SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
За извършването 
на всички дейности 
е необходима _с_и_л_а_.
Земното притегляне е 
силата, която тегли 
пързалящите се деца 
надолу и затова те се 
хлъзгат по пързалките. 
Силата на триене забавя 
тяхното движение.
план 
Започвам 
Продължавам да бутам. 
да бутам. По-бързо! 
Дърпам 
кучето. 
Удрям 
топката. 
Натискам 
балона. 
Валя започва 
да се движи. 
Валя се движи 
по-бързо. 
То забавя движе- 
нието си и спира. 
Тя променя посоката 
на движението си. Той променя формата си.
ИЗВОД: 
1. Силите могат да променят 
движението на телата. Под 
тяхно действие телата: 
 започват да се движат или 
спират да се движат; 
 променят бързината на 
движението си; 
 променят посоката на 
движението си. 
2. Силите могат да променят 
формата на телата. 
Това са сили, които възникват при 
контакт между две тела.
план 
Силата е мярка за взаимодействие 
между телата. Ние не виждаме 
самите сили, но можем да наблюдаваме 
резултата от тяхното действие.
план 
За повдигане на раницата 
е необходима малка сила, 
насочена нагоре. 
Раницата е по-тежка 
и е необходима 
по-голяма сила, 
насочена нагоре. 
Щангата е още по-тежка 
от раниците. Затова 
щангистът използва 
още по-голяма сила, 
насочена нагоре.
ИЗВОД: 
Всяка сила има големина и посока. 
 Стрелката сочи посоката на силата. 
 Дължината на стрелката показва колко 
е голяма силата. Колкото по-голяма е 
стрелката, толкова по-голяма и 
силата.
план 
Ако притеглите към себе си 
клон на дърво, той се огъва. 
Огъването се извършва от 
силата, с която дърпате клона. 
Защо отрупаният с ябълки клон 
сам се огъва? Защо падат ябълките?
Причината е в земното притегляне. 
Земята действа на ябълките с 
невидима сила, насочена надолу, 
т.е. притегля ги. Ябълките тежат 
и огъват клона. 
Ако една ябълка се откъсне от 
клона, тя е незакрепена и затова 
започва да пада под действие на 
силата на земното притегляне. 
Когато ябълката падне на 
земята, тя вече е закрепена и 
започва да тежи. Така тя натиска 
земната повърхност.
Колкото по-голяма е 
масата на едно тяло, 
толкова по-силно го 
притегля земята. Затова 
телата с по-голяма маса 
са по-тежки. 
Топката е в състояние на 
покой и има опора. 
Под силата на тежестта 
се движи ускорително и 
пада свободно надолу.
Земното притегляне е сила на привличане, 
която кара телата да падат към земята и 
да тежат. 
Всички тела се привличат едно към друго. 
Силите на земното притегляне 
(гравитационните сили) 
действат от разстояние.
Между всички тела във Вселената 
действат сили на взаимно 
притегляне (гравитационни сили). 
Силата на земното притегляне, с която 
Земята притегля едно тяло към себе си, 
се нарича сила на тежестта.
Магнитът привлича железни 
предмети чрез магнитни сили. 
Магнитните сили също 
действат от разстояние.
Триенето е сила, която 
забавя движещите се тела. 
Тя се появява, когато две 
тела се допират едно до 
друго.
план 
Колкото по-грапави са 
повърхностите на телата, 
толкова по-голямо е 
триенето между тях.
Силите на триене са полезни. 
Чрез тях мажем да ходим, да 
спрем или задвижим превозно 
средство. 
Ако натиснем спирачката 
на велосипеда, тя започва 
да се трие в колелото и 
забавя или прекратява 
движението му. 
Понякога искаме 
триенето да е малко 
– например, когато 
се спускаме с шейна.
Понякога триенето е вредно. 
То може да затруднява движението, изхабява 
триещи се части на машините. Затова се 
използват масла, които намаляват триенето.
Поставете върху учебник различни малки тела и 
започнете постепенно да го накланяте. Наблюдавайте 
какво се случва с телата. 
При по-малък наклон на учебника триенето е 
___________и затова телата остават 
_____________. С увеличаване на наклона се 
___________ триенето 
и телата ____________ 
________________________ 
по-голямо 
неподвижни 
намалява 
се хлъзгат 
надолу едно след друго.
Допълнете пропуснатото в текста. 
Причината, поради която футболната топка не 
остава във въздуха, а пада на върху земната 
повърхност е в ______________________. 
земното притегляне
Огради верния отговор: 
На топчето действат три сили. 
Коя от тях е най-голяма? 
сила 1 
сила 2 
сила 3 
сила 1 
сила 2 
сила 3 
Трите топчета са направени от различен материал 
и имат различни маси. Силите на земното 
притегляне са показани със стрелки. 
1 2 Кое топче е с най-голяма маса? 
3 
1 2 3
Кое твърдение НЕ Е вярно? Под действие на сила 
може да се измени: 
бързината, с която се движи едно тяло 
формата на твърдо тяло 
масата на твърдо тяло 
Сашо се спуска с шейна. В края на пистата снегът 
свършва и започва трева. Какво става със силата 
на триене, когато шейната 
премине от снега върху тревата? 
нараства 
намалява 
не се променя
На топчето действат четири сили. 
Коя сила е два пъти по-малка от силата 1? 
сила 2 
сила 3 сила 1 
сила 2 
сила 3 
сила 4 
сила 4
Учебник се хлъзга по дъска. Цветната стрелка показва 
посоката на движение на учебника. Коя от черните 
стрелки показва правилно силата на триене, 
с която дъската действа на учебника? 
1 2 3
ТРИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
НА ДВИЖЕНИЕТО 
1. Кои гуми осигуряват по-големи сили на триене при 
спирането на автомобила? 
С нови гуми спирачният път е по-къс. Затова те 
осигуряват по-големи сили на триене. 
2. Защо на водачите е забранено да карат с износени гуми? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_______________________________________ 
Със стари гуми спирачният път е по-дълъг. При 
мокър асфалт има опасност автомобилът да не 
може да спре и да предизвика катастрофа. Затова 
старите гуми трябва да се подменят с нови.
ТРИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
НА ДВИЖЕНИЕТО 
3. Защо в дъждовно време трябва да се кара по-бавно и с 
повишено внимание? 
На мокър асфалт спирачният път нараства 
(намалява триенето). Затова трябва да се кара 
по-бавно. Тогава по-лесно се спира. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
УТ: стр.12/1
План на урока: 
1. Силите в действие 
2. Сили 
3. Силите имат 
големина и посока 
4. Земно притегляне 
5. Триене 
6. Сили на тежестта 
7. Магнитни сили 
Речник: 
земно притегляне – 
силата, която кара телата 
да падат към земята и да 
тежат 
триене – 
сила, която се появява на 
мястото на допиране на 
две тела и пречи на 
преместването им едно 
спрямо друго

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
Dani Parvanova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
Veska Petrova
 
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
синоними
синонимисиноними
синоними
Vera
 
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 

Was ist angesagt? (20)

13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
 
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
 
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
слънцето и луната
слънцето и лунатаслънцето и луната
слънцето и луната
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
подлог
подлогподлог
подлог
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
синоними
синонимисиноними
синоними
 
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 

Andere mochten auch

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
Veska Petrova
 
План за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХНПлан за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХН
Rose Sunrise
 
защо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощтазащо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощта
Dani Parvanova
 
полезни изкопаеми
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаеми
Dani Parvanova
 
Начален преговор
Начален преговорНачален преговор
Начален преговор
Daniela Popova
 
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. ВалсПреговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
НУ"Тодор Г. Влайкон"
 
нотни стойности Iv
нотни стойности Ivнотни стойности Iv
нотни стойности Iv
Daniela Popova
 

Andere mochten auch (20)

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
 
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
 
План за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХНПлан за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХН
 
движение на земята около слънцето 4кл
движение на земята около слънцето 4клдвижение на земята около слънцето 4кл
движение на земята около слънцето 4кл
 
защо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощтазащо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощта
 
полезни изкопаеми
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаеми
 
Ритъм и метрум
Ритъм и метрумРитъм и метрум
Ритъм и метрум
 
Начален преговор
Начален преговорНачален преговор
Начален преговор
 
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. ВалсПреговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
 
нотни стойности Iv
нотни стойности Ivнотни стойности Iv
нотни стойности Iv
 
ден и нощ
ден и нощден и нощ
ден и нощ
 

Mehr von Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

Mehr von Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест

 • 3. За извършването на всички дейности е необходима _с_и_л_а_.
 • 4. Земното притегляне е силата, която тегли пързалящите се деца надолу и затова те се хлъзгат по пързалките. Силата на триене забавя тяхното движение.
 • 5. план Започвам Продължавам да бутам. да бутам. По-бързо! Дърпам кучето. Удрям топката. Натискам балона. Валя започва да се движи. Валя се движи по-бързо. То забавя движе- нието си и спира. Тя променя посоката на движението си. Той променя формата си.
 • 6. ИЗВОД: 1. Силите могат да променят движението на телата. Под тяхно действие телата:  започват да се движат или спират да се движат;  променят бързината на движението си;  променят посоката на движението си. 2. Силите могат да променят формата на телата. Това са сили, които възникват при контакт между две тела.
 • 7. план Силата е мярка за взаимодействие между телата. Ние не виждаме самите сили, но можем да наблюдаваме резултата от тяхното действие.
 • 8. план За повдигане на раницата е необходима малка сила, насочена нагоре. Раницата е по-тежка и е необходима по-голяма сила, насочена нагоре. Щангата е още по-тежка от раниците. Затова щангистът използва още по-голяма сила, насочена нагоре.
 • 9. ИЗВОД: Всяка сила има големина и посока.  Стрелката сочи посоката на силата.  Дължината на стрелката показва колко е голяма силата. Колкото по-голяма е стрелката, толкова по-голяма и силата.
 • 10. план Ако притеглите към себе си клон на дърво, той се огъва. Огъването се извършва от силата, с която дърпате клона. Защо отрупаният с ябълки клон сам се огъва? Защо падат ябълките?
 • 11. Причината е в земното притегляне. Земята действа на ябълките с невидима сила, насочена надолу, т.е. притегля ги. Ябълките тежат и огъват клона. Ако една ябълка се откъсне от клона, тя е незакрепена и затова започва да пада под действие на силата на земното притегляне. Когато ябълката падне на земята, тя вече е закрепена и започва да тежи. Така тя натиска земната повърхност.
 • 12. Колкото по-голяма е масата на едно тяло, толкова по-силно го притегля земята. Затова телата с по-голяма маса са по-тежки. Топката е в състояние на покой и има опора. Под силата на тежестта се движи ускорително и пада свободно надолу.
 • 13. Земното притегляне е сила на привличане, която кара телата да падат към земята и да тежат. Всички тела се привличат едно към друго. Силите на земното притегляне (гравитационните сили) действат от разстояние.
 • 14. Между всички тела във Вселената действат сили на взаимно притегляне (гравитационни сили). Силата на земното притегляне, с която Земята притегля едно тяло към себе си, се нарича сила на тежестта.
 • 15. Магнитът привлича железни предмети чрез магнитни сили. Магнитните сили също действат от разстояние.
 • 16. Триенето е сила, която забавя движещите се тела. Тя се появява, когато две тела се допират едно до друго.
 • 17. план Колкото по-грапави са повърхностите на телата, толкова по-голямо е триенето между тях.
 • 18. Силите на триене са полезни. Чрез тях мажем да ходим, да спрем или задвижим превозно средство. Ако натиснем спирачката на велосипеда, тя започва да се трие в колелото и забавя или прекратява движението му. Понякога искаме триенето да е малко – например, когато се спускаме с шейна.
 • 19. Понякога триенето е вредно. То може да затруднява движението, изхабява триещи се части на машините. Затова се използват масла, които намаляват триенето.
 • 20. Поставете върху учебник различни малки тела и започнете постепенно да го накланяте. Наблюдавайте какво се случва с телата. При по-малък наклон на учебника триенето е ___________и затова телата остават _____________. С увеличаване на наклона се ___________ триенето и телата ____________ ________________________ по-голямо неподвижни намалява се хлъзгат надолу едно след друго.
 • 21. Допълнете пропуснатото в текста. Причината, поради която футболната топка не остава във въздуха, а пада на върху земната повърхност е в ______________________. земното притегляне
 • 22. Огради верния отговор: На топчето действат три сили. Коя от тях е най-голяма? сила 1 сила 2 сила 3 сила 1 сила 2 сила 3 Трите топчета са направени от различен материал и имат различни маси. Силите на земното притегляне са показани със стрелки. 1 2 Кое топче е с най-голяма маса? 3 1 2 3
 • 23. Кое твърдение НЕ Е вярно? Под действие на сила може да се измени: бързината, с която се движи едно тяло формата на твърдо тяло масата на твърдо тяло Сашо се спуска с шейна. В края на пистата снегът свършва и започва трева. Какво става със силата на триене, когато шейната премине от снега върху тревата? нараства намалява не се променя
 • 24. На топчето действат четири сили. Коя сила е два пъти по-малка от силата 1? сила 2 сила 3 сила 1 сила 2 сила 3 сила 4 сила 4
 • 25. Учебник се хлъзга по дъска. Цветната стрелка показва посоката на движение на учебника. Коя от черните стрелки показва правилно силата на триене, с която дъската действа на учебника? 1 2 3
 • 26. ТРИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Кои гуми осигуряват по-големи сили на триене при спирането на автомобила? С нови гуми спирачният път е по-къс. Затова те осигуряват по-големи сили на триене. 2. Защо на водачите е забранено да карат с износени гуми? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________ Със стари гуми спирачният път е по-дълъг. При мокър асфалт има опасност автомобилът да не може да спре и да предизвика катастрофа. Затова старите гуми трябва да се подменят с нови.
 • 27. ТРИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 3. Защо в дъждовно време трябва да се кара по-бавно и с повишено внимание? На мокър асфалт спирачният път нараства (намалява триенето). Затова трябва да се кара по-бавно. Тогава по-лесно се спира. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ УТ: стр.12/1
 • 28. План на урока: 1. Силите в действие 2. Сили 3. Силите имат големина и посока 4. Земно притегляне 5. Триене 6. Сили на тежестта 7. Магнитни сили Речник: земно притегляне – силата, която кара телата да падат към земята и да тежат триене – сила, която се появява на мястото на допиране на две тела и пречи на преместването им едно спрямо друго