Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес

Herunterladen, um offline zu lesen

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес"

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес"

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Volodymyr Groysman (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес

 1. 1. К АБІНЕТ М ІНІСТРІВ УК РАЇНИ ПРОПОЗИЦІЇ Д О ПРОЕК ТУ ЗАК ОНУ УК РАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН Д О Д ЕЯК ИХ ЗАК ОНОД АВЧИХ АК ТІВ Щ ОД О ЗАПОБІГАННЯ ТИСК У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА БІЗНЕС»
 2. 2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ В СУДАХ ЗВУКО-, ВІДЕОФІКСАЦІЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ Докази, отримані під час виконання ухвали про обшук, винесеної без технічної фіксації - ВИЗНАЮТЬСЯ НЕДОПУСТИМИМИ
 3. 3. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ АДВОКАТА ВИЗНАТИ НЕДОПУСТИМИМИ ДОКАЗИ, ОТРИМАНІ ПІД ЧАС ОБШ УКУ, НА ЯКИЙ НЕ БУЛО ДОПУЩ ЕНО ЗАХИСНИКА
 4. 4. ЗАБОРОНА НА ВИЛУЧЕННЯ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ ТА СЕРВЕРІВ ЗАБОРОНИТИ ВИЛУЧЕННЯ: • ОРИГІНАЛІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ • КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ • СЕРВЕРІВ • МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ СПД * вичерпний перелік винятків передбачений законом
 5. 5. ОБШ УКИ ЛИШ Е З ВІДЕОФІКСАЦІЄЮ ● Запровадити ОБОВ’ЯЗКОВУ звуко- і відеоф іксацію проведення обшуку ● Визнати НЕДОПУСТИМИМИ докази, отримані в ході обшуку, та не заф іксовані технічними засобами
 6. 6. ЗАБОРОНИТИ БЕЗПІДСТАВНО ВІДКРИВАТИ ОДНІ І ТІ САМІ СПРАВИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ повторно порушувати закриті кримінальні провадження
 7. 7. СТАТИСТИКА КЛОПОТАНЬ ПРО ОБШ УКИ 2016 рік 2015 рік 2014 рік І півріччя 2017 року 75,1 ТИС 94,7 ТИС 59 ТИС 67 ТИС
 8. 8. ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СИЛОВИКІВ Утворити комісію, яка буде перевіряти факти порушень, вчинених правоохоронцями До складу комісії мають увійти представники: ● органів державної влади ● правозахисних організацій ● громадських об’єднань у сфері захисту підприємницької діяльності Рекомендації роботи комісії мають бути обов’язковими до розгляду та надання відповіді по суті
 9. 9. ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ЗАЯВНИК МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ підтвердження реєстрації кримінальної справи (витяг з ЄРДР)
 10. 10. РОЗУМНІ СТРОКИ ПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ НАДАТИ ПРАВО ОСОБАМ, ПРАВА ЯКИХ ОБМЕЖУЮТЬСЯ: ● оскаржувати бездіяльність слідчого ● вносити клопотання про застосування розумних строків провадження
 11. 11. МАСКИ-ШОУ СТОП

×