Anzeige

10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест

учител um ОУ "Проф. Д. Димов"
29. Oct 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(17)

Anzeige

Más de Veska Petrova(20)

Anzeige

10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. За извършването на всички дейности е необходима _с_и_л_а_.
 2. Земното притегляне е силата, която тегли пързалящите се деца надолу и затова те се хлъзгат по пързалките. Силата на триене забавя тяхното движение.
 3. план Започвам Продължавам да бутам. да бутам. По-бързо! Дърпам кучето. Удрям топката. Натискам балона. Валя започва да се движи. Валя се движи по-бързо. То забавя движе- нието си и спира. Тя променя посоката на движението си. Той променя формата си.
 4. ИЗВОД: 1. Силите могат да променят движението на телата. Под тяхно действие телата:  започват да се движат или спират да се движат;  променят бързината на движението си;  променят посоката на движението си. 2. Силите могат да променят формата на телата. Това са сили, които възникват при контакт между две тела.
 5. план Силата е мярка за взаимодействие между телата. Ние не виждаме самите сили, но можем да наблюдаваме резултата от тяхното действие.
 6. план За повдигане на раницата е необходима малка сила, насочена нагоре. Раницата е по-тежка и е необходима по-голяма сила, насочена нагоре. Щангата е още по-тежка от раниците. Затова щангистът използва още по-голяма сила, насочена нагоре.
 7. ИЗВОД: Всяка сила има големина и посока.  Стрелката сочи посоката на силата.  Дължината на стрелката показва колко е голяма силата. Колкото по-голяма е стрелката, толкова по-голяма и силата.
 8. план Ако притеглите към себе си клон на дърво, той се огъва. Огъването се извършва от силата, с която дърпате клона. Защо отрупаният с ябълки клон сам се огъва? Защо падат ябълките?
 9. Причината е в земното притегляне. Земята действа на ябълките с невидима сила, насочена надолу, т.е. притегля ги. Ябълките тежат и огъват клона. Ако една ябълка се откъсне от клона, тя е незакрепена и затова започва да пада под действие на силата на земното притегляне. Когато ябълката падне на земята, тя вече е закрепена и започва да тежи. Така тя натиска земната повърхност.
 10. Колкото по-голяма е масата на едно тяло, толкова по-силно го притегля земята. Затова телата с по-голяма маса са по-тежки. Топката е в състояние на покой и има опора. Под силата на тежестта се движи ускорително и пада свободно надолу.
 11. Земното притегляне е сила на привличане, която кара телата да падат към земята и да тежат. Всички тела се привличат едно към друго. Силите на земното притегляне (гравитационните сили) действат от разстояние.
 12. Между всички тела във Вселената действат сили на взаимно притегляне (гравитационни сили). Силата на земното притегляне, с която Земята притегля едно тяло към себе си, се нарича сила на тежестта.
 13. Магнитът привлича железни предмети чрез магнитни сили. Магнитните сили също действат от разстояние.
 14. Триенето е сила, която забавя движещите се тела. Тя се появява, когато две тела се допират едно до друго.
 15. план Колкото по-грапави са повърхностите на телата, толкова по-голямо е триенето между тях.
 16. Силите на триене са полезни. Чрез тях мажем да ходим, да спрем или задвижим превозно средство. Ако натиснем спирачката на велосипеда, тя започва да се трие в колелото и забавя или прекратява движението му. Понякога искаме триенето да е малко – например, когато се спускаме с шейна.
 17. Понякога триенето е вредно. То може да затруднява движението, изхабява триещи се части на машините. Затова се използват масла, които намаляват триенето.
 18. Поставете върху учебник различни малки тела и започнете постепенно да го накланяте. Наблюдавайте какво се случва с телата. При по-малък наклон на учебника триенето е ___________и затова телата остават _____________. С увеличаване на наклона се ___________ триенето и телата ____________ ________________________ по-голямо неподвижни намалява се хлъзгат надолу едно след друго.
 19. Допълнете пропуснатото в текста. Причината, поради която футболната топка не остава във въздуха, а пада на върху земната повърхност е в ______________________. земното притегляне
 20. Огради верния отговор: На топчето действат три сили. Коя от тях е най-голяма? сила 1 сила 2 сила 3 сила 1 сила 2 сила 3 Трите топчета са направени от различен материал и имат различни маси. Силите на земното притегляне са показани със стрелки. 1 2 Кое топче е с най-голяма маса? 3 1 2 3
 21. Кое твърдение НЕ Е вярно? Под действие на сила може да се измени: бързината, с която се движи едно тяло формата на твърдо тяло масата на твърдо тяло Сашо се спуска с шейна. В края на пистата снегът свършва и започва трева. Какво става със силата на триене, когато шейната премине от снега върху тревата? нараства намалява не се променя
 22. На топчето действат четири сили. Коя сила е два пъти по-малка от силата 1? сила 2 сила 3 сила 1 сила 2 сила 3 сила 4 сила 4
 23. Учебник се хлъзга по дъска. Цветната стрелка показва посоката на движение на учебника. Коя от черните стрелки показва правилно силата на триене, с която дъската действа на учебника? 1 2 3
 24. ТРИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Кои гуми осигуряват по-големи сили на триене при спирането на автомобила? С нови гуми спирачният път е по-къс. Затова те осигуряват по-големи сили на триене. 2. Защо на водачите е забранено да карат с износени гуми? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________ Със стари гуми спирачният път е по-дълъг. При мокър асфалт има опасност автомобилът да не може да спре и да предизвика катастрофа. Затова старите гуми трябва да се подменят с нови.
 25. ТРИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 3. Защо в дъждовно време трябва да се кара по-бавно и с повишено внимание? На мокър асфалт спирачният път нараства (намалява триенето). Затова трябва да се кара по-бавно. Тогава по-лесно се спира. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ УТ: стр.12/1
 26. План на урока: 1. Силите в действие 2. Сили 3. Силите имат големина и посока 4. Земно притегляне 5. Триене 6. Сили на тежестта 7. Магнитни сили Речник: земно притегляне – силата, която кара телата да падат към земята и да тежат триене – сила, която се появява на мястото на допиране на две тела и пречи на преместването им едно спрямо друго
Anzeige