENAI IR KURIS NEPRISKIRIAMAS SUNKIŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ KATEGORIJAI. PO TAM TIKRO LAIKOTARPIO NUKENTĖJĘS PASVEIKSTA BE LIEKAMŲJŲ PASEKMIŲ.
 12. 12. – TAI ĮVYKIS, KURIO METU DARBUOTOJAS PATIRIA SVEIKATAI IR (AR) GYVYBEI PAVOJINGĄ TRAUMĄ: KAULŲ LŪŽIAI, GALŪNIŲ AMPUTAVIMAI, 3-4 LAIPSNIO NUDEGIMAI IR KT. SUNKIŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ KLASIFIKACINIAI POŽYMIAI NURODOMI “NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATUOSE.”
 13. 13. – TAI ĮVYKIS, DĖL KURIO DARBUOTOJAS PATIRIA SVEIKATAI IR (AR) GYVYBEI PAVOJINGĄ TRAUMĄ IR DĖL JOS IŠ KARTO AR PO KURIO LAIKO MIRŠTA. – TAI ĮVYKIS, KURIO METU NUKENTĖJO DU IR DAUGIAU DARBUOTOJŲ.
 14. 14. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU APDRAUSTIEMS ASMENIMS ĮVYKĘ NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE ARBA NUSTATYTOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD JIE ĮVYKO ESANT VISOMS ŠIOMS SĄLYGOMS: 1. DIRBANT DRAUDĖJO NUSTATYTU DARBO LAIKU, O JEIGU DARBUOTOJUI DARBO LAIKAS DRAUDĖJO NĖRA NUSTATYTAS, TAI DRAUDĖJO NUSTATYTU DARBO LAIKU, TAIP PAT ATSKIRU DRAUDĖJO NURODYMU PASKIRTU DIRBTI LAIKU BEI DIRBANT TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LAIKU; 2. DIRBANT DARBO SUTARTYJE SULYGTĄ DARBĄ (ĮSKAITANT IR DARBO VIETOS PARENGIMĄ BEI SUTVARKYMĄ), TAIP PAT ATLIEKANT KITUS DRAUDĖJO PAVESTUS SU JO VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIUS DARBUS DRAUDĖJO NAUDAI ARBA ATLIEKANT VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS; 3. DIRBANT DARBĄ, UŽ KURĮ MOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS, NUO KURIO MOKAMOS ARBA TURI BŪTI MOKAMOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS.
 15. 15. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMI APDRAUSTIESIEMS ĮVYKĘ NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE ARBA NUSTATYTOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD JIE ĮVYKO ESANT VISOMS ŽEMIAU IŠVARDYTOMS SĄLYGOMS: 1. DIRBANT DRAUDĖJO NUSTATYTU DARBO LAIKU, O JEIGU APDRAUS­TAJAM DARBO LAIKAS DRAUDĖJO NĖRA NUSTATYTAS, TAI DRAUDĖJO NUSTATYTU DARBO LAIKU, TAIP PAT ATSKIRU DRAUDĖJO NURODYMU PASKIRTU DIRBTI LAIKU; 2. DIRBANT DRAUDĖJO PAVESTUS DARBUS (ĮSKAITANT IR DARBO VIETOS PARENGIMĄ BEI SUTVARKYMĄ); 3. DIRBANT DARBĄ, UŽ KURĮ MOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS, NUO KURIO MOKAMOS ARBA TURI BŪTI MOKAMOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS, ARBA KAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS MOKA BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYME NURODYTI VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI.
 16. 16. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMOS NUSTATYTOS LĖTINĖS PROFESINĖS LIGOS, KAI NUSTATOMA, KAD NUKENTĖJUSIEJI, ĮSIGALIOJUS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMUI, BUVO DRAUDŽIAMI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIU DRAUDIMU.
 17. 17. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT PRIPAŽĮSTAMI APDRAUSTIESIEMS ĮVYKĘ NELAIMINGI ATSITIKIMAI, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD JIE YRA ĮVYKĘ ŠIAIS ATVEJAIS: 1. PAPILDOMŲ, SPECIALIŲ PERTRAUKŲ AR PERTRAUKŲ PAILSĖTI IR PAVALGYTI METU, KAI DARBUOTOJAS YRA DARBO VIETOJE, ĮMONĖS PATALPOSE AR JOS TERITORIJOJE; 2. PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO; 3. KAI ĮSPĖJIMO APIE DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMĄ LAIKOTARPIU (PAGAL DK 130 STRAIPSNIO 3 DALĮ) DARBUOTOJAS IEŠKO NAUJO DARBO; 4. APDRAUSTIESIEMS ATLIEKANT ĮSTATYMŲ NUSTATYTAS VALSTYBINES, VISUOMENINES AR PILIEČIO PAREIGAS, KAI UŽ TĄ LAIKĄ MOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS ARBA ATITINKAMA KOMPENSACIJA, NUO KURIŲ MOKAMOS ARBA TURI BŪTI MOKAMOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS.
 18. 18. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI ASMENIMS, DIRBANTIEMS PAGAL NUOTOLINIO DARBO SUTARTĮ, DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS PRIPAŽĮSTAMI TIK TIE NELAIMINGI ATSITIKIMAI IR ŪMIOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS, DIRBANT DARBDAVIO NAUDAI, LĖMĖ AR SUKĖLĖ DARBDAVIO PATEIKTOS MEDŽIAGOS AR DARBO PRIEMONĖS, TAIP PAT PATS GAMYBOS PROCESAS. SPRENDIMUS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO IR PROFESINIŲ LIGŲ PRIPAŽINIMO DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS, REMDAMIESI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO BEI PROFESINIŲ LIGŲ APLINKYBIŲ IŠTYRIMO IR PATVIRTINIMO DOKUMENTAIS, TAIP PAT DĖL IŠMOKŲ NUKENTĖJUSIESIEMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO PRIIMA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI, VADOVAUDAMIESI ŠIUO ĮSTATYMU, VYRIAUSYBĖS NUTARIMU TVIRTINAMAIS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS.
 19. 19. 2002-12-16 nutartis Nr. 3K-3-1737 DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI: LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS (TOLIAU LAT) NUTARTYJE 3K-3-1737 IŠAIŠKINO DARBUOTOJO DRAUDIMINIO ĮVYKIO (PROFESINĖS LIGOS) ATSIRADIMO MOMENTĄ PAGAL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ. BYLOJE LAT PAŽYMĖJO, KAD SU APDRAUSTU ASMENIU SUSIJĘS JURIDINIS FAKTAS – DRAUDIMINIS ĮVYKIS (PROFESINĖ LIGA) KONSTATUOJAMAS ESANT ŠIOMS SĄLYGOMS: 1) NUKENTĖJUSIOJO DARBDAVYS TURI BŪTI ĮREGISTRUOTAS KAIP DRAUDĖJAS; 2) DRAUDĖJAS PRIVALO MOKĖTI DRAUDIMO ĮMOKAS; 3) NUKENTĖJUSYSIS TURI BŪTI ĮRAŠYTAS APDRAUSTŲ ASMENŲ ĮSKAITOJE.
 20. 20. 2002-12-16 nutartis Nr. 3K-3-1737 DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI LAT PAŽYMĖJO, KAD TURI BŪTI ATSIŽVELGIAMA Į PROFESINĖS LIGOS, KAIP SUSIRGIMO, SPECIFIKĄ, DRAUDIMO SANTYKIŲ KILMĘ IR TIKSLĄ. SVEIKATOS SUTRIKIMAS, KAIP PROFESINĖS LIGOS PRIEŽASTIS, ATSIRANDA STAIGA (ESANT ŪMIAI PROFESINEI LIGAI) AR IŠSIVYSTO (ESANT LĖTINEI PROFESINEI LIGAI) DĖL KENKSMINGO IR (AR) PAVOJINGO DARBO APLINKOS POVEIKIO. ASMENS SVEIKATAI DAROMOS ŽALOS TURTINĖ IŠRAIŠKA YRA NEGAUTOS PAJAMOS: DĖL DARBINGUMO SUMAŽĖJIMO AR PRARADIMO JIS NEGALI UŽSIDIRBTI LĖŠŲ. ASMENS SVEIKATAI DAROMĄ ŽALĄ TURI ATLYGINTI UŽ JĄ ATSAKINGI ASMENYS (DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ).
 21. 21. 2002-12-16 nutartis Nr. 3K-3-1737 DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI PROFESINĖS LIGOS NUSTATYMO DATA TĖRA JAU EGZISTUOJANČIOS FIZINĖS ŽALOS UŽFIKSAVIMO MOMENTAS, TODĖL NETEISINGA IR NEPAGRĮSTA JĮ VERTINTI KAIP DRAUDIMINIO ĮVYKIO FAKTĄ. JURIDINIS FAKTAS – PAGRINDAS ATLYGINTI ŽALĄ – YRA PAKENKIMAS SVEIKATAI, KAIP FIZINĖ ŽALA. DĖL DAROMOS ŽALOS ATSIRADUSIĄ RIZIKĄ DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO METU (MOKANT DRAUDIMO ĮMOKAS) KOMPENSUOJA DRAUDIKO ĮSIPAREIGOJIMAS, TODĖL DRAUDIMO IŠMOKOS SIETINOS SU APDRAUDIMO FAKTU FIZINĖS ŽALOS DARYMO METU, O NE SU JOS NUSTATYMO MOMENTU.
 22. 22. 2002-12-16 nutartis Nr. 3K-3-1737 DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI: LAT PAŽYMĖJO, KAD PASIBAIGUS DRAUDIMO SANTYKIAMS NEIŠNYKSTA DRAUDIKO PRIEVOLĖ TEIKTI DRAUDIMO APSAUGĄ BUVUSIAM APDRAUSTAJAM IR BUVUSIAM DRAUDĖJUI, JEIGU TA PRIEVOLĖ ATSIRADO DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU. IKI SUSIRGIMO DRAUDIMO APSAUGA TEIKIAMA PASYVIAI, DRAUDIKUI TIK GARANTUOJANT, KAD PRIREIKUS BUS MOKAMA DRAUDIMO IŠMOKA.
 23. 23. 2002-12-16 nutartis Nr. 3K-3-1737 DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI PAKENKIMAS SVEIKATAI NERETAI TRUNKA ILGĄ LAIKĄ, NUOLAT, NEŽYMIAI DARYDAMAS POVEIKĮ ORGANIZMUI. ATLIEKANT OBJEKTYVIUS TYRIMUS (SVEIKATOS, ORGANIZMO BŪKLĖS MEDICININIUS TYRIMUS, DARBO APLINKOS HIGIENOS VERTINIMĄ IR KT.) GALIMA NUSTATYTI IR ĮRODYTI, KAD DIRBANTĮJĮ KONKREČIOMIS DARBO SĄLYGOMIS VEIKĖ SVEIKATAI KENKSMINGI VEIKSNIAI IR DĖL TO JIS BUVO SUŽALOTAS.
 24. 24. 2002-12-16 nutartis Nr. 3K-3-1737 DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI NUSTAČIUS IR KONSTATAVUS PROFESINĘ LIGĄ APDRAUSTAS ASMUO TURI TEISĘ Į ŽALOS ATLYGINIMĄ AR DRAUDIMO IŠMOKĄ. DRAUDIKAS PRIVALO NUO APDRAUSTOJO PROFESINĖS LIGOS NUSTATYMO MOMENTO MOKĖTI JAM TAM TIKROS RŪŠIES DRAUDIMO IŠMOKAS AR ATSAKINGAM UŽ TAI ASMENIUI ATLYGINTI ŽALĄ. ŠIAS NUOSTATAS LEMIA ESMINĖS DRAUDIMO TEISĖS NUOSTATOS IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO KOMPENSACINIS POBŪDIS.
 25. 25. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO ARBA NUSTATYTOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD JIE NEATITINKA ANKSČIAU PAMINĖTŲ SĄLYGŲ.
 26. 26. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI: DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO ARBA NUSTATYTOS ŪMIOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD JIE ATITINKA ANKSČIAU MINĖTAS SĄLYGAS, TAČIAU JIE ĮVYKĘ ESANT BENT VIENAI IŠ ŠIŲ APLINKYBIŲ: 1. APDRAUSTASIS NUKENTĖJO DĖL SAVO VEIKOS, KURIOJE IKITEISMINIO TYRIMO INSTITUCIJA ARBA TEISMAS NUSTATĖ NUSIKALSTAMOS VEIKOS POŽYMIUS ARBA KAD ŠI VEIKA YRA SUSIJUSI SU ADMINISTRACINIU TEISĖS PAŽEIDIMU, IŠSKYRUS DARBO SAUGOS AR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS; 2. APDRAUSTASIS SĄMONINGAI (TYČIA) SIEKĖ, KAD ĮVYKTŲ NELAIMINGAS ATSITIKIMAS; 3. APDRAUSTASIS SIRGO LIGA, NESUSIJUSIA SU DARBU; 4. APDRAUSTASIS SAVAVALIŠKAI (BE DARBDAVIO ŽINIOS) DIRBO SAU (SAVO INTERESAIS); 5. PRIEŠ APDRAUSTĄJĮ BUVO PANAUDOTAS SMURTAS, JEIGU SMURTO APLINKYBĖS IR MOTYVAI NESUSIJĘ SU DARBU, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI NELAIMINGAS ATSITIKIMAS ĮVYKSTA PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO.
 27. 27. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE ARBA ŪMIOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE ĮVYKO, ŪMI PROFESINĖ LIGA PASIREIŠKĖ ESANT TINKAMOMS, SAUGIOMS, SVEIKATAI NEKENKSMINGOMS DARBO SĄLYGOMS IR JUOS LĖMĖ APDRAUSTOJO NEBLAIVUMAS (GIRTUMAS) ARBA APSVAIGIMAS NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ. NELAIMINGI ATSITIKIMAI PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO NEPRIPAŽĮSTAMI DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS, JEI APDRAUSTASIS BUVO NEBLAIVUS AR APSVAIGĘS NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ. ŠIOS NUOSTATOS NETAIKOMOS, JEI APDRAUSTOJO NEBLAIVUMAS (GIRTUMAS) ARBA APSVAIGIMAS NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ BUVO SUSIJĘS SU JAM DRAUDĖJO PAVESTO DARBO TECHNOLOGIJOS YPATYBĖMIS.
 28. 28. 2008-04-29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI: 2008 M. BALANDŽIO 29 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS BYLOJE NR. 56/06 PRIĖMĖ NUTARIMĄ, KURIUO NUSPRENDĖ, JOG NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATA „DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS TAIP PAT NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE <...> ARBA NUSTATYTOS ŪMIOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD <...> JIE ĮVYKĘ ESANT BENT VIENAI IŠ ŠIŲ APLINKYBIŲ: 1) APDRAUSTASIS BUVO NEBLAIVUS AR APSVAIGĘS NUO NARKOTIKŲ, TOKSINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR TAI NEBUVO SUSIJĘ SU JAM DRAUDĖJO PAVESTO DARBO TECHNOLOGIJOS YPATYBĖMIS“ TA APIMTIMI, KURIA DRAUDIMINIAIS ĮVYKIAIS NEPRIPAŽĮSTAMI NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE ARBA NUSTATYTOS ŪMIOS PROFESINĖS LIGOS, KURIUOS IŠTYRUS NUSTATOMA, KAD JIE YRA ĮVYKĘ APDRAUSTAJAM ESANT NEBLAIVIAM ARBA APSVAIGUSIAM NUO NARKOTINIŲ, TOKSINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ, BET NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE ARBA ŪMIAS PROFESINES LIGAS LĖMĖ NE JO NEBLAIVUMAS ARBA APSVAIGIMAS NUO NARKOTIKŲ, TOKSINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ, O NETINKAMOS, NESAUGIOS, NESVEIKOS DARBO SĄLYGOS, PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJOS 48 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATAI „KIEKVIENAS ŽMOGUS <...> TURI TEISĘ TURĖTI TINKAMAS, SAUGIAS IR SVEIKAS DARBO SĄLYGAS, GAUTI <...> SOCIALINĘ APSAUGĄ NEDARBO ATVEJU“, 52 STRAIPSNIUI, KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI.
 29. 29. 2008-04-29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI ŠIUO NUTARIMU LRKT PRIPAŽINO, KAD ĮSTATYMŲ LEIDĖJAS PAGAL KONSTITUCIJĄ NEGALI NUSTATYTI IR TOKIO TEISINIO REGULIAVIMO, PAGAL KURĮ ASMENS TEISĖS Į SOCIALINĘ PARAMĄ ATSIRADIMAS BŪTŲ SUSIETAS SU ASMENS BŪSENA (INTER ALIA JO NEBLAIVUMU AR APSVAIGIMU NUO NARKOTINIŲ, TOKSINIŲ ARBA PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ), KAI TOKIA ASMENS BŪSENA APLAMAI NELĖMĖ IR NEGALĖJO LEMTI PAKENKIMO JO SVEIKATAI. LRKT TAIP PAT PAŽYMĖJO, KAD NUSTAČIUS TOKĮ TEISINĮ REGULIAVIMĄ BŪTŲ NEPAGRĮSTAI SUABSOLIUTINTAS VIENAS IŠ MINĖTŲ SOCIALINĖS PARAMOS, KURI KYLA IŠ KONSTITUCIJOS, NETEIKIMO PAGRINDŲ – ASMENS BŪSENA, TAIP BŪTŲ NEPAISOMA IŠ KONSTITUCIJOS, INTER ALIA, JOS 48 STR. 1D., 52 STR., 53 STR. 1D., KONSTITUCINIO TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPO, KYLANČIŲ IMPERATYVŲ.
 30. 30. ŽALOS ATLYGINIMAS FIZINIAI IR JURIDINIAI (ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS, ŪKINĖS BENDRIJOS, ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS, KOOPERATINĖS ORGANIZACIJOS) ASMENYS (DARBDAVIAI), DĖL KURIŲ KALTĖS BUVO SUŽALOTA ASMENS SVEIKATA DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS, PRIVALO ATLYGINTI SU DARBO UŽMOKESČIO AR JO DALIES NETEKIMU SUSIJUSIĄ ŽALĄ. ĮMONĖS REORGANIZAVIMO ATVEJU DARBDAVIO ŽALOS ATLYGINIMO MOKĖJIMO PRIEVOLĘ TOLIAU VYKDO ĮMONĖS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMĖJAS (PERĖMĖJAI). ATSAKINGAI UŽ ŽALĄ ĮMONEI BANKRUTAVUS, JĄ LIKVIDAVUS AR PRIVATIZAVUS, ŽALOS ATLYGINIMO MOKĖJIMO PRIEVOLĖ PEREINA VALSTYBEI IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI MOKA ŽALOS ATLYGINIMĄ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ.
 31. 31. ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ŽALOS ATLYGINIMO MOKĖJIMO PRIEVOLĖ PEREINA VALSTYBEI IR ŠIAIS ATVEJAIS: 1. KAI NUKENTĖJUSIEJI SUSIRGO PROFESINE LIGA ARBA BUVO SUŽALOTI DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE, DIRBDAMI BUVUSIOSE VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE IR BUVUSIOSE ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖSE (KOLŪKIUOSE, VALSTYBINIUOSE ŪKIUOSE) IKI JŲ PRIVATIZAVIMO. 2. KAI NUOLATINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAS, TURINTIS TEISĘ GAUTI ŽALOS ATLYGINIMĄ TARPTAUTINĖJE SUTARTYJE NUSTATYTA TVARKA IŠ UŽSIENYJE ESANČIOS UŽ ŽALĄ ATSAKINGOS ĮMONĖS, JO NEGAUNA.
 32. 32. ŽALOS ATLYGINIMAS ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS, ŪKINĖS BENDRIJOS, ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS, KOOPERATINĖS ORGANIZACIJOS, ŪKININKAI, DĖL KURIŲ KALTĖS BUVO SUŽALOTA NUKENTĖJUSIOJO SVEIKATA ARBA DĖL TO JIS MIRĖ, SUSIRGO PROFESINE LIGA, PRIVALO ATLYGINTI ŠIAME ĮSTATYME NUSTATYTĄ ŽALĄ, JEIGU TAI ĮVYKSTA: 1. NUKENTĖJUSIOJO DARBO VIETOJE, ĮMONĖS PATALPOSE, ĮMONĖS TERITORIJOJE ARBA UŽ JOS RIBŲ, KAI JIS DIRBA DARBO SUTARTYJE SULYGTĄ DARBĄ ARBA VEIKIA DARBDAVIO PAVEDIMU AR JO INTERESAIS; 2. KAI DARBUOTOJAS SAVO INICIATYVA DIRBA ĮMONĖJE DARBO SUTARTYJE NESULYGTĄ DARBĄ DARBDAVIO NAUDAI AR JO INTERESAIS; 3. KAI ASMUO DARBDAVIO, JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMU DIRBA ĮMONĖJE BET KURĮ DARBĄ DARBDAVIO NAUDAI AR JO INTERESAIS, NORS DARBO SUTARTIS SU JUO NUSTATYTA TVARKA NESUDARYTA; 4. KAI DARBUOTOJAS DIRBA PAS ŪKININKĄ DARBO SUTARTYJE SULYGTĄ DARBĄ.
 33. 33. ŽALOS ATLYGINIMAS NELAIMINGAS ATSITIKIMAS, ĮVYKĘS NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS, ĮPRASTINIU, TIESIOGINIU MARŠRUTU JAM VYKSTANT Į DARBĄ ARBA GRĮŽTANT IŠ DARBO, PRILYGINAMAS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI DARBE. IŠLAIDAS, PATIRTAS IŠMOKANT ŽALOS ATLYGINIMĄ, ĮMONĖ AR ŪKININKAS ATGRĘŽTINIO REIKALAVIMO TEISE IŠREIKALAUJA IŠ ATSAKINGO UŽ PADARYTĄ ŽALĄ JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS – NELAIMINGO ATSITIKIMO KALTININKO.
 34. 34. ŽALOS ATLYGINIMAS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ŽALOS ATLYGINIMĄ DĖL NUKENTĖJUSIOJO SVEIKATOS SUŽALOJIMO DARBE, SUSIRGIMO PROFESINE LIGA AR JO MIRTIES, PRIVALO ATLYGINTI SU DARBO UŽMOKESČIO AR JO DALIES NETEKIMU SUSIJUSIĄ ŽALĄ, APSKAIČIUOTĄ ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA, TAIP PAT ATLYGINTI NUKENTĖJUSIAJAM KITUS NUOSTOLIUS (PAPILDOMAS IŠLAIDAS), TURĖTUS DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO AR SUSIRGIMO PROFESINE LIGA (PAGERINTAS MAITINIMAS, PROTEZAVIMAS, SLAUGA, GYDYMO IŠLAIDOS IR KT.).
 35. 35. ŽALOS ATLYGINIMAS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ŽALOS ATLYGINIMĄ DĖL NUKENTĖJUSIOJO SVEIKATOS SUŽALOJIMO DARBE, SUSIRGIMO PROFESINE LIGA AR JO MIRTIES, PRIVALO ATLYGINTI SU DARBO UŽMOKESČIO AR JO DALIES NETEKIMU SUSIJUSIĄ ŽALĄ, APSKAIČIUOTĄ ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA, TAIP PAT ATLYGINTI NUKENTĖJUSIAJAM KITUS NUOSTOLIUS (PAPILDOMAS IŠLAIDAS), TURĖTUS DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO AR SUSIRGIMO PROFESINE LIGA (PAGERINTAS MAITINIMAS, PROTEZAVIMAS, SLAUGA, GYDYMO IŠLAIDOS IR KT.).
 36. 36. ŽALOS ATLYGINIMAS NETEKUS MAITINTOJO 1. NEPILNAMEČIAMS – IKI JIEMS SUKANKA 18 METŲ, O JEIGU JIE MOKOSI AR STUDIJUOJA PAGAL NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTAS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS IR DIENINIŲ AR NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS, – IKI MOKYMOSI AR STUDIJŲ PAGAL ŠIAS PROGRAMAS BAIGIMO, BET NE ILGIAU, IKI JIEMS SUKANKA 24 METAI; 2. ASMENIMS, SULAUKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS, – IKI GYVOS GALVOS; 3. ASMENIMS, KURIE PRIPAŽINTI NEĮGALIAISIAIS, – JŲ NEĮGALUMO LAIKOTARPIU; 4. MIRUSIOJO SUTUOKTINIUI AR TĖVUI (MOTINAI), ĮTĖVIUI, NEPAISANT AMŽIAUS IR DARBINGUMO, JEIGU JIS NEDIRBA IR PRIŽIŪRI MIRUSIOJO VAIKUS, VAIKAIČIUS, ĮVAIKIUS, BROLIUS AR SESERIS, – IKI ŠIEMS SUKANKA 8 METAI.
 37. 37. ŽALA VISAIS ATVEJAIS NEATLYGINAMA, JEI: 1. NELAIMINGO ATSITIKIMO PRIEŽASTIS YRA SU TECHNOLOGINIU PROCESU NESUSIJĘS APSVAIGIMAS NUO ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ; 2. JI ATSIRADO NUKENTĖJUSIAJAM DARANT TYČINĮ BAUDŽIAMĄJĮ NUSIKALTIMĄ; 3. JI ATSIRADO NUKENTĖJUSIAJAM DIRBANT DARBĄ SAVAVALIŠKAI BE DARBDAVIO, ŪKININKO LEIDIMO (SUTIKIMO) ARBA ATLIEKANT DARBĄ NE DARBDAVIO, ŪKININKO NAUDAI; 4. NUKENTĖJUSYSIS SĄMONINGAI SIEKĖ, KAD ĮVYKTŲ NELAIMINGAS ATSITIKIMAS.
 38. 38. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS 1. LIGOS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS PAŠALPA; 2. NETEKTO DARBINGUMO VIENKARTINĖ KOMPENSACIJA; 3. NETEKTO DARBINGUMO PERIODINĖ KOMPENSACIJA; 4. VIENKARTINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS; 5. PERIODINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS; 6. LAISVĖS ATĖMIMU NUTEISTIEMS ASMENIMS IŠMOKOS MOKAMOS PALEIDUS JUOS IŠ BAUSMĖS ATLIKIMO ĮSTAIGOS.
 39. 39. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS LIGOS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS PAŠALPA MOKAMA 100% KOMPENSUOJAMOJO UŽDARBIO NUO PIRMOS NEDARBINGUMO DIENOS. KOMPENSUOJAMAS UŽDARBIS APSKAIČIUOJAMAS UŽ TRIS KALENDORINIUS MĖNESIUS, BUVUSIUS IKI PRAEITO KALENDORINIO MĖNESIO PRIEŠ LAIKINOJO NEDARBINGUMO NUSTATYMO PRADŽIOS MĖNESĮ IR NE MAŽESNIS UŽ 25% IR NE DIDESNIS UŽ 3,5 DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ.
 40. 40. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS NETEKTO DARBINGUMO VIENKARTINĖ KOMPENSACIJA ŠI KOMPENSACIJA SKIRIAMA ASMENIMS, JEIGU JIE DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS YRA PRARADĘ IKI 30 PROCENTŲ DARBINGUMO. o NETEKUS IKI 20 PROCENTŲ (IMTINAI) DARBINGUMO – 10 PROCENTŲ ASMENS 24 MĖNESIŲ KOMPENSUOJAMOJO UŽDARBIO; o NETEKUS NUO 21 IKI 29 PROCENTŲ (IMTINAI) DARBINGUMO – 20 PROCENTŲ ASMENS 24 MĖNESIŲ KOMPENSUOJAMOJO UŽDARBIO; JEI NUKENTĖJUSIAJAM NUSTATOMAS NETERMINUOTAS DARBINGUMO NETEKIMAS, IŠMOKAMA TRIGUBAI DIDESNĖ NETEKTO DARBINGUMO VIENKARTINĖ KOMPENSACIJA.
 41. 41. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS NETEKTO DARBINGUMO PERIODINĖ KOMPENSACIJA ŠI KOMPENSACIJA SKIRIAMA ASMENIMS, KURIE DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS YRA NETEKĘ 30 IR DAUGIAU PROCENTŲ DARBINGUMO. PERIODINĖ KOMPENSACIJA (K) APSKAIČIUOJAMA KAIP DARBINGUMO NETEKIMO (D), KOMPENSAVIMO KOEFICIENTO (K) IR EINAMŲJŲ METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ (D) SANDAUGOS PUSĖ, T.Y. PAGAL FORMULĘ
 42. 42. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS VIENKARTINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS BENDRAS VIENKARTINĖS IŠMOKOS DYDIS – 100 EINAMOJO MĖNESIO DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ. IŠMOKA PO LYGIAI DALINAMA ŽUVUSIOJO ŠEIMOS NARIAMS.
 43. 43. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS PERIODINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS JEIGU APDRAUSTASIS MIRŠTA, TEISĘ Į PERIODINĘ DRAUDIMO IŠMOKĄ TURI NEDARBINGI ASMENYS, KURIE BUVO MIRUSIOJO IŠLAIKOMI ARBA JO MIRTIES DIENĄ TURĖJO TEISĘ GAUTI JO IŠLAIKYMĄ, TAIP PAT MIRUSIOJO VAIKAS/VAIKAI, GIMĘS/GIMĘ PRAĖJUS NE DAUGIAU, KAIP 300 DIENŲ PO JO MIRTIES. PERIODINĖS KOMPENSACIJOS DYDIS KIEKVIENAM ŽUVUSIOJO ŠEIMOS NARIUI MOKAMA (N – ŠEIMOS NARIŲ SKAIČIUS) . DALIS.
 44. 44. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IŠMOKŲ RŪŠYS PERIODINĖ IŠMOKA APDRAUSTAJAM ŽUVUS JEIGU APDRAUSTASIS MIRŠTA, TEISĘ Į PERIODINĘ DRAUDIMO IŠMOKĄ TURI NEDARBINGI ASMENYS, KURIE BUVO MIRUSIOJO IŠLAIKOMI ARBA JO MIRTIES DIENĄ TURĖJO TEISĘ GAUTI JO IŠLAIKYMĄ, TAIP PAT MIRUSIOJO VAIKAS/VAIKAI, GIMĘS/GIMĘ PRAĖJUS NE DAUGIAU, KAIP 300 DIENŲ PO JO MIRTIES. PERIODINĖS KOMPENSACIJOS DYDIS KIEKVIENAM ŽUVUSIOJO ŠEIMOS NARIUI MOKAMA (N – ŠEIMOS NARIŲ SKAIČIUS) . DALIS.
 45. 45. TEISMŲ PRAKTIKA LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DRAUDIMINIU ĮVYKIU PAREIŠKĖJA KREIPĖSI Į KAUNO APYGARDOS ADMINISTRACINĮ TEISMĄ, PRAŠYDAMA ĮVYKUSĮ MIRTINĄ NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ DARBE PRIPAŽINTI DRAUDIMINIU ĮVYKIU. PAREIŠKĖJA PAAIŠKINO, KAD BYLOJE FAKTINIAI DUOMENYS PATVIRTINA, JOG NELAIMINGO ĮVYKIO METU DARBUOTOJAS NEDIRBO TINKAMOMIS, SAUGIOMIS, SVEIKATAI NEKENKSMINGOMIS DARBO SĄLYGOMIS, TODĖL ŠIUO ATVEJU NEGALIMA TAIKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 7 STR. 3 D. NUOSTATŲ. TIK VIENA IŠ DAUGELIO NELAIMINGO ATSITIKIMO PRIEŽASČIŲ BUVO DARBUOTOJO NEBLAIVUMAS, KAI PADARYTA VISUMA DARBO SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ.
 46. 46. TEISMŲ PRAKTIKA LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DRAUDIMINIU ĮVYKIU KAUNO APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMU PAREIŠKĖJOS SKUNDĄ TENKINO IR ĮPAREIGOJO VSDFV KAUNO SKYRIŲ PRIPAŽINTI ĮVYKUSĮ MIRTINĄ NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ DARBE DRAUDIMINIU ĮVYKIU. TEISMAS SPRENDĖ, KAD NESANT NEI VIENAM IŠ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNYJE NUMATYTŲ PAGRINDŲ, VSDFV, NEPRIKLAUSOMAI NUO KITŲ APLINKYBIŲ, KYLA PAREIGA PRIPAŽINTI ĮVYKĮ DRAUDIMINIU IR ATSIŽVELGIANT Į ŠĮ JURIDINĮ FAKTĄ SKIRTI APDRAUSTAJAM AR JO ŠEIMOS NARIAMS ATITINKAMAS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKAS
 47. 47. TEISMŲ PRAKTIKA LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DRAUDIMINIU ĮVYKIU TIKRINAMU ATVEJU GINČAS KILO DĖL VSDFV KAUNO SKYRIAUS SPRENDIMO, KURIUO ĮVYKĘS MIRTINAS NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE PRIPAŽINTAS NEDRAUDIMINIU ĮVYKIU, TEISĖTUMO IR PAGRĮSTUMO. LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS, NAGRINĖDAMAS PANAŠAUS POBŪDŽIO BYLAS, YRA PAŽYMĖJĘS, KAD LIETUVOS VALSTYBĖS SOCIALINĖ ORIENTACIJA, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE (PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ JO) SOCIALINIO DRAUDIMO PASKIRTIS, IŠIMTINIS NEDRAUDIMINIŲ ĮVYKIŲ POBŪDIS, NEDRAUDIMINIO ĮVYKIO TEISINĖS PASEKMĖS APDRAUSTAJAM ASMENIUI IR JO ŠEIMOS NARIAMS NELEIDŽIA ĮSTATYME NUSTATYTO NEDRAUDIMINIŲ ĮVYKIŲ SĄRAŠO AIŠKINTI PLEČIAMAI. TODĖL NEDRAUDIMINIAM ĮVYKIUI PRIPAŽINTI TAIKYTINI ITIN AUKŠTI ĮRODINĖJIMO STANDARTAI.
 48. 48. TEISMŲ PRAKTIKA LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DRAUDIMINIU ĮVYKIU NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 7 STR. 3 D. ĮTVIRTINTOS DVI KUMULIATYVIOS (T. Y. TURINČIOS EGZISTUOTI KARTU) SĄLYGOS PRIPAŽINTI NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ DARBE NEDRAUDIMINIU ĮVYKIU: PIRMA, TURI BŪTI ĮRODYTA, KAD NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE ĮVYKO ESANT TINKAMOMS, SAUGIOMS, SVEIKATAI NEKENKSMINGOMS DARBO SĄLYGOMS IR ANTRA, NUSTATYTA, JOG NELAIMINGAS ATSITIKIMAS YRA SUSIJĘS PRIEŽASTINIU RYŠIU SU APDRAUSTOJO NEBLAIVUMU (GIRTUMU).
 49. 49. TEISMŲ PRAKTIKA LVAT 2012 M. LAPKRIČIO MĖN. 29 D. NUTARTIS DĖL ĮVYKUSIO MIRTINO NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE PRIPAŽINIMO DRAUDIMINIU ĮVYKIU LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS KONSTATUOJA, KAD NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE ĮVYKO DĖL DARBDAVIO PAREIGOS SUDARYTI DARBUOTOJAMS SAUGIAS IR SVEIKATAI NEKENKSMINGAS DARBO SĄLYGAS VISAIS SU DARBU SUSIJUSIAIS ASPEKTAIS NEĮGYVENDINIMO. TODĖL NEPASITVIRTINUS PRIELAIDAI, KAD ŽUVUSYSIS DIRBO TINKAMOMIS IR SAUGIOMIS SĄLYGOMIS, VERTINIMAS, AR JO BŪSENA (NEBLAIVUMAS, APSVAIGIMAS NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ) TURĖJO ĮTAKOS NELAIMINGO ATSITIKIMO KILIMUI NEBETENKA TEISINĖS REIKŠMĖS.
 50. 50. STATISTINIAI DUOMENYS NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE VYRAI, 2012 DUOMENYS Nelaimingų atsitikimų skaičius LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO DUOMENYS HTTP://DB1.STAT.GOV.LT/STATBANK/ †
 51. 51. STATISTINIAI DUOMENYS NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE MOTERYS, 2012 DUOMENYS Nelaimingų atsitikimų skaičius LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO DUOMENYS HTTP://DB1.STAT.GOV.LT/STATBANK/ †
 52. 52. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE JUNGTINĖ KARALYSTĖ IŠMOKĄ DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE GALI GAUTI DARBUOTOJAS, KURIS PATYRĖ NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ DIRBDAMAS JUNGTINĖS KARALYSTĖS TERITORIJOJE. IŠMOKĄ DĖL PROFESINĖS LIGOS GALI GAUTI DARBUOTOJAS, SUSIRGĘS DĖL SAVO DARBO. Į ŠIĄ SISTEMĄ ĮTRAUKTA DAUGIAU KAIP 70 LIGŲ, ĮSKAITANT: ASBESTO SUKELTAS PROFESINES LIGAS; • ASTMĄ; • LĖTINĮ BRONCHITĄ ARBA EMFIZEMĄ; • KURTUMĄ; • PNEUMOKONIOZĘ (ĮSKAITANT SILIKOZĘ IR ASBESTOZĘ); • KELIO SĄNARIO OSTEOARTRITĄ (SERGA ANGLIAKASIAI); PRIPAŽINTĄ LIGĄ A11 („NEGYVŲ PIRŠTŲ“ LIGA VADINTĄ RENO LIGOS FORMĄ). • • TEISĖ GAUTI ŠIAS IŠMOKAS NEPRIKLAUSO NUO SUMOKĖTŲ NACIONALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ SUMOS. JŲ NEGALI GAUTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS.
 53. 53. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE NORVEGIJA • DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO AR PROFESINĖS LIGOS PRARASTOS PAJAMOS IR PATIRTOS IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS VISIEMS SAMDOMIESIEMS DARBUOTOJAMS. TAIKOMA DVIEJŲ PAKOPŲ SISTEMA: • GALI BŪTI SKIRIAMOS VISOS IŠMOKOS PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SISTEMĄ (FOLKETRYGDEN), KAI KURIAIS ATVEJAIS TAIKANT PALANKESNES SĄLYGAS. ŠI SISTEMA TAIKOMA NE TIK SAMDOMIESIEMS DARBUOTOJAMS, BET IR ŽVEJAMS. PRIVALOMUOJU DRAUDIMU NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE (YRKESSKADEFORSIKRING) DRAUDŽIA PRIVAČIOS DRAUDIMO BENDROVĖS. ABIEJOSE PAKOPOSE KOMPENSACIJOS SKIRIAMOS IR UŽ NEMATERIALINĘ ŽALĄ (MÉNERSTATNING). SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS GALI DRAUSTIS SAVANORIŠKUOJU DRAUDIMU VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SISTEMOJE, JEI SPECIALIOMS SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ GRUPĖMS SKIRTOSE NUOSTATOSE NENUMATYTAS PRIVALOMAS DRAUDIMAS.
 54. 54. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE AIRIJA SAMDOMIEJI DARBUOTOJAI IR KAI KURIE STAŽUOTOJAI PRIVALOMAI DRAUDŽIAMI ŠIUO DRAUDIMU. SAVANORIŠKO DRAUDIMO NĖRA. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ DRAUDIMO IŠMOKOS (OCCUPATIONAL INJURIES BENEFITS) SKIRIAMOS APDRAUSTIESIEMS ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR TAM TIKRŲ PROFESINIŲ LIGŲ. DRAUDIMAS APIMA NELAIMINGUS ATSITIKIMUS, KURIE GALI ĮVYKTI KELIAUJANT Į DARBĄ IR IŠ DARBO. YRA PATVIRTINTOS 56 PROFESINĖS LIGOS. ŠI IŠMOKA MOKAMA, KOL ESATE NEDARBINGAS. JI MOKAMA NUO KETVIRTOSIOS NEDARBINGUMO DIENOS IR NE ILGIAU KAIP 26 SAVAITES NUO NELAIMINGO ATSITIKIMO AR PROFESINĖS LIGOS NUSTATYMO DATOS. JEI NEDARBINGAS ESATE ILGIAU KAIP 26 SAVAITES, TURITE TEISĘ GAUTI NEDARBINGUMO IŠMOKAS.
 55. 55. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE VOKIETIJA DRAUSTIS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PRIVALO VISŲ PIRMA DARBININKAI IR STAŽUOTOJAI. PRIVALOMAI DRAUDŽIAMOS IR KITOS ASMENŲ GRUPĖS – VAIKAI, PRIŽIŪRIMI DIENOS GRUPĖSE ARBA VAIKŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANTYS MOKINIAI, ASMENYS REABILITACIJOS LAIKOTARPIU, TAIP PAT AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAI PROFESINIO RENGIMO AR PROFESINIO TOBULINIMOSI LAIKOTARPIU. SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS PAPRASTAI NĖRA DRAUDŽIAMI PRIVALOMUOJU DRAUDIMU, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI ATSAKINGO DRAUDIKO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ ĮSTATUOSE AIŠKIAI NURODYTA, KAD ŠIE ASMENYS TURI BŪTI APDRAUSTI. BET KOKIU ATVEJU SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS GALI DRAUSTIS SAVANORIŠKAI. DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IŠMOKA MOKAMA TIK ATSITIKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI – ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI DARBE AR SUSIRGUS PROFESINE LIGA.
 56. 56. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ REGLAMENTAVIMAS KITOSE EUROPOS ŠALYSE ISPANIJA PAGAL ISPANIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMĄ NĖRA ATSKIROS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SISTEMOS. TAČIAU ATITINKAMAS DARBUOTOJAS GAUNA SPECIALIĄSIAS IŠMOKAS. NELAIMINGU ATSITIKIMU DARBE LAIKOMAS KŪNO SUŽALOJIMAS, DARBUOTOJO PATIRTAS ATLIEKANT DARBĄ AR JĮ PADARIUS, TAIP PAT SUŽALOJIMAS DĖL LIGOS, KURIOS NEGALIMA LAIKYTI PROFESINE LIGA, NES JI NEĮTRAUKTA Į PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠĄ, TAČIAU KURIA SUSERGAMA DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ATITINKAMU DARBU. NELAIMINGU ATSITIKIMU DARBE LAIKOMAS IR ATSITIKIMAS KELYJE (ĮVYKĘS VYKSTANT Į DARBĄ ARBA GRĮŽTANT IŠ JO). PROFESINĖ LIGA – TAI LIGA, ĮTRAUKTA Į PATVIRTINTĄ PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠĄ IR SUSIJUSI SU PAGRINDINĖMIS PROFESINĖS VEIKLOS UŽDUOTIMIS, KELIANČIOMIS RIZIKĄ SUSIRGTI ŠIA LIGA.
 57. 57. AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
 58. 58. NAUDOTA LITERATŪRA: 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS; 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINASIS ĮSTATYMAS; 3. A. BITINAS, J. TARTILAS, J. LITVAITIENĖ „SOCIALINĖS APSAUGOS TEISĖ“; 4. HTTP://DB1.STAT.GOV.LT/ 5. HTTP://WWW.SODRA.LT 6. HTTP://EC.EUROPA.EU/SOCIAL/HOME.JSP?LANGID=LT 7. HTTP://WWW.HI.LT/ 8. LRKT, LAT, LVAT TEISMŲ PRAKTIKA/NUTARTYS.

×