Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Миньорите се спускат дълбоко под земята, за да добиват полезни изкопаеми. Веществата от земната повърхност и от земните недра, които хората добиват и използват, се наричат ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. ПРИРОДНИ ГОРИВА РУДИ план
 2. 2. ПРИРОДНИТЕ ГОРИВА са полезни изкопаеми, които имат свойството да горят. При изгарянето им се отделя топлина. природен газ ТВЪРДИ въглища ТЕЧНИ нефт ГАЗООБРАЗНИ план
 3. 3. Въглищата са твърдо гориво. При изгарянето им се отделя топлина. Залежи на въглища има както на земната повърхност, така и на различна дълбочина в земните недра. Открита мина за добив на въглища. Местата, където се добиват въглища, се наричат мини. Мина в земните недра.
 4. 4. Въглищата се използват като гориво за производство на електричество и за отопление.
 5. 5. Нефтът е гъста течност, която е смес от горливи вещества. Нефтът се преработва и от него се получават горива за транспорта и електроцентралите: бензин нафта мазут
 6. 6. Освен за гориво, нефтът, природният газ и въглищата се използват за получаване на изкуствени материали като пластмаси, найлон, бои и лекарства.
 7. 7. Всичко това е направено от нефт! пластмаси гуми миещи и перилни препарати найлон лекарства бои
 8. 8. ЕСТЕСТВЕНИ срещат се в природата ИЗКУСТВЕНИ произведени от човека пластмаси дърво бои диамант Свържете така, че да е вярно.
 9. 9. Природният газ се среща в нефтените находища под земята. Той е отлично гориво – отделя повече топлина от въглищата и нефта. Природният газ гори без дим и пепел и замърсява по-малко околната среда.
 10. 10. газопроводи газови бутилки
 11. 11. Рудите са полезни изкопаеми, богати на метали – желязо, алуминий, мед, олово и други. Освен метали, те съдържат голямо количество от други вещества, които не се използват. план
 12. 12. желязна руда /ХЕМАТИТ/ медна руда /ХАЛКОПИРИТ/ алуминиева руда /БОКСИТ/ оловна руда /ГАЛЕНИТ/ и други
 13. 13. Р У Д О Д О Б И В
 14. 14. Рудите се пречистват и преработват в металургичните заводи, за да се извлекат от тях металите.
 15. 15. Металите са непрозрачни твърди вещества с характерен блясък . Те се обработват лесно –изтеглят се метални жици, изработват се тела с различна форма.
 16. 16. От метали се правят части за машини и автомобили, железопътни релси, прибори за хранене, печки, радиатори и много други полезни за хората неща.
 17. 17. Дайте примери за твърди, течни и газообразни горива. От рудите се добиват: перилни препарати и гуми; радиатори и части за машини; пластмаси и лекарства; найлон и бои.
 18. 18. Кои от следните вещества имат свойството да горят? бензин вода природен газ въглища алуминий Кои от следните вещества са метали? олово найлон злато въглища желязо
 19. 19. 4. 8. Вещество, Гъста течност, което смес се използва от горливи като 11. 9. 5. Твърдо Тежък Гориво метал гориво. за електроцентралите. със сив цвят. лечебно вещества. средство. 10. 6. Природното Метал, Гориво от за който гориво някои се видове е изтеглят … автомобили. жици. 3. Място, където се добиват въглища. 2. Полезни изкопаеми, богати на метали. 7. Метал с магнитни свойства. При правилно решаване на кръстословицата, вертикално в сините квадратчета ще получиш природно гориво. 1. Изкуствен материал П Л А С Т М А С А Р У Д И М И Н А Л Е К А Р С Т В О О Л О В О М Е Д Ж Е Л Я З О Н Е Ф Т В Ъ Г Л И Щ А Н А Ф Т А М А З У Т ПРИРОДЕН ГАЗ
 20. 20. УТ: стр.4/ 2
 21. 21. План на урока: 1. Полезни изкопаеми а/ природни горива - въглища - нефт - природен газ б/ Руди - видове руди - метали Речник: естествени материали – вещества, които се срещат в природата и се използват от човека. Дървото е естествен материал. изкуствени материали – вещества, произведени от човека. Пластмасата е изкуствен материал, който се произвежда от нефт.

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • vesiii

  Sep. 25, 2014
 • veselkaveleva7

  Sep. 25, 2014
 • galjabosh

  Sep. 25, 2014
 • svetlanameshterova

  Sep. 28, 2014
 • ognqnanikolova

  Oct. 8, 2014
 • ssuserfd3edb

  Sep. 23, 2015
 • angemian

  Oct. 6, 2015
 • Rmqna

  Jan. 13, 2016
 • Svetlla

  Sep. 25, 2016
 • jeravna

  Sep. 25, 2016
 • irina1970

  Oct. 3, 2016
 • elenayankova98

  Oct. 1, 2017
 • elenaiwanowa3

  Dec. 11, 2017

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

32.792

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

15.410

Befehle

Downloads

588

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

13

×