Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
BIZNESI I VOGËL DHE I MESËM METODAT DHE FORMAT E MBLEDHJES SE TE DHENAVE Te dhënat Sekondare dhe Primare
Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>janë statistika jo të mbledhur...
Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>Nëse ata e sigurojnë këtë info...
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme Raportet e brendshme Fatura...
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online...
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online...
<ul><li>AVANTAZHET </li></ul><ul><li>përfitimet në kosto dhe kohë </li></ul><ul><li>ndihmojnë në formulimin më të mirë të ...
Te dhena sekondare  <ul><li>te dhena e disponueshme </li></ul><ul><li>Te dhena nga sondazhet, statistikat e studimet e qe...
TË DHËNAT PRIMARE <ul><li>Rrallë herë të dhënat sekondare mund të </li></ul><ul><li>paraqesnin një zgjidhje të plotë të p...
LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT <ul><li>Karakteristikat Demografike / Socioekonomike </li></ul><ul><li>...
Karakteristikat Demografike <ul><li>Mosha </li></ul><ul><li>Arsimimi </li></ul><ul><li>Punesimi </li></ul><ul><li>Statusi ...
Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes <ul><li>Atributet/karakteristikat e individit </li></ul><ul><li>Tiparet </li...
Qëndrimet / Opinionet <ul><li>Qendrimet </li></ul><ul><ul><li>Preferenca </li></ul></ul><ul><ul><li>Prirjes </li></ul></ul...
Dijenia / Njohurite <ul><li>Njohja për një problem te veçante psh efektivitetit te reklamës ne revista </li></ul><ul><ul><...
Synimet Synimet mblidhen n ë p ë rmjet te pyeturit p ë r te treguar se cila nga situatat te m ë poshtme p ë rshkruan plane...
Sjellja LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT Sjellja e blerësve Sjellja e përdorimit Ç fare dhe sa shume Kush...
MËNYRAT BAZË PËR MARRJEN E TË DHËNAVE PRIMARE <ul><li>Komunikimi </li></ul><ul><li>Observimi </li></ul><ul><li>Shumanshmër...
Metodat e komunikimit <ul><li>Strukturimi  </li></ul><ul><li>Maskimi </li></ul><ul><li>Pyetesor të strukturuar / të pamas...
Metoda e komunikimit <ul><li>Metoda e intervistes ose e anketes </li></ul><ul><li>Intervista nepermjet telefonit, </li></u...
Faleminderit!
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Te dhenat sekondare dhe primare

9.518 Aufrufe

Veröffentlicht am

Literatur ne Biznes

Veröffentlicht in: Design
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Te dhenat sekondare dhe primare

 1. 1. BIZNESI I VOGËL DHE I MESËM METODAT DHE FORMAT E MBLEDHJES SE TE DHENAVE Te dhënat Sekondare dhe Primare
 2. 2. Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>janë statistika jo të mbledhura prej studimit aktual por prej studimeve që kanë patur tjeter qëllim </li></ul><ul><li>Te dhena Primare </li></ul><ul><li>te mbledhura prej kerkuesit per zgjidhjen e problemit qe ka ne dore </li></ul>
 3. 3. Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>Nëse ata e sigurojnë këtë informacion nëpërmjet regjistrave të brendshëm, i mbledhur për arsye të tjera apo prej statistikave të botuara </li></ul>Te dhena Primare Nëse Ndermarrja XXXXX mbl e dh informacion mbi karakteristikat demografike mbi blerësit e YY produktit për të përcaktuar se kush blen madhësi të ndryshme të produktit YYYY
 4. 4. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme
 5. 5. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme Raportet e brendshme Faturat Tema%206%20Te%20dhenat%20Sekondare%20dhe%20Primare.ppt#8. Slide 8
 6. 6. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online Metodat e vezhgimit Raportet e brendshme Shoqatat Faturat
 7. 7. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online Metodat e vezhgimit Raportet e brendshme Shoqatat Faturat Vezhgimi i pastrukturuar Vezhgimi i strukturuar
 8. 8. <ul><li>AVANTAZHET </li></ul><ul><li>përfitimet në kosto dhe kohë </li></ul><ul><li>ndihmojnë në formulimin më të mirë të problemit, </li></ul><ul><li>sugjeroje metoda të përmirësuar apo të dhëna për një lidhje më të mirë me problemin dhe /ose </li></ul><ul><li>sigurojnë të dhëna krahasuese nëpërmjet të cilave të dhënat primare mund të intepretohen më mirë. </li></ul><ul><li>DISAVANTAZHET </li></ul><ul><li>Ato nuk përputhen plotesisht me problemin në fjalë </li></ul><ul><li>Ka probleme me saktesinë e tyre </li></ul>
 9. 9. Te dhena sekondare <ul><li>te dhena e disponueshme </li></ul><ul><li>Te dhena nga sondazhet, statistikat e studimet e qeverise/industrise </li></ul><ul><li>Dokumentacioni e dosjet e kompanise </li></ul><ul><li>Publikime per Industrine/tregtine e te ngjashme </li></ul><ul><li>Duhet te jeni te kujdesshem per: </li></ul><ul><li>Besueshmerine e burimit </li></ul><ul><li>Qendrimin e mundshem te influencuar te burimit / agjentit qe ka mbledhur informacionin </li></ul><ul><li>Vjetersine e mundshme te te dhenave </li></ul><ul><li>Aplikueshmerine e te dhenave per qellimin specifik aktual </li></ul>
 10. 10. TË DHËNAT PRIMARE <ul><li>Rrallë herë të dhënat sekondare mund të </li></ul><ul><li>paraqesnin një zgjidhje të plotë të problemit. </li></ul><ul><li>Kërkuesi në menyre logjike do të kthehet tek të </li></ul><ul><li>dhënat primare në rast se të dhënat sekondare </li></ul><ul><li>janë të vjeteruara për kohën apo nuk janë të </li></ul><ul><li>plota mjaftueshëm . </li></ul>
 11. 11. LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT <ul><li>Karakteristikat Demografike / Socioekonomike </li></ul><ul><li>Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes </li></ul><ul><li>Qëndrimet / Opinionet </li></ul><ul><li>Dijenia / Njohurite </li></ul><ul><li>Synimet </li></ul><ul><li>Motivimi </li></ul><ul><li>Sjellja T </li></ul>
 12. 12. Karakteristikat Demografike <ul><li>Mosha </li></ul><ul><li>Arsimimi </li></ul><ul><li>Punesimi </li></ul><ul><li>Statusi martesor </li></ul><ul><li>Gjinia </li></ul><ul><li>Te ardhurat </li></ul><ul><li>Klasat sociale </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 13. 13. Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes <ul><li>Atributet/karakteristikat e individit </li></ul><ul><li>Tiparet </li></ul><ul><ul><li>agresiviteti </li></ul></ul><ul><ul><li>miqesia </li></ul></ul><ul><ul><li>solidarizimi </li></ul></ul><ul><ul><li>ndikimet </li></ul></ul><ul><li>Zakonet e sjelljes </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 14. 14. Qëndrimet / Opinionet <ul><li>Qendrimet </li></ul><ul><ul><li>Preferenca </li></ul></ul><ul><ul><li>Prirjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Veshtrimit apo ndjenjes drejt nje fenomeni </li></ul></ul><ul><li>Opinionet – shprehje verbale te qendrimit </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 15. 15. Dijenia / Njohurite <ul><li>Njohja për një problem te veçante psh efektivitetit te reklamës ne revista </li></ul><ul><ul><li>Rikujtimi pa ndihme </li></ul></ul><ul><ul><li>Rikujtimi me ndihme </li></ul></ul><ul><ul><li>Njohja </li></ul></ul><ul><ul><li>Psh njohurite per nje produkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikave te produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku mund ta gjeje </li></ul></ul><ul><ul><li>Çmimin </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhuesin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku është prodhuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Si është bere dhe për ç fare qëllimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikat dalluese specifike </li></ul></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 16. 16. Synimet Synimet mblidhen n ë p ë rmjet te pyeturit p ë r te treguar se cila nga situatat te m ë poshtme p ë rshkruan planet e tyre ndaj nj ë produkti apo sh ë rbimi te ri <ul><li>Përfundimisht do ta blija </li></ul><ul><li>Ndoshta mund ta blija </li></ul><ul><li>I pavendosur </li></ul><ul><li>Ndoshta nuk do ta blije </li></ul><ul><li>Përfundimisht nuk do ta blejë </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 17. 17. Sjellja LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT Sjellja e blerësve Sjellja e përdorimit Ç fare dhe sa shume Kush Kur Ku Si
 18. 18. MËNYRAT BAZË PËR MARRJEN E TË DHËNAVE PRIMARE <ul><li>Komunikimi </li></ul><ul><li>Observimi </li></ul><ul><li>Shumanshmëria </li></ul><ul><li>Shpejtesia dhe kostoja </li></ul><ul><li>Objektiviteti dhe siguria </li></ul>
 19. 19. Metodat e komunikimit <ul><li>Strukturimi </li></ul><ul><li>Maskimi </li></ul><ul><li>Pyetesor të strukturuar / të pamaskuar </li></ul><ul><li>Pyetesorë të pastrukturuar dhe të pamaskuar </li></ul><ul><li>Pyetsoret e pastrukturuar dhe të maskuar </li></ul><ul><li>Pyetsoret e strukturuar dhe të maskuar </li></ul><ul><ul><li>Shoqerizimi i fjaleve </li></ul></ul><ul><ul><li>Plotesimi i fjalive </li></ul></ul><ul><ul><li>Tregimi i historive </li></ul></ul><ul><li>Pyetsorë të klasifikuar sipas mënyrës së administrimit </li></ul><ul><ul><li>Një intervistë personale </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervista nëpërmjet telefonit </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervista me postë </li></ul></ul>
 20. 20. Metoda e komunikimit <ul><li>Metoda e intervistes ose e anketes </li></ul><ul><li>Intervista nepermjet telefonit, </li></ul><ul><li>Pyetsori nepermjet postes, </li></ul><ul><li>Intervistat e konbinuara </li></ul><ul><li>Intervista e thelle </li></ul><ul><li>Intervistat grupore </li></ul><ul><li>Grupet e konsumatoreve </li></ul><ul><li>Grupet e shitoreve </li></ul><ul><li>Grupet e bashkesive familjare, </li></ul><ul><li>Grupet Nielsen </li></ul><ul><li>Grupet e TV-shikuesit </li></ul>
 21. 21. Faleminderit!

×