Tema 1 marketing

V
Сутність маркетингу та його
сучасна концепція
1. Сутність та мета маркетингу.
2. Еволюція концепцій маркетингу.
3. Основні поняття маркетингу.
4. Суб’єкти маркетингу.
План
Саме слово «маркетинг» з’явилося в США
в процесі пошуку місцевими фермерами ринку
збуту для своєї продукції.
Йшлося про «оволодіння ринком»
(Market Getting).
Пізніше з цих двох слів утворилося
«marketing».
Сутність та мета
Факти та хронологія
виникнення
ХVII ст. – в Токіо відкрився перший у світі універмаг.
1880 р. – видано книжку Г.Х.Веле “Реклама” (Німеччина).
1902-05
рр.
навчальні дисципліни „Маркетинг продукції” та „Методи маркетингу” включено до навчальних
програм провідних університетів США.
1908 р. – створено першу маркетингову дослідницьку фірму (США).
1911 р. – організовано перші відділи маркетингу у складі управлінського апарату корпорацій США.
1914 р. – видано книжку В.Матейї та Р.Зейферта „Реклама купця” (Німеччина).
1915 р. – створено асоціацію викладачів курсу реклами в США.
1926 р. – створено Американську національну асоціацію викладачів маркетингу та реклами.
1931 р. – створено Американське товариство маркетингу.
1936 р. – вихід першого випуску журналу „Маркетинг” (США).
1964 р. – вихід першого випуску журналу „Маркетингові дослідження” (США).
1967 р. – вихід першого випуску журналу „Маркетингові новини” (США).
1974 р. – вихід першого в СРСР збірника перекладів „Маркетинг”.
Отже, маркетинг, як ринкова теорія бере свій
початок з 1902 р., коли в ряді провідних
університетів США почав читатися курс лекцій із
проблем раціональної організації руху товарів.
У 1937 р. з’явилася перша маркетингова
організація:
«Американська маркетингова асоціація»
(АМА)
Маркетинг як ринкова теорія
Маркетинг- це наука, яка дає знання про ринок,
закони його функціонування, поведінку покупців на
ринку.
Маркетинг (за АМА) – це процес планування,
втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізації
ідей товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі
окремих осіб та організацій.
Маркетинг — вид людської діяльності,
спрямованої на задоволення потреб через обмін. (Філіп
Котлер)
Визначення маркетингу
Маркетинг як філософія бізнесу – означає
орієнтацію всієї діяльності фірми (від
проектування до збуту товарів) - на задоволення
потреб споживачів.
У зв’язку з цим вихідною ідеєю маркетингу
є ідея людських проблем та їх ефективне
вирішення.
Маркетинг як філософія бізнесу
Концепція маркетингу – це система
поглядів, які визначають орієнтацію
маркетингової діяльності на певних етапах її
розвитку.
Еволюція концепцій маркетингу
Еволюція концепцій маркетингу
- Потреба:
- Суб'єктивне відчуття людиною нестачі чого-
небудь, завжди пов'язане з намаганням
позбутися чи принаймні зменшити це відчуття.
-Потреби не мають предметної форми.
Основні поняття маркетингу
. Піраміда потреб А. Маслоу
-
Піраміда потреб А.Маслоу
- Побажання (запити):
- зовнішня форма виявлення потреб, тобто
потреби, які набрали конкретної специфічної
предметної форми згідно із особистістю
індивіда та його системою цінностей.
Основні поняття маркетингу
- Цінності:
-це важливі і значущі з погляду конкретної
людини предмети, дії, спосіб життя, ідеї і т. п.;
-це загальні переконання стосовно того, що
добре, що погано або що є несуттєвим у житті.
-Цінності можуть бути особисті і соціальні,
матеріальні і духовні.
Основні поняття маркетингу
- Попит:
- це побажання споживачів з урахуванням
їхньої купівельної спроможності.
Основні поняття маркетингу
Види попиту на товари і послуги
негативний
нульовий
попит, що постійно зменшується
непостійний (нерегулярний, сезонний)
креативний
латентний
повноцінний
оманливий
інфляційний
повсякденний (перманентний)
небажаний (нераціональний)
ажіотажний
особливий
- Товар:
— це все, все те, що можна запропонувати
на ринку для задоволення потреб споживачів
(вироби, послуги, особистості, політичні партії,
ідеї, види діяльності, земельні ділянки тощо).
Основні поняття маркетингу
Групи товарів за
призначенням
товари
споживчого попиту
Товари
Промислового
призначення
товари повсякденного попиту
товари попереднього вибору
товари специфічного попиту
товари пасивного попиту
сировина
напівфабрикати
матеріали
будинки і споруди
комплектуючі
допоміжне обладнання
- Послуги: результати певних дій, що дають корисний ефект.
Розрізняють послуги з технічного обслуговування і ремонту,
консультативні, лізингові, виробничі (підготовка сировини чи матеріалів
для виробничого споживання), навчальні, транспортні, інформаційні,
рекламні, аудиторські, юридичні та інші.
Послуга як товар має низку особливостей, що позначаються на її
маркетингу, як от:
нематеріальність — послугу неможливо випробувати заздалегідь
(до її придбання);
зміна її якості в часі (якісна нестабільність через залучення в різний
час різних людей до надання послуги);
невіддільність від постачальника;
неможливість зберігання (нагромадження запасів).
Основні поняття маркетингу
Вартість— це комплексне поняття, яке включає споживчу
вартість, мінову вартість та вартість споживання.
Споживча вартість оцінюється якістю товару, його цінністю,
створенням певної корисності для споживача.
Щоб отримати цю користь, покупець має чимось пожертвувати.
Грошовим виразом вартості товару є його відпускна ціна (мінова
вартість).
Вартість споживання — це витрати на експлуатацію чи
комерційне використання товару, тобто на його технічне
обслуговування та ремонт.
Основні поняття маркетингу
Задоволення: — це співвідношення корисності
товару до його ціни.
Чим більше значення такого співвідношення, тим більше
задоволення отримає споживач, придбавши певний товар.
Основні поняття маркетингу
Задоволення потреб споживачів відбувається через
здійснення обміну.
ОБМІН — це акт отримання від певного об'єкта того чи
іншого блага з пропозицією натомість чогось іншого.
Розрізняють бартерний і товарно-грошовий обмін.
Основні поняття маркетингу
Ринок — це інститут чи механізм, який об'єднує
покупців і продавців товарів чи послуг, де покупці хочуть і
спроможні щось купити, а продавці — заінтересовані в продажу
товарів і згодні на обмін.
Основні поняття маркетингу
Ринок продавця - має місце тоді, коли D значно
перевищує S (дефіцит товарів) Більше влади у виробників, більш
активними діячами ринку виступають покупці.
Ринок покупця – (пропозиція перевищує попит) більше
влади мають покупці, а більш активними діячами ринку вимушені
бути продавці.
Класифікація ринку залежно від
співвідношення попиту та пропозиції
цільові ринки (одна або кілька груп споживачів,
на які спрямовано маркетингову програму
підприємства),
побічні ринки (сукупність споживачів, які час від
часу купують продукцію підприємства, але не є його
постійними клієнтами);
зона байдужості (споживачі, бажання яких не
відповідають можливостям підприємства щодо їх
задоволення).
Класифікація ринку залежно від міри відповідності
продукції під-ва побажанням споживачів
4.
Суб’єкти
маркетингу
Постачальники
Маркетингові
посередники
Споживачі Конкуренти
Контактні
аудиторії
Tema 1 marketing
1 von 26

Recomendados

Основні категорії маркетингу von
Основні категорії маркетингуОсновні категорії маркетингу
Основні категорії маркетингуPavlo Syrvatka
2.8K views10 Folien
Маркетингова діяльність промислового підприємства von
Маркетингова діяльність промислового підприємстваМаркетингова діяльність промислового підприємства
Маркетингова діяльність промислового підприємстваPavlo Syrvatka
1.3K views13 Folien
Види маркетингу та їх характеристики von
Види маркетингу та їх характеристикиВиди маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристикиPavlo Syrvatka
8.1K views15 Folien
Індивідуальний маркетинг von
Індивідуальний маркетингІндивідуальний маркетинг
Індивідуальний маркетингPavlo Syrvatka
3.1K views11 Folien
Концепції маркетингу von
Концепції маркетингуКонцепції маркетингу
Концепції маркетингуPavlo Syrvatka
1.4K views8 Folien
Сучасні проблеми маркетингу von
Сучасні проблеми маркетингуСучасні проблеми маркетингу
Сучасні проблеми маркетингуPavlo Syrvatka
3.8K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Глобальний маркетинг von
Глобальний маркетингГлобальний маркетинг
Глобальний маркетингPavlo Syrvatka
2.7K views10 Folien
сутність маркетингу булига віталія von
сутність маркетингу булига віталіясутність маркетингу булига віталія
сутність маркетингу булига віталіяvitaliya02
668 views18 Folien
мгсд тема 4. презентація von
мгсд тема 4. презентаціямгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентаціяcdecit
1.5K views42 Folien
Комплекс маркетингу von
Комплекс маркетингуКомплекс маркетингу
Комплекс маркетингуPavlo Syrvatka
3.1K views12 Folien
Формування теорії маркетингу von
Формування теорії маркетингуФормування теорії маркетингу
Формування теорії маркетингуPavlo Syrvatka
3.2K views7 Folien
мгсд тема 1 презентація von
мгсд тема 1 презентаціямгсд тема 1 презентація
мгсд тема 1 презентаціяcdecit
398 views11 Folien

Was ist angesagt?(6)

Глобальний маркетинг von Pavlo Syrvatka
Глобальний маркетингГлобальний маркетинг
Глобальний маркетинг
Pavlo Syrvatka2.7K views
сутність маркетингу булига віталія von vitaliya02
сутність маркетингу булига віталіясутність маркетингу булига віталія
сутність маркетингу булига віталія
vitaliya02668 views
мгсд тема 4. презентація von cdecit
мгсд тема 4. презентаціямгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентація
cdecit1.5K views
Комплекс маркетингу von Pavlo Syrvatka
Комплекс маркетингуКомплекс маркетингу
Комплекс маркетингу
Pavlo Syrvatka3.1K views
Формування теорії маркетингу von Pavlo Syrvatka
Формування теорії маркетингуФормування теорії маркетингу
Формування теорії маркетингу
Pavlo Syrvatka3.2K views
мгсд тема 1 презентація von cdecit
мгсд тема 1 презентаціямгсд тема 1 презентація
мгсд тема 1 презентація
cdecit398 views

Similar a Tema 1 marketing

Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx von
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxssuser5e3503
94 views27 Folien
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptssuser5f061a
355 views81 Folien
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуАлександр Дрон
3.5K views15 Folien
Моя спеціальність.pptx von
Моя спеціальність.pptxМоя спеціальність.pptx
Моя спеціальність.pptxssuser8deb161
2 views9 Folien
313,23.doc von
313,23.doc313,23.doc
313,23.docssuser33f19a
210 views13 Folien
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про... von
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...ssuser6b7e921
12 views19 Folien

Similar a Tema 1 marketing(20)

Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx von ssuser5e3503
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
ssuser5e350394 views
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von ssuser5f061a
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
ssuser5f061a355 views
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
Моя спеціальність.pptx von ssuser8deb161
Моя спеціальність.pptxМоя спеціальність.pptx
Моя спеціальність.pptx
ssuser8deb1612 views
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
ssuser6b7e92112 views
файл конспект лекцій по маркетингу von cdecit
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit3.2K views
Mаркетинг von katerina99
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
katerina99166 views
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
ssuser6b7e92111 views
Реферат "Поняття та види реклами" von udod76
Реферат "Поняття та види реклами"Реферат "Поняття та види реклами"
Реферат "Поняття та види реклами"
udod764.2K views
Конспект-2 von basikk077
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2
basikk077574 views
Поняття та види реклами von Artem352
Поняття та види рекламиПоняття та види реклами
Поняття та види реклами
Artem3521.1K views
Вплив реклами на суспільство von Anna Popravka
Вплив реклами на суспільствоВплив реклами на суспільство
Вплив реклами на суспільство
Anna Popravka176 views
Вплив реклами на суспільство von Anna Popravka
Вплив реклами на суспільствоВплив реклами на суспільство
Вплив реклами на суспільство
Anna Popravka3.5K views
Terry Mattison marketing von Dukh Oleh
Terry Mattison marketingTerry Mattison marketing
Terry Mattison marketing
Dukh Oleh614 views
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx von RostyslavDmytruk
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptxПродуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx
RostyslavDmytruk143 views
Підтримуючий, розвиваючий та протидіючий маркетинг. Порівняльна характеристик... von DOMDepartmentofMarke
Підтримуючий, розвиваючий та протидіючий маркетинг. Порівняльна характеристик...Підтримуючий, розвиваючий та протидіючий маркетинг. Порівняльна характеристик...
Підтримуючий, розвиваючий та протидіючий маркетинг. Порівняльна характеристик...

Tema 1 marketing

 • 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
 • 2. 1. Сутність та мета маркетингу. 2. Еволюція концепцій маркетингу. 3. Основні поняття маркетингу. 4. Суб’єкти маркетингу. План
 • 3. Саме слово «маркетинг» з’явилося в США в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про «оволодіння ринком» (Market Getting). Пізніше з цих двох слів утворилося «marketing». Сутність та мета
 • 4. Факти та хронологія виникнення ХVII ст. – в Токіо відкрився перший у світі універмаг. 1880 р. – видано книжку Г.Х.Веле “Реклама” (Німеччина). 1902-05 рр. навчальні дисципліни „Маркетинг продукції” та „Методи маркетингу” включено до навчальних програм провідних університетів США. 1908 р. – створено першу маркетингову дослідницьку фірму (США). 1911 р. – організовано перші відділи маркетингу у складі управлінського апарату корпорацій США. 1914 р. – видано книжку В.Матейї та Р.Зейферта „Реклама купця” (Німеччина). 1915 р. – створено асоціацію викладачів курсу реклами в США. 1926 р. – створено Американську національну асоціацію викладачів маркетингу та реклами. 1931 р. – створено Американське товариство маркетингу. 1936 р. – вихід першого випуску журналу „Маркетинг” (США). 1964 р. – вихід першого випуску журналу „Маркетингові дослідження” (США). 1967 р. – вихід першого випуску журналу „Маркетингові новини” (США). 1974 р. – вихід першого в СРСР збірника перекладів „Маркетинг”.
 • 5. Отже, маркетинг, як ринкова теорія бере свій початок з 1902 р., коли в ряді провідних університетів США почав читатися курс лекцій із проблем раціональної організації руху товарів. У 1937 р. з’явилася перша маркетингова організація: «Американська маркетингова асоціація» (АМА) Маркетинг як ринкова теорія
 • 6. Маркетинг- це наука, яка дає знання про ринок, закони його функціонування, поведінку покупців на ринку. Маркетинг (за АМА) – це процес планування, втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізації ідей товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій. Маркетинг — вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін. (Філіп Котлер) Визначення маркетингу
 • 7. Маркетинг як філософія бізнесу – означає орієнтацію всієї діяльності фірми (від проектування до збуту товарів) - на задоволення потреб споживачів. У зв’язку з цим вихідною ідеєю маркетингу є ідея людських проблем та їх ефективне вирішення. Маркетинг як філософія бізнесу
 • 8. Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію маркетингової діяльності на певних етапах її розвитку. Еволюція концепцій маркетингу
 • 10. - Потреба: - Суб'єктивне відчуття людиною нестачі чого- небудь, завжди пов'язане з намаганням позбутися чи принаймні зменшити це відчуття. -Потреби не мають предметної форми. Основні поняття маркетингу
 • 11. . Піраміда потреб А. Маслоу - Піраміда потреб А.Маслоу
 • 12. - Побажання (запити): - зовнішня форма виявлення потреб, тобто потреби, які набрали конкретної специфічної предметної форми згідно із особистістю індивіда та його системою цінностей. Основні поняття маркетингу
 • 13. - Цінності: -це важливі і значущі з погляду конкретної людини предмети, дії, спосіб життя, ідеї і т. п.; -це загальні переконання стосовно того, що добре, що погано або що є несуттєвим у житті. -Цінності можуть бути особисті і соціальні, матеріальні і духовні. Основні поняття маркетингу
 • 14. - Попит: - це побажання споживачів з урахуванням їхньої купівельної спроможності. Основні поняття маркетингу
 • 15. Види попиту на товари і послуги негативний нульовий попит, що постійно зменшується непостійний (нерегулярний, сезонний) креативний латентний повноцінний оманливий інфляційний повсякденний (перманентний) небажаний (нераціональний) ажіотажний особливий
 • 16. - Товар: — це все, все те, що можна запропонувати на ринку для задоволення потреб споживачів (вироби, послуги, особистості, політичні партії, ідеї, види діяльності, земельні ділянки тощо). Основні поняття маркетингу
 • 17. Групи товарів за призначенням товари споживчого попиту Товари Промислового призначення товари повсякденного попиту товари попереднього вибору товари специфічного попиту товари пасивного попиту сировина напівфабрикати матеріали будинки і споруди комплектуючі допоміжне обладнання
 • 18. - Послуги: результати певних дій, що дають корисний ефект. Розрізняють послуги з технічного обслуговування і ремонту, консультативні, лізингові, виробничі (підготовка сировини чи матеріалів для виробничого споживання), навчальні, транспортні, інформаційні, рекламні, аудиторські, юридичні та інші. Послуга як товар має низку особливостей, що позначаються на її маркетингу, як от: нематеріальність — послугу неможливо випробувати заздалегідь (до її придбання); зміна її якості в часі (якісна нестабільність через залучення в різний час різних людей до надання послуги); невіддільність від постачальника; неможливість зберігання (нагромадження запасів). Основні поняття маркетингу
 • 19. Вартість— це комплексне поняття, яке включає споживчу вартість, мінову вартість та вартість споживання. Споживча вартість оцінюється якістю товару, його цінністю, створенням певної корисності для споживача. Щоб отримати цю користь, покупець має чимось пожертвувати. Грошовим виразом вартості товару є його відпускна ціна (мінова вартість). Вартість споживання — це витрати на експлуатацію чи комерційне використання товару, тобто на його технічне обслуговування та ремонт. Основні поняття маркетингу
 • 20. Задоволення: — це співвідношення корисності товару до його ціни. Чим більше значення такого співвідношення, тим більше задоволення отримає споживач, придбавши певний товар. Основні поняття маркетингу
 • 21. Задоволення потреб споживачів відбувається через здійснення обміну. ОБМІН — це акт отримання від певного об'єкта того чи іншого блага з пропозицією натомість чогось іншого. Розрізняють бартерний і товарно-грошовий обмін. Основні поняття маркетингу
 • 22. Ринок — це інститут чи механізм, який об'єднує покупців і продавців товарів чи послуг, де покупці хочуть і спроможні щось купити, а продавці — заінтересовані в продажу товарів і згодні на обмін. Основні поняття маркетингу
 • 23. Ринок продавця - має місце тоді, коли D значно перевищує S (дефіцит товарів) Більше влади у виробників, більш активними діячами ринку виступають покупці. Ринок покупця – (пропозиція перевищує попит) більше влади мають покупці, а більш активними діячами ринку вимушені бути продавці. Класифікація ринку залежно від співвідношення попиту та пропозиції
 • 24. цільові ринки (одна або кілька груп споживачів, на які спрямовано маркетингову програму підприємства), побічні ринки (сукупність споживачів, які час від часу купують продукцію підприємства, але не є його постійними клієнтами); зона байдужості (споживачі, бажання яких не відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення). Класифікація ринку залежно від міри відповідності продукції під-ва побажанням споживачів