Транснаціональні корпорації.pptx

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
LOGO
Транснаціональні
корпорації
в глобальній економіці
Понятійний апарат
1
2
3
Транснаціональна корпорація (ТНК) — це
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво
на основі прямих іноземних інвестицій та має
прямий контроль над своїми закордонними філіями.
Країна базування — це країна, у якій знаходиться
штаб-квартира материнської компанії ТНК.
Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК
розміщує власні дочірні підприємства або філіали на
основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
Особливості ТНК
міжнародний характер діяльності
складні соціально-економічні системи, що поєднують
фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово-
сервісні і керуючі структури, активність яких як
лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки
характеризується глобальним масштабом
постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю
широка диверсифікація
Транснаціональні корпорації.pptx
Механізм діяльності ТНК
Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності
корпорації у цілому, а не окремих її складових
Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою
створення виробничих потужностей за кордоном
Використання різних форм міжнародного поділу праці
(предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка
дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у
різних країнах світу
Розробка, передача та використання передової
технології у рамках замкнутої корпоративної
структури
Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між
окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін
(значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на
світовому ринку)
Класифікація ТНК
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, що
виробляють
однакові або подібні
товари
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, які
вертикально або
горизонтально не
об'єднані
керують
підрозділами в
певній країні, які
виробляють
товари, що
поставляються в
їх підрозділи в
інших країнах
Горизонтально
інтегровані
ТНК
Вертикально
інтегровані ТНК
Роздільні
ТНК
шведська корпорації Nestle
мережа підприємств «Fast Food»
Асоційо-
вана
компанія
материнська компанія
(централізоване планування,
управління та контроль за діяльністю
інших підрозділів ТНК)
ТНК
Згідно з методологією ЮНКТАД
Дочірнє
підпри-
ємство
акціонерне підприємство у
приймаючій країні, у якому
«від 10 до 50% акцій
належить іноземному
інвестору» (материнська
компанія отримує лише
частковий контроль у межах
частки капіталу, що їй
належить)
акціонерне
підприємство у
приймаючій країні,
більше половини акцій
якого «перебуває у
власності іншого
підприємства, яке має
право призначати або
усувати більшість
членів
адміністративних,
управлінських або
наглядових органів»
Макроструктура ТНК
неакціонерне
підприємство, що
повністю або
частково перебуває
у власності
інвестора
Філіал
Фактори
- одержання доступу до джерел дешевої робочої сили
й енергії і відхилення від дотримання технічних
стандартів по охороні навколишнього середовища і
запобігання зменшення його забруднення;
- використання з вигодою для себе змін, що
відбуваються у світових торгових відносинах;
- наближення до іноземних ринків, ємкість яких
зростає;
- запобігання захопленню конкурентами іноземних
ринків і джерела сировини;
- обхід національного антитрестівського
аконодавства країни походження ТНК;
- зменшення і нейтралізація циклічних коливань
економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської
корпорації;
- реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком
інтегрованої системи для проведення
великомасштабних економічних операцій.
розміщення
виникнення ТНК
специфічні для
фірми:
• управлінський
і виробничий
досвід
• характер
продукції
•структура ринку
•масштаби
виробництва
специфічні для
регіону:
• розмір території
•транспортні зв'язки
•культурні особливості
і традиції
специфічні для
нації або держави:
•політичні фактори
•податкове і
фінансове
законодавство
специфічні для
даної галузі
промисловості:
(за П. Баклі і М. Кассоном)
(за Дж. Діболдом)
Найбільші ТНК світу
Найбільші ТНК світу
«Exxon Mobil» - видобуток
нафти й газу (341 млрд.)
"Apple" - виробництво комп'ютерів,
офісної техніки та програмного
забезпечення(65,1 млрд.)
автомобільна видобувна
хімічна
фармацевтична
нафтова Галузі
Основна частина активів ТНК
ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована.
Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи
в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей.
У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії
багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78.
За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60%
компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна
промисловість і сільське господарство
електроніка
сфера послуг
● «Toyota motor» -
автомобілебудування
(202,8 млрд.)
● «Basf» - хімічна
промисловість (85,5
млрд.)
● «Nestle» - харчова
промисловість (112 млрд.)
● «China Mobile» -
телекомунікаційні послуги
(184,4 млрд.)
Частка ТНК у сферах
Зі 100 найбільших економік у світі, 52 —
транснаціональні корпорації, інші — держави
понад
70%
90 % 80 %
50%
світове
промислове
виробництво
прямі
зарубіжні
інвестиції
технологічні
розробки
світова
торгівля
Вплив ТНК
Політика
Економіка
Науково-технічний прогрес
Інвестиції
• співпраця з конкурентами та клієнтами
• реалізують власну корпоративну
дипломатію, корпоративну ідеологію
• мають власні численні спецслужби
• держава в державі
• використання новітніх технологій
• здійснюють глобальний трансфер
нових технологій
• дослідницькі центри в багатьох
країнах, де для цього є
кваліфіковані кадри
• інтеграція своїх виробничих
потужностей
• ведення стабільної економічної,
відкритої та ефективної діяльності у
кризовий період
ТНК
• транснаціональні банки,
• телекомунікаційні компанії,
• страхові компанії,
• аудиторські компанії,
• інвестиційні і пенсійні фонди.
Наслідки діяльності
• створення пропозиції та
задоволення попиту
населення на нові товари;
• підвищення зайнятості
населення та створення
нових робочих місць;
• збільшення надходжень
до національних бюджетів
країн;
• використання та розробка
інновацій у своїй
діяльності
• збільшення інвестиційних
надходжень
• монополізація влади та
негативний вплив на
національну економіку
держави;
• приховування прибутків,
обхід національного
законодавства;
• створення негативної
конкуренції для
національних виробників
шляхом монопольного
встановлення цін на
продукцію;
• першочергове задоволення
власних інтересів, не
зважаючи на потреби держав
• виснаження ресурсної бази
ТНК
658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та
несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з
англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
● «Людина з Сеула» — це
три історії в одній: історія
успіху країни, всесвітньо
відомої корпорації та
людини, яка намагається
поєднати розбудову
кар’єри в нових умовах з
сімейним життям. Їх щиро
й дотепно розповідає нам
Френк Аренс, у минулому
журналіст газети
Washington Post, який
обійняв ключову посаду в
компанії Hyundai та
переїхав до Південної
Кореї.
658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів /
Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с.
● Чемберс ділиться своїм
розумінням персоналу,
принципів і правил гри, які
забезпечили перетворення
''Циско'' на світового
інтернет-гіганта... Збірка
найкращих рецептів,
обов'язкова до читання
для будь-якого керівника в
будь-якій індустрії. Джон
Дорр, автор бестселера
''Вимірюй важливе''
336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних
корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с.
● Монографія присвячена
комплексному
дослідженню теоретичних
засад організації
та функціонування систем
оподаткування доходів
ТНК і визначенню
макроекономічного ефекту
від змін у цих системах в
умовах глобалізації та
активізації інтеграційних
процесів.
339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка :
монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за
ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с.
● У монографії розкрито основні
положення сучасної методології
ідентифікації та дослідження
багатонаціональних підприємств
з акцентом на ключових
напрямах її змін. Наведено
критичні оцінки й порівняння
основних теоретичних підходів
до аналізу сучасних БНП,
розкрито головні протиріччя
логіки їхнього розвитку. Читачеві
пропонуються ключові
результати досліджень авторів
книги щодо сучасних...
65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових
індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с.
● У монографії досліджується
вплив прямих іноземних
інвестицій міжнародних
корпорацій на експортний
потенціал країн-реципієнтів
капіталу. Аналізується еволюція
теорій транснаціональних фірм,
розкриваються методологічні
аспекти дослідження експортної
діяльності ТНК. На матеріалах
нових індустріальних країн Азії
розкрито прямий та непрямий
вплив ТНК на динаміку, товарну
структуру та регіональні напрями
експорту.
Статті з періодичних видань
● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки:
стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. –
2021. – № 11. – С. 112-115.
● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій:
еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16.
● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І.
Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85-
97.
● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи
організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко //
Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113.
● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та
практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46.
● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т.
Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. –
№ 6. – С. 18-26.
● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності
транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв //
Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
Дякую за увагу!
Підготувала:
Джуринська Тетяна,
провідний бібліограф.
1 von 23

Recomendados

Види і типи спілкування von
Види і типи спілкуванняВиди і типи спілкування
Види і типи спілкуванняikalatovcka
15.7K views24 Folien
Тема 4. Організація як система von
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаNinaDrokina
1.6K views31 Folien
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас von
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 класТехнологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 класPRESLAVA1972
1.6K views17 Folien
розвивальні тренінги з обдарованими дітьми von
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмирозвивальні тренінги з обдарованими дітьми
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмимаксим шевчук
8.1K views14 Folien
Презентація до педради von
Презентація до педрадиПрезентація до педради
Презентація до педрадиЗШ № 8
19K views29 Folien
лекция тема 1 von
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

урок квітник.9 кл. 2014 von
урок квітник.9 кл. 2014урок квітник.9 кл. 2014
урок квітник.9 кл. 2014kzbnrc
1.8K views9 Folien
9 клас урок № 21 лейкоцити von
9 клас урок № 21 лейкоцити9 клас урок № 21 лейкоцити
9 клас урок № 21 лейкоцитиМетодичний кабінет
9.2K views26 Folien
Едгар По Золотий жук von
Едгар По Золотий жукЕдгар По Золотий жук
Едгар По Золотий жукolyasmetyukh
1.8K views21 Folien
Психологічні особливості підліткового віку von
Психологічні особливості підліткового вікуПсихологічні особливості підліткового віку
Психологічні особливості підліткового вікуnataliyu roschina
1.1K views14 Folien
Біологічна вікторина von
Біологічна вікторинаБіологічна вікторина
Біологічна вікторинаНаталья Полищук
1.8K views29 Folien
6 клас урок 10 von
6 клас урок 106 клас урок 10
6 клас урок 10Марина Конколович
1.3K views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

урок квітник.9 кл. 2014 von kzbnrc
урок квітник.9 кл. 2014урок квітник.9 кл. 2014
урок квітник.9 кл. 2014
kzbnrc1.8K views
Едгар По Золотий жук von olyasmetyukh
Едгар По Золотий жукЕдгар По Золотий жук
Едгар По Золотий жук
olyasmetyukh1.8K views
Психологічні особливості підліткового віку von nataliyu roschina
Психологічні особливості підліткового вікуПсихологічні особливості підліткового віку
Психологічні особливості підліткового віку
nataliyu roschina1.1K views
проектування комбінування von Andy Levkovich
проектування комбінуванняпроектування комбінування
проектування комбінування
Andy Levkovich904 views
презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини" von Наталья Полищук
презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини"презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини"
презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини"
причина глобалізації von Alice K
причина глобалізаціїпричина глобалізації
причина глобалізації
Alice K2.9K views
Дієслово von Ugledar_UVK
ДієсловоДієслово
Дієслово
Ugledar_UVK4.8K views
Стилі інтер’єру та одягу von grigorevayana
Стилі інтер’єру та одягуСтилі інтер’єру та одягу
Стилі інтер’єру та одягу
grigorevayana2K views
контроль як загальна функція менеджменту von uliana8
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
uliana86.6K views
слайд шоу ієрархія потреб маслоу von cit-cit
слайд шоу ієрархія потреб маслоуслайд шоу ієрархія потреб маслоу
слайд шоу ієрархія потреб маслоу
cit-cit2.1K views
Формування стратегії розвитку бренду підприємства von Alex Grebeshkov
Формування стратегії розвитку бренду підприємстваФормування стратегії розвитку бренду підприємства
Формування стратегії розвитку бренду підприємства
Alex Grebeshkov1.8K views
лекция тема 2 von NinaDrokina
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina1.8K views
Емоції та почуття von ssuser7f6b71
Емоції та почуттяЕмоції та почуття
Емоції та почуття
ssuser7f6b71269 views
тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані von Наталья Полищук
тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані
тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані

Similar a Транснаціональні корпорації.pptx

ТНК в системі міжнародного інвестування von
ТНК в системі міжнародного інвестуванняТНК в системі міжнародного інвестування
ТНК в системі міжнародного інвестуванняOllie Flawless
1.9K views25 Folien
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту von
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментуAnna_30
2.1K views34 Folien
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато... von
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...CSIUKRAINE
1.3K views38 Folien
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе... von
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Kukurudziak Ivan
2.2K views32 Folien
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність von
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьМіжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьOllie Flawless
888 views13 Folien
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства von
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваТранснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваAlex Grebeshkov
4K views10 Folien

Similar a Транснаціональні корпорації.pptx(20)

ТНК в системі міжнародного інвестування von Ollie Flawless
ТНК в системі міжнародного інвестуванняТНК в системі міжнародного інвестування
ТНК в системі міжнародного інвестування
Ollie Flawless1.9K views
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту von Anna_30
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
Anna_302.1K views
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато... von CSIUKRAINE
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
CSIUKRAINE1.3K views
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе... von Kukurudziak Ivan
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Kukurudziak Ivan2.2K views
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність von Ollie Flawless
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьМіжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Ollie Flawless888 views
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства von Alex Grebeshkov
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваТранснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Alex Grebeshkov4K views
Політика сприяння експорту МСП в Україні von USAID LEV
Політика сприяння експорту МСП в УкраїніПолітика сприяння експорту МСП в Україні
Політика сприяння експорту МСП в Україні
USAID LEV2.2K views
Світове господарство von Anton Mahlay
Світове господарствоСвітове господарство
Світове господарство
Anton Mahlay445 views
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих... von USAID LEV
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
USAID LEV1.4K views
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції von poliscnua
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграціїУкраїнський ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції
poliscnua1.6K views
Політика інновацій для промисловців von APPAU_Ukraine
Політика інновацій для промисловцівПолітика інновацій для промисловців
Політика інновацій для промисловців
APPAU_Ukraine293 views
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку von Marina Ruban
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринкуУкраїна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку
Marina Ruban6.7K views
Індустріальний парк "Кривбас" von KR_CDI
Індустріальний парк "Кривбас"Індустріальний парк "Кривбас"
Індустріальний парк "Кривбас"
KR_CDI914 views

Más de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 views10 Folien
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!» von
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
109 views16 Folien

Más de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Último

chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
17 views14 Folien
Правила прийому 2024.pdf von
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
32 views9 Folien
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 views231 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
10 views21 Folien
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... von
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...GoQA
23 views23 Folien
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
229 views38 Folien

Último(20)

Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home32 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... von GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA23 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891229 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan8 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 views

Транснаціональні корпорації.pptx

 • 2. Понятійний апарат 1 2 3 Транснаціональна корпорація (ТНК) — це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. Країна базування — це країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії ТНК. Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
 • 3. Особливості ТНК міжнародний характер діяльності складні соціально-економічні системи, що поєднують фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово- сервісні і керуючі структури, активність яких як лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки характеризується глобальним масштабом постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю широка диверсифікація
 • 5. Механізм діяльності ТНК Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності корпорації у цілому, а не окремих її складових Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей за кордоном Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у різних країнах світу Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої корпоративної структури Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін (значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на світовому ринку)
 • 6. Класифікація ТНК керують підрозділами, розташованими в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари керують підрозділами, розташованими в різних країнах, які вертикально або горизонтально не об'єднані керують підрозділами в певній країні, які виробляють товари, що поставляються в їх підрозділи в інших країнах Горизонтально інтегровані ТНК Вертикально інтегровані ТНК Роздільні ТНК шведська корпорації Nestle мережа підприємств «Fast Food»
 • 7. Асоційо- вана компанія материнська компанія (централізоване планування, управління та контроль за діяльністю інших підрозділів ТНК) ТНК Згідно з методологією ЮНКТАД Дочірнє підпри- ємство акціонерне підприємство у приймаючій країні, у якому «від 10 до 50% акцій належить іноземному інвестору» (материнська компанія отримує лише частковий контроль у межах частки капіталу, що їй належить) акціонерне підприємство у приймаючій країні, більше половини акцій якого «перебуває у власності іншого підприємства, яке має право призначати або усувати більшість членів адміністративних, управлінських або наглядових органів» Макроструктура ТНК неакціонерне підприємство, що повністю або частково перебуває у власності інвестора Філіал
 • 8. Фактори - одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навколишнього середовища і запобігання зменшення його забруднення; - використання з вигодою для себе змін, що відбуваються у світових торгових відносинах; - наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає; - запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків і джерела сировини; - обхід національного антитрестівського аконодавства країни походження ТНК; - зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації; - реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком інтегрованої системи для проведення великомасштабних економічних операцій. розміщення виникнення ТНК специфічні для фірми: • управлінський і виробничий досвід • характер продукції •структура ринку •масштаби виробництва специфічні для регіону: • розмір території •транспортні зв'язки •культурні особливості і традиції специфічні для нації або держави: •політичні фактори •податкове і фінансове законодавство специфічні для даної галузі промисловості: (за П. Баклі і М. Кассоном) (за Дж. Діболдом)
 • 10. Найбільші ТНК світу «Exxon Mobil» - видобуток нафти й газу (341 млрд.) "Apple" - виробництво комп'ютерів, офісної техніки та програмного забезпечення(65,1 млрд.)
 • 11. автомобільна видобувна хімічна фармацевтична нафтова Галузі Основна частина активів ТНК ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована. Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей. У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78. За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60% компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна промисловість і сільське господарство електроніка сфера послуг
 • 12. ● «Toyota motor» - автомобілебудування (202,8 млрд.) ● «Basf» - хімічна промисловість (85,5 млрд.)
 • 13. ● «Nestle» - харчова промисловість (112 млрд.) ● «China Mobile» - телекомунікаційні послуги (184,4 млрд.)
 • 14. Частка ТНК у сферах Зі 100 найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні корпорації, інші — держави понад 70% 90 % 80 % 50% світове промислове виробництво прямі зарубіжні інвестиції технологічні розробки світова торгівля
 • 15. Вплив ТНК Політика Економіка Науково-технічний прогрес Інвестиції • співпраця з конкурентами та клієнтами • реалізують власну корпоративну дипломатію, корпоративну ідеологію • мають власні численні спецслужби • держава в державі • використання новітніх технологій • здійснюють глобальний трансфер нових технологій • дослідницькі центри в багатьох країнах, де для цього є кваліфіковані кадри • інтеграція своїх виробничих потужностей • ведення стабільної економічної, відкритої та ефективної діяльності у кризовий період ТНК • транснаціональні банки, • телекомунікаційні компанії, • страхові компанії, • аудиторські компанії, • інвестиційні і пенсійні фонди.
 • 16. Наслідки діяльності • створення пропозиції та задоволення попиту населення на нові товари; • підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць; • збільшення надходжень до національних бюджетів країн; • використання та розробка інновацій у своїй діяльності • збільшення інвестиційних надходжень • монополізація влади та негативний вплив на національну економіку держави; • приховування прибутків, обхід національного законодавства; • створення негативної конкуренції для національних виробників шляхом монопольного встановлення цін на продукцію; • першочергове задоволення власних інтересів, не зважаючи на потреби держав • виснаження ресурсної бази ТНК
 • 17. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с. ● «Людина з Сеула» — це три історії в одній: історія успіху країни, всесвітньо відомої корпорації та людини, яка намагається поєднати розбудову кар’єри в нових умовах з сімейним життям. Їх щиро й дотепно розповідає нам Френк Аренс, у минулому журналіст газети Washington Post, який обійняв ключову посаду в компанії Hyundai та переїхав до Південної Кореї.
 • 18. 658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів / Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с. ● Чемберс ділиться своїм розумінням персоналу, принципів і правил гри, які забезпечили перетворення ''Циско'' на світового інтернет-гіганта... Збірка найкращих рецептів, обов'язкова до читання для будь-якого керівника в будь-якій індустрії. Джон Дорр, автор бестселера ''Вимірюй важливе''
 • 19. 336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с. ● Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.
 • 20. 339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с. ● У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних...
 • 21. 65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с. ● У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту.
 • 22. Статті з періодичних видань ● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 112-115. ● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16. ● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І. Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85- 97. ● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко // Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113. ● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46. ● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т. Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 6. – С. 18-26. ● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
 • 23. Дякую за увагу! Підготувала: Джуринська Тетяна, провідний бібліограф.