22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.

Veska Petrova
Veska Petrovaучител um ОУ "Проф. Д. Димов"
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Природата е много красива.
Тя е извор на живот. Ние сме нейни създания.
Както природата ни е дарена, така може да ни
бъде иззета, затова трябва да я пазим.
Тя е наша и животът ни без нея е немислим.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
хора
растения
животни
гъби
Представители:
Кликни върху картинката.
размножават се
дишат
развиват се
хранят се
растат
умират
движат се
Какво е характерно за тях?
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Представители:
вода
въздух
слънце
почви
скали
и др.
Кликни върху звездичката.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Защо не можем да живеем без слънце, вода и въздух?
Свържете така, че да е вярно.
Дава ни
светлина
и топлина.
Съдържа
кислород, който
вдишваме
непрекъснато.
Утолява
жаждата и
поддържа
живота.
Кликни върху картинката.
Защо живата природа не може да съществува без
неживата?
• За секунди си запушете нослетата. Какво се случва?
- Не ви достига въздух, за да дишате.
• Да си направим ветрило. Какво усещате?
- Вятърът, който усещате е движението на въздуха.
• Ако за няколко дни оставим цвете без вода и
светлина, какво ще се случи с него?
- Ще изсъхне.
Между живата и неживата природа съществува
непрекъсната връзка. Без слънцето, въздуха и
водата животът на земята е невъзможен.
И
З
В
О
Д
 Без вода човек може да живее няколко дни.
 Без въздух може да живее само няколко минути.
 Водата е полезна, но може да бъде и опасна.
 Трябва да сме внимателни със слънцето. То
може да ни навреди.
Природата е част от нас и ние сме част от нея.
Ако загубим природата - губим и себе си.
Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не
би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме.
„Природата никога
не спира в своето
движение и наказва
всяко бездействие."
Гьоте
ПРИРОДА
________ е част от природата.Човекът
Кликни върху двете сълзички и върху
текста във всеки закръглен правоъгълник,
за да видиш верните отговори..
________ зависи от природата. ________ влияе върху природата.Човекът Човекът
Понякога природата
се бунтува.
Тогава тя причинява
беди на хората.
Знаете ли какво
е природно
бедствие?
 естествени и в голяма степен
непредсказуеми природни явления;
За да се предпази от тях, човек трябва да
запази спокойствие и да спазва определени
правила на поведение.
 не са свързани с пряката намеса на човека
и не подлежат на контрол от него;
 водят до значителни човешки и
материални загуби, унищожават
природата;
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Най-често срещани в България природни бедствия са:
земетресение
наводнение
буря горски пожари
земетресение
земетресение
 Природно явление, породено от внезапното и
бързо разместване на част от земната кора,
т.е. на повърхността на Земята.
 Не може да бъде предсказано предварително
и не може да бъде предотвратено.
 Става внезапно и е краткотрайно.
 Може да предизвика разрушения:
- Появяват се пукнатини в земята
и сградите.
- Възможно е и срутване на сгради,
възникване на пожари, експлозии,
свлачища, наводнения, предизви -
кани от повреди в ел. инсталации.
земетресение
 Епицентър – мястото, където възниква
земетресението на земната повърхност.
 Магнитуд – по него се оценява силата на
земетресението. Определя се по скали, като
най – известна е тази, създадена от Рихтер.
 На мястото на епицентъра земетресението се
усеща най – силно и разрушенията са най – големи.
 Земетресенията се изучават от сеизмолози.
Какво трябва да правим при земетресение?
При усещане на първия трус:
 Не напускай жилището, училището и изобщо сградата,
в която се намираш, освен ако можеш да излезеш на
открито за около 10 секунди.
 Заеми най-безопасното
място в сградата – под
рамката на вратата, близо до
вътрешна стена, колона, под
стабилна маса или легло.
 Не се качвай на асансьор.
Какво трябва да правим при земетресение?
 В обществения транспорт е по-добре да изчакаш
края на труса в превозното средство.
При усещане на първия трус:
 След първите вибрации люлеенето ще се засилва. Запази
самообладание и не хуквай към асансьора или стълбите.
 Ако си на улицата застани далеч от сгради
и далекопроводи.
 Окажи първа помощ, ако около теб има пострадали.
След преминаването на първия трус:
Какво трябва да правим при земетресение?
 Изключи електричеството, газта и водата.
 Вземи подготвения багаж и бързо напусни сградата.
 Слез по стълбите, не ползвай асансьор.
 Осигури предимство за майките с деца и за
възрастните хора.
 След като излезеш от сградата, отдалечи се на
открито място, най-малко на разстояние равно на
височината на най-близката постройка.
 Не заставай под далекопроводи, електрически,
трамвайни и тролейбусни мрежи.
 Спазвай висока лична
хигиена и не пий вода от
непроверени източници.
След земетресение има
опасност от възникване на
епидемии.
Какво трябва да правим при земетресение?
След земетресението:
 Изчакай излъчването на информация за затихване на
земните трусове и за отминалата опасност.
 Можеш да влезеш в жилището си само след основен
оглед на сградата, направен от компетентните органи.
 Съобщи на близките си, че си жив и здрав.
наводнение
наводнение
 Природно явление, породено от временното
заливане на дадена земна местност или територия
с огромно количество вода, вследствие на
повишаването на нивото на река, езеро, море или
океан.
 Причинява се от проливни дъждове, обилни
снеговалежи, замърсени корита на реките,
цунами, разрушаване на язовирни стени.
 Наводненията могат да
нанесат значителни щети
на сгради, коли, мостове,
пътища и дори да отнемат
човешки животи.
Какво трябва да правим при наводнение?
 Бързо напусни сградата или наводненото място.
 Потърси възможност да се застанеш на по - високо,
безопасно място /етаж/.
 Укриването в подлези и надлези е опасно.
горски пожари
горски пожари
 От мълнии, които освобождават
голямо количество енергия.
Основни причини за възникването
на естествените пожари:
 Самозапалване на вещества и материали.
 При високи температури от разлагането на треви и други
микроорганизми се отделя топлина, която също може да
стане причина за подпалване на горски площи.
 Късо съединение и аварии на електрически
далекопроводи, които минават над и в близост
до горите.
 Пожарите възникват при горещо време, но могат да
бъдат причинени и от човека.
горски пожари
 Унищожават растителност, животни, микроорганизми.
Щети, които причиняват горските пожари:
 Веднага звънни на телефон 160 или 112!
 Използвай мокри кърпи, дрехи или одеала.
 Унищожават хумуса в почвата и тя става неплодородна.
Предпазни мерки:
 Замърсява се въздухът.
Силните ветрове предизвикват:
бури урагани
торнадо /смерч/ тайфуни
буря
 Бурята е метеорологично явление, свързано със силно
раздвижване на атмосферата.
 Включва:
- силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря);
- силни валежи или различни материали, носени от вятъра
(пясъчна буря, снежна буря).
 Може да разруши домовете на хората, да
унищожи реколтата.
Какво трябва да правим при буря?
 Добре е да стоиш на закрито, при затворени врати и
прозорци, за да избегнеш опасността от нараняване
при падащи предмети, клони и други.
 Ако бурята те застигне на открито:
- не бива да заставаш под дървета или близо до
електрически стълбове;
- не се докосвай до метални предмети;
- не се къпи на открито;
- търси подслон!
ураган
 Ураганът е тропически циклон.
 Около него се образуват огромни кълбесто-
дъждовни облаци, падат поройни дъждове,
бушуват силни ветрове.
 В океаните се образуват огромни вълни, които
причиняват катастрофални щети по крайбрежията.
цунами
 Природно явление, представляващо поредица
необичайно високи и разрушителни вълни,
възникващи при масивно разместване
на водите на езеро, море или океан.
 Причините за възникването могат да бъдат
земетресения, земни свличания, вулканични
изригвания или сблъсък с космически обекти.
 Вълните, породени от
цунамито започват да
нарастват на височина,
когато наближат брега.
 Има огромна
разрушителна сила.
торнадо
 Торнадо, наричано още смерч, е силен атмосферен
вихър, който образува въртящ се стълб от въздух,
свързващ повърхността на земята с купесто-
дъждовен, в редки случаи - с купест облак.
 Торнадата имат различна форма и размер, но в най-
честия случай имат вид на кондензационна фуния.
тайфун
 Тайфунът е ураганен циклон /вятър/.
 Причинява огромни природни
и материални щети.
 Рядко срещано бедствие за
населените места.
мълния
 Електрически искров разряд в атмосферата,
проявяващ се обикновено по време на буря и
съпроводен от гръмотевица.
вулкани
 Вулканът е геоложка формация
(най-често планина), при която
се наблюдава излизане на
магма (разтопена скална маса)
над земната повърхност.
единен телефон за
спешни повиквания
Животните първи усещат,
когато предстои земетресение.
Стават неспокойни, движат се в
различни посоки, вият, скимтят,
мяукат.
При горските пожари огънят
се разпространява бързо и
може да изгорят много дървета,
нужни за пречистване на въздуха.
Кои природни бедствия са изобразени на картините ?
Какво трябва да бъде поведението на децата при тях?
От какво са предизвикани природните бедствия,
изобразени на картинките? Свържи със стрелки.
Открий грешките. Как трябва да се постъпва
при тези природни бедствия?
При наводнение не се стои под
масата, а на възможно най –
високо място, където няма вода.
Показаното поведение е за
земетресение.
При светкавична буря се стои
вътре в сградата при
затворени врати и прозорци.
Показаното поведение е за
наводнение.
Природа наричаме:
хора, животни, растения;
всичко, което ни заобикаля
и не е направено от човека;
слънце, въздух, вода.
Живата природа включва:
човек, растения, въздух;
човек, скали, животни;
човек, растения, животни.
Представители на неживата природа са:
слънце, въздух, почви;
вода, въздух, човек;
слънце, въздух, животни.
Групирай представителите на жива и нежива природа.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
1
скали
V
V
растение
V
животно
V
въздух
Vчовек
V
вода
3 Между изброените има една излишна дума. Открий я.
пожар наводнение земетресение
сезон буря изригване на вулкан
2
Х
Х
4
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
1. Природа.
2. Жива природа.
3. Нежива природа.
4. Връзка между жива и
нежива природа.
5. Природни бедствия.
6. Важни телефони
за помощ.
В презентацията са
използвани картинки
и снимки от Интернет.
1 von 57

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
rossitsazlankova33K views
растения групирастения групи
растения групи
Милена Фотева8.5K views

Similar a 22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.

мълниимълнии
мълнииdani_ni1
6.7K views29 Folien
БедствияБедствия
Бедствияivonikolovdir
6.3K views1 Folie
22 april22 april
22 aprilDimitrina Georgieva
1.4K views30 Folien

Similar a 22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.(6)

мълниимълнии
мълнии
dani_ni16.7K views
БедствияБедствия
Бедствия
ivonikolovdir6.3K views
22 april22 april
22 april
Dimitrina Georgieva1.4K views
природа ос- 2 кл.природа ос- 2 кл.
природа ос- 2 кл.
Elisaveta Ivanova1.6K views

Más de Veska Petrova(20)

22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.

 • 5. Природата е много красива. Тя е извор на живот. Ние сме нейни създания. Както природата ни е дарена, така може да ни бъде иззета, затова трябва да я пазим. Тя е наша и животът ни без нея е немислим.
 • 8. размножават се дишат развиват се хранят се растат умират движат се Какво е характерно за тях?
 • 12. Защо не можем да живеем без слънце, вода и въздух? Свържете така, че да е вярно. Дава ни светлина и топлина. Съдържа кислород, който вдишваме непрекъснато. Утолява жаждата и поддържа живота. Кликни върху картинката.
 • 13. Защо живата природа не може да съществува без неживата?
 • 14. • За секунди си запушете нослетата. Какво се случва? - Не ви достига въздух, за да дишате. • Да си направим ветрило. Какво усещате? - Вятърът, който усещате е движението на въздуха. • Ако за няколко дни оставим цвете без вода и светлина, какво ще се случи с него? - Ще изсъхне. Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка. Без слънцето, въздуха и водата животът на земята е невъзможен. И З В О Д
 • 15.  Без вода човек може да живее няколко дни.  Без въздух може да живее само няколко минути.  Водата е полезна, но може да бъде и опасна.  Трябва да сме внимателни със слънцето. То може да ни навреди.
 • 16. Природата е част от нас и ние сме част от нея. Ако загубим природата - губим и себе си. Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме. „Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие." Гьоте
 • 17. ПРИРОДА ________ е част от природата.Човекът Кликни върху двете сълзички и върху текста във всеки закръглен правоъгълник, за да видиш верните отговори.. ________ зависи от природата. ________ влияе върху природата.Човекът Човекът
 • 18. Понякога природата се бунтува. Тогава тя причинява беди на хората.
 • 19. Знаете ли какво е природно бедствие?
 • 20.  естествени и в голяма степен непредсказуеми природни явления; За да се предпази от тях, човек трябва да запази спокойствие и да спазва определени правила на поведение.  не са свързани с пряката намеса на човека и не подлежат на контрол от него;  водят до значителни човешки и материални загуби, унищожават природата;
 • 22. Най-често срещани в България природни бедствия са: земетресение наводнение буря горски пожари
 • 24. земетресение  Природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора, т.е. на повърхността на Земята.  Не може да бъде предсказано предварително и не може да бъде предотвратено.  Става внезапно и е краткотрайно.  Може да предизвика разрушения: - Появяват се пукнатини в земята и сградите. - Възможно е и срутване на сгради, възникване на пожари, експлозии, свлачища, наводнения, предизви - кани от повреди в ел. инсталации.
 • 25. земетресение  Епицентър – мястото, където възниква земетресението на земната повърхност.  Магнитуд – по него се оценява силата на земетресението. Определя се по скали, като най – известна е тази, създадена от Рихтер.  На мястото на епицентъра земетресението се усеща най – силно и разрушенията са най – големи.  Земетресенията се изучават от сеизмолози.
 • 26. Какво трябва да правим при земетресение? При усещане на първия трус:  Не напускай жилището, училището и изобщо сградата, в която се намираш, освен ако можеш да излезеш на открито за около 10 секунди.  Заеми най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.  Не се качвай на асансьор.
 • 27. Какво трябва да правим при земетресение?  В обществения транспорт е по-добре да изчакаш края на труса в превозното средство. При усещане на първия трус:  След първите вибрации люлеенето ще се засилва. Запази самообладание и не хуквай към асансьора или стълбите.  Ако си на улицата застани далеч от сгради и далекопроводи.
 • 28.  Окажи първа помощ, ако около теб има пострадали. След преминаването на първия трус: Какво трябва да правим при земетресение?  Изключи електричеството, газта и водата.  Вземи подготвения багаж и бързо напусни сградата.  Слез по стълбите, не ползвай асансьор.  Осигури предимство за майките с деца и за възрастните хора.  След като излезеш от сградата, отдалечи се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.  Не заставай под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
 • 29.  Спазвай висока лична хигиена и не пий вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии. Какво трябва да правим при земетресение? След земетресението:  Изчакай излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.  Можеш да влезеш в жилището си само след основен оглед на сградата, направен от компетентните органи.  Съобщи на близките си, че си жив и здрав.
 • 31. наводнение  Природно явление, породено от временното заливане на дадена земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан.  Причинява се от проливни дъждове, обилни снеговалежи, замърсени корита на реките, цунами, разрушаване на язовирни стени.  Наводненията могат да нанесат значителни щети на сгради, коли, мостове, пътища и дори да отнемат човешки животи.
 • 32. Какво трябва да правим при наводнение?  Бързо напусни сградата или наводненото място.  Потърси възможност да се застанеш на по - високо, безопасно място /етаж/.  Укриването в подлези и надлези е опасно.
 • 34. горски пожари  От мълнии, които освобождават голямо количество енергия. Основни причини за възникването на естествените пожари:  Самозапалване на вещества и материали.  При високи температури от разлагането на треви и други микроорганизми се отделя топлина, която също може да стане причина за подпалване на горски площи.  Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите.  Пожарите възникват при горещо време, но могат да бъдат причинени и от човека.
 • 35. горски пожари  Унищожават растителност, животни, микроорганизми. Щети, които причиняват горските пожари:  Веднага звънни на телефон 160 или 112!  Използвай мокри кърпи, дрехи или одеала.  Унищожават хумуса в почвата и тя става неплодородна. Предпазни мерки:  Замърсява се въздухът.
 • 36. Силните ветрове предизвикват: бури урагани торнадо /смерч/ тайфуни
 • 37. буря  Бурята е метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на атмосферата.  Включва: - силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря); - силни валежи или различни материали, носени от вятъра (пясъчна буря, снежна буря).  Може да разруши домовете на хората, да унищожи реколтата.
 • 38. Какво трябва да правим при буря?  Добре е да стоиш на закрито, при затворени врати и прозорци, за да избегнеш опасността от нараняване при падащи предмети, клони и други.  Ако бурята те застигне на открито: - не бива да заставаш под дървета или близо до електрически стълбове; - не се докосвай до метални предмети; - не се къпи на открито; - търси подслон!
 • 39. ураган  Ураганът е тропически циклон.  Около него се образуват огромни кълбесто- дъждовни облаци, падат поройни дъждове, бушуват силни ветрове.  В океаните се образуват огромни вълни, които причиняват катастрофални щети по крайбрежията.
 • 40. цунами  Природно явление, представляващо поредица необичайно високи и разрушителни вълни, възникващи при масивно разместване на водите на езеро, море или океан.  Причините за възникването могат да бъдат земетресения, земни свличания, вулканични изригвания или сблъсък с космически обекти.  Вълните, породени от цунамито започват да нарастват на височина, когато наближат брега.  Има огромна разрушителна сила.
 • 41. торнадо  Торнадо, наричано още смерч, е силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух, свързващ повърхността на земята с купесто- дъждовен, в редки случаи - с купест облак.  Торнадата имат различна форма и размер, но в най- честия случай имат вид на кондензационна фуния.
 • 42. тайфун  Тайфунът е ураганен циклон /вятър/.  Причинява огромни природни и материални щети.  Рядко срещано бедствие за населените места.
 • 43. мълния  Електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица.
 • 44. вулкани  Вулканът е геоложка формация (най-често планина), при която се наблюдава излизане на магма (разтопена скална маса) над земната повърхност.
 • 46. Животните първи усещат, когато предстои земетресение. Стават неспокойни, движат се в различни посоки, вият, скимтят, мяукат. При горските пожари огънят се разпространява бързо и може да изгорят много дървета, нужни за пречистване на въздуха.
 • 47. Кои природни бедствия са изобразени на картините ? Какво трябва да бъде поведението на децата при тях?
 • 48. От какво са предизвикани природните бедствия, изобразени на картинките? Свържи със стрелки.
 • 49. Открий грешките. Как трябва да се постъпва при тези природни бедствия? При наводнение не се стои под масата, а на възможно най – високо място, където няма вода. Показаното поведение е за земетресение. При светкавична буря се стои вътре в сградата при затворени врати и прозорци. Показаното поведение е за наводнение.
 • 50. Природа наричаме: хора, животни, растения; всичко, което ни заобикаля и не е направено от човека; слънце, въздух, вода. Живата природа включва: човек, растения, въздух; човек, скали, животни; човек, растения, животни. Представители на неживата природа са: слънце, въздух, почви; вода, въздух, човек; слънце, въздух, животни.
 • 51. Групирай представителите на жива и нежива природа.
 • 53. 1 скали V V растение V животно V въздух Vчовек V вода 3 Между изброените има една излишна дума. Открий я. пожар наводнение земетресение сезон буря изригване на вулкан
 • 56. 1. Природа. 2. Жива природа. 3. Нежива природа. 4. Връзка между жива и нежива природа. 5. Природни бедствия. 6. Важни телефони за помощ.
 • 57. В презентацията са използвани картинки и снимки от Интернет.