Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада

1.012 Aufrufe

Veröffentlicht am

Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада. Прийняті Закони України

Veröffentlicht in: Recht
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада

 1. 1. ЗАКОНИ прийняті Верховною Радою України 10 листопада – 12 листопада 2015 року
 2. 2. у сфері правоохоронних органів та боротьби з корупцією
 3. 3. 2114 Про Державне бюро розслідувань Визначено правові засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань як центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів, службовими особами, які займають особливо відповідальні посади, а також особливо тяжких насильницьких злочинів та військових злочинів. 3225 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» Приведено окремі положення законодавства України у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію». Передбачено збереження для колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ пенсійних, житлових та інших соціальних гарантій відповідно до Закону України «Про Національну поліцію». у сфері правоохоронних органів 3387 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції Приведено окремі положення законодавства України у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію».
 4. 4. у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом
 5. 5. 2540а Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні Оновлено порядок накладення арешту на майно осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація; розширено вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна і клопотання цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також перелік питань, що вирішуються слідчим суддею при розгляді питання про арешт майна; доповнено загальні положення спеціального досудового розслідування. 2541а Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні Встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, коли гроші, цінності, у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в ст. 962 КК України, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений КК України, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених ч.1 ст. 961 КК України, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі – уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації. Передбачено, що спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом 3040 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Визначено правові та організаційні засади функціонування Національного агентства як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або збереження активів, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
 6. 6. 2542а Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування Уточнено підслідність слідчих органів безпеки, зокрема, доповнено ст.ст. 110-2, 114-1, 258-258-5 КК України і виключено із підслідності злочин, передбачений ст. 332 КК України; доповнено підслідність слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства ст.ст. 205, 205-1 КК України; військові злочини (крім злочинів, передбачених ст. 422 КК України) віднесено до підслідності слідчих органів державного бюро розслідувань та встановлено виключну підслідність детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; виключено положення щодо підслідності слідчому того органу, який розпочав досудове розслідування. у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом 3442 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу Встановлено заборону будь-якої дискримінації у сфері праці залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
 7. 7. у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
 8. 8. 0067 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом Ратифікована Угода узгоджує еквівалентність національних грифів обмеження доступу, визначає принципи, порядок охорони та поводження з інформацією з обмеженим доступом, порядок надання доступу до такої інформації представникам України та Об’єднаних Арабських Еміратів, процедурні та контрольні питання. 2102 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України Визначено випадки розголошення та оприлюднення інформації з обмеженим доступом, одержаної Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями при здійсненні своїх повноважень. Зобов’язано Антимонопольний комітет України оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію, а також рішення, прийняті за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про недобросовісну конкуренцію протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття. у сфері економіки та міжнародних зобов’язань 3404 Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель До 1 січня 2017 року продовжено дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.
 9. 9. 2229 Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення та приведення у відповідність об'єкта оподаткування для платників, що обрали спрощену систему оподаткування Звільнено сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, від сплати фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій до досягнення працівниками пенсійного віку. у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
 10. 10. щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення
 11. 11. 1477 Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи (квітень 2016 року) Визначено заходи щодо вшанування мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, серед іншого, підготовку Національної доповіді до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи; проведення урочистостей; оголошення 2016 року роком вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків тощо. щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення 2317а Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України (щодо працівників приватних осіб — підприємців, призваних на військову службу) За працівниками, які працювали у фізичних осіб – підприємців закріплено гарантії збереження місця роботи, посади і компенсації із бюджету середнього заробітку у випадку, якщо вони були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту. 3371-1 Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області, Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року Передбачено проведення 29 листопада 2015 року голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської, Маріупольської міських рад Донецької області та Красноармійського, Маріупольського міських голів. На Центральну виборчу комісію покладено обов’язок щодо виготовлення виборчих бюлетенів для голосування та їх передачі дільничним виборчим комісіям.
 12. 12. 2493а Про визнання геноциду кримськотатарського народу Визнано депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. 18 травня встановлено Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення 2495 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров'я Передбачено можливість місцевим радам здійснювати додаткові видатки з місцевих бюджетів на охорону здоров’я понад обсяги медичної субвенції.
 13. 13. у сфері оборони
 14. 14. 3428 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональному навчанні Схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на територію України у листопаді – грудні 2015 року на строк до 61 доби для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил. у сфері оборони
 15. 15. у сфері правосуддя
 16. 16. 1756 Про звільнення суддів Верховна Рада звільнила двох суддів у зв'язку з порушенням присяги судді. у сфері правосуддя 3184 Про звільнення суддів Верховна Рада звільнила ряд суддів у зв'язку з: • досягненням шістдесяти п'яти років; • неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я; • набранням законної сили обвинувальним вироком; • поданням заяви про відставку; • поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

×