Freinet

Vasso Servou
Vasso ServouSecondary School Teacher at Ministry of Education um Kareas High School
Εφαρμογές πρακτικών Freinet
στο γυμνάσιο Καρέα
Βασιλική Σέρβου ΠΕ86
Σχολικό έτος 2018-19
Παιδαγωγική Φρενέ
• Στην παιδαγωγική Φρενέ στο κέντρο κάθε μαθησιακής διαδικασίας
τίθεται το παιδί και οι ανάγκες του. Βασίζεται στην ελεύθερη
έκφραση, στη ζωή, στα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
των παιδιών. Κεντρικός σκοπός της Συνεργατικής Παιδαγωγικής
είναι να αναδείξει τα επιτεύγματα των παιδιών χτίζοντας την
αυτοεκτίμηση τους.
• Σύμφωνα, με τον Φρενέ, αυτό που καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων,
αυτό που προκαλεί και προσανατολίζει τις σκέψεις τους, αυτό που
δικαιώνει την ατομική και κοινωνική τους συμπεριφορά είναι η
εργασία, που είναι η βασική κινητήρια δύναμη, στοιχείο προόδου και
αξιοπρέπειας, σύμβολο ειρήνης και αδελφοσύνης.
• Ο πραγματικός παιδαγωγικός στόχος είναι το κάθε παιδί να
αναπτύξει στο έπακρο την προσωπικότητά του στους κόλπους μιας
ορθολογική κοινότητας που την εξυπηρετεί και το εξυπηρετεί. Αυτό
δεν είναι παρά ένα ιδανικό, που ωστόσο δε θεωρεί μάταιο να
εκθέσει.
Οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής Φρενέ:
• Η παιδαγωγική της εργασίας: οι μαθητές ενθαρρύνονται να μάθουν
κατασκευάζοντας προϊόντα ή προσφέροντας υπηρεσίες.

Η μάθηση που βασίζεται στην δοκιμή και στο λάθος.

Συνεργατική μάθηση : οι μαθητές συνεργάζονται στην διαδικασία της
παραγωγής.

Κέντρα ενδιαφέροντος: τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η φυσική τους
περιέργεια είναι τα σημεία εκκίνησης για μία διαδικασία μάθησης.

Η μέθοδος του περιβάλλοντος: αυθεντική μάθηση με την χρήση των
πραγματικών εμπειριών των παιδιών.

Δημοκρατία: Όταν τα παιδιά διοικούν δημοκρατικά, μαθαίνουν να
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εργασία τους και για ολόκληρη την
κοινότητα.
Τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ.
Μερικές από τις τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ
είναι:
• Τι Νέα;
• Συμβούλιο τάξης.
• Τυπογραφείο (Σχολική Εφημερίδα, Ελεύθερο
κείμενο, Μικρά βιβλία).
• Σχολική αλληλογραφία.
• Ψηφιακή αφήγηση.
• Σχολική Βιβλιοθήκη, Κινηματογράφος.
• Ζώνες μάθησης και συμπεριφοράς.
Εφαρμόστηκαν στις ώρες διδασκαλίας του
μαθήματος πληροφορικής οι τεχνικές: Τι Νέα;,
Τυπογραφείο: (Εφημερίδα), και τα Μικρά
Βιβλία.
Τι Νέα;
• Η δράση “Τι Νέα;” έγινε με τα τμήματα της Α Γυμνασίου.
• Αρχικά ξεκινήσαμε με το “Τι Νέα;” άτυπα και χωρίς γραμματέα. Ξεκινήσαμε
φιλικά ρωτώντας τι Νέα; και ακούσαμε τα δικά τους νέα και είπα και τα δικά
μου.
• Στη συνέχεια τους μίλησα για την τεχνική και ανακοίνωσα τους κανόνες του “Τι
Νέα;”: ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός, να διηγηθούμε μία ιστορία,
να διαβάσουμε ένα άρθρο από την επικαιρότητα, να παρουσιάσουμε ένα
αντικείμενο ή ένα ζώο, τα χόμπι μας, να δείξουμε μία φωτογραφία κ.α.
• Μέσα από το “Τι Νέα;” προέκυψαν τα περισσότερα άρθρα του 1ου τεύχους
της εφημερίδας που εκδώσαμε και πήρε και ομώνυμο τίτλο.
• Το “Τι Νέα;” έφερε στην τάξη και θέματα από τον έξω κόσμο, στην δική μας
περίπτωση έφερε και τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των μαθητών/ τριών όπως
τα μακραμέ βραχιολάκια, πολυμερή πηλό, κατασκευές, μοντελισμός,
αθλητισμός. Επίσης έφερε τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των
μαθητών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα κλπ.
Τυπογραφείο -Εφημερίδα
Συνεχίσαμε με το τυπογραφείο.
Η παιδαγωγική τεχνική του τυπογραφείου είναι
κυρίαρχη στην τάξη Freinet. Η ιδιαιτερότητα αυτής
της παιδαγωγικής τεχνικής, συνίσταται στη
δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να τυπώνουν
ελεύθερο κείμενο, στο οποίο παρουσιάζονται
ελεύθερες ιδέες. Η συνεργασία στην εργασία
αποτελεί διδακτική και ηθική προτεραιότητα.
Τυπογραφείο - Εφημερίδα
Ανακοίνωσα στους μαθητές/τριες και των τριών τάξεων αν θέλουν να γράψουν
κάποια άρθρα σχετικά με αυτά που είπαν στο “Τι Νέα;” ή και με κάποιο άλλο
θέμα.
Στους μαθητές/τριες που επρόκειτο να γράψουν τέθηκαν ερωτήματα προς
προβληματισμό και σκέψη:
• Γιατί γράφουμε; (Γράφω για να ο διαβάσουν κάποιοι άλλοι και διαβάζω αυτό
που έγραψαν οι άλλοι.)
• Τι γράφουμε; (Ότι θέλουμε. Το θέμα είναι ελεύθερο. Τα θέματα μπορούν να
αντληθούν από το “Τι Νέα;” )
• Πότε γράφουν τα παιδιά; (Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο.)
• Που γράφουν; (Στο χαρτί και στη συνέχεια στον κειμενογράφο.)
• Πως γράφουν; (Όπως μπορούν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν λεξικά κλπ.)
Τυπογραφείο - Εφημερίδα
• Τα παιδιά που έφεραν άρθρα δούλεψαν πολύ ατομικά στο σπίτι και μαζί μου
για διορθώσεις.
•  Κάποιες παρεμβάσεις και διορθώσεις έγιναν στην ολομέλεια των τμημάτων
των παιδιών που συμμετείχαν στην εφημερίδα όπου εφαρμόστηκαν οι νόμοι
που εγγυώνται την “ψυχολογική ασφάλεια”: δεν κοροϊδεύω, ακούω
όποιον μιλάει, ζητάω τον λόγο για να μιλήσω, ότι λέγεται εδώ δεν
βγαίνει παραπέρα χωρίς την άδειά μας. Έτσι οι διορθώσεις έγιναν μέσα
σε κλίμα κατανόησης, ασφάλειας και απουσίας στιγματισμού.
• Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας διαβάστηκε σε όλα τα τμήματα που κάνω
μάθημα μέσω υπολογιστή. Αρχικά η εφημερίδα δημοσιεύτηκε στην η-τάξη του
σχολείου και στην συνέχεια στην ιστοσελίδα του σχολείου.
• https://eclass.sch.gr/courses/G117166/
• http://gym-karea.att.sch.gr/newspaperq1/
• Το πρώτο σποράκι φυτεύτηκε και έφερε κάποιους καρπούς, του χρόνου θα
φέρει περισσότερους, γιατί θα βγάλουν και οι καρποί που έφερε σποράκια,
που θα πέσουν στο έδαφος και θα φυτρώσουν νέοι καρποί.
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
• Εφάρμοσα τα μικρά βιβλία σε ότι δυσκολεύει
περισσότερο τους μαθητές μου. Εφάρμοσα
λοιπόν την τεχνική στις μονάδες μέτρησης της
χωρητικότητας της μνήμης.
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο – Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο περισσότερα ελεύθερα
κείμενα, ηλεκτρονικό περιοδικό.
Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων είπα
στους μαθητές μου να γράψουν μία ιστορία
αληθινή ή φανταστική ή ένα όνειρο και οι
μαθητές μου ανταποκρίθηκαν και έφεραν τις
παρακάτω καταπληκτικές ιστορίες:
https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?cat=6
Ένας μαθητής μας έφερε μία κατασκευή που
μας την παρουσίασε στο Τι Νέα;
https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=36
Συνεργατική δραστηριότητα, άρθρο
Στα πλαίσια του STEM Discovery Week 2019 υλοποιήσαμε μία
δραστηριότητα μέτρησης της απόστασης με υπερηχητικό
αισθητήρα. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις που
διδάσκω. Το τελικό άρθρο (
https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=56)προέκυψε από
συνεργασία των μαθητών κύρια της Α Τάξης και κάποιων από την
Β & Γ Τάξη.
Η δραστηριότητα προέκυψε από προβληματισμούς των μαθητών
στο Τι Νέα προηγούμενους μήνες από τους μαθητές της Α΄ Τάξης.
Τότε αναπτύχθηκε ένα σύστημα ασφάλειας με υπέρυθρους
αισθητήρες το οποίο πρόεκυψε από την επιθυμία ενός μαθητή να
φτιάξει μία συσκευή ασφαλείας. Η επιθυμία αυτή εκφράστηκε στο
Τι Νέα και το σχετικό άρθρο της κατασκευής μπήκε στο 1ο
τεύχος
της εφημερίδας μας.
Μικρά βιβλία ανατροφοδότησης
Κλείσαμε την σχολική χρονιά με μικρά βιβλία ανατροφοδότησης:
Freinet
Freinet
Freinet
Freinet
2ο
τεύχος της εφημερίδας μας ηλεκτρονικό
περιοδικό.
Τα ελεύθερα κείμενα, η συνεργατική δραστηριότητα για το Stem Discovery
Week, κατασκευή μικρό αμαξάκι, και τα μικρά βιβλία δημοσιεύτηκαν στο
ηλεκτρονικό περιοδικό Ζητείται τίτλος.
Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για να διαβάσετε το
περιοδικό μας.
Πηγές:
• Εικόνα φόντου: https://skasiarxeio.files.wordpress.com/2014/01/res6_2.jpg
• Célestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική, Δέσποινα Καρακατσάνη, Ιωάννης Μαρκαντές, Τρύφων Σπυρόπουλος,
Γιώργος Λεχουρίτης, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Σοφία Λάχλου, Άγγελος Πατσιάς, κ.ά.
επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη
• https://tvxs.gr/news/paideia/sxoleio-toy-laoy
• https://bit.ly/2WPG4lv
• https://bit.ly/1UMQzBB
1 von 23

Recomendados

72o Νηπιαγωγείο Πατρών Νέες Τεχνολογίες 2014 -15 von
72o Νηπιαγωγείο Πατρών Νέες Τεχνολογίες 2014 -1572o Νηπιαγωγείο Πατρών Νέες Τεχνολογίες 2014 -15
72o Νηπιαγωγείο Πατρών Νέες Τεχνολογίες 2014 -15Patritsia Tsampazi
1.6K views37 Folien
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο von
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείοΠαιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείοAntigone Christoforidou
4.3K views60 Folien
ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ von
ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟPatritsia Tsampazi
1.9K views18 Folien
53o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ" von
53o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"53o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"
53o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"Patritsia Tsampazi
2K views26 Folien
Δραστηριότητες Προσχολικής Ηλικίας με Υπολογιστές. von
Δραστηριότητες Προσχολικής Ηλικίας με Υπολογιστές.Δραστηριότητες Προσχολικής Ηλικίας με Υπολογιστές.
Δραστηριότητες Προσχολικής Ηλικίας με Υπολογιστές.nayiast
1.6K views14 Folien
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου von
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού ΣεναρίουΠαρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού ΣεναρίουMaria Dimou
3.8K views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικού von
ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικούΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικού
ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικού2dhmgal
5.1K views48 Folien
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ von
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ2dhmgal
1.4K views30 Folien
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών von
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητώνκαινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητώνMaria Michali
743 views13 Folien
οργάνωση καθημερινής μελέτης von
οργάνωση καθημερινής μελέτηςοργάνωση καθημερινής μελέτης
οργάνωση καθημερινής μελέτης2dhmgal
9K views27 Folien
ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, σχολική βιβλιοθήκη A2 von
ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, σχολική βιβλιοθήκη A2ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, σχολική βιβλιοθήκη A2
ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, σχολική βιβλιοθήκη A2Μαρία Τσουκανέλη
1.2K views46 Folien
Protaseis gia paidagwgikh diaxeirish von
Protaseis gia paidagwgikh diaxeirishProtaseis gia paidagwgikh diaxeirish
Protaseis gia paidagwgikh diaxeirishssuser04ff74
827 views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικού von 2dhmgal
ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικούΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικού
ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ Για παιδιά Γ΄ δημοτικού
2dhmgal5.1K views
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ von 2dhmgal
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2dhmgal1.4K views
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών von Maria Michali
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητώνκαινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών
Maria Michali743 views
οργάνωση καθημερινής μελέτης von 2dhmgal
οργάνωση καθημερινής μελέτηςοργάνωση καθημερινής μελέτης
οργάνωση καθημερινής μελέτης
2dhmgal9K views
Protaseis gia paidagwgikh diaxeirish von ssuser04ff74
Protaseis gia paidagwgikh diaxeirishProtaseis gia paidagwgikh diaxeirish
Protaseis gia paidagwgikh diaxeirish
ssuser04ff74827 views
Computer Science Unplugged: Βιβλίο Δραστηριοτήτων διδασκαλίας πληροφορικής χω... von Vasilis Drimtzias
Computer Science Unplugged: Βιβλίο Δραστηριοτήτων διδασκαλίας πληροφορικής χω...Computer Science Unplugged: Βιβλίο Δραστηριοτήτων διδασκαλίας πληροφορικής χω...
Computer Science Unplugged: Βιβλίο Δραστηριοτήτων διδασκαλίας πληροφορικής χω...
Vasilis Drimtzias2.9K views
Δημιουργία <<γωνιών>>στον 3ο Δ.Π.Σ. Βύρωνα με τη συνεργασία των γονιών!!! von Prosxolika-Vyrona
Δημιουργία <<γωνιών>>στον 3ο Δ.Π.Σ. Βύρωνα με τη συνεργασία των γονιών!!!Δημιουργία <<γωνιών>>στον 3ο Δ.Π.Σ. Βύρωνα με τη συνεργασία των γονιών!!!
Δημιουργία <<γωνιών>>στον 3ο Δ.Π.Σ. Βύρωνα με τη συνεργασία των γονιών!!!
Prosxolika-Vyrona165 views
H ψηφιακή aφήγηση ως εργαλείο έκφρασης και δημιουργίας von Vera Vorylla
H ψηφιακή aφήγηση ως εργαλείο έκφρασης και δημιουργίαςH ψηφιακή aφήγηση ως εργαλείο έκφρασης και δημιουργίας
H ψηφιακή aφήγηση ως εργαλείο έκφρασης και δημιουργίας
Vera Vorylla1.3K views
βηματα για τη ζωή - δημοτικό σχολειο von natassaath
βηματα για τη ζωή - δημοτικό σχολειοβηματα για τη ζωή - δημοτικό σχολειο
βηματα για τη ζωή - δημοτικό σχολειο
natassaath1.7K views
Το χ ω ρ ι ό τ ο υ ό λ ο ι μ α ζ ί von Tonia_iraklio
Το χ ω ρ ι ό τ ο υ ό λ ο ι μ α ζ ίΤο χ ω ρ ι ό τ ο υ ό λ ο ι μ α ζ ί
Το χ ω ρ ι ό τ ο υ ό λ ο ι μ α ζ ί
Tonia_iraklio7.5K views
Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείο von Maria Skiadelli
Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείοΠληροφορική στο Δημοτικό σχολείο
Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείο
Maria Skiadelli347 views
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι von Αννα Παππα
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτιΤα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
Αννα Παππα2.2K views
E twinning national τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16 von AnaZianga1
E twinning national  τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16E twinning national  τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16
E twinning national τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16
AnaZianga1155 views
εικαστικο δημιουργικο εργαστηρι εμπνευσμενο απο ελληνεσ και ξενουσ ζωγραφουσ ... von kass26
εικαστικο δημιουργικο εργαστηρι εμπνευσμενο απο ελληνεσ και ξενουσ ζωγραφουσ ...εικαστικο δημιουργικο εργαστηρι εμπνευσμενο απο ελληνεσ και ξενουσ ζωγραφουσ ...
εικαστικο δημιουργικο εργαστηρι εμπνευσμενο απο ελληνεσ και ξενουσ ζωγραφουσ ...
kass262.8K views
προγραμμα αγωγησ υγειασ για την διαφορετικοτητα 2016 1ο κλασικο τμημα von kass26
προγραμμα αγωγησ υγειασ για την διαφορετικοτητα 2016 1ο κλασικο τμημαπρογραμμα αγωγησ υγειασ για την διαφορετικοτητα 2016 1ο κλασικο τμημα
προγραμμα αγωγησ υγειασ για την διαφορετικοτητα 2016 1ο κλασικο τμημα
kass262.7K views

Similar a Freinet

"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής" von
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"kass26
5.7K views8 Folien
efarmogi-apotimisi von
efarmogi-apotimisiefarmogi-apotimisi
efarmogi-apotimisiΦιλία Αμαργιωτάκη
537 views14 Folien
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_ von
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_ΔΗΜΟΣΙΟ
459 views19 Folien
efarmogi-apotimisi new von
efarmogi-apotimisi newefarmogi-apotimisi new
efarmogi-apotimisi newΦιλία Αμαργιωτάκη
660 views14 Folien
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά von
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιάΑννα Παππα
19.7K views28 Folien
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!! von
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!Eva Krokidi
11.3K views39 Folien

Similar a Freinet(20)

"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής" von kass26
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
kass265.7K views
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_ von ΔΗΜΟΣΙΟ
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_
ΔΗΜΟΣΙΟ459 views
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά von Αννα Παππα
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά
Αννα Παππα19.7K views
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!! von Eva Krokidi
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
Eva Krokidi11.3K views
Βήματα για τη ζωή von kliokalogiann
Βήματα για τη ζωή Βήματα για τη ζωή
Βήματα για τη ζωή
kliokalogiann2.5K views
σεμινάριο διατροφής αγωγής υγείας von Αννα Παππα
σεμινάριο διατροφής αγωγής υγείαςσεμινάριο διατροφής αγωγής υγείας
σεμινάριο διατροφής αγωγής υγείας
Αννα Παππα11.4K views
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ von Eleni Fourfoulaki
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Eleni Fourfoulaki5.6K views
The Weather_Wikis von Vasi Gio
The Weather_WikisThe Weather_Wikis
The Weather_Wikis
Vasi Gio251 views
Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό von Manina Kaouki
Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο ΔημοτικόΟμαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό
Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό
Manina Kaouki223 views
Καραγκιόζης Ιωάννης_mooc_etwinning_Υγιεινή_Διατροφή von kastanos
Καραγκιόζης Ιωάννης_mooc_etwinning_Υγιεινή_ΔιατροφήΚαραγκιόζης Ιωάννης_mooc_etwinning_Υγιεινή_Διατροφή
Καραγκιόζης Ιωάννης_mooc_etwinning_Υγιεινή_Διατροφή
kastanos134 views
πρακτικές οδηγίες von iodinou
πρακτικές οδηγίεςπρακτικές οδηγίες
πρακτικές οδηγίες
iodinou289 views
Επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμα von Σπύρος Κυριαζίδης
Επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμαΕπαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμα
Επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμα
project- ενδυμασία/ μόδα von ninapap
project- ενδυμασία/ μόδαproject- ενδυμασία/ μόδα
project- ενδυμασία/ μόδα
ninapap2K views
παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας – Project2 von dpshare
παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας – Project2παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας – Project2
παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας – Project2
dpshare597 views

Más de Vasso Servou

Freinet von
FreinetFreinet
FreinetVasso Servou
4.8K views23 Folien
Efhmerida von
EfhmeridaEfhmerida
EfhmeridaVasso Servou
8.1K views17 Folien
Astro pi2 von
Astro pi2Astro pi2
Astro pi2Vasso Servou
370 views1 Folie
Fruit keyboard connection von
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connectionVasso Servou
56 views1 Folie
Fruit keyboard von
Fruit keyboardFruit keyboard
Fruit keyboardVasso Servou
73 views1 Folie
Microbit2 von
Microbit2Microbit2
Microbit2Vasso Servou
164 views1 Folie

Más de Vasso Servou(20)

Fruit keyboard connection von Vasso Servou
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connection
Vasso Servou56 views
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου von Vasso Servou
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύουΥποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Vasso Servou120 views
Trust me lesson 3 gld 11 14 von Vasso Servou
Trust me lesson 3 gld 11 14Trust me lesson 3 gld 11 14
Trust me lesson 3 gld 11 14
Vasso Servou37 views
Μαθηματικά Β Γυμνασίου von Vasso Servou
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Vasso Servou1.2K views
Το εσωτερικό του υπολογιστή von Vasso Servou
Το εσωτερικό του υπολογιστήΤο εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Vasso Servou2.3K views
εργονομίαχουλιάρας von Vasso Servou
εργονομίαχουλιάραςεργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάρας
Vasso Servou102 views
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη von Vasso Servou
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδηεργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
Vasso Servou522 views
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα von Vasso Servou
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκαεργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
Vasso Servou105 views
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4 von Vasso Servou
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
Vasso Servou122 views
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh von Vasso Servou
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekoshBbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Vasso Servou278 views
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του von Vasso Servou
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Vasso Servou1.2K views

Último

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 views27 Folien
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
18 views13 Folien
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
59 views33 Folien
amea.pptx von
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
61 views21 Folien
Έγκυρη ενημέρωση von
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
19 views10 Folien
tmimata2711112.pdf von
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
10 views14 Folien

Último(20)

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas18 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b34 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf

Freinet

 • 1. Εφαρμογές πρακτικών Freinet στο γυμνάσιο Καρέα Βασιλική Σέρβου ΠΕ86 Σχολικό έτος 2018-19
 • 2. Παιδαγωγική Φρενέ • Στην παιδαγωγική Φρενέ στο κέντρο κάθε μαθησιακής διαδικασίας τίθεται το παιδί και οι ανάγκες του. Βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση, στη ζωή, στα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Κεντρικός σκοπός της Συνεργατικής Παιδαγωγικής είναι να αναδείξει τα επιτεύγματα των παιδιών χτίζοντας την αυτοεκτίμηση τους. • Σύμφωνα, με τον Φρενέ, αυτό που καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων, αυτό που προκαλεί και προσανατολίζει τις σκέψεις τους, αυτό που δικαιώνει την ατομική και κοινωνική τους συμπεριφορά είναι η εργασία, που είναι η βασική κινητήρια δύναμη, στοιχείο προόδου και αξιοπρέπειας, σύμβολο ειρήνης και αδελφοσύνης. • Ο πραγματικός παιδαγωγικός στόχος είναι το κάθε παιδί να αναπτύξει στο έπακρο την προσωπικότητά του στους κόλπους μιας ορθολογική κοινότητας που την εξυπηρετεί και το εξυπηρετεί. Αυτό δεν είναι παρά ένα ιδανικό, που ωστόσο δε θεωρεί μάταιο να εκθέσει.
 • 3. Οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής Φρενέ: • Η παιδαγωγική της εργασίας: οι μαθητές ενθαρρύνονται να μάθουν κατασκευάζοντας προϊόντα ή προσφέροντας υπηρεσίες.  Η μάθηση που βασίζεται στην δοκιμή και στο λάθος.  Συνεργατική μάθηση : οι μαθητές συνεργάζονται στην διαδικασία της παραγωγής.  Κέντρα ενδιαφέροντος: τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η φυσική τους περιέργεια είναι τα σημεία εκκίνησης για μία διαδικασία μάθησης.  Η μέθοδος του περιβάλλοντος: αυθεντική μάθηση με την χρήση των πραγματικών εμπειριών των παιδιών.  Δημοκρατία: Όταν τα παιδιά διοικούν δημοκρατικά, μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εργασία τους και για ολόκληρη την κοινότητα.
 • 4. Τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ. Μερικές από τις τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ είναι: • Τι Νέα; • Συμβούλιο τάξης. • Τυπογραφείο (Σχολική Εφημερίδα, Ελεύθερο κείμενο, Μικρά βιβλία). • Σχολική αλληλογραφία. • Ψηφιακή αφήγηση. • Σχολική Βιβλιοθήκη, Κινηματογράφος. • Ζώνες μάθησης και συμπεριφοράς.
 • 5. Εφαρμόστηκαν στις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος πληροφορικής οι τεχνικές: Τι Νέα;, Τυπογραφείο: (Εφημερίδα), και τα Μικρά Βιβλία.
 • 6. Τι Νέα; • Η δράση “Τι Νέα;” έγινε με τα τμήματα της Α Γυμνασίου. • Αρχικά ξεκινήσαμε με το “Τι Νέα;” άτυπα και χωρίς γραμματέα. Ξεκινήσαμε φιλικά ρωτώντας τι Νέα; και ακούσαμε τα δικά τους νέα και είπα και τα δικά μου. • Στη συνέχεια τους μίλησα για την τεχνική και ανακοίνωσα τους κανόνες του “Τι Νέα;”: ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός, να διηγηθούμε μία ιστορία, να διαβάσουμε ένα άρθρο από την επικαιρότητα, να παρουσιάσουμε ένα αντικείμενο ή ένα ζώο, τα χόμπι μας, να δείξουμε μία φωτογραφία κ.α. • Μέσα από το “Τι Νέα;” προέκυψαν τα περισσότερα άρθρα του 1ου τεύχους της εφημερίδας που εκδώσαμε και πήρε και ομώνυμο τίτλο. • Το “Τι Νέα;” έφερε στην τάξη και θέματα από τον έξω κόσμο, στην δική μας περίπτωση έφερε και τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των μαθητών/ τριών όπως τα μακραμέ βραχιολάκια, πολυμερή πηλό, κατασκευές, μοντελισμός, αθλητισμός. Επίσης έφερε τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα κλπ.
 • 7. Τυπογραφείο -Εφημερίδα Συνεχίσαμε με το τυπογραφείο. Η παιδαγωγική τεχνική του τυπογραφείου είναι κυρίαρχη στην τάξη Freinet. Η ιδιαιτερότητα αυτής της παιδαγωγικής τεχνικής, συνίσταται στη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να τυπώνουν ελεύθερο κείμενο, στο οποίο παρουσιάζονται ελεύθερες ιδέες. Η συνεργασία στην εργασία αποτελεί διδακτική και ηθική προτεραιότητα.
 • 8. Τυπογραφείο - Εφημερίδα Ανακοίνωσα στους μαθητές/τριες και των τριών τάξεων αν θέλουν να γράψουν κάποια άρθρα σχετικά με αυτά που είπαν στο “Τι Νέα;” ή και με κάποιο άλλο θέμα. Στους μαθητές/τριες που επρόκειτο να γράψουν τέθηκαν ερωτήματα προς προβληματισμό και σκέψη: • Γιατί γράφουμε; (Γράφω για να ο διαβάσουν κάποιοι άλλοι και διαβάζω αυτό που έγραψαν οι άλλοι.) • Τι γράφουμε; (Ότι θέλουμε. Το θέμα είναι ελεύθερο. Τα θέματα μπορούν να αντληθούν από το “Τι Νέα;” ) • Πότε γράφουν τα παιδιά; (Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο.) • Που γράφουν; (Στο χαρτί και στη συνέχεια στον κειμενογράφο.) • Πως γράφουν; (Όπως μπορούν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν λεξικά κλπ.)
 • 9. Τυπογραφείο - Εφημερίδα • Τα παιδιά που έφεραν άρθρα δούλεψαν πολύ ατομικά στο σπίτι και μαζί μου για διορθώσεις. •  Κάποιες παρεμβάσεις και διορθώσεις έγιναν στην ολομέλεια των τμημάτων των παιδιών που συμμετείχαν στην εφημερίδα όπου εφαρμόστηκαν οι νόμοι που εγγυώνται την “ψυχολογική ασφάλεια”: δεν κοροϊδεύω, ακούω όποιον μιλάει, ζητάω τον λόγο για να μιλήσω, ότι λέγεται εδώ δεν βγαίνει παραπέρα χωρίς την άδειά μας. Έτσι οι διορθώσεις έγιναν μέσα σε κλίμα κατανόησης, ασφάλειας και απουσίας στιγματισμού. • Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας διαβάστηκε σε όλα τα τμήματα που κάνω μάθημα μέσω υπολογιστή. Αρχικά η εφημερίδα δημοσιεύτηκε στην η-τάξη του σχολείου και στην συνέχεια στην ιστοσελίδα του σχολείου. • https://eclass.sch.gr/courses/G117166/ • http://gym-karea.att.sch.gr/newspaperq1/ • Το πρώτο σποράκι φυτεύτηκε και έφερε κάποιους καρπούς, του χρόνου θα φέρει περισσότερους, γιατί θα βγάλουν και οι καρποί που έφερε σποράκια, που θα πέσουν στο έδαφος και θα φυτρώσουν νέοι καρποί.
 • 10. Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία • Εφάρμοσα τα μικρά βιβλία σε ότι δυσκολεύει περισσότερο τους μαθητές μου. Εφάρμοσα λοιπόν την τεχνική στις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας της μνήμης.
 • 15. Τυπογραφείο περισσότερα ελεύθερα κείμενα, ηλεκτρονικό περιοδικό. Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων είπα στους μαθητές μου να γράψουν μία ιστορία αληθινή ή φανταστική ή ένα όνειρο και οι μαθητές μου ανταποκρίθηκαν και έφεραν τις παρακάτω καταπληκτικές ιστορίες: https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?cat=6 Ένας μαθητής μας έφερε μία κατασκευή που μας την παρουσίασε στο Τι Νέα; https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=36
 • 16. Συνεργατική δραστηριότητα, άρθρο Στα πλαίσια του STEM Discovery Week 2019 υλοποιήσαμε μία δραστηριότητα μέτρησης της απόστασης με υπερηχητικό αισθητήρα. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις που διδάσκω. Το τελικό άρθρο ( https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=56)προέκυψε από συνεργασία των μαθητών κύρια της Α Τάξης και κάποιων από την Β & Γ Τάξη. Η δραστηριότητα προέκυψε από προβληματισμούς των μαθητών στο Τι Νέα προηγούμενους μήνες από τους μαθητές της Α΄ Τάξης. Τότε αναπτύχθηκε ένα σύστημα ασφάλειας με υπέρυθρους αισθητήρες το οποίο πρόεκυψε από την επιθυμία ενός μαθητή να φτιάξει μία συσκευή ασφαλείας. Η επιθυμία αυτή εκφράστηκε στο Τι Νέα και το σχετικό άρθρο της κατασκευής μπήκε στο 1ο τεύχος της εφημερίδας μας.
 • 17. Μικρά βιβλία ανατροφοδότησης Κλείσαμε την σχολική χρονιά με μικρά βιβλία ανατροφοδότησης:
 • 22. 2ο τεύχος της εφημερίδας μας ηλεκτρονικό περιοδικό. Τα ελεύθερα κείμενα, η συνεργατική δραστηριότητα για το Stem Discovery Week, κατασκευή μικρό αμαξάκι, και τα μικρά βιβλία δημοσιεύτηκαν στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ζητείται τίτλος. Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για να διαβάσετε το περιοδικό μας.
 • 23. Πηγές: • Εικόνα φόντου: https://skasiarxeio.files.wordpress.com/2014/01/res6_2.jpg • Célestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική, Δέσποινα Καρακατσάνη, Ιωάννης Μαρκαντές, Τρύφων Σπυρόπουλος, Γιώργος Λεχουρίτης, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Σοφία Λάχλου, Άγγελος Πατσιάς, κ.ά. επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη • https://tvxs.gr/news/paideia/sxoleio-toy-laoy • https://bit.ly/2WPG4lv • https://bit.ly/1UMQzBB