Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител um ОУ "Проф. Д. Димов"
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Настъпилите промени в занаятите, търговията и
просветата най-силно проличали в градовете.

план
Напредъкът променил външният им вид.
Градските улици започнали
да се разширяват.
Застилали ги с камъни,
наречени калдъръм.
В някои градове имало улично осветление
със специални газови фенери.
Къщите вече били строени една до друга
с дюкянчета на първия етаж.
Те били от камък и дърво, по-удобни и
украсени. Боядисвали ги в различни цветове –
синьо, жълто, зелено, керемидено червено.
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Най-големите промени били свързани със
строителството на училища и черкви. В много
градчета това били най-красивите сгради.

Славейковото училище в Търговище

Първото класно училище в Копривщица

Първото класно училище
в Берковица

Николско училище в Свищов

Дановото
училище
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Те били изграждани от опитни български майстори.
Сред тях се прочул с уменията си
майстор Кольо Фичето /Никола Фичев/.
Почитали го и българи, и турци.

Той е гениален български възрожденски
архитект, строител, каменоделец и
дърворезбар, създал емблематични за
Българското възраждане храмове/ черкви/,
училища, красиви къщи, мостове и др.
в българските земи и крайдунавските
области на Румъния.
Мостът над р. Янтра край гр. Бяла

Покритият мост над р. Осъм в Ловеч

Мостът над
р. Дряновска
Манастирската църква “Св. Димитър”

Черквата в гр. Свищов

в Килифаревския манастир

Къщата с
маймунката –
В. Търново

Икономова къща – В. Търново
Изградил църквата и камбанарията в
Преображенския манастир.

Чешмата на Соколовския манастир
до Габрово
Търновският конак, където след
Освобождението заседава
Учредителното събрание, което
изработило и приело Търновската
конституция.
Ханът на хаджи
Николи в центъра
на В.Търново
Ново за градския живот била
и появата на книгопродавници.
На централни места в градовете
се появили и часовникови кули.
Животът на гражданите се променил особено с
появата на читалищата. Те идвали в тях да четат
вестници и да чуят нови неща за други земи и
народи.
По-късно в читалищата започнали да се
изнасят театрални представления.
Участници в театрална
постановка. Всички
роли се изпълняват
от мъже.
В по-големите градове живеело разнородно население.
Заедно съжителствали и българи, и турци, и гърци,
и евреи, и арменци, и цигани.
план
Те населявали отделни части, наречени махали,
но постепенно в тях заживели смесено.
В градовете се издигали джамии, бани, мостове.
Често еврейски и турски дюкянчета били едно до
друго.
Съседи по къщи ставали
богати гърци и българи.
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Разнородното население в
българските възрожденски
градове се различавало по
религията, по облекло,
по храната си.
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Известен български книжовник разказва, че:
На православните –
сирене и хляб.

Главната храна
на турците е пилаф
/ постен ориз или ориз с месо/.

На евреите – печени яйца.

На циганите –
говежди или
овчи дроб.
Турците били майстори
на яхниите, сармите и
баклавите.
Българите били майстори
на баницата и погачата.
С прииждането на много нови заселници
в градовете започнало да преобладава
българско население.
1. Този изглед от София е нарисуван от австрийски
художник след Освобождението на България.
Много от сградите са възрожденски.
Нанеси следните
названия на
съответните
места: джамия,
часовникова
кула, дюкяни.

УТ:
стр. 17/ упр. 2
План на урока:
1. Градът – място на
промените
2. Градът –
съжителство на
разнородно население
1 von 35

Recomendados

Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест von
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
67.2K views43 Folien
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест von
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
38.4K views37 Folien
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест von
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.4K views36 Folien
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест von
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
37K views32 Folien
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест von
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
42.1K views41 Folien
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест von
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
26.8K views43 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
61.4K views30 Folien
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест von
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
23.2K views52 Folien
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест von
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
32.7K views22 Folien
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест von
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
10.2K views28 Folien
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест von
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
25.4K views29 Folien
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест von
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.1K views24 Folien

Was ist angesagt?(20)

Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.4K views
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.2K views
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K views
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova10.2K views
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova25.4K views
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Veska Petrova24.1K views
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг... von Veska Petrova
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
Veska Petrova28K views
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест von Veska Petrova
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
Veska Petrova77.6K views
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.7K views
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova58.6K views
какво трябва да знаем по човекът и обществото von Emilia Petkova
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
Emilia Petkova109K views
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.7K views
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova41.9K views
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova49.3K views
България моята родина - ЧО - 3 клас von Veska Petrova
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
Veska Petrova37.2K views
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova22.9K views
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.7K views
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.5K views
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova32.3K views
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест von Veska Petrova
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova30.3K views

Destacado

Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест von
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
26.1K views32 Folien
Добрите стопани von
Добрите стопаниДобрите стопани
Добрите стопаниМая Михайлова
4.1K views18 Folien
асен разцветников von
асен разцветниковасен разцветников
асен разцветниковМария Гуленова
1.4K views13 Folien
Математика входно - 3. клас von
Математика входно - 3. класМатематика входно - 3. клас
Математика входно - 3. класОУ "Св. св. Кирил и Методий"
8.5K views11 Folien
годишен преговор по математика 3 клас von
годишен преговор по математика 3 класгодишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 класStela Doncheva
12.3K views27 Folien
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест von
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
46.6K views28 Folien

Destacado(6)

Similar a Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест

24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест von
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
18.2K views42 Folien
Светът на възрожденските българи von
Светът на възрожденските българиСветът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българиIliana Ilieva-Dabova
30.1K views36 Folien
Копривщица von
Копривщица Копривщица
Копривщица Ina T
1.4K views18 Folien
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век von
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX векБЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX векБогдана Иванова-Шишкова
12.1K views16 Folien
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б... von
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...Veska Petrova
41.5K views46 Folien
Княз Борис I - покръстител von
Княз Борис I - покръстителКняз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителkoletka pavlova
1.3K views26 Folien

Similar a Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест(15)

24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova18.2K views
Светът на възрожденските българи von Iliana Ilieva-Dabova
Светът на възрожденските българиСветът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българи
Iliana Ilieva-Dabova30.1K views
Копривщица von Ina T
Копривщица Копривщица
Копривщица
Ina T1.4K views
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б... von Veska Petrova
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
Veska Petrova41.5K views
Княз Борис I - покръстител von koletka pavlova
Княз Борис I - покръстителКняз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстител
koletka pavlova1.3K views
българия на духа von Dani Parvanova
българия на духабългария на духа
българия на духа
Dani Parvanova1.9K views
Ss 1233653963626941-3 von Dragon Yott
Ss 1233653963626941-3Ss 1233653963626941-3
Ss 1233653963626941-3
Dragon Yott278 views
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova52.1K views
българската възрожденска култура von Iliana Ilieva-Dabova
българската възрожденска културабългарската възрожденска култура
българската възрожденска култура
Iliana Ilieva-Dabova12.4K views
Great Bulgarians by Natalia and Reni von Nelly Tsvetkova
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Nelly Tsvetkova4.5K views

Más de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 Folien
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 Folien
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 Folien
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 Folien
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 Folien
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 Folien

Más de Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.4K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views

Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест

 • 3. Настъпилите промени в занаятите, търговията и просветата най-силно проличали в градовете. план
 • 5. Градските улици започнали да се разширяват. Застилали ги с камъни, наречени калдъръм.
 • 6. В някои градове имало улично осветление със специални газови фенери.
 • 7. Къщите вече били строени една до друга с дюкянчета на първия етаж.
 • 8. Те били от камък и дърво, по-удобни и украсени. Боядисвали ги в различни цветове – синьо, жълто, зелено, керемидено червено.
 • 10. Най-големите промени били свързани със строителството на училища и черкви. В много градчета това били най-красивите сгради. Славейковото училище в Търговище Първото класно училище в Копривщица Първото класно училище в Берковица Николско училище в Свищов Дановото училище
 • 12. Те били изграждани от опитни български майстори. Сред тях се прочул с уменията си майстор Кольо Фичето /Никола Фичев/. Почитали го и българи, и турци. Той е гениален български възрожденски архитект, строител, каменоделец и дърворезбар, създал емблематични за Българското възраждане храмове/ черкви/, училища, красиви къщи, мостове и др. в българските земи и крайдунавските области на Румъния.
 • 13. Мостът над р. Янтра край гр. Бяла Покритият мост над р. Осъм в Ловеч Мостът над р. Дряновска
 • 14. Манастирската църква “Св. Димитър” Черквата в гр. Свищов в Килифаревския манастир Къщата с маймунката – В. Търново Икономова къща – В. Търново
 • 15. Изградил църквата и камбанарията в Преображенския манастир. Чешмата на Соколовския манастир до Габрово Търновският конак, където след Освобождението заседава Учредителното събрание, което изработило и приело Търновската конституция. Ханът на хаджи Николи в центъра на В.Търново
 • 16. Ново за градския живот била и появата на книгопродавници. На централни места в градовете се появили и часовникови кули.
 • 17. Животът на гражданите се променил особено с появата на читалищата. Те идвали в тях да четат вестници и да чуят нови неща за други земи и народи.
 • 18. По-късно в читалищата започнали да се изнасят театрални представления.
 • 19. Участници в театрална постановка. Всички роли се изпълняват от мъже.
 • 20. В по-големите градове живеело разнородно население. Заедно съжителствали и българи, и турци, и гърци, и евреи, и арменци, и цигани. план
 • 21. Те населявали отделни части, наречени махали, но постепенно в тях заживели смесено.
 • 22. В градовете се издигали джамии, бани, мостове.
 • 23. Често еврейски и турски дюкянчета били едно до друго.
 • 24. Съседи по къщи ставали богати гърци и българи.
 • 26. Разнородното население в българските възрожденски градове се различавало по религията, по облекло, по храната си.
 • 31. Известен български книжовник разказва, че: На православните – сирене и хляб. Главната храна на турците е пилаф / постен ориз или ориз с месо/. На евреите – печени яйца. На циганите – говежди или овчи дроб.
 • 32. Турците били майстори на яхниите, сармите и баклавите. Българите били майстори на баницата и погачата.
 • 33. С прииждането на много нови заселници в градовете започнало да преобладава българско население.
 • 34. 1. Този изглед от София е нарисуван от австрийски художник след Освобождението на България. Много от сградите са възрожденски. Нанеси следните названия на съответните места: джамия, часовникова кула, дюкяни. УТ: стр. 17/ упр. 2
 • 35. План на урока: 1. Градът – място на промените 2. Градът – съжителство на разнородно население