Anzeige
Opleiding tot werkgelukdeskundige
Opleiding tot werkgelukdeskundige
Nächste SlideShare
BrochureBrochure
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Opleiding tot werkgelukdeskundige

  1. In deze opleiding leer je:  Hoe het vergroten van je geluksbeleving je helpt om je ­business te floreren  Instrumenten om werkgeluk meetbaar te maken  Hoe geluk werkt volgens wetenschappelijke inzichten  Interventies om werkplezier te vergroten  Casussen van organisaties die al sturen op geluk  Hoe werkgeluk leidt tot een Great Place To Work  Je geluksgevoel aanboren en voor je laten werken  Gelukscompetenties en energie management ­toepassen om gelukkig te blijven, ook bij tegenslag  Praktische funwerkvormen en inspirerende ­ oefeningen  Het Feel, Fly, Flourish model om geluk te trainen  Hoe je (zelfsturende) teams faciliteert van ­geluksideeën naar realisatie  Teams begeleiden naar een fase van flow Wat doet een werkgelukdeskundige? Een werkgelukdeskundige houdt zich bezig met het vergroten van werkgeluk in de eigen werkomgeving. Na deze opleiding weet je hoe je zelf je werkgeluk kunt vergroten, hoe je anderen kunt trainen en coachen om hun werkgeluk te vergroten, hoe je dit in ­organisaties kunt faciliteren, hoe geluksvaardigheden je helpen bij authentiek geluk. Wat is het rendement van werkgeluk? Gelukswetenschappers stellen dat werkgeluk zorgt voor 37% minder ziekteverzuim, 45% minder verloop, 21% meer productiviteit en 25% minder burnout. Geluk is als een spier die je kunt trainen. Hoe vaker je traint, hoe sterker je wordt. Als je de competenties ­ontwikkelt om geluk op het werk te vergroten, kun je ook het bedrijf meer laten floreren. Zowel zelf werkgeluk trainen, werkgeluk vergroten in teams en in de organisatie Naast dat je zelf aan de slag gaat met werkgeluk, krijg je inzicht hoe je gelukkige zelfsturende teams van de grond krijgt. Laat je ­inspireren hoe anderen met werkgeluk aan de slag zijn gegaan. Ricardo Semler – bekend van VPRO’s tegenlicht aflevering De ­kapitale kracht van geluk – was één van de eersten die werkgeluk centraal stelde. Leer met zijn werkgelukprincipes hoe je teams helpt om ­eigenaarschap te pakken in Semco Stijl. Waar bestaat de opleiding uit? De opleiding bestaat uit drie dagen en een coachingsgesprek. De drie dagen zijn verspreid over een kwartaal, zodat je in de tussentijd zelf aan de slag kan met werkgeluk in je eigen omgeving. Voorafgaand lees je het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog. Investeer in het beroep van de toekomst Vergroot je eigen werkgeluk en dat van anderen Opleiding tot werkgelukdeskundige Breng teams naar een fase van flow
  2. Programma eergang duurt zes dagdelen (drie dagen). De volgende onderdelen komen aan : 1. Jij als professional, trainer, teamcoach, manager als je eigen instrument 2. Het inzetten van de authentieke dialoog bij teamcoaching 3. Aanvullende interventies die aansluiten bij de groepsdynamische fases waar teams door heen gaan 4. Het kanaliseren en transformeren van weerstand in het team 5. De authentieke dialoog als instrument voor zelfsturing, zelforganisatie en communitybuilding 6. Handvatten voor een team naar een fase van flow, innovatie en creativiteit Veronique Kilian is trainer, coach en intervisor. Een socioloog met een psychologische verdieping en ervaring in organisatie-advies en HRM projecten. Zij traint en coacht management en medewerkers op het gebied van leiderschap, veranderingsmanagement en positieve psychologie. Veronique taalt theorie en wetenschappelijke fundering naar praktisch toepasbare e en zachte kant goed te combineren en durft beter resultaat. In IN 6 DAGDELEN LEER DE BASIS OM AAN DE SLAG TE GAAN ALS WERKGELUKDESKUNDIGE De eerste dag staat in het teken van jezelf en je werkomgeving. De tweede dag gaan we in op het vergroten van werkgeluk in teams. De derde dag gaan we door op werkgeluk in organisaties. JIJZELF ALS GELUKSDESKUNDIGE Dagdeel 1: Een werkgeluk scan; Op vier niveaus analyseer je hoe werkplezier en werkgeluk al leeft. Wat is werkgeluk en hoe maak je het ­bespreekbaar en meetbaar? Dagdeel 2: Hoe werkt geluk?; Hoe werkt geluk precies volgens de wetenschappelijke inzichten? Hoe vergroot je werkgeluk? Hoe kan je je eigen werkgeluk vergroten? Welke geluksvaardigheden, oefeningen en activiteiten zijn het meest van toepassing op jou? WERKGELUK VERGROTEN IN TEAMS Dagdeel 3: Teams in flow; wat zijn kenmerken van teams in flow? Wat zijn cruciale interventies om teams in flow te faciliteren? Hoe breng je een team van idee naar realisatie van werkgeluk? Dagdeel 4: Werkgeluk principes van Ricardo Semler voor teams; Hoe faciliteer je (zelfsturende) teams van goede idee naar het realiseren van eigen initiatieven? Hoe werkt eigenaarschap mee aan werkgeluk? WERKGELUK VERMEERDEREN IN DE ORGANISATIE Dagdeel 5: Met werkgeluk naar een Great Place To Work; wat leren we van casussen uit de praktijk? Wat doet een Chief Happiness Officer? Hoe verbind je werkgeluk met Human Resources? Hoe passen we Semco Stijl principes toe op de organisatie? Dagdeel 6: Aan de slag als werkgeluk deskundige; plan van aanpak om je verdere traject als werkgeluk deskundige succesvol te vervolgen. • Deze opleiding is geschikt voor professionals, managers, stafmedewerkers, trainers en coaches op het gebied van HR, ­management en ondernemers. • Deze opleiding wordt ook incompany aangeboden binnen organisaties. Zij kunnen de organisatie ondersteunen als facilitators en gelukscoaches. • Data en locatie: 2 mei, 30 mei, 27 juni bij Watletjenu in Zaltbommel van 9:00 tot 17:00 uur • Investering voor 6 dagdelen verspreid over 3 dagen 1250 euro exclusief btw. TIJDELIJKE AANBIEDING: nu van 1250 voor 997 euro exclusief btw. Je ontvangt het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! Veronique Kilian vond gelukscompetenties die je helpen om geluk te integreren in je werk, geïnspireerd op wetenschappelijke literatuur. Train jezelf gelukkig met behulp van het Feel-Fly-Flourish model. Gebruik de handvatten in dit boek om geluk te implementeren in ­organisaties. Er zijn je al verschillende bedrijven je voor gegaan. Nu jij nog. “Dit boek heeft waarde omdat het inspireert. Het geeft een nieuw perspectief op het denken. Vele competenties die Veronique benoemt, zijn veel beter opgeschreven dan ik kan bedenken en zoveel mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke geluksliteratuur. Toch kan ik u verzekeren dat de energie die u losmaakt als u deze weg inzet nog meer resultaten gaat opleveren dan dat wetenschappers hebben opgetekend.” Bob Hutten, directeur Hutten “Dit boek laat zien dat geluk in bedrijven een maakbaar fenomeen is. Je kunt er gewoon mee beginnen. Je kunt een aantal positieve keuzes maken die de weg openen naar een andere manier van bedrijfsvoeren. Hierdoor zal bedrijf krachtiger worden. De investeringen die je daarin doet betalen zich meestal uit in een betere performance van het bedrijf. Dit geldt zowel voor de economische als maatschappelijke performance. In de praktijk van ons bedrijf Riksja Travel hebben we dit aan den lijve ondervonden.” Marius Appelman, Directeur Riksja Travel Over Veronique Veronique traint en coacht management en medewerkers op het gebied van leiderschap, veranderingsmanagement en werk­geluk. Na 20 jaar organisatie advies, HR training en coaching besloot ze actief bij te dragen aan geluk op het werk. Zij geeft ­regelmatig ­lezingen en trainingen, publiceert over werkgeluk en schreef het boek Geluk op het werk? Train je geluks­competenties! Als ­teambuilder helpt zij teams om met plezier te werken. Hiervoor schreef zij het Handboek Teamcoaching en Intervisie met de ­ Authentieke Dialoog; breng een team naar flow en cocreatie. Als transformatiecoach begeleidt zij mensen om in hun kracht te komen en om diepe belemmerende patronen te transformeren zodat ze – ook onder druk – in hun kracht blijven. Ja, ik wil werkgelukdeskundige worden! Ik meld me aan bij: K-T Dynamics - drs. V. Veronique Kilian - 06 20 621 673 - contact@k-tdynamics.nl www.trainjegelukscompetenties.nl Ontvang Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! én het Handboek voor teamcoaching en intervisie met de Authentieke Dialoog en je pas gelukkig als je succes hebt, of leidt geluk tot succes? Alsjedecompetentiesontwikkeltomgelukophetwerktevergroten,kun jeookjebedrijfmeerlatenfloreren.Leeromjeeigengeluktebeïnvloeden. Verhoogjeaantalgelukservaringen,blijflangerineengeluksstemmingen werk jezelfgelukkig. VeroniqueKilianvondgelukscompetentiesdiejehelpengelukteintegrerenin jewerk.Inditboekbeschrijftzehetdoorhaarontwikkelde‘Feel,Fly,Flourish’- modelomgeluktetrainen.Hetbevatverdereenoverzichtelijkstappenplanom gelukophetwerkteimplementeren.Naastinspirerendebeschrijvingenvan gelukscompetentiesmetconcretegedragsvoorbeelden,tipsenoefeningenvind jeookbedrijfscasesdielatenzienhoegelukscompetentiesalwordentoegepast. Veronique Kilian studeerde af in Sociale Weten- schappen, met als specialisaties psychologie, management en cultuur. Na twintig jaar orga- nisatieadvies en HR training & coaching besloot ze ook actief bij te dragen aan geluk op het werk. Eerder schreef Veronique het Handboek Teamcoaching en Intervisie met deAuthentieke Dialoog. Veronique geeft geregeld lezingen, workshops en (in company) team- trainingen. “Dit boek inspireert. De competenties zijn onderbouwd met wetenschap- pelijke geluksliteratuur. Ik kan u echter verzekeren dat de energie die u losmaakt als u deze weg inzet, meer resultaten gaat opleveren dan dat wetenschappers hebben opgetekend.” Bob Hutten, directeur Hutten “Dit boek laat zien dat geluk in bedrijven een maakbaar fenomeen is. De investeringen die je daarin doet betalen zich uit in een betere economische en maatschappelijke performance.” Marius Appelman, directeur Riksja Travel B Train je gelukscompetenties! Geluk ophetwerk? drs Veronique Kiliandrs Veronique Kiliandrs Veronique Kilian Gelukophetwerk?drsVeroniqueKilianTrainjegelukscompetenties! Geluk op het werk - cover 1.3.indd Alle pagina's 18-01-17 15:02
Anzeige