20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител um ОУ "Проф. Д. Димов"
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Тези животни се хранят с растения 
_________. 
Те са ____________. 
тревопасни
А как самите растения 
произвеждат 
хранителни вещества? 
Къде става 
изготвянето на 
хранителните 
вещества?
план 
 Листата са “фабриките”, в които 
растенията произвеждат 
хранителни вещества. 
 Живите листа са 
зелени, защото 
съдържат хлорофил. 
 Хлорофилът е 
вещество със зелен 
цвят, което поглъща 
слънчевата енергия.
 Хлорофилът използва 
слънчевата енергия за 
производство на 
хранителни вещества. 
 Без хлорофил 
листата променят 
цвета си и умират.
Листата на дърветата се подреждат така, че 
да се огряват колкото е възможно по-добре от 
слънцето. Тогава те получават повече слънчева 
енергия.
план 
1. Корените засмукват вода от почвата. Водата 
се издига по стъблата на растенията и достига 
до листата им. 
- Корените приемат от почвата и минерални соли, 
които са необходими за образуването на хлорофила 
и някои от хранителните вещества. 
вода соли
2. Въглеродният диоксид от въздуха влиза в листата 
през малки дупчици, наречени устица.
3. Хлорофилът използва слънчевата енергия 
и превръща водата и въглеродния диоксид 
в хранителни вещества.
4. При производството на хранителни вещества 
се отделя кислород, който излиза през устицата 
и се смесва с въздуха.
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Производството на храна от растенията е сложен 
процес, чиито тайни не са напълно разгадани от 
човека. Хората все още не умеят толкова добре да 
използват слънчевата енергия, както го правят 
растенията вече милиарди години.
план 
Слънцето щедро дарява Земята с енергия.
 Хората и животните 
не могат 
да я използват направо. 
 Само растенията са 
способни да поглъщат и 
натрупват слънчевата 
енергия в хранителните 
вещества, които 
произвеждат. 
 След това всички живи 
организми използват тези 
вещества и извличат 
запасената в тях енергия.
Енергията е необходима за протичането 
на всички жизнени процеси.
Слънчевата светлина е с много голямо значение за 
производството на храна. Например слънчевите 
батерии преобразуват слънчевата (светлинна) 
енергия в електрическа енергия. 
По същия начин с помощта на хлорофила растенията 
преобразуват слънчевата енергия в друг вид енергия, 
която е запасена в хранителните вещества.
Живата природа толкова рационално и ефективно е 
решила проблема за улавянето на слънчевата енергия, 
нейното преобразуване и запасяване в удобна за 
използване от живите организми форма, че човекът 
все още не е успял да възпроизведе основните етапи 
на този процес в изкуствени системи. Хората 
изразходват все повече енергия.
Въглищата, нефтът и 
природният газ са се 
образували от измрели 
преди милиони години 
растения. 
В тях е запасена енергията, 
която тези растения са 
получили от Слънцето.
план
При производството на хранителни 
вещества растенията приемат 
въглероден диоксид и отделят кислород.
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Допълни изреченията. 
1. Основните вещества, които са необходими на 
растенията, за да произвеждат сами храната 
си са водата ________ и въглеродния _____________________. диоксид 
Водата 
те набавят от __________, а въглеродния 
диоксид – от _________. 
почвата 
въздуха 
2. ______________ използва слънчевата енергия 
Хлорофилът 
и превръща водата и въглеродния диоксид в 
_______________________. Неговият цвят е 
_______. 
хранителни вещества 
зелен
Кои части на растенията съдържат хлорофил? 
корените стъблото листата 
Кой газ е необходим за дишането на организмите? 
въглероден диоксид 
водни пари 
кислород 
Какъв газ отделят растенията при 
производството на хранителни вещества? 
водни пари 
кислород 
въглероден диоксид
При производството на хранителни вещества 
растенията приемат: 
кислород въглероден диоксид 
Схемата показва как в листата на растенията 
се произвеждат хранителни вещества. Кои 
вещества са означени с числата 1 и 2? 
вода + 1 слънчева енергия 
хлорофил 
хранителни 
вещества + 2 
1 – кислород, 2 – въглероден диоксид 
1 – въглероден диоксид, 2 – кислород 
1 – кислород, 2 – вода
Попълни 
пропуснатите думи. ИС ЛОРОД 
ЛЪНЦЕТО 
Р АНИ Т ЕЛ НИ ЕЩЕС Т В А 
СТИЦА 
ТЪБ ЛОТО 
ИС Т АТ А 
ОДА 
ИНЕР АЛНИ ОЛИ
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Вярно ли е това? Отбележи с „да“ или „не“. 
Животните и хората зависят от растенията, 
защото не могат да използват слънчевата 
енергия направо и да си изработват 
необходимите им хранителни вещества. 
Хлорофилът е зелено вещество, което се намира 
в листата. Той поглъща слънчевата енергия и 
участва в изграждането на хранителни вещества 
от въглероден диоксид и вода. 
Растенията осигуряват на всички други 
организми кислород и енергия, скрита в 
хранителните вещества. 
Растенията обогатяват въздуха с въглероден 
диоксид и го очистват от кислород. 
да 
да 
да 
не
План на урока: 
1. Защо са важни 
листата? 
2. Как листата 
произвеждат храна? 
3. Енергия за живота 
4. Растенията – белите 
дробове на планетата 
Земя 
Речник: 
хлорофил – 
зелено вещество в листата 
на растенията, което 
поглъща слънчева енергия и 
участва в производството 
на хранителни вещества
1 von 29

Recomendados

Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест von
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
58.1K views23 Folien
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - von
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -Veska Petrova
48.6K views35 Folien
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест von
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.5K views80 Folien
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест von
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
45.6K views29 Folien
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,... von
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...Veska Petrova
48.4K views42 Folien
жизнени процеси von
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
9.1K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест von
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
31.9K views32 Folien
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест von
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.7K views39 Folien
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
76.4K views31 Folien
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест von
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
43.8K views18 Folien
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест von
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
35.4K views22 Folien
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест von
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
49.2K views30 Folien

Was ist angesagt?(20)

38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova31.9K views
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.7K views
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova76.4K views
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova43.8K views
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K views
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.2K views
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.3K views
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.3K views
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova64.6K views
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.8K views
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.6K views
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг... von Veska Petrova
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
Veska Petrova28K views
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova52.4K views
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova39.4K views
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.1K views
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova53.3K views
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova41.3K views
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.6K views

Destacado

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест von
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.3K views26 Folien
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест von
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
36.8K views23 Folien
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
32K views27 Folien
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
33.6K views44 Folien
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест von
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.8K views35 Folien
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест von
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
42.5K views32 Folien

Destacado(16)

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.3K views
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.8K views
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova32K views
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova33.6K views
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.8K views
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K views
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova43K views
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova43.9K views
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova26.6K views
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova23.1K views
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova30.4K views
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova32.3K views
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova18.2K views
27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве... von Veska Petrova
27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве...27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве...
27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве...
Veska Petrova15.2K views
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б... von Veska Petrova
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
Veska Petrova41.5K views
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест von Veska Petrova
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova26K views

Similar a 20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест

Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест von
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
28.2K views27 Folien
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. von
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
14.3K views20 Folien
Fiziologia na-rasteniata-lecii von
Fiziologia na-rasteniata-leciiFiziologia na-rasteniata-lecii
Fiziologia na-rasteniata-leciiПетър Сърбаков
2K views77 Folien
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
61.5K views30 Folien
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас von
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 класVeska Petrova
11.1K views25 Folien
среда на живот von
среда на животсреда на живот
среда на животAneliya Shopova
7.4K views30 Folien

Similar a 20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест(9)

Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova28.2K views
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. von Veska Petrova
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova14.3K views
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.5K views
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас von Veska Petrova
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
Veska Petrova11.1K views
среда на живот von Dani Parvanova
среда на животсреда на живот
среда на живот
Dani Parvanova12.9K views

Más de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 Folien
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 Folien
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 Folien
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 Folien
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 Folien
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 Folien

Más de Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views

20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест

 • 3. Тези животни се хранят с растения _________. Те са ____________. тревопасни
 • 4. А как самите растения произвеждат хранителни вещества? Къде става изготвянето на хранителните вещества?
 • 5. план  Листата са “фабриките”, в които растенията произвеждат хранителни вещества.  Живите листа са зелени, защото съдържат хлорофил.  Хлорофилът е вещество със зелен цвят, което поглъща слънчевата енергия.
 • 6.  Хлорофилът използва слънчевата енергия за производство на хранителни вещества.  Без хлорофил листата променят цвета си и умират.
 • 7. Листата на дърветата се подреждат така, че да се огряват колкото е възможно по-добре от слънцето. Тогава те получават повече слънчева енергия.
 • 8. план 1. Корените засмукват вода от почвата. Водата се издига по стъблата на растенията и достига до листата им. - Корените приемат от почвата и минерални соли, които са необходими за образуването на хлорофила и някои от хранителните вещества. вода соли
 • 9. 2. Въглеродният диоксид от въздуха влиза в листата през малки дупчици, наречени устица.
 • 10. 3. Хлорофилът използва слънчевата енергия и превръща водата и въглеродния диоксид в хранителни вещества.
 • 11. 4. При производството на хранителни вещества се отделя кислород, който излиза през устицата и се смесва с въздуха.
 • 13. Производството на храна от растенията е сложен процес, чиито тайни не са напълно разгадани от човека. Хората все още не умеят толкова добре да използват слънчевата енергия, както го правят растенията вече милиарди години.
 • 14. план Слънцето щедро дарява Земята с енергия.
 • 15.  Хората и животните не могат да я използват направо.  Само растенията са способни да поглъщат и натрупват слънчевата енергия в хранителните вещества, които произвеждат.  След това всички живи организми използват тези вещества и извличат запасената в тях енергия.
 • 16. Енергията е необходима за протичането на всички жизнени процеси.
 • 17. Слънчевата светлина е с много голямо значение за производството на храна. Например слънчевите батерии преобразуват слънчевата (светлинна) енергия в електрическа енергия. По същия начин с помощта на хлорофила растенията преобразуват слънчевата енергия в друг вид енергия, която е запасена в хранителните вещества.
 • 18. Живата природа толкова рационално и ефективно е решила проблема за улавянето на слънчевата енергия, нейното преобразуване и запасяване в удобна за използване от живите организми форма, че човекът все още не е успял да възпроизведе основните етапи на този процес в изкуствени системи. Хората изразходват все повече енергия.
 • 19. Въглищата, нефтът и природният газ са се образували от измрели преди милиони години растения. В тях е запасена енергията, която тези растения са получили от Слънцето.
 • 21. При производството на хранителни вещества растенията приемат въглероден диоксид и отделят кислород.
 • 23. Допълни изреченията. 1. Основните вещества, които са необходими на растенията, за да произвеждат сами храната си са водата ________ и въглеродния _____________________. диоксид Водата те набавят от __________, а въглеродния диоксид – от _________. почвата въздуха 2. ______________ използва слънчевата енергия Хлорофилът и превръща водата и въглеродния диоксид в _______________________. Неговият цвят е _______. хранителни вещества зелен
 • 24. Кои части на растенията съдържат хлорофил? корените стъблото листата Кой газ е необходим за дишането на организмите? въглероден диоксид водни пари кислород Какъв газ отделят растенията при производството на хранителни вещества? водни пари кислород въглероден диоксид
 • 25. При производството на хранителни вещества растенията приемат: кислород въглероден диоксид Схемата показва как в листата на растенията се произвеждат хранителни вещества. Кои вещества са означени с числата 1 и 2? вода + 1 слънчева енергия хлорофил хранителни вещества + 2 1 – кислород, 2 – въглероден диоксид 1 – въглероден диоксид, 2 – кислород 1 – кислород, 2 – вода
 • 26. Попълни пропуснатите думи. ИС ЛОРОД ЛЪНЦЕТО Р АНИ Т ЕЛ НИ ЕЩЕС Т В А СТИЦА ТЪБ ЛОТО ИС Т АТ А ОДА ИНЕР АЛНИ ОЛИ
 • 28. Вярно ли е това? Отбележи с „да“ или „не“. Животните и хората зависят от растенията, защото не могат да използват слънчевата енергия направо и да си изработват необходимите им хранителни вещества. Хлорофилът е зелено вещество, което се намира в листата. Той поглъща слънчевата енергия и участва в изграждането на хранителни вещества от въглероден диоксид и вода. Растенията осигуряват на всички други организми кислород и енергия, скрита в хранителните вещества. Растенията обогатяват въздуха с въглероден диоксид и го очистват от кислород. да да да не
 • 29. План на урока: 1. Защо са важни листата? 2. Как листата произвеждат храна? 3. Енергия за живота 4. Растенията – белите дробове на планетата Земя Речник: хлорофил – зелено вещество в листата на растенията, което поглъща слънчева енергия и участва в производството на хранителни вещества