tecnologia industrial tecnologies 1r eso tecnologia 1r eso tecnologia 3r eso tecnologia accionaments pneumàtics pneumàtica electrònica digital sistemes digitals oleohidràulica motors tèrmics màquines tèrmiques materials i eintes la fusta i el paper. tema 4 tecnologies 1r eso tecnolgia 1r eso programes informàtics dibuix. de l'esbós al plànol. tema 2 tecnologia 1r eso tema 2 tecnologies 1er eso dibuix el proces tecnologic mecanismes transmissió mecanismes forces i estructures 3r eso
Mehr anzeigen