Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест

 • Als Erste(r) kommentieren

славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест

 1. 1. Разпокъсаната на малки царства тракийска земя станала плячка за мощната Римска империя. Нейните легиони покорили едно след друго племената на траките. речник план
 2. 2. Където оръжието се оказвало безсилно, римляните използвали принципа „разделяй и владей“ и разпалвали вражди между тракийските племена. Назначените римски управители в тракийските земи разполагали с неограничена власт. Налагали непосилни данъци.
 3. 3. Животът в днешните български земи бил променен. Само високо в планините, откъснати от света, се съхранили части от тракийските племена. Те продължили да говорят своя език и да почитат боговете си. Прехранвали се от скотовъдство. Техни потомци са днешните власи.
 4. 4. Римляните започнали да строят тук пътища, градове, храмове. Амфитеатър – гр. Пловдив
 5. 5. По-късно Римската империя била разделена на две части. Тази част, в която живеели траките, била наречена Византия.
 6. 6. речник план
 7. 7. Славяните били народ, който започнал нашествия на територията на Византия преди около 1500 години. Те били толкова многобройни, че византийците не могли да спрат заселването им по целия Балкански полуостров.
 8. 8. Почти сто години след появата на първите славяни по тези места се появили българите. Отначало те се настанили северно от река Дунав, близо до мястото, където тя се влива в Черно море.
 9. 9. Така на днешните български земи се срещнали различни племена и народи, които по-късно създали тук нова държава.
 10. 10. Славяните живеели на племена. Начело на всяко племе стоял вожд или княз, избиран от всички мъже, годни да носят оръжие. речник план
 11. 11. Славяните били снажни, силни, издръжливи хора. Били със светли коси и очи и бяла кожа.
 12. 12. Разполагали селищата си близко до гори, край реки, езера и блата. Правели много изходи на жилищата си. Правели и землянки, над които избуявала трева.Така се чувствали по-защитени от врагове.
 13. 13. Славяните били земеделски народ.Отглеждали просо и жито. Земеделието им било примитивно.
 14. 14. Изхранвали се основно от лов, риболов.
 15. 15. Занимавали се и с животновъдство. Занаятчийските им изделия били основно накити от бронз, сребро и мъниста и глинени съдове.
 16. 16. Древните историци разказват, че славяните били „свободолюбиви и по никакъв начин не се оставяли да бъдат поробени. Били издръжливи, понасяли леко и жега, и студ, и дъжд, и недостиг на храна. Срещу неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с малки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости.“
 17. 17. Обичали да нападат противниците си в гористи, тесни и стръмни места. Служели си с много хитрости. Често се потопявали в дълбочината на водата, като държали в устата си дълги тръстики и дишали през тях, като издържали много часове. Мажели лъковете и стрелите си с отрова.
 18. 18. Силата на славяните проличавала най-вече по време на многобройните обсади на големите византийски градове.
 19. 19. Подобно на траките, славяните почитали много божества. Обожествявали много сили и стихии. Принасяли жертва на боговете си.
 20. 20. Почитали мъртвите си и ги погребвали като ги изгаряли на клада.
 21. 21. Славяните почитали: Сварог – Бог на огъня и занаятите Дажбог – Бог на плодородието Велес – Бог на стадата Лада – Богиня на красотата
 22. 22. Главният им бог бил Перун – създател на мълнията и повелител на всичко живо.
 23. 23. Българите също се делели на различни племена, всяко от които се състояло от няколко рода. Всяко племе си имало свое име. Начело на българите стоял хан.речник план
 24. 24. Българите били по-мургави. Носели дълги коси, като оставяли по една плитка или бръснели главите си.
 25. 25. Ханът събирал най-близките си съветници на боилски съвет. Взетите решения пазели в тайна, за което всички предварително се заклевали.
 26. 26. Българите често сменяли местата, където живеели. Затова къщите им били палатки, направени от кожа. Наричали ги юрти.
 27. 27. Основният поминък на българите бил отглеждането на животни – овце, говеда, кози, но най-развито било коневъдството. Конете използвали за езда, конско месо и кобилешко мляко. По-малко се занимавали със земеделие.
 28. 28. Били известни като отлични конници.
 29. 29. "Тях не ги поставяли в затруднение нито планините, нито реките, нито липсата на храна. Те приучили на глад и издръжливост и конете си."
 30. 30. Когато воювали , използвали лъкове и саби, шлемове и ризници.
 31. 31. Българите почитали само един бог - Тангра. Знакът на Тангра. Българите го поставяли навсякъде, за да ги закриля.
 32. 32. Принасяли в жертва на Тангра жертвено животно. Макар и рядко, принасяли в жертва човек или боен кон.
 33. 33. Българите погребвали мъртвите си в гробове. Те вярвали в задгробния живот и затова им изпращали в отвъдния свят различни дарове.
 34. 34. През 632 г. хан Кубрат обединил разпокъсаните български племена и създали своя държава. Нарекли я Стара велика България. Столица бил град Фанагория. план
 35. 35. Предмети, намерени в гроба на хан Кубрат.
 36. 36. Старата велика България просъществувала три десетилетия. Разпаднала се след като я нападнали нашественици.
 37. 37. Легендата разказва, че преди да умре, хан Кубрат събрал синовете си, взел снопче пръчки и се опитал да ги разчупи. Не успял. Тогава започнал да ги чупи една по една. Дал им мъдър урок.
 38. 38. „По никакъв начин да не се отделят един от друг и да живеят заедно, за да владеят навсякъде и да не робуват на друг народ“. Синовете му Батбаян, Котраг, Кубер, Алцек и Аспарух не послушали съвета на баща си и всеки тръгнал в различна посока. Скоро след смъртта на Кубрат обединението се разпаднало.
 39. 39. Няколко племена, предвождани от третия син на хан Кубрат – хан Аспарух, поели на югозапад. Изминали огромни разстояния и се заселили на нови земи на север от р. Дунав, в областта, наречена Онгъл. Така българите станали съседи на Византия и на славяните.
 40. 40. Преминаването на река Дунав.
 41. 41. упр. 1 Напиши в каква последователност са живели по днешните български земи славяни, византийци, траки, българи. 1. _____________________ 2. _____________________ 3. _____________________ 4. _____________________ упр. 2 Живота на кои племена илюстрира следващата картина? а/ траки б/ славяни в/ българи
 42. 42. Домашна работа: УТ: стр. 8/ упр. 3 и 4
 43. 43. План на урока: 1.Съдбата на траките 2. Римска империя 3. Появата на славяните и българите 4. Как живеели славяните? 5. Как живеели българите? 6. Стара велика България
 44. 44. Речник: империя – държава, която подчинява и управлява много различни народи. княз – титла на славянски владетел. хан – владетелска титла. храмове – специално построени сгради, в които били почитани боговете. Храмовете на различните религии били различни по вид и украса. юрта – голяма палатка от кожа; жилище на прабългарите.

×