Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител um ОУ "Проф. Д. Димов"
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
По-голямата част
от повърхността на
Земята е покрита с вода.
Тя е част от
неживата природа.
Въздухът и водата са
най-важните за живота
вещества.
Всяко живо същество
се нуждае от вода.

Човек може да издържи
няколко дни без вода.
С наблюдения
и опити
ще установим някои
от най-важните
свойства на водата.
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Чистата
вода е

прозрачна
течност.
Тя няма цвят,
вкус и мирис.

план
Водата
се

разлива,
тече надолу.
план
Има

постоянен, обем,
но няма
постоянна форма.

Заема формата
на съда, в който
е налята.
вода

празна
бутилка

ИЗВОД:

Водата
има
маса.
Вземаме две еднакви стъклени бутилки.
Пълним едната с вода, а другата остава празна.
Поставяме ги на везни.
Везната с пълната бутилка се накланя.
ИЗВОД:

Водата
не гори и не поддържа горенето.

Запали свещ. Внимателно постави
горящата свещ в съд с вода.
Огънят угасва, когато
се залее с вода.
план
Водата е добър разтворител.
Тя разтваря някои вещества, а други не.

Наливаме вода в стъклена чаша. Добавяме
лъжичка готварска сол и разбъркваме добре.
Солта се разтваря във водата.
Полученият разтвор има солен вкус.
ИЗВОД: Водата е разтворител, а

солта – разтворено вещество.

речник

план
Какъв вкус ще има водата, ако вместо сол
в чашата добавим захар? Ще се разтвори ли?

Захарта се разтваря във водата.
Полученият разтвор има
сладък вкус.

Балонът постепенно се изпълва
с газовете,които
са били разтворени
във водата.

Някои лекарства се
Разтварят във вода.
Разтворими вещества ли са пясъкът и
тебеширът?

Пясъкът и тебеширът
не се разтварят във
вода.
Защо трябва да пазим
чистотата на водата?
Човекът, растенията и животните се нуждаят от
вода, за да живеят. Затова тя трябва да е чиста.
битови нужди
/миене,готвене/

ХОРАТА
ИЗПОЛЗВАТ
ВОДАТА ЗА:

за пиене
РАСТЕНИЯТА:

Без вода
растенията
увяхват.
После
започват да
изсъхват.
ЖИВОТНИТЕ:
Замърсяване на водата

реки, езера,
блата, язовири,
морета, океани
Наричат се
водни басейни.
план
В природните води
са разтворени
различни вещества.

Някои от тях са необходими и
полезни за живите същества.
Например рибите
дишат разтворения
във водата въздух.
Повечето от разтворените вещества
обаче стават вредни, когато са в
по-големи количества.

Те замърсяват
водата и я правят
негодна за пиене.
В замърсените
води рибите и
другите водни
животни умират.
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
прозрачна
течност
СВОЙСТВА
НА
ВОДАТА:

без
цвят

без
мирис
без
вкус

има
маса
Кои от изброените вещества НЕ СЕ
разтварят във вода?

пясък, готварска сол, тебешир, захар
Вярно ли е, че водата:
а/ има маса
б/ разтваря пясъка
в/ поддържа горенето
г/ е със син цвят
д/ има постоянен обем
е/ има постоянна форма
ж/ разтваря някои лекарства
з/ е необходима за дишането
Попълнете пропуснатите думи в изреченията.
Солта се ____________ във вода.
разтваря

Замърсената вода съдържа вредни вещества
________ ___________.

прозрачна
Чистата вода е ____________ течност.
форма
Водата няма ________. Тя приема формата
на ______, в който е налята.
съда
Течност, която има свойството да разтваря
други вещества, се нарича ________________.
разтворител
Какво доказваме с този опит?

Водата има маса.
С този опит ще провериш дали готварската сол
и пясъкът се разтварят във вода.
готварска сол
наблюдение

извод

Аз виждам само част Другата част от
от веществото.
веществото се е
разтворила във водата.
Цялото веществото се
Аз не виждам
е разтворило във
никаква следа от
водата.
веществото.

пясък
наблюдение
Аз продължавам да
виждам цялото
вещество.

извод
Веществото не се
разтваря във вода.
Всяко число от тази „водната змия“ отговаря
на поредната буква от азбуката. Заменете
числата със съответната буква.
Какво прочетохте?

УТ: стр.9/ 2 опит
Учебник:
стр.17/ 6,7
План на урока:
1.Водата е прозрачна
течност.
- цвят, мирис, вкус,
обем, маса;
Речник:
разтворител – течност, която има
свойството да разтваря
други вещества.

разтворено вещество – вещество,
което образува разтвор с
вода или друг разтворител.
1 von 33

Recomendados

Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест von
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
10.2K views28 Folien
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест von
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
64.6K views36 Folien
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест von
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
58.1K views23 Folien
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест von
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
32.7K views22 Folien
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
61.5K views30 Folien
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест von
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
62.6K views35 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест von
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
53.1K views20 Folien
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест von
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
27.1K views43 Folien
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест von
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
58.7K views56 Folien
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест von
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестVeska Petrova
30.3K views25 Folien
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест von
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
41.3K views32 Folien
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест von
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.2K views24 Folien

Was ist angesagt?(20)

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova53.1K views
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova58.7K views
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест von Veska Petrova
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova30.3K views
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova41.3K views
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Veska Petrova24.2K views
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova22.6K views
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova37K views
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест von Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.7K views
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас von Veska Petrova
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Veska Petrova36K views
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.8K views
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova45.7K views
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova52.4K views
преходна област von Dani Parvanova
преходна областпреходна област
преходна област
Dani Parvanova42.3K views
Промени в природата ОС 2 клас - В. П. von Veska Petrova
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Veska Petrova7.3K views
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.7K views
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova28.2K views
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.5K views
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova60.8K views

Destacado

какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас von
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класEmilia Petkova
59.2K views5 Folien
живот във водата von
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
25.3K views19 Folien
замърсяване и пречистване на водата von
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатаEmilia Petkova
25.9K views20 Folien
водата при различни температури von
водата при различни температуриводата при различни температури
водата при различни температуриkyuchukova
15.5K views15 Folien
групиране на животните според начина им на хранене von
групиране на животните според начина им на храненегрупиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненеStela Doncheva
17.3K views22 Folien
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест von
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
33.3K views23 Folien

Destacado(20)

какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас von Emilia Petkova
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
Emilia Petkova59.2K views
живот във водата von Aneliya Shopova
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova25.3K views
замърсяване и пречистване на водата von Emilia Petkova
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водата
Emilia Petkova25.9K views
водата при различни температури von kyuchukova
водата при различни температуриводата при различни температури
водата при различни температури
kyuchukova15.5K views
групиране на животните според начина им на хранене von Stela Doncheva
групиране на животните според начина им на храненегрупиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на хранене
Stela Doncheva17.3K views
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova33.3K views
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми von Анелия Нанкова
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
водното богатство von Dani Parvanova
водното богатствоводното богатство
водното богатство
Dani Parvanova19.6K views
златният век 3клас von Dani Parvanova
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3клас
Dani Parvanova36.8K views
Труд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Труд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, БулвестТруд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, Булвест
Труд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.1K views
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
изходно ниво български език 3 клас von Dani Parvanova
изходно ниво български език 3 класизходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 клас
Dani Parvanova88.6K views
създаване на българската държава 3клас von Dani Parvanova
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3клас
Dani Parvanova43.5K views
Промени на телата и веществата - ЧП,3 клас, Булвест von Veska Petrova
Промени на телата и веществата - ЧП,3 клас, БулвестПромени на телата и веществата - ЧП,3 клас, Булвест
Промени на телата и веществата - ЧП,3 клас, Булвест
Veska Petrova11.3K views
игри драматизации von LilyBankova
игри драматизацииигри драматизации
игри драматизации
LilyBankova1.2K views
планините на българия von kyuchukova
планините на българияпланините на българия
планините на българия
kyuchukova5.9K views

Más de Veska Petrova

31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 Folien
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 Folien
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 Folien
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 Folien
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 Folien
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K views42 Folien

Más de Veska Petrova(20)

31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K views

Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест