Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh

Vasso Servou
Vasso ServouSecondary School Teacher at Ministry of Education um Kareas High School

Physical Computing

ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ ΜΕ MICRO:BIT
Μια εργασία της μαθήτριας του Γ5 Αλεξάνδρας Τεκόση για την
εικονική λειτουργία ενός εκκολαπτηρίου αυγών,στα πλαίσια του
μαθήματος της Πληροφορικής με την καθοδήγηση της υπεύθυνης
καθηγήτριας κυρίας Β. Σέρβου.
1
Κατάλογος περιεχομένων
Επωαστήρια αυγών..............................................................3
Αλγόριθμος επίλυσης προβλήματος.....................................4
1ος τρόπος επίλυσης (διάζευξη or)....................................4
2ος τρόπος επίλυσης (σύζευξη and)..................................4
Λύση 1 (χωρίς ήχο) Κώδικας με Microsoft Block Editor........4
1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or)...............................4
2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and).............................5
Λύση 2 ( με ήχο) Κώδικας Microsoft Block Editor.................5
Buzzer...................................................................................5
1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or )..............................6
2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and).............................6
Συνδεσμολογία......................................................................7
Μια παραλλαγή.....................................................................7
Βιβλιογραφία...........................................................................................................................9
2
Επωαστήρια αυγών
Οι εκκολαπτικές μηχανές που υπάρχουν στο εκκολαπτήριο χρησιμοποιούνται
για να επωάσουν τα γονιμοποιημένα αυγά στις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας
και υγρασίας για να ξεκινήσει η εμβρυϊκή ανάπτυξη και να ολοκληρωθεί με την
εκκόλαψη του νεοσσού. Τα αυγά παραλαμβάνονται στο ιδιόκτητο εκκολαπτήριο
από τις πατρογονικές μονάδες όπου μεταφέρονται με τα κατάλληλα φορτηγά-
ψυγεία στις κατάλληλες συνθήκες (17-18οC). Το εκκολαπτήριο έχει δυνατότητα
εκκόλαψης 12.000.000 νεοσσών ετησίως. Η διάρκεια της επώασης των αυγών
είναι 21 ημέρες και οι ιδανικές συνθήκες που χρειάζονται τα αυγά μέσα στις
μηχανές είναι 37.5 οC θερμοκρασία, 55% υγρασία και ο κατάλληλος αερισμός
ανάλογα με τις ημέρες επώασης.
Την 18η ημέρα όπου γίνεται η μεταφορά των αυγών
από τις μηχανές επώασης (Setter) στις μηχανές
εκκόλαψης (Hatcher)
γίνεται συγχρόνως και η ωοσκόπηση των αυγών
όπου αφαιρούνται τα αυγά στα οποία δεν έχει
σχηματιστεί έμβρυο γιατί ήταν αγονιμοποίητα.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καθημερινά
απολυμάνσεις μέσα και έξω από τις μηχανές
εκκόλαψης καθώς επίσης και μέσα και έξω από τον
χώρο του εκκολαπτηρίου για να διασφαλιστεί η
απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.
Την 1η ημέρα ζωής των νεοσσών γίνεται διαλογή και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών.
Η πρώτης ποιότητας νεοσσοί εμβολιάζονται με ενέσιμο και με σπρέι εμβόλιο,
κατά των πιο συχνών ασθενειών (κάμπορο, βρογχίτιδας, ψευδοπανώλης) και
κατόπιν μεταφέρονται με τα κατάλληλα φορτηγά, στις συνθήκες που
χρειάζονται (28-30 οC) στα πτηνοτροφεία των συνεταίρων-πτηνοτρόφων.
Πολλά εκκολαπτήρια χρησιμοποιούν ενσωματωμένες συσκευές για να ελέγχουν
την θερμοκρασία. Μια τέτοια θα φτιάξουμε και εμείς με το microbit μιας και έχει
ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη
από 37 βαθμούς ή μεγαλύτερη από 38 θα παίζει τη νότα C σε βρόχο σαν
συναγερμό. Σε αντίθετη περίπτωση αν η θερμοκρασία είναι ασφαλής θα
σταματήσει να παίζει.
3
Αλγόριθμος επίλυσης προβλήματος
1ος τρόπος επίλυσης (διάζευξη or)
Για πάντα
Αν η θερμοκρασία > 38 βαθμούς ή <37 βαθμούς τότε
δείξε εικόνα Χ/ εμφάνισε συναγερμό
Αλλιώς
εμφάνισε ένα χαρούμενο πρόσωπο
2ος τρόπος επίλυσης (σύζευξη and)
Για πάντα
Αν η θερμοκρασία < 38 βαθμούς και >37 βαθμούς τότε
εμφάνισε ένα χαρούμενο πρόσωπο
Αλλιώς
δείξε εικόνα Χ/ εμφάνισε συναγερμό
Λύση 1 (χωρίς ήχο) Κώδικας με Microsoft Block Editor
1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or)
4
2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and)
Λύση 2 ( με ήχο) Κώδικας Microsoft Block Editor
Προσθέτοντας ένα κουδούνι μπορούμε να ακούσουμε το micro:bit και σε σε διαφορετικό χώρο.
Buzzer
Ο βομβητής δεν είναι τίποτε άλλο από μια μικρή συσκευή μεγέθους παλάμης που
παράγει δόνηση για να ειδοποιήσει τον κάτοχό του για κάποια “κλήση” που δέχτηκε.
Είναι ένα μονοτονικό ηχείο.
5
1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or )
2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and)
6
Συνδεσμολογία
Συνδέουμε τη μία crocodile clip του καλωδίου στο pin 0 του micro:bit και στην άλλη μία άκρη του
buzzer. Συνδέουμε το ένα crocodile clip ενός δεύτερου καλωδίου στη γείωση του micro:bit και την
άλλη στην άλλη άκρη του buzzer.
Μια παραλλαγή
Δοκιμάζουμε μια άλλη έξοδο όπως σε ένα διαφορετικό pin για παράδειγμα P1.Ο κώδικας για την
ενεργοποίηση του LED είναι ο ίδιος με τον κώδικα ενεργοποίησης του buzzer. Μια σημαντική
διαφορά όμως είναι ότι στην σύνδεση καλωδίου LED στο BBC MICRO:ΒΙΤ ίσως να απαιτείται
μια αντίσταση για την προστασία του LED. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το μακρύ πόδι
του LED είναι θετικό και χρειάζεται να συνδεθεί στο pin που ενεργοποιείς (3 Volt) και το πιο κοντό
πόδι χρειάζεται να συνδεθεί στην γείωση.
7
Στην κατηγορία pins επιλέγουμε την digital write. Αν θέσουμε την digital write τιμή 1 σε κάποιο
pin το ανοίγουμε,δηλαδή το ορίζουμε στα 3V. Αν θέσουμε την digital write ενός pin στην τιμή 0, το
γειώνουμε. Τροποποιούμε τον κώδικά μας ως εξής:
8
Βιβλιογραφία
Πηγές εργασίας : https://www.microbit.co.uk/blocks/book/if-statements
https://www.kitronik.co.uk/blog/microbit-alarm-kitronik-university/
https://groklearning.com/learn/microbit-crash-course/1/0/
9

Recomendados

Mπριλάκη εκκολαπτήρια αυγών Final with led von
Mπριλάκη εκκολαπτήρια αυγών Final with ledMπριλάκη εκκολαπτήρια αυγών Final with led
Mπριλάκη εκκολαπτήρια αυγών Final with ledVasso Servou
113 views9 Folien
μανιαδακη μελεουνησ νταλακεσ von
μανιαδακη μελεουνησ νταλακεσμανιαδακη μελεουνησ νταλακεσ
μανιαδακη μελεουνησ νταλακεσVasso Servou
193 views7 Folien
Ntoynhs von
NtoynhsNtoynhs
NtoynhsVasso Servou
93 views6 Folien
εκκολαπτήριο αυγών μπιλλή,μαρκολέφα,κυνηγοπούλου2 von
εκκολαπτήριο αυγών μπιλλή,μαρκολέφα,κυνηγοπούλου2εκκολαπτήριο αυγών μπιλλή,μαρκολέφα,κυνηγοπούλου2
εκκολαπτήριο αυγών μπιλλή,μαρκολέφα,κυνηγοπούλου2Vasso Servou
156 views11 Folien
299 - Αισθητήρας θερμότητας Multilog von
299 - Αισθητήρας θερμότητας Multilog299 - Αισθητήρας θερμότητας Multilog
299 - Αισθητήρας θερμότητας MultilogStathis Gourzis
124 views34 Folien
300 - Aisththras thermothtas multilog von
300 - Aisththras thermothtas multilog300 - Aisththras thermothtas multilog
300 - Aisththras thermothtas multilogStathis Gourzis
136 views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh

158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη. von
158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη.158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη.
158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη.Stathis Gourzis
528 views59 Folien
193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. von
193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.Stathis Gourzis
317 views45 Folien
162 - Πείραμα ορμής - 1 von
162 - Πείραμα ορμής - 1162 - Πείραμα ορμής - 1
162 - Πείραμα ορμής - 1Stathis Gourzis
234 views43 Folien
313 - Fainomeno Joule.pdf von
313 - Fainomeno Joule.pdf313 - Fainomeno Joule.pdf
313 - Fainomeno Joule.pdfStathis Gourzis
8 views25 Folien
316 - Enallassomeno sto ergasthrio.pdf von
316 - Enallassomeno sto ergasthrio.pdf316 - Enallassomeno sto ergasthrio.pdf
316 - Enallassomeno sto ergasthrio.pdfStathis Gourzis
7 views33 Folien
106 - Μετασχηματιστής. von
106 - Μετασχηματιστής.106 - Μετασχηματιστής.
106 - Μετασχηματιστής.Stathis Gourzis
203 views42 Folien

Similar a Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh(9)

158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη. von Stathis Gourzis
158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη.158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη.
158 - Ομαλή κυκλική κίνηση με φωτοπύλη.
Stathis Gourzis528 views
193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. von Stathis Gourzis
193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
193 - Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
Stathis Gourzis317 views
162 - Πείραμα ορμής - 1 von Stathis Gourzis
162 - Πείραμα ορμής - 1162 - Πείραμα ορμής - 1
162 - Πείραμα ορμής - 1
Stathis Gourzis234 views
106 - Μετασχηματιστής. von Stathis Gourzis
106 - Μετασχηματιστής.106 - Μετασχηματιστής.
106 - Μετασχηματιστής.
Stathis Gourzis203 views
215 - Thermika apotelesmata tou reymatos von Stathis Gourzis
215 - Thermika apotelesmata tou reymatos215 - Thermika apotelesmata tou reymatos
215 - Thermika apotelesmata tou reymatos
Stathis Gourzis93 views
174 - Mεταβολή μαγνητικού πεδίου - ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός von Stathis Gourzis
174 - Mεταβολή μαγνητικού πεδίου - ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός174 - Mεταβολή μαγνητικού πεδίου - ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός
174 - Mεταβολή μαγνητικού πεδίου - ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός
Stathis Gourzis224 views
Οδηγός Κατασκευής Hydrobot Sensor (Manual) von HOME
Οδηγός Κατασκευής Hydrobot Sensor (Manual)Οδηγός Κατασκευής Hydrobot Sensor (Manual)
Οδηγός Κατασκευής Hydrobot Sensor (Manual)
HOME1.4K views

Más de Vasso Servou

Freinet von
FreinetFreinet
FreinetVasso Servou
4.8K views23 Folien
Freinet von
FreinetFreinet
FreinetVasso Servou
287 views23 Folien
Efhmerida von
EfhmeridaEfhmerida
EfhmeridaVasso Servou
8.1K views17 Folien
Astro pi2 von
Astro pi2Astro pi2
Astro pi2Vasso Servou
370 views1 Folie
Fruit keyboard connection von
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connectionVasso Servou
56 views1 Folie
Fruit keyboard von
Fruit keyboardFruit keyboard
Fruit keyboardVasso Servou
73 views1 Folie

Más de Vasso Servou(20)

Fruit keyboard connection von Vasso Servou
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connection
Vasso Servou56 views
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου von Vasso Servou
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύουΥποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Vasso Servou120 views
Trust me lesson 3 gld 11 14 von Vasso Servou
Trust me lesson 3 gld 11 14Trust me lesson 3 gld 11 14
Trust me lesson 3 gld 11 14
Vasso Servou37 views
Μαθηματικά Β Γυμνασίου von Vasso Servou
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Vasso Servou1.2K views
Το εσωτερικό του υπολογιστή von Vasso Servou
Το εσωτερικό του υπολογιστήΤο εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Vasso Servou2.3K views
εργονομίαχουλιάρας von Vasso Servou
εργονομίαχουλιάραςεργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάρας
Vasso Servou102 views
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη von Vasso Servou
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδηεργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
Vasso Servou522 views
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα von Vasso Servou
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκαεργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
Vasso Servou105 views
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4 von Vasso Servou
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
Vasso Servou122 views
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του von Vasso Servou
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Vasso Servou1.2K views

Último

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
42 views36 Folien
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 views93 Folien
Zoologiko_Nov_2023.pptx von
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
88 views5 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
71 views65 Folien
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
16 views27 Folien

Último(20)

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views

Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh

 • 1. ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ ΜΕ MICRO:BIT Μια εργασία της μαθήτριας του Γ5 Αλεξάνδρας Τεκόση για την εικονική λειτουργία ενός εκκολαπτηρίου αυγών,στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας κυρίας Β. Σέρβου. 1
 • 2. Κατάλογος περιεχομένων Επωαστήρια αυγών..............................................................3 Αλγόριθμος επίλυσης προβλήματος.....................................4 1ος τρόπος επίλυσης (διάζευξη or)....................................4 2ος τρόπος επίλυσης (σύζευξη and)..................................4 Λύση 1 (χωρίς ήχο) Κώδικας με Microsoft Block Editor........4 1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or)...............................4 2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and).............................5 Λύση 2 ( με ήχο) Κώδικας Microsoft Block Editor.................5 Buzzer...................................................................................5 1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or )..............................6 2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and).............................6 Συνδεσμολογία......................................................................7 Μια παραλλαγή.....................................................................7 Βιβλιογραφία...........................................................................................................................9 2
 • 3. Επωαστήρια αυγών Οι εκκολαπτικές μηχανές που υπάρχουν στο εκκολαπτήριο χρησιμοποιούνται για να επωάσουν τα γονιμοποιημένα αυγά στις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για να ξεκινήσει η εμβρυϊκή ανάπτυξη και να ολοκληρωθεί με την εκκόλαψη του νεοσσού. Τα αυγά παραλαμβάνονται στο ιδιόκτητο εκκολαπτήριο από τις πατρογονικές μονάδες όπου μεταφέρονται με τα κατάλληλα φορτηγά- ψυγεία στις κατάλληλες συνθήκες (17-18οC). Το εκκολαπτήριο έχει δυνατότητα εκκόλαψης 12.000.000 νεοσσών ετησίως. Η διάρκεια της επώασης των αυγών είναι 21 ημέρες και οι ιδανικές συνθήκες που χρειάζονται τα αυγά μέσα στις μηχανές είναι 37.5 οC θερμοκρασία, 55% υγρασία και ο κατάλληλος αερισμός ανάλογα με τις ημέρες επώασης. Την 18η ημέρα όπου γίνεται η μεταφορά των αυγών από τις μηχανές επώασης (Setter) στις μηχανές εκκόλαψης (Hatcher) γίνεται συγχρόνως και η ωοσκόπηση των αυγών όπου αφαιρούνται τα αυγά στα οποία δεν έχει σχηματιστεί έμβρυο γιατί ήταν αγονιμοποίητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καθημερινά απολυμάνσεις μέσα και έξω από τις μηχανές εκκόλαψης καθώς επίσης και μέσα και έξω από τον χώρο του εκκολαπτηρίου για να διασφαλιστεί η απουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Την 1η ημέρα ζωής των νεοσσών γίνεται διαλογή και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. Η πρώτης ποιότητας νεοσσοί εμβολιάζονται με ενέσιμο και με σπρέι εμβόλιο, κατά των πιο συχνών ασθενειών (κάμπορο, βρογχίτιδας, ψευδοπανώλης) και κατόπιν μεταφέρονται με τα κατάλληλα φορτηγά, στις συνθήκες που χρειάζονται (28-30 οC) στα πτηνοτροφεία των συνεταίρων-πτηνοτρόφων. Πολλά εκκολαπτήρια χρησιμοποιούν ενσωματωμένες συσκευές για να ελέγχουν την θερμοκρασία. Μια τέτοια θα φτιάξουμε και εμείς με το microbit μιας και έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 37 βαθμούς ή μεγαλύτερη από 38 θα παίζει τη νότα C σε βρόχο σαν συναγερμό. Σε αντίθετη περίπτωση αν η θερμοκρασία είναι ασφαλής θα σταματήσει να παίζει. 3
 • 4. Αλγόριθμος επίλυσης προβλήματος 1ος τρόπος επίλυσης (διάζευξη or) Για πάντα Αν η θερμοκρασία > 38 βαθμούς ή <37 βαθμούς τότε δείξε εικόνα Χ/ εμφάνισε συναγερμό Αλλιώς εμφάνισε ένα χαρούμενο πρόσωπο 2ος τρόπος επίλυσης (σύζευξη and) Για πάντα Αν η θερμοκρασία < 38 βαθμούς και >37 βαθμούς τότε εμφάνισε ένα χαρούμενο πρόσωπο Αλλιώς δείξε εικόνα Χ/ εμφάνισε συναγερμό Λύση 1 (χωρίς ήχο) Κώδικας με Microsoft Block Editor 1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or) 4
 • 5. 2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and) Λύση 2 ( με ήχο) Κώδικας Microsoft Block Editor Προσθέτοντας ένα κουδούνι μπορούμε να ακούσουμε το micro:bit και σε σε διαφορετικό χώρο. Buzzer Ο βομβητής δεν είναι τίποτε άλλο από μια μικρή συσκευή μεγέθους παλάμης που παράγει δόνηση για να ειδοποιήσει τον κάτοχό του για κάποια “κλήση” που δέχτηκε. Είναι ένα μονοτονικό ηχείο. 5
 • 6. 1ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής or ) 2ος τρόπος υλοποίησης (τελεστής and) 6
 • 7. Συνδεσμολογία Συνδέουμε τη μία crocodile clip του καλωδίου στο pin 0 του micro:bit και στην άλλη μία άκρη του buzzer. Συνδέουμε το ένα crocodile clip ενός δεύτερου καλωδίου στη γείωση του micro:bit και την άλλη στην άλλη άκρη του buzzer. Μια παραλλαγή Δοκιμάζουμε μια άλλη έξοδο όπως σε ένα διαφορετικό pin για παράδειγμα P1.Ο κώδικας για την ενεργοποίηση του LED είναι ο ίδιος με τον κώδικα ενεργοποίησης του buzzer. Μια σημαντική διαφορά όμως είναι ότι στην σύνδεση καλωδίου LED στο BBC MICRO:ΒΙΤ ίσως να απαιτείται μια αντίσταση για την προστασία του LED. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το μακρύ πόδι του LED είναι θετικό και χρειάζεται να συνδεθεί στο pin που ενεργοποιείς (3 Volt) και το πιο κοντό πόδι χρειάζεται να συνδεθεί στην γείωση. 7
 • 8. Στην κατηγορία pins επιλέγουμε την digital write. Αν θέσουμε την digital write τιμή 1 σε κάποιο pin το ανοίγουμε,δηλαδή το ορίζουμε στα 3V. Αν θέσουμε την digital write ενός pin στην τιμή 0, το γειώνουμε. Τροποποιούμε τον κώδικά μας ως εξής: 8
 • 9. Βιβλιογραφία Πηγές εργασίας : https://www.microbit.co.uk/blocks/book/if-statements https://www.kitronik.co.uk/blog/microbit-alarm-kitronik-university/ https://groklearning.com/learn/microbit-crash-course/1/0/ 9