Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Природни бедствия - ОС - 2 клас

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Природни бедствия - ОС - 2 клас

 1. 1.  естествени и в голяма степеннепредсказуеми природни явления;За да се предпази от тях, човек трябва дазапази спокойствие и да спазва определениправила на поведение. не са свързани с пряката намеса на човекаи не подлежат на контрол от него; водят до значителни човешки иматериални загуби, унищожаватприродата;
 2. 2. Най-често срещани в България природни бедствия са :земетресениенаводнениебуря горски пожари
 3. 3. земетресение
 4. 4. земетресение Природно явление, породено от внезапното ибързо разместване на част от земната кора, т.е.на повърхността на Земята; Не може да бъде предсказано предварително ине може да бъде предотвратено; Става внезапно и е краткотрайно; Появяват се пукнатини поземята и сградите; Възможно е и срутване насгради, възникване на пожари,експлозии, свлачища,наводнения, предизвикани отповреди в електрическите инсталации;
 5. 5. земетресение Епицентър – мястото, където възникваземетресението на земната повърхност. Магнитуд – по него се оценява силата наземетресението. Определя се по скали, катонай – известна е тази, създадена от Рихтер. На мястото на епицентъра земетресението сеусеща най – силно и разрушенията са най - големи; Земетресенията се изучават от сеизмолози.
 6. 6. Какво трябва да правим при земетресение?Правилното поведение на всеки от нас може да бъдеживотоспасяващо!При усещане на първия трус: Не напускай жилището, училището и изобщосградата, в която се намираш, освен ако можеш даизлезеш на открито за около 10 секунди. Заеми най-безопаснотомясто в сградата – подрамката на вратата, близодо вътрешнастена, колона, подстабилна маса или легло.
 7. 7. Какво трябва да правим при земетресение? В обществения транспорт е по-добре да изчакашкрая на труса в превозното средство.При усещане на първия трус: След първите вибрации люлеенето ще се засилва. Запазисамообладание и не хуквай към асансьора или стълбите. Ако си на улицата застани далеч от сградии далекопроводи.
 8. 8.  Окажи първа помощ, ако около теб има пострадали.След преминаването на първия трус:Какво трябва да правим при земетресение? Изключи електричеството, газта и водата. Вземи подготвения багаж и бързо напусни сградата. Слез по стълбите, не ползвай асансьор. Осигури предимство за майките с деца и завъзрастните хора. След като излезеш от сградата, отдалечи се наоткрито място, най-малко на разстояние равно нависочината на най-близката постройка. Не заставай под далекопроводи, електрически,трамвайни и тролейбусни мрежи.
 9. 9.  Спазвай висока личнахигиена и не пий вода отнепроверени източници.След земетресение имаопасност от възникване наепидемии.Какво трябва да правим при земетресение?След земетресението: Изчакай излъчването на информация за затихване наземните трусове и за отминалата опасност. Можеш да влезеш в жилището си само след основеноглед на сградата, направен от компетентните органи. Съобщи на близките си, че си жив и здрав.
 10. 10. наводнение
 11. 11. наводнение Природно явление, породено от временнотозаливане на дадена земна местност или територияс огромно количество вода, вследствие наповишаването на нивото на река, езеро, море илиокеан; Причинява се от проливни дъждове, обилниснеговалежи, замърсени корита на реките,цунами, разрушаване на язовирни стени; Наводненията могат дананесат значителни щети насгради, коли, мостове, пътища и дори да отнемат човешкиживоти.
 12. 12. Какво трябва да правим при наводнение? Бързо напусни сградата или наводненото място. Потърси възможност да се застанеш на по - високо,безопасно място /етаж/. Укриването в подлези и надлези е опасно.
 13. 13. цунами Природно явление, представляващо поредицанеобичайно високи и разрушителни вълни,възникващи при масивно разместванена водите на езеро, море или океан; Причините за възникването могат да бъдатземетресения, земни свличания, вулканичниизригвания или сблъсък с космически обекти; Вълните, породени отцунамито започват данарастват нависочина, когатонаближат брега. Има огромнаразрушителна сила.
 14. 14. горски пожари
 15. 15. горски пожари От мълнии, които освобождаватголямо количество енергия;Основни причини за възникванетона естествените пожари: Самозапалване на вещества и материали; При високи температури от разлагането на треви и другимикроорганизми се отделя топлина, която също може дастане причина за подпалване на горски площи; Късо съединение и аварии на електрическидалекопроводи, които минават над и в близостдо горите.
 16. 16. горски пожари Унищожават растителност, животни, микроорганизми;Щети, които причиняват горските пожари: Веднага звънни на телефон 160 или 112! Използвай мокри кърпи, дрехи или одеала. Унищожават хумуса в почвата и тя става неплодородна.Предпазни мерки:
 17. 17. Силните ветрове предизвикват:бури ураганиторнадо /смерч/ тайфуни
 18. 18. буря Бурята е метеорологично явление, свързано съссилно раздвижване на атмосферата; Засяга земната повърхност; Включва:- силен вятър, гръмотевици и светкавици(гръмотевична буря);- силни валежи или различни материали, носениот вятъра (пясъчна буря, снежна буря).
 19. 19. Какво трябва да правим при буря? Добре е да стоиш на закрито, при затворени врати ипрозорци, за да избегнеш опасността от нараняванепри падащи предмети, клони и други. Ако бурята те застигне на открито, не бива да заставашпод дървета или близо до електрически стълбове.
 20. 20. ураган Ураганът е тропически циклон; Около него се образуват огромни кълбесто-дъждовни облаци, падат поройнидъждове, бушуват силни ветрове; В океаните се образуват огромни вълни, коитопричиняват катастрофални щети по крайбрежията.
 21. 21. торнадо Торнадо, наричано още смерч, е силен атмосференвихър, който образува въртящ се стълб от въздух,свързващ повърхността на земята с купесто-дъждовен, в редки случаи - с купест облак; Торнадата имат различна форма и размер, но в най-честия случай имат вид на кондензационна фуния.
 22. 22. тайфун Тайфунът е ураганен циклон /вятър/. Причинява огромни природнии материални щети. Рядко срещано бедствие занаселените места.
 23. 23. мълния Електрически искров разряд в атмосферата,проявяващ се обикновено по време на буря исъпроводен от гръмотевица.
 24. 24. вулкани Вулканът е геоложка формация(най-често планина), при коятосе наблюдава излизане намагма (разтопена скална маса)над земната повърхност.
 25. 25. Животните първи усещат,когато предстои земетресение.Стават неспокойни, движат се вразлични посоки, вият, скимтят,мяукат.При горските пожари огънятсе разпространява бързо иможе да изгорят много дървета,нужни за пречистване на въздуха.
 26. 26. Кои природни бедствия са изобразени на картините ?Какво трябва да бъде поведението на децата при тях?
 27. 27. УТОт какво са предизвикани природните бедствия,изобразени на картинките? Свържи със стрелки.1.
 28. 28. 2. Открий грешките. Как трябва да се постъпвапри тези природни бедствия?При наводнение не се стои подмасата,а на възможно най –високо място, където няма вода.Показаното поведение е заземетресение.При светкавична буря се стоивътре в сградата призатворени врати и прозорци.Показаното поведение е занаводнение.

×