Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Navegação Aérea para Comissários

33.967 Aufrufe

Veröffentlicht am

[Versão atualizada em https://www.monolitonimbus.com.br/navegacao-aerea/] Terra, Coordenadas Geográficas, Orientação (Rosa dos Ventos), Rumo/Proa/Rota, Fuso Horário, Magnetismo… Voltado para o curso de Comissário de Voo

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Navegação Aérea para Comissários

 1. 1. auudnàAk , 55.75# COGONHAS _u 0B j Q2531 ' “^ ”' Ano PAUIO' y , ' voR um: . . UNGOPJHAS , - l . O . j . +- _ #TFWESA «ILLWG '~ X ' * _ _ / ' 1 1 “ " . mu: ' › " _A . - . "BFG »uma r '- l Vinícius Roggério da Rocha viniroger@yahoo. com. br MonoIitoNimbus. com. br/ ComissarioNerd
 2. 2. .tl ; l ltflaljáif. rlrtftlfvtçxtstrmttjlãrl: : r: ; x«: nl*iín: ::t= gl lille* lFàÍHlâHlÍiÍãLl ltklttãllltrêltlítrêlrlt l lÍ¡Ílãlfrctlallíêxrtlítltrtal_ vila ; Çlíãlllãjlâll ? flíêílf-lltlíêlll ltlTlÍlFrãl. wkrgglosgfralíl @le lttírrl §1lí? ¡l“IÍl7”'l «fí. l=+~ tratrillíilal. ;Itá . Síâlll rila-rsíllirílíut_ : Mirátw/ ãsà: rita; ;Ihjjllrltsrâl repair» C 'ltrlwglsal l: il= l ltltatltstgíxttrltía _lvl_lã1i<ííexr; íllí›a. 1; _V . ¡( Éàáílrlíralclal. l? rçxlfttmítílstítal. úll'I. ¡Ílll5lÇl“llCi4Iêl. líílrâ» l/ striirívtj; s. “Faial rxstllíxlítlrlwsiilñív~ : l ratkõxlífttfll : Enfim: l? Valrfílllím: l«í1_lí1r: :1_rl>¡ãlltltilfral Íl í Eletronic _l lfllãlãltl*ltllilr_làl_lílílírâ. l ¡líuàtrrlítltatl &angariar; rsrrstltrtâi: à Çnl'*7*›'o1lííl#l§lÍlÍÊâl Flltll” lfltíílFlêífiíl É 'ÍlÍWÍl . Aktluqrtlorñrrilcral. _çxlcmísgáxfíra-r: : líÍklÍlêl amltíñrrçrtlll É 1-. e_ É rj, . as? ” lí”.
 3. 3. ,Prxuz-: lilgélnlí »Lj íFÍ'1l§l, l“ÍllÍlͧl* . liíràl. §1lll, IÍ, ÍX$= l.lli§. lt-ÍllÍiÍ= l ljlal àliltoãll. , «ilanlííllal relata, *ÍíílfÍllljil”l7ÍÍ$! lTâllÍÂÊ! § i7 1.l¡Í3I. l'ÍllÊÉ, lJ[; ÊllÍlj líÍ1'Vl"$1l§; É:&llíÍl* lttíiíl lgllílllíliíliil» Iljlllffrí' teatral «íLllcí &! =J. l7llÍ(llÍí*§l ljíl7'l_lí']'l". l_çillãããllãlíiÍÍnlÍÂklÍãl *Éllíílnülàãl lÍÍÍlÍIÍÊPl líoexlínolílill: í'›az
 4. 4. l, ll: lililíí. la, llfí, llerãfll ' *l IEL? ! ÊUiJlÍiÍíl : lili: lçlnflgílzlroiütl tltlmli/ Ífâjll, çlíllwll» = ~ “ill ? ig trflíl . üYÁmlKÍlÉJl. :Í31.l". l”$4§¡Ê. l'$-Í* lqlrllílflã) e» ílñlílíàl* rilâl l _l 13-7¡ llàtrxraffzl ! IfrtltIlÇnJll e : r+êil: l,,4.llê~2: lííi, l°, ll”". ll làl líllíllÍilil ill: rslel, >l V* : ill lí xralilríçkjlãl-*l , líxr [that tr) hlll tabelião» llci» e : ll l~ziâlâllll= ll l/ *ll . llllloñYÂk/ rllhfll) #u / V' líllêijlíÍÍãçllfÍçkTwl Íllêaloliííltñslll Wl, ÍÍ¡lÍ1l“ , lÍl”ílÍl*íll. .IlÍlÍi) lílgt/ 'ÍliÍllílÍlíllll
 5. 5. lã . ÂllilFl; Miki. rêüilalñiflãilílíêt Mil* z-taÍiaral_ F l “= '¡¡l”= ~l. Clã* : lÍXFÉÍÍP ftãlral, e letais) , Êlkzllñllf-IÍCH: çlrrailrli~l'l, tlg: lx, -_) *<Í*í'll*c-1r,1llr>› ,1§Liç4,fm,1c~i, rr: : lílklílllfl (CHIPS) Pião» rsxstlílirrl r: ;l. =,l. _â_lí=1_líl*= ;l. _ líílooltcarçlolr» , IfIFÍEIílÍIfIJlí rlfíÍlt/ ¡Ílíílãl ? -H. Í=Il”= ,l : trirl liílljãtêí» hçllxanla, (lnstrirtiçtiêtricg) : ÊlÍrllülílorhlÍlllêiêi (Êêíãillflllafilllíliilzlkáâñl ” ? malte-Ilan
 6. 6. Ângulo e arco
 7. 7. ,plÍl. l”[; É:lllí7l Ltlíilíral. .HlÍIFlÍÍEÍÊl. «: :fil. .Il*ívl%-. il, tÍÍíillÍllllílllillllül. › ílvllãlílüíãíkll é-lljlíl ãti"íil. jlll, ..ilrlíi (gll: s;ilil, >› lÍVÊÊllÍÂÊl. gllts. .lrl, lr W “lÍÍ. rl“/ l^Í°íÍÂÚl4ÍÍ. ÍlÍ : :lílíl ãlíl . .lÍlfílÍlfílllliIPÊ) l'“7l, ,, lÍÍÉUÍLÊJl. .llzíllÍljyãÍollzÍllgtÍlÍiÍl^ eilílrll fill §í$EllL. .ll“ÍllÍÍlrílí-? F, (f) v. ~ ~ 1M_ lee ¡lí; 'ul. (çw 7 l , . : T7 : F : KW : rh àlÍIÊÊllÍ L] ' . liÍlfílÍlluílVell. .lír3§1l, Ilülf>r: ll tillsllíllítlirríllâll_ «lfilírtfnulín» : ll , .lrllrll : v
 8. 8. _FkslWãzlÍÍ-ÚCE-? IÍ «ftilrraljkrzixyz &mui; latin» air? ) El: _ll, r=, (l: l~: :1lí“ -Lr-, ,lÍ¡ll! ullê, Íl-_x1: ítrtçíljkarfíl . rllsiíllíttltílrfew lgíxsülí”'l ãllílfilíÍ fila 'r-frtstífllííüatlíulf* ríjllja Entre lili: êllí_, ll. .fêllí; ll7l. lfll alii» KXVIlÍÍÍlÍ lfxlítl**Bñlfílàítallíllíqel_ W/ ktífiâl rita llllilâ' ; al SMC** (mural f* ml. ) ? '31 «“: ctl= ,1ft1l1li, tr: íla: :; ÊlflCIlJÍlÍí* sintra Fl : talltillstllíoi s) Fl _tilãillfííl clauqlrsala l= r=lrl*¡l. ~:; i=tl*ilíl qua fatiãàl : para (sil) °“)
 9. 9. Linha do Equador l: 4.1.' ' e 7 'r ' " E ' 2 ~› f" a São Tomé e Príncipe ›' Macapa (FP) a_ ¡-
 10. 10. li lrrãllíllí » elllelajíldjtztrxpr: ;iHmÍmllPííüi¡Cll. lÍl:1§ gxarçxsrl: rrillraulairçra : to ãqurauíilrínl* LSlflE Hl! .1c; l§4t: lo : í 7 ! Ítííhííl ; íxâilrvímrçirrcírtft ° : la gliÍííÊlÍTvIÍlDl qua) ; íarrka ~í1l<í». lvl. l=, t. : 'll= .tr. n:> lííztrtàxanvlrllraftu iu? ) @Clíllktííf rtlçirlwçilrilaríalrilo, Wlatrílal fila C100” : l “l 23119* patria. . W «flui eL. @l. fm, lêÍ¡í! .lãlêà 011m: ,111Tl= ~1l1§4il7l@| Ífalr. I®rI: lcnlüclftuaila mxartirãllauiro «: :1i, ::x«: %›; iiraí: l *I 2311779 a. . urjrl mxarlrillanlauíl cxazilwatrilar-. .Irâlrcl «que falta, ííílílmlílkãâlílí” *l«F: iÊt“l. . E3:: Llrnfnl , Irtirarrimdhnltiatl fila [falta,
 11. 11. Meridiano de Greenwich [27 Espanha Londres (Inglaterra) V
 12. 12. #limita (Lssíia : 29 amv-a) Estando». Lunetas (Chata z : Icrnllugpnl ã [lim-n ; ittoziuir-xilattr-»itíatíel 61a ; ft-iriam : uma ; miami a . :Ir= ,L:1g-t= ..))
 13. 13. l: cal? tl? ? >telt~lí1letelírtãolt Llçxrtatllgatgtitlf vila ltrtrl Çllrfllílíhlfi rílatlílêl tfIalal_ «lalüitltetírãla lili? ) lt : fall: lilo Eiclljatílcttlífíll a llcttetrjliltetõla (ai, lIl( «ftu até làreastlíttttllttlíltíl t l l Á _m_ L~___t; ._ . . r___ l ' , X . . I l *A l n a. .. . .__. _ _, _.; l . lL _ 1 4_ . . . . , , . ( ¡ , a . ›. 1 l '_ < Í . . . Â. ul __ 1.a; . , ' aaqna; ;:›__¡ , u
 14. 14. rJ ÍJ o rJ J ? lar à a dal d' at¡ y . J . . 1 7 . ., n. . . Tha. .., L _ m , x . 7. . . . NK . . L . .x / W _ , . S. .u. m. . . .C _ IU O . 4 _l_ , ... -,. .«M. , . ... .. /Io . lp ju¡ _aI›; .// .I. f_ . , v. à . z , W u” t. l.l. ,.l_l_. ,¡l. ,. . _ ? u _ _ . .t/ - _ . , v. ml. ..ll. wl. l.c. ..ml. .l. ._. 4) x. .. . . à 1.. ./ . .w . L lx- _. o. 2.. .. v f L/ x 145.( . !à I! . . .% . .l . 4. 7/ x_ , x . x . .7 N». .. s . U . _. , w É . .x . ,X55 E . .. í _ I/ í/ P. í _ . . 1,/ jm o l Kva. . . - sil . k : b 'Lvl' a'. .02. (tl: . . _ . ..U um. . . .Í Il. [. . .. ~ _x . I._ . w . .. .Í. /. . 144_ k a í _ . A É @x à . _ . x / _ L . _ í . . _ . f. _ _ 7 . . . .Ill. . m 7 _ 6 IJ 10 (os 4 1. 'a0 '
 15. 15. Representação das Coordenadas - Certo ou errado? a) 10925'3O”S - O67935'28"W CERTO b) 55943'N - 089910'E cERTo c) 3394815" - 005956'20" ERRADO matam as letras» d) 1 19s _ 1859E ERRADO (Não existe esta longitude) ) e 009 - 0009 CERTO f) 45965'N - 133980'W ERRADO (os minutos e segundos não podem passar de 59)
 16. 16. Orientação e Pontos cardeais 9 Pontos colaterais Norte Noroeste N Nordeste Nwx_ l l NE/ »I l 'I I Oeste W -ííííÍ ÍZJ-e E Leste Sudoeste 3 Sudeste
 17. 17. IÍ a t; líííàitlg; 1,991,111? » n) IÍllíÍIlllÍ : titllívttítttfilailairãtl: : f**l<fi. ltlítl? i.i7r; íl= +?¡" : â ('. l*ll1|ÉÍí) / Átü-Sl -5 › ÉÉ$Í=1_lítlÍtl'ri1l? vl-1Í= t (ENE) (l Eâaleteiltítíleiçtla lÇÉlietiãÍ) ? Ífíltialttlçíletçtla (êZiíêÍiEÍ êiíitiieilttííltxetet” a i"t7*iêÍ*~“~lltlÍl V la-têila-tallríiltíftetaila (lllllêítíltlf) letalstlítiñtlñrtetsi" ( W f* 111) FllÍlTllllÍllñíjlããk ldlillllf) '
 18. 18. Início do pouso é permitido l 17 - 170° (rumo magnético) Área Para ÍáX¡ a R - Right (pista paralela à direita) e decolagm ~ _ ' ' . e~:7,:7;s'e= . ' j Marca da áreadetoque: 2pares= distância de pouso disponível entre 900 e 1200 m l Marcas na cabeceira: 12 faixas = 45 metros
 19. 19. acteurs) ai. e1l. i): ;ii*íi<cila “fíçiriat, EJWCIlÍlÊl star lÍlifñÍIrfilmttÍlCr-. l, (Wítiattítilrilittít) 'tsiltítfW (Ill LAÍÍXICICWÕÍIÍÍÍÍCÊI. Wrilltstgiatç» tfttctrtsilatrllaf") : (Ilr. |› I¡t-, -Ít-lttIÍ-t› , 701v: !i ' ' v" ^_ - _ ) . l-çhjfltli-lttH-r'. ' › ~ ' . ' 'ví 'lll-llll| ¡›' WÍlÉIIIÍw- . - l Ir . I-Hhit? t7 _ ' l / 'l "“""' ill¡ it» l. -lllñllíüf
 20. 20. - na " : Mlvflirttt t: vrt mu# t: ? t Llllli l Eiliieiretrilet-fx llNIlai-ictti ííílieíiâftjrtctigi. O E. p: : ENIÉÍÊ l lvllêllêl : ÍÊKOIÍÍ platrteilatí” 1 jíietliíglltletiímt: : 1íí. ll:9lêÍtiít~; í:ilat§1 'lÍiílíteiifirtí*ti ~tí; ,ilt, l=-~ 'IÊlFíILÍI Ci1IltA. lÇÍ)» rlí. l“lelsieiteteiít~; ;re; it lriz-ilcirtll, iltíü_trtla : :iii Ctrl) LJÍllÍllÍllàÍ a, Licitifttt: : 'ff? l”“íll álfifiltllvil t: : 'FÊíIÍC ijgíltlltili tí: l“iisiei*siereit_; te; il : :fill l . lilñílfíltl
 21. 21. Projeção e mapa 180' 9150' 420' -90' -BD' -3D' O' S0' BD' 9D' 120' 150' 180' - Projeção: maneira de representar num plano a superfície da Terra ou parte dela - Mapa: representação da Terra ou parte dela, sem grandes detalhes www VIU ; um Dama r Jnmtm - Pnrammle ~ _ N . Rwdnc l , e s. . í M9. P t» Santo André '°' rum¡ V _ 9 M. . r1 ¡ amv-u. -›- . ,' 5:; um. I . e. .. Mw: s . ..um “m, me. › plan, ... _m9,_ j w m. . “Wa ~ 53:93, mw m” _ iso' -15o'-i2n' 43o' -sn' -3o' u' ao' su' so' 12o' 15o' iso' São Bernardo 5*" 1553:. › do campo vamu FUMEC #lupafuploaclwtiktmedtaorgi-. ut)«›pediax'es¡dw'd3»'Meicaiorpng ' _ M, 1.. .,. .. mor-ou uma . -x : a l VvnSuÇl
 22. 22. Carta e escala e Carta: representação numa superfície plana mostrando no máximo de detalhes as elevações, cidades, vilas, rodovias, ferrovias, lagos, rios, aeroportos, áreas perigosas e tudo mais que possa ser útil à navegação o Escala: relação entre uma distância na carta e na realidade (superfície da Terra) carta WAC n” nnnn m1 Le 4M. . _l . ç( 1,97¡ Mn' "c f. l _ , m0, 7 «n75 9 117 _~ c gun. , v. _ . 1.". ma_ l. EscaIa1:1.000.000 . _, ,, ,,, , , 5"") _ -zrm ' 1 cm da carta “ 1.a/ É e =1.ooo. ooo de cm e f t¡ / _ , da superfície ' V terrestre ' é (ou 10 km) a , . : lswaauzvcu alt-a Olou ¡ : voo '. . . . n35_ _ A iu. . . .No tttttt . a V 'M95 4154 ' *' . um two” _ su_ ; i L'J 5:4 'um lkJ . .12 _ , l . a. ) ç j: r 75:_- um : lr: P, ... A _ . . , n g_ _ _ &mu; tw. . w . -y ' v- . o 1 """; """' 44° 43° ¡s!
 23. 23. .[I› n, . Fill. ,lllfílfílllÍ »l j; 1193119). . Fittigtittctx atirtgililt 9111119:) a) . lirilñtai. ala WÍÍÍQI é) lJlSiFll Crlttetiluiífiatlítãe) l§; ll, lallt;7jl, l=1l“ (aatiñlíltfíltfv~ vila 11115191312) (rent: ÍIFEIIJÉÍI (entire) “eixo . ltitirttjtlfiiticliiftatl= _itrtstiltillatrttíaít ljçratrat. «ttirtríla at_§t<: tl: i”tal. o 19112111124?) . Fingir-et. Íil”all=1ÍÍlãi. l5tal. . lÍÍlãl, atatrciriatwa Altçoilltm vila . oumsteiálw vila @latina (MÃE 1): qtçirretqftc) ; intel ; tel ¡IQIIÍHQI ÊI pirçtei ; tetra 'llãlÍÍHlÍÍlãll' c) : namo @lo VISHÍE) acima c) rumo oil: lslíclllãmsl'CQÍÍÍSI¡SIÍLÇQ. entire) , rumo : t ÀQIÍÇYEÍ) @mulata-tentam -ntilaivett-itxgiatt* r 9
 24. 24. ismo Magnet
 25. 25. w' R"" Geogrãgjxg I a/ gartgrçtetlc A. illtlitfilç) (ííilllillflllígllfl ; la e . k 'x r V y) . .l Ji . ' __ __ . . _ ~ 4K_ _ K'. '-_ ' , A. , ~ , alem lCil<_. l_= .lí__l: à em ç > ~ lx l VQÍÊÊIÇÊÍQ) : i “ 'ÍIIClll“lW!31Í9í; Êll<§> : Icitfêla rrratrilati* um titatrriti<í> rrratçirtâlilix<í> líÍll_ll”àll“*lÍlàt atçtctatlat: : : letrripçtret'lçx “ERÍIPCIFICITI1JICÍEEÊF
 26. 26. Como é criado campo magnético terrestre? ' ; I . g ~ Atuação do vento solar ' f *É . F
 27. 27. lÍfll, 'r, lill, lfa'Íítç> «fila l/ tatfri tekllt-ifrt; Cí(lllíialílilãlgrãll<íi «fla gàiat. r“iftr; it. ilatez _çiltatairrtátílrtatae ciita até) riwõtvairn eetrr) íiiítatjaiitítrlata , at;1:il. rat'l: xtat<: > l<: trr; r<: > : :latex llrtlztatax Cla lctrgtai <ííl<i> ritatfríriti<í> rrratgirtâiifrctri flairratçiÍ ra Clnturões de Van Allen Eixo magnético
 28. 28. 69099222: l ¡Yãlrgffmc *f _Eittçtatoilai aigiotnitatitcílo) ptatirfl or ! Huíla 'comum 99-4_ "K É_ 7 V r' i 9159 attmnlntatnttatílot) , _ __- . . 4. _ _ - t, . - Llgitlloílç) 'no l¡i“(= tílç1r*o“. l=_i. Íoittçtatçilat: .ãdlàlilãt : Í Fmlounttiiia . çratczglfafiífaoroílitairamia mile) Halo 'artrite-a nrargraiâítarc» = › lílãliil, .llrrekt§rltilí> lriretçtfnlâ7rl<íret
 29. 29. p Norte verdadeiro í* Norte magnético
 30. 30. I 'I _kvx 7 : lr í V* L í q: .li m: : . “I , l : ll: >› líiatiñillíiil E lãlIÍiÍllí1lVê-eÍLÇÊlr: :> (if ir~rtç); )›: :: “Êlflçllullítv . siríllirel , raliíilffla :1reti*tí. lattíl9tli1tí» t) . l". ll~7”l_l5lêt . li. l'". ülÇ1l7lê-ÍÍllíÍílÍ t, watlflal. lÍÊílÍllilíliÍllÍlÍllÍlâi all? !lL. .lEllirllÍl$! .I7Ià ÍÇjÍÍll”$1l<ÍÍÍl-? Él. W Llrilítal. .ÁElÊl. lÍÍlllÍ? é.ILlI l)ÍÍ. l$1lÍi. ÍllÍré, lç/ ;Í; ÊllrÍ) . lñÍllêallàll. L. ii: i.l: .ai_ llrtlíal_ lÍllê-I: ,IÍIF, I3.-F§I. IÍIIÍÉI. 151lsttfitlliítatgiãtl: >~ . IÍlIÍÉÇIIÍIÊÍlÍllTâl E letattlrí) «fila lítíítatzrtiíilal_ l tíilr Íííllàllçlêàl. lãê~ll7llÍíllâk? «igllra (firm: ttrtíttíiatriri: 9,115191? t» . lêellliltlfãl.
 31. 31. [tetçtvtrçl a) metais) Íilâldnllagflçl ¡tegtatilrtet ; int vtàiutnrailitci) x [Kat-amo ã) lataria (oílaidllnratgítç) pia-filma) ; Still aum) Limits. ) : tgrõitrlotai terem¡ 'dlçlgllllragçfãlc)) Ltlílilãl 'stcujrõilfrórgi Çlilskfílilêl 'Aatlcir Cla GÍÍSIOIÍÍIIELÉICÊ)
 32. 32. tettstg-; gxf 15?: MV e ltlcirta trstrrilattíleilre) ltlml e Rlcirta . íitatçirarêillctcv N55 ~ NCIFÍSJ- Íciüiatatctlai. . Âltlwllfillgllaílrfi FW/ e Píctat rlaiilcllatcllçilhi. PMI ~ "raia. liratçirtãtllctai_ ? El e WÍCTEI. Íciüiaatcllai. [mm e ítacillrtatrãtca) ttratçirtêillciai, CI ~ [flat-amo @la Êiüiatatçallai. Qxeitnipiiç) orem¡ [ruim a il a imita (E)
 33. 33. ílvÊ-llllllüâll. çiliíait. at¡ fil” *rtílr »ítÍfiií ill (iil'atlít: t.laii; ãtt? i) e att? ) . làâwlllÍílllÍílljl vil? ) llfàll? ) ailnirí» (3.196iliatgtãteía))t, íílítatâl lÍlVàlíÍlfllÍ ÍIÍÍIIÍWLXÇIÍIZIÉÇIIJN àlxlêtl, li_ll'*é. _ll. jftaltiç'atr: lal. 1 «T3117 ill : .lâlí; Í$àl. l7lllÍÍ, llle§I~ «rt . rrtr:914l. rir: t:trililii aÍtçriati*= i.iíiÍ _iítrtw tlíiêil, 4¡ , › , v . .- ›r›< _. . 4 , A . .,. -. . ' › : j _l v 3 . eia. .. - É. ., 7
 34. 34. Estudo do tempo - Dia Sideral: duração de 23h 56min 04s - Dia Solar: duração de 24 horas ou seja, 1 volta (360 °) em 1 dia (24h) - Arco de longitude. O Sol percorre: O 159 em 1 hora 15' em 1 minuto - 15" em 1 segundo
 35. 35. PIJ-atlzzate; rctrtrtrttl lati1grl. ii9=, l @la 5 ríílêà* lrtrrttçtliltcla, , rtatrílat. Llfilíl lftifet_iri°lçjfi. iratat. l“trilstrtiílr› *l "lili, “l luar? ?? @atrai rtafttílil. _lattílr rilrzat t_ri= ~tet_itltiltatiâtrfa› ríla rztltetstertttttirciolôtt l'. ll, .l§1r7íi› ; a . rrt, tátil : IJÍIiáZIl atire? ) _al Llrilttal. .lir~iii= tr'i'ratcilrirtatl rala) Entra), (rirtsirlrfillatririi 9l›.9ttíir°*, )) : tutti 01h19?) Til/ l/ v| tllr| ea a o 9 o m¡ : ÍA ! a div E) s) a 'fa ; i el. a g*
 36. 36. Fuso horário 25 FEIRA_ ' DOMINGO riu¡ INTERNACIONAL Mcrcdnno de Greenwich ye __ -' ' ' -e "a -1Dh -Sh -Sh -Th : Shi-Siri -ÀiÀ -3h -2h -11 Oh +111 +2h +31. +411 +51. +Bh rm +8h +911 +1oh+11h «tan- / 9~_. :,-›-'* M _ “ I: I Horas fracionárias I: I Sistema de hora local
 37. 37. ,ÍÊIIUÍ l rí_ltãitêífs . Iíirfí i. l”19;it›í*s: ~ . IíILIIÍ : l IIÍPIIAÍRII. I'ÉI. .. ltíít«íf%r-í. iil, ) e) . FIIIÊI_I'Ê, I.. «ítríiifitaiaijfirí'iiftrrf: let. i“ila tíiratríílai. _IPT. là. l*'llÍÍ, IllâllÊleííl «fila . líílíílgllllltlliílêt . IEILEL I, IFÍ. IIIÍIII'ÊI. legraítli) e . FIHÍIIFÊI. :lríilíiatll r~: lail . lrítrrtçiliiili, t:; le lÍíí3JIí'llÉl'ÉlIl » íilut-? trfi (tarifa). >~ íilltatríl~ ílríxrílltítrgl rf: lailtaierçrir. iliâmíllrríi» (fait: tr . laill Hr? :ililll rfitl l- lTrÍí* ll. Irtll1r9tire~: till I. :ÍUÍll¡IWlÍIIIÍÉIÍÍÊJIIÍIIIII til. ) lÍÍatlvllTll 171 05H73¡HlTIAI/ ülÍÍilIl glYÂ. I$-l'ãll7ll : lfIllÍllÍÉ-“El -~ . “r: l1:fi_i'*ãÍiiill? » . rstiístírêirttñillagi_ t: “lítrríitçi'ai. 1:11?) ílliatrrí) 21941111:: t)
 38. 38. OCEANO PACÍFICO Virá! O ! Min Vu - - - Limite teoria: í Llmlll : vamo UTC = HLE + TF HLE = UTC - TF Ex1: Em Brasília, 19h UTC=19+3=22h Ex2: Londres, 15h30min (UTC) Em Brasília: 15h30min - 3h = 12h30min Em Manaus: 15h30min - 4h = 11h30min
 39. 39. _ A _ Ea_ _ (_ , l v-_r~_ ve. _ LL' u . v_ ; ulA (Ar *: E1_7(-)”?7Ír_*› J J : J J gr_ H e . g; V "Yííh *É PeãSÉífÍl-S (iljafro Lrercrnr'ãlr*kr>)rz l Í *I “rruí'ãl _ 7 , *| ) àrercjxcrr, iir*alí'fgrçze kínrmñitxçjkçr: : í 'V' " (sarau) A! rrúrltiirzliá? f) ÍíÊ-. IMíãILaIiaIr tfíliíslrslrelgiral. rfíiça *magica É z f? ) ÉÍ"l(jí(j1'fÍ]Í"ãÍÍ' HLE 4) (Íkarkcirlúlrr HLO 'W| 'y (imllllicrgíta ilígíd) 4 àêlÇltãlrrlníiçlç? w . E i r r r *a r r r* r r Fr 4 à* r «r r r* r r J *n r r r r r r r r r
 40. 40. 'h Li' '~ L* «^ ¡'^'-~ 7 rw t* . f, * *Í í r* f¡ FVK^VÍL r* ' l | i ll trail¡ ! (23% (Jllçliç (jirçkgççi _rj-ÍdnüÍjÇrf¡ içíálctífntiçgi l , l-Ííl. ("ÀlÉí_¡7ÃÁ(/ q(»: l(/ ííli t); gy( rg: :lZÊ; ÇrÍt; §:"; e-›- . A _ç_ -A v_ , _'»__ , Jari I í ' A A (Íl F t * ' ' * 1 wilrrrtt i * ' situa ; írtàsvzrísail llífífí r. y““v": f, '*Í"” 111m : ty “f, f, ll c* 'J' '* r-J tür. “m, 'l rj'. _,f›<, a<j, l.l _I liàttg» lltjl. _tí3ü. É_ AÍ_ M hi5!, Ê. Cílêàríàtãggl ltãiixíiltítl/ ãafrãvai Clttalikífrilicarrerl” t: ›i*<; ›Ê; ›Vle›í°iifaze: : L-F 41" alerttrmit<íràfzi C 'e ALltxf-Lrt Hujugqtaíiju

×