Anzeige

Toxic Requirements

Consultant um ThinkersWare
13. Oct 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Anton Vityaz(20)

Anzeige

Toxic Requirements

 1. 1 Токсичні вимоги
 2. 2 #01 Що таке токсичні вимоги? Питаннячка W h a t w e w i l l d i s c u s s t o d a y #02 Типи токсичних вимог #03 Чому вони виникають? #04 Що з ними робити? #05 Рекомендації
 3. 3 Golden Poison Frog The golden poison frog is considered one of the most toxic animals on Earth. A single specimen measuring two inches has enough venom to kill ten grown men. The indigenous Emberá people of Colombia have used its powerful venom for centuries to tip their blowgun darts when hunting, hence the species' name.! https://www.nationalgeographic.com/animals/amphibians/g/golden-poison-frog/
 4. 4 Визначення W h a t i s t o x i c r e q u i r e m e n t s ? Що ми розуміємо під токсичними вимогами, як вони впливають на проект #1
 5. 5 Вимоги, які формують суттєву невизначеність або сумнівну визначеність.
 6. 6 НУ ТО Й ЩО ? Питання часу, коли токсини почнуть діяти – але за приховані проблеми, конфлікти – великі ризики, непорозуміння через різні очікування, втрати часу, прибутку.
 7. 7 Типи вимог П р о п о з и ц і я я к ї х к л а с и ф і к у в а т и Як ми можемо класифікувати? #2
 8. 8 Тощо Т о к с и ч н а в и м о г а Виникають завдяки прямої вказівки на безліч варіантів. Класичний варіант – використання таких слів як: тощо, та інші, будь - які інші.
 9. 9 “Заточки” Н а р о с і й с ь к і й м о в і Несподівано чіткі обмеження, які створюють сукупність вимог, що обмежує вибір виконавця
 10. 10 Думки всесвіту Т о к с и ч н а в и м о г а Надлишкові, не відповідають визначеним цілям та обмеженням, не реалістичні
 11. 11 Похибки Т о к с и ч н а в и м о г а Як правило - це похибки у нефункціональних вимогах. Зазвичай плутанина за цифрами, одиницями виміру.
 12. 12 Визначення способу реалізації Т и п т о к с и ч н и х в и м о г Вимоги, які надають визначення не тільки що потрібно зробити, але і як саме це зробити, які технології використати.
 13. 13 Розрив трикутника Т и п т о к с и ч н и х в и м о г Вимоги, які роблять неможливим реалістичний баланс у проектному трикутнику, порушуються певні норми на виконання окремих задач (явна невідповідність обмежень по строкам до об'єму визначеної задачі).
 14. 14 Протиріччя Т о к с и ч н а в и м о г а Внутрішні протиріччя
 15. 15 Чому вони виникають? W h o d o w h a t Ключові фактори впливу #3
 16. 16 • Невизначеність • Шаблони • Законодавство Реальність • Захист від демпінгу • Захист від некомпетентних • Обмеження архітектури Захист • Досвід • Відсутність компетенцій • Неправильні компетенції Компетенції • Корупція • Страхи • Відсутність часу • Дурко начальник Фактор Z КЛАСИ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ
 17. 17 НАВІТЬ ГАРНІ АНАЛІТИКИ СТВОРЮЮТЬ ТОКСИЧНІ ВИМОГИ 1
 18. 18 Що з ними робити? T o b e r e a l i s t i c i t i s … #4
 19. 19 Проковтнути / Керувати / Втекти / Дружити / Використовувати В н а с є п е в н і в а р і а н т и
 20. 20 1 Знайти • Зробити перелік • Визначити попередню класифікацію Сценарій Керування Щ о р о б и т и з т о к с и ч н и м и в и м о г а м и
 21. 21 2 3 Підготовка детоксу Визначте запитання, зробіть пропозиції щодо покращення Комунікація Надсилайте ваші запитання та пропозиції, ініціюйте зустріч
 22. 22 4 Запобіжники Ви не зможете зробити повну детоксикацію вимог. Створіть запобіжники за допомогою додаткових домовленостей, страховки тощо.
 23. 23 ФАКТОРАМИ? А що робити з
 24. 24 • Невизначеність • Шаблони • Законодавство Реальність • Захист від демпінгу • Захист від некомпетентних • Обмеження архітектури Захист • Досвід • Відсутність компетенцій • Неправильні компетенції Компетенції • Корупція • Страхи • Відсутність часу • Дурко начальник Фактор Z ТАК ЩО Ж З НИМИ РОБИТИ?
 25. 25 Change responsible – визначте хто у компанії може виступати аналітиком Change scope – оберіть ту частину вимог яку ви дійсно зможете підготовити Outsource – ви можете передати задачу аналізу вимог досвідченим фахівцям. У комерційних проектах ваші партнери можуть вам надати допомогу. КОМПЕТЕНЦІЇ Ф а к т о р и Досвід Відсутність компетенцій Неправильні компетенції
 26. 26 Оцінка за аналогіями Прототипи Agile, Етапи НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ Ф а к т о р
 27. 27 Допомога Начальнику - Начальник Малі кроки, приклади Фактори xXx Ф а к т о р и Корупція Страхи Відсутність часу Дурко начальник
 28. 28 Рекомендації - зрозуміти адекватність. Замовник дійсно може мати підстави вимагати специфічні умови та кваліфікації. Захист Ф а к т о р и Захист від демпінгу Захист від некомпетентних Обмеження архітектури Час від часу замовник може скопіювати вимоги іншої компанії не враховуючи специфіку та вартість додаткових вимог. Вам необхідно перевірити чи дійсно ці вимоги належать саме до цього бізнесу та саме до цієї задачі
 29. 29 Рекомендації W o w ! T h i s i s l a s t s e c t i o n #5
 30. 30 когда, но, исключая, хотя, пока не, обычно, часто, нормально, типично, дружественный, универсальный, гибкий, приблизительно, может, возможно, следует, должно, могло, вероятно, пожалуй, надежный, безопасный застрахован от любых неожиданностей, устраивает всех пользователей, запускается на всех платформах, не имеет сбоев, способен модифицироваться во всех будущих ситуациях, насколько возможно, как правило Плахие саветы 
 31. 31 Зрозумійте ЧОМУ саме так і ЧИ ВАРТО це виправляти
 32. 32 Навчіть розуміти вплив токсичних вимог
 33. 33 Докладіть зусиль на етапі бізнес аналізу
 34. 34 Допоможіть із невизначеністю із застосування аналогій
 35. 35 Влаштовуйте QA4BA, парний аналіз, застосуйте trace
 36. 36 Питання? S e e m s t h a t a l l
Anzeige