Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Veska Petrova(20)

9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест

 1.  Какви звукове чувате всеки ден около себе си?  Кои тела издават звук?  Как звукът достига до ушите ви?
 2. Трептения, които достигат до ушите ни по въздуха, водата или през твърди тела. план
 3. план Поставете линийка на масата, така че по-голямата ѝ част да стърчи, както е показано. Затиснете частта върху масата с книги. Натиснете другия край на линийката надолу и после го отпуснете. Какво движение извършва линийката? Какво се чува? Линийката трепти и издава звук. ИЗВОД: Източници на звук са трептящите тела.
 4. При движението на лъка цигуларят предизвиква трептения на струните на цигулката и те издават познатите музикални тонове.
 5. Поставете пръстите на едната си ръка на гърлото и кажете „а-а-а…“. Усещате ли трептенията? Духнете над гърлото на стъклена бутилка, пълна до половината с вода. Какво виждате? Какво чувате? Въздухът вътре започва да трепти. Ние не виждаме тези трептения, но чуваме звука, който те предизвикват.
 6. Подобни трептения възникват в духовите музикални инструменти. флейта кларинет туба
 7. план
 8. Схематично процесът на разпространение на звука може да се представи така:
 9. Всеки, който е хвърлял камъче в спокойни води знае, че на повърхността на водата се образуват вълнички, които се отда- лечават от камъчето. Вълничките се разпространяват във водата. Звукът се разпространява по подобен начин. Делфинът издава звук, който се разпространява във водата.
 10. Когато ударим звънец, той започва да трепти и предава трептенията на въздуха около себе си. Трептенията се разпространяват по въздуха и достигат до вашето ухо. Вие чувате звука от звънеца. Звукът преминава и през твърди тела: бетон, метали, дърво и други. Звукът преминава през стената.
 11. план Вие непрекъснато чувате както много слаби, така и силни звукове. От какво зависи силата на звука, ще разберете, ако извършите следните опити: Музикална линийка Поставете линийка на масата, така че по-голямата ѝ част да стърчи. Затиснете частта върху масата с книги. Натиснете другия край на линийката надолу и после го отпуснете. Това ще произведе НИСЪК ЗВУК. Пъхнете линийката малко по- навътре под книгата и отново я натиснете надолу. Сега издаденият ЗВУК е ПО-ВИСОК. Пъхнете я още по-навътре и звукът ще стане още ПО-ВИСОК. Колкото по-големи са трептенията /отклоненията/ на линийката, толкова по-силен звук издава тя.
 12. Музикална линийка Опънете дълъг ластик около линийката, както е показано. Пъхнете по един молив под ластиците в двата ѝ края. Дръпнете ластика с пръст. Бутнете единия молив по-навътре по линийката и отново дръпнете ластика с пръст. Ще бъде издаден ПО-ВИСОК ЗВУК. Така можете да изсвирите мелодия – много БАВНО. Защо става така? Когато линийката или ластикът са ДЪЛГИ, те трептят БАВНО и произвеждат НИСЪК ЗВУК. Когато са КЪСИ, те трептят БЪРЗО и произвеждат ВИСОКИ ЗВУЦИ. Височината на звуците зависи от това, КОЛКО БЪРЗО ТРЕПТЯТ предметите.
 13. Изпълнителите на струнни инструменти натискат струните, за да ги СКЪСЯВАТ и да ги карат да произвеждат ПО-ВИСОКИ ЗВУЦИ. Преди да започнат да свирят, те обтягат или свиват струните. ОПЪНАТИТЕ СТРУНИ ТРЕПТЯТ ПО-БЪРЗО и произвеждат ПО- ВИСОКИ ЗВУЦИ. Когато зърната ориз подскачат по-високо, това показва, че трептенията на кожата на барабана са по-големи. Тогава звукът е по-силен.
 14. ИЗВОДИ: Един източник издава слаб /тих/ звук, когато извършва малки трептения. Ако се увеличат трептенията, звукът се усилва. За да получим по-големи трептения, трябва по-силно да удряме барабана, да разклащаме звънеца или да духаме тубата. Силата на звука зависи от големината на източника. Големите източници издават по-силни звукове. Силата на звука зависи от скоростта на трептене. Бавно трептене – нисък звук и обратно.
 15. план Неприятният за ухото звук се нарича шум.
 16.  работещи машини;  двигатели на автомобили;  силна, дразнеща музика;  уреди и инструменти, които са шумни и много други.
 17.  Продължителното въздействие на шума върху слуховия орган предизвиква отслабване на чувствителността на ухото, може да доведе до частична или пълна загуба на слуха.  Действайки върху нервната система, шумът предизвиква бърза умора, понижена работоспособност, различни нервни заболявания и т.н.
 18. За предотвратяване на вредното въздействие на шума върху човешкия организъм се провеждат редица организационни, технически и медицински мерки:  отстраняване на причините, пораждащи шума и неговото разпространение от източника;  конструкторите и строителите търсят подходящо конструиране, подбор и използване на съответни материали, които да доведат до минимум вредно въздействие на.
 19. За намаляване на шума се използват звукоизолатори. Това са материали, през които звукът преминава трудно. Те поглъщат звука.
 20. Огради верния отговор: Какво движение извършват източниците на звук? въртене трептене по окръжност Кое твърдение НЕ Е вярно? Звукът може да се разпространява в: газове течности празно /безвъздушно/ пространство С какво ще покриете паркета, за да не се чува шумът от стъпките? мрамор дърво килим
 21. Силата на звука НЕ зависи от: усилването на трептенията масата на източника големината на източника За да намалят вредния за здравето шум, хората използват: звукоизолатори топлоизолатори слушалки От изброените източници най-силен е звукът от: тих говор излитащ самолет футболни запалянковци по време на мач
 22. Установено е, че едно тяло трябва да извършва повече от 20 трептения за 1 секунда, за да възприеме човешкото ухо тези трептения като звук. Защо не чуваме звук, когато разлюлеем махало или махаме с ръка? _________________________________________ _________________________________________ Не чуваме звука от махалото или ръката, защото те трептят бавно. Подредете изброените по-долу източници по силата на звука, който издават. Започнете от най-слабия.  оживена улица 1  3 тиха музика  шепот 2  излитащ самолет 4 5  дискотека
 23. УТ: стр.11
 24. План на урока: 1. Звук 2. Източници на звук 3. Как се разпростра- нява звукът? 4. Сила на звука 5. Шум Речник: звук – Трептения, които достигат до ушите ни по въздуха, водата или през твърди тела. Когато ударите барабан, неговата кожа трепти и издава звук.