SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Digitaalinen
nuorisotyö
VAMK 15.9.2021
Mikä on Verke?


Mitä on digitaalinen
nuorisotyö?


Näkökulmia digitalisaatioon


TÄNÄÄN:
• Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskusta, jonka muodostavat Verke
(Helsingin kaupunki) ja Koordinaatti (Oulun kaupunki)


• Resursseista 4/5 Verkellä ja 1/5 Koordinaatilla


• Toimikausi 2020-23


• Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöstä


• 8 päätoimista työntekijää (Verke)
Digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskus
Mimmi Mäkinen-Kokkonen


Verken koulutustoiminta
Veera Värtinen


viestintä ja sosiaalinen
media
Heikki Lauha


tutkimus- ja julkaisutoiminta,


diginuorisotyön strateginen
kehittäminen
Denice Lönnroth


oppilaitosyhteistyö ja
ruotsinkielinen toiminta
Juha Kiviniemi


maker-toiminta,


kansainvälinen yhteistyö
Pasi Tuominen


digitaalinen pelaaminen
Marcus Lundqvist


Verken koulutustoiminta
Suvi Tuominen


toiminnanjohtaja
Verke
Heikki Lauha


tutkimus- ja julkaisutoiminta,


diginuorisotyön strateginen
kehittäminen
Juha Kiviniemi


maker-toiminta,


kansainvälinen yhteistyö
Pasi Tuominen


digitaalinen pelaaminen
Marcus Lundqvist


Verken koulutustoiminta
Verke
Heikki Lauha


tutkimus- ja julkaisutoiminta,


diginuorisotyön strateginen
kehittäminen
Juha Kiviniemi


maker-toiminta,


kansainvälinen yhteistyö
Pasi Tuominen


digitaalinen pelaaminen
Marcus Lundqvist


Verken koulutustoiminta
Verke
Matilda Maunula


viestintä ja sosiaalinen
media
Työn ydinkohderyhmä
VAMK 15.9.2021
Kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä työskentelevät


• nuorisotyötä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset


• nuorisoalan johtajat


• muut nuorille suunnattua työtä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset


• nuorisotyön kouluttajat ja lehtorit


• virkamiehet, päättäjät, valtionhallinto, nuorisoala
Tehtävät on määritelty valtion nuorisotyön ja -politiikan
kehittämisohjelmassa:
Digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskuksen tehtävät
1. Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen
nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön
toiminnoissa –
 
Verke


2. Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen
vahvistaminen –
 
Verke


3. Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden
vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja
riskeistä –
 
Verke ja Koordinaatti


4. Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten
somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi –
 
Koordinaatti
Mitä Verke tekee?
Kouluttaa:


Työyhteisökoulutuksia ja


seminaaripuheenvuoroja


•
Auttaa verkostoitumaan:


SomeCamp-tapahtuma, Facebook-ryhmä ja


Discord-palvelin


Viestii:


Uutiskirje, blogi, verkkosivut ja some


Tutkii:


Selvityksiä digitaalisesta nuorisotyöstä ja
tutkimusyhteistyötä


Tuottaa materiaaleja:


Videoita, multimediamateriaaleja,
verkkokursseja ja podcasteja


Konsultoi:


Sparrausryhmät ja
ohjausryhmäjäsenyydet


Kaikki Verken koulutukset ja materiaalit ovat maksuttomia!
Verken koulutusten ja materiaalien sisältöjä
VAMK 15.9.2021
• Digitalisaatio ja tulevaisuus


• Työkaverina tekoäly


• Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus nuorisotyössä


• Nuorten uudet tavat vaikuttaa


• Sosiaalinen media ja digitaaliset pelit nuorisotyössä


• Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen


• Teknologiakasvatus ja maker-toiminta nuorisotyössä
Koulutusten tarkemmat sisällöt


räätälöidään aina tilaajan toiveen mukaan!
Lisää Verkestä ja meidän toiminnasta osoitteessa www.verke.org
Seuraa Verkeä somessa
Ja tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!
bit.ly/tilaa-Verken-uutiskirje
@verkeorg
DIGITAALINEN NUORISOTYÖ
VAMK 15.9.2021
• Digitaalisella nuorisotyöllä
tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä,
että nuorisotyössä hyödynnetään ja
käsitellään digitaalista mediaa ja
teknologiaa.


• Digitaalisen nuorisotyön keskeisin
tavoite on nuorten toimijuuden
tukeminen digitalisoituneessa
yhteiskunnassa.
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
• Digitaalinen nuorisotyö ei ole erillinen
toimintamuoto, vaan digitaalisuutta
voidaan ja tulisi hyödyntää kaikilla
nuorisotyön osa-alueilla


• Digitaalinen nuorisotyö voi tapahtua
verkossa, kasvotusten tai näiden
yhdistelmänä ja se voi olla
nuorisotyössä väline, toiminta tai
sisältö
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
Esimerkkejä digitaalisesta
nuorisotyöstä
Digitaalisuus
välineenä
Painopiste on nuorisotyön
toimintojen digitalisoinnissa,
jotta ne olisivat
saavutettavampia ja
merkityksellisempiä.
•Digitaalisten välineiden
hyödyntäminen
ryhmätoiminnan
organisoinnissa


•Nuorten tavoittaminen
sosiaalisen median avulla


•Verkko-ohjaus erityisesti
haavoittuvassa asemassa
oleville nuorille
Esimerkkejä digitaalisesta
nuorisotyöstä
Digitaalisuus
toimintana
Painopiste on tekemällä
oppimisessa ja käytännön
toiminnassa.
•Pelikasvatuksellinen
toiminta, kuten
pelinkehityskerho


•Digitaalinen värkkäily
kädentaidoissa


•Paikkatietopalvelujen
hyödyntäminen
seikkailukasvatuksessa
Esimerkkejä digitaalisesta
nuorisotyöstä
Digitaalisuus
sisältönä
Painopiste on
digitalisaatioon liittyvissä
kysymyksissä ja ilmiöissä
•Keskustelut verkossa
kohdatuista ilmiöistä


•Nuorten digitaalisiin
kulttuureihin liittyvien
tapahtumien, kuten
tubemiittien, järjestäminen


•Digitaalisen median, kuten
videopalveluiden,
hyödyntäminen
itseilmaisussa
• Henkilökohtainen / paikallinen /
alueellinen / kansallinen nuorisotyön
käytäntö ja historia


• Kansallinen lainsäädäntö


• Organisaation strategiset suuntaviivat
ja kansallinen nuorisopoliittiset linjaukset


• Nuoret, joiden kanssa työskennellään:
koostumus, taustat, tarpeet, tavat..
Digitaalinen nuorisotyö ei ole tyhjiössä
A — B — Obvious News — C — D — E — F
Youth
work
tools
Youth
work
spaces
Youth
work
values
Youth
work
timing
Youth
work
methods
Q: Which aspects of your youth
work have been affected?
0
20
40
60
80
100
majorly moderately slightly
“Everything has
changed. All our
structures, our
framework, our
support environ-
ment, our work
– everything.”
Online survey respondent
(RAY NETWORK / ANDREAS KARSTEN)
NÄKÖKULMIA DIGITALISAATIOON
JA DIGITALISAATIOON NUORISOTYÖSSÄ
VAMK 15.9.2021
SUOMESTA ON KADONNUT


700 000


TYÖPAIKKAA!
(100 VUODESSA)
(MAATALOUDESTA)
VAMK 15.9.2021
“ANY SUFFICIENTLY
ADVANCED TECHNOLOGY
IS INDISTINGUISHABLE
FROM MAGIC”
- SIR ARTHUR C. CLARKE
VAMK 15.9.2021
• Viestinnän mullistus


• Työllisyyden ja työelämän muutos


• Sosiaalisen kanssakäymisen
muutos


• Uudet palvelut ja ilmiöt


• Globaali yhteiskunnallinen muutos
NÄKÖKULMIA
DIGITALISAATIOON
DIGITAL INFRASTRUCTURE


• COMMUNICATION NETWORKS


• HARDWARE & SOFTWARE


• EMERGING TECHNOLOGIES (E.G. AI,
BIG DATA, IOT)


—> TECHNOLOGICAL CHANGE
SNAC ON DIGITAL YOUTH WORK
BUILDING AN ECOSYSTEM


• CAPACITY BUILDING


• RESEARCH


• CO-OPERATION


• FUNDING


—> SYSTEMIC CHANGE
DIGITAL TRANSFORMATION OF YOUTH WORK
POLICY AND PRACTICE


• YOUTH & YOUTH WORK POLICY


• SERVICES FOR YOUNG PEOPLE


• YOUTH WORK PRACTICE


—> CULTURAL CHANGE
”Jos nuorisotyö ei onnistu
hyödyntämään teknologian ja
sosiaalisen median mahdollisuuksia,
on riski että siitä tulee vanhentunutta ja
merkityksetöntä nuorisotyön
palveluiden kohderyhmälle.”


- Nuorisotyöntekijä, Skotlanti

(Käännös: Juha Kiviniemi, Verke)
Lähde: Screenagers -study, full international report, 2016.

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/International%20report%20final.pdf
“Nuorisotyön arvot ja tavoitteet ovat
kaikkein tärkeimpiä; tekniset sovellukset
rakennetaan näiden pohjalta.
Kyse ei niinkään ole teknisten taitojen
kehittämisestä kuin itseilmaisun välineestä.”


- Nuorisotyöntekijä, Pohjois-Irlanti

(Käännös: Juha Kiviniemi, Verke)
Lähde: Screenagers -study, full international report, 2016.

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/International%20report%20final.pdf
“Mikä tahansa toiminta, joka tukee
(nuorten) oma-aloitteisuutta,
elinikäistä oppimista, luovuutta ja
ennen kaikkea uskoa itseensä on
selkeästi osa nuorten kanssa
tehtävän työn menetelmien
kirjoa.”
DIGITAALISET TAIDOT =


KANSALAISTAIDOT
NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
DIGITAALISET TAIDOT =


DIGITAALISET ELÄMÄNTAIDOT
NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
DIGITAALINEN KUILU ON OLEMASSA!
EIKÄ SE OLE IKÄKYSYMYS
NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
PÄÄSY TEKNOLOGIAAN


(ACCESS)
DIGITAALINEN KUILU
NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
TEKNOLOGIATAIDOT


(SKILLS)
DIGITAALINEN KUILU
NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
YMMÄRRYS TEKNOLOGIASTA


(UNDERSTANDING)
DIGITAALINEN KUILU
NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
KYSYMYKSIÄ
TYÖTÄ
KEHITETTÄESSÄ
(OMAA TYÖTÄ, TYÖYHTEISÖN
TYÖTÄ, NUORISOALAA..)
VAMK 15.9.2021
MITÄ TIETOJA JA
TAITOJA MEILLÄ
ON JUURI NYT?
JA MITEN VOIMME NIITÄ KÄYTTÄÄ?
VAMK 15.9.2021
YMMÄRRÄMMEKÖ
MITÄ NUORET
TEKEVÄT?
Instagram: @tympeattytot
VASTAAKO
TARJONTAMME
TARPEESEEN?
ARVIOI, PARANNA JA KEHITÄ
VAMK 15.9.2021
ONKO PERUSTAVOITE
SELVILLÄ, SELKEÄ JA
JAETTU?
MITÄ TEEMME JA OLEMME
TEKEMÄSSÄ?
VAMK 15.9.2021
VASTAAKO DIGITAALISEN
NUORISOTYÖN
TARJONTAMME
NUORISOTYÖN
TAVOITTEISIIN?
VAMK 15.9.2021
MITÄ VOIN TEHDÄ
HETI
SEURAAVAKSI?
VAMK 15.9.2021
“JOS ET IKINÄ
KAADU, ET YRITÄ
RIITTÄVÄSTI”
EPÄONNISTU
SUUNNITELMALLISESTI!
VAMK 15.9.2021
Kiitos!


Meidät tavoittaa:


info@verke.org


juha@verke.org
VAMK 15.9.2021

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Verke
 
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Verke
 
Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017
Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017
Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017
Verke
 
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistoValtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Verke
 
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen
 
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyöNuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Verke
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Verke
 
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeitaTiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Verke
 
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Verke
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhönAvustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Verke
 
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Johanna Salmia
 
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
Uusi koulutus -foorumi
 
Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon
Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoonMedialukutaidosta mediakirjoitustaitoon
Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon
Finnish Society on Media Education
 
Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta
Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksestaNuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta
Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta
Finnish Society on Media Education
 
Ei koulua vaan tulevaisuutta varten
Ei koulua vaan tulevaisuutta vartenEi koulua vaan tulevaisuutta varten
Ei koulua vaan tulevaisuutta varten
Jyrki Kasvi
 

Was ist angesagt? (20)

Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
Nuorten somen käyttö ja sometrendit – Hämeenlinna 12.11.2019
 
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
 
Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017
Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017
Maker kulttuuri nuorisotyössä - Seinäjoki 18.5.2017
 
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistoValtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
 
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
 
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
 
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen
 
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
 
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyöNuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
 
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeitaTiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
 
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
 
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhönAvustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
 
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
Mobiilit yhdistyneen viestinnan ratkaisut mobilisti hankkeessa, johanna salmi...
 
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
 
Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon
Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoonMedialukutaidosta mediakirjoitustaitoon
Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon
 
Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta
Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksestaNuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta
Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta
 
Ei koulua vaan tulevaisuutta varten
Ei koulua vaan tulevaisuutta vartenEi koulua vaan tulevaisuutta varten
Ei koulua vaan tulevaisuutta varten
 

Ähnlich wie Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021

Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Verke
 
Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)
Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)
Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)
PTimonen, Humak, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Sanna Lappalainen
 
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Jari Laru
 
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Mindtrek
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Kari Mikkelä
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen
 
Projektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorProjektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutor
IrinaRiihikoski
 
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossaOpas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Koordinaatti
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Tuomo Luoma
 
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Matleena Laakso
 
Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21
Matleena Laakso
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Suomen Ekonomit
 
2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...
2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...
2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...
Jari Laru
 
Digitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptxDigitaitomerkistö_2023.pptx
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
Timo Rainio
 

Ähnlich wie Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021 (20)

Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
 
Vidico esite
Vidico esiteVidico esite
Vidico esite
 
Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)
Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)
Verkko ja nuorisotyön toimintaympäristö, Päivi Timonen, Humak (2013 syksy)
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
 
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
 
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
 
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
 
Projektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorProjektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutor
 
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossaOpas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
 
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
 
Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
 
2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...
2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...
2. luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet kurssilla. TVT j...
 
Digitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptxDigitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptx
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 

Mehr von Verke

Digital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdf
Digital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdfDigital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdf
Digital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdf
Verke
 
Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...
Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...
Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...
Verke
 
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbeteKompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Verke
 
Digital youth work competencies EYWC
Digital youth work competencies EYWCDigital youth work competencies EYWC
Digital youth work competencies EYWC
Verke
 
Mooc webinar digital youth work 6.11.2020
Mooc webinar digital youth work  6.11.2020Mooc webinar digital youth work  6.11.2020
Mooc webinar digital youth work 6.11.2020
Verke
 
Gamified diamonds 26.8.2020 juha kiviniemi
Gamified diamonds 26.8.2020  juha kiviniemiGamified diamonds 26.8.2020  juha kiviniemi
Gamified diamonds 26.8.2020 juha kiviniemi
Verke
 
Digital youth work in finland 24.4.2020
Digital youth work in finland 24.4.2020Digital youth work in finland 24.4.2020
Digital youth work in finland 24.4.2020
Verke
 
Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work
Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth WorkYouth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work
Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work
Verke
 
Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019
Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019
Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019
Verke
 
Digitalisaatio ja markkinointi
Digitalisaatio ja markkinointiDigitalisaatio ja markkinointi
Digitalisaatio ja markkinointi
Verke
 
Reaching young people online young people and youth workers in online commu...
Reaching young people online  young people and youth workers in online commu...Reaching young people online  young people and youth workers in online commu...
Reaching young people online young people and youth workers in online commu...
Verke
 
Rovaniemi tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019
Rovaniemi  tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019Rovaniemi  tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019
Rovaniemi tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019
Verke
 
Baltic sea dialogue 24.10.2019
Baltic sea dialogue  24.10.2019Baltic sea dialogue  24.10.2019
Baltic sea dialogue 24.10.2019
Verke
 
Ljubljana 15.10.2019
Ljubljana 15.10.2019Ljubljana 15.10.2019
Ljubljana 15.10.2019
Verke
 
Suvi's presentations for ICY digital youth work group
Suvi's presentations for ICY digital youth work groupSuvi's presentations for ICY digital youth work group
Suvi's presentations for ICY digital youth work group
Verke
 
Elektroninen urheilu nuorisotyössä
Elektroninen urheilu nuorisotyössäElektroninen urheilu nuorisotyössä
Elektroninen urheilu nuorisotyössä
Verke
 
Glasgow innobox september 2019
Glasgow innobox september 2019Glasgow innobox september 2019
Glasgow innobox september 2019
Verke
 
Digitalisation of Municipal Youth Work 2019
Digitalisation of Municipal Youth Work 2019Digitalisation of Municipal Youth Work 2019
Digitalisation of Municipal Youth Work 2019
Verke
 
Euyc 2019 verke and digital youth work
Euyc 2019  verke and digital youth workEuyc 2019  verke and digital youth work
Euyc 2019 verke and digital youth work
Verke
 
Digital youth work in policies and practices eayw 22.5.2019
Digital youth work in policies and practices  eayw 22.5.2019Digital youth work in policies and practices  eayw 22.5.2019
Digital youth work in policies and practices eayw 22.5.2019
Verke
 

Mehr von Verke (20)

Digital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdf
Digital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdfDigital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdf
Digital youth work - Villa Elba 10.11.2022.pdf
 
Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...
Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...
Verke, digital youth work and maker activities - Århus study visit 12.4.2022...
 
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbeteKompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
 
Digital youth work competencies EYWC
Digital youth work competencies EYWCDigital youth work competencies EYWC
Digital youth work competencies EYWC
 
Mooc webinar digital youth work 6.11.2020
Mooc webinar digital youth work  6.11.2020Mooc webinar digital youth work  6.11.2020
Mooc webinar digital youth work 6.11.2020
 
Gamified diamonds 26.8.2020 juha kiviniemi
Gamified diamonds 26.8.2020  juha kiviniemiGamified diamonds 26.8.2020  juha kiviniemi
Gamified diamonds 26.8.2020 juha kiviniemi
 
Digital youth work in finland 24.4.2020
Digital youth work in finland 24.4.2020Digital youth work in finland 24.4.2020
Digital youth work in finland 24.4.2020
 
Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work
Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth WorkYouth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work
Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work
 
Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019
Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019
Instagram tehokäyttöön – Hämeenlinna 12.11.2019
 
Digitalisaatio ja markkinointi
Digitalisaatio ja markkinointiDigitalisaatio ja markkinointi
Digitalisaatio ja markkinointi
 
Reaching young people online young people and youth workers in online commu...
Reaching young people online  young people and youth workers in online commu...Reaching young people online  young people and youth workers in online commu...
Reaching young people online young people and youth workers in online commu...
 
Rovaniemi tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019
Rovaniemi  tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019Rovaniemi  tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019
Rovaniemi tool to explore - tool fair xiv - 6.11.2019
 
Baltic sea dialogue 24.10.2019
Baltic sea dialogue  24.10.2019Baltic sea dialogue  24.10.2019
Baltic sea dialogue 24.10.2019
 
Ljubljana 15.10.2019
Ljubljana 15.10.2019Ljubljana 15.10.2019
Ljubljana 15.10.2019
 
Suvi's presentations for ICY digital youth work group
Suvi's presentations for ICY digital youth work groupSuvi's presentations for ICY digital youth work group
Suvi's presentations for ICY digital youth work group
 
Elektroninen urheilu nuorisotyössä
Elektroninen urheilu nuorisotyössäElektroninen urheilu nuorisotyössä
Elektroninen urheilu nuorisotyössä
 
Glasgow innobox september 2019
Glasgow innobox september 2019Glasgow innobox september 2019
Glasgow innobox september 2019
 
Digitalisation of Municipal Youth Work 2019
Digitalisation of Municipal Youth Work 2019Digitalisation of Municipal Youth Work 2019
Digitalisation of Municipal Youth Work 2019
 
Euyc 2019 verke and digital youth work
Euyc 2019  verke and digital youth workEuyc 2019  verke and digital youth work
Euyc 2019 verke and digital youth work
 
Digital youth work in policies and practices eayw 22.5.2019
Digital youth work in policies and practices  eayw 22.5.2019Digital youth work in policies and practices  eayw 22.5.2019
Digital youth work in policies and practices eayw 22.5.2019
 

Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021

 • 2. Mikä on Verke? Mitä on digitaalinen nuorisotyö? Näkökulmia digitalisaatioon TÄNÄÄN:
 • 3.
 • 4.
 • 5. • Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka muodostavat Verke (Helsingin kaupunki) ja Koordinaatti (Oulun kaupunki) • Resursseista 4/5 Verkellä ja 1/5 Koordinaatilla • Toimikausi 2020-23 • Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöstä • 8 päätoimista työntekijää (Verke) Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
 • 6. Mimmi Mäkinen-Kokkonen Verken koulutustoiminta Veera Värtinen viestintä ja sosiaalinen media Heikki Lauha tutkimus- ja julkaisutoiminta, 
 diginuorisotyön strateginen kehittäminen Denice Lönnroth oppilaitosyhteistyö ja ruotsinkielinen toiminta Juha Kiviniemi maker-toiminta, kansainvälinen yhteistyö Pasi Tuominen digitaalinen pelaaminen Marcus Lundqvist Verken koulutustoiminta Suvi Tuominen toiminnanjohtaja Verke
 • 7. Heikki Lauha tutkimus- ja julkaisutoiminta, 
 diginuorisotyön strateginen kehittäminen Juha Kiviniemi maker-toiminta, kansainvälinen yhteistyö Pasi Tuominen digitaalinen pelaaminen Marcus Lundqvist Verken koulutustoiminta Verke
 • 8. Heikki Lauha tutkimus- ja julkaisutoiminta, 
 diginuorisotyön strateginen kehittäminen Juha Kiviniemi maker-toiminta, kansainvälinen yhteistyö Pasi Tuominen digitaalinen pelaaminen Marcus Lundqvist Verken koulutustoiminta Verke Matilda Maunula viestintä ja sosiaalinen media
 • 9. Työn ydinkohderyhmä VAMK 15.9.2021 Kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä työskentelevät • nuorisotyötä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset • nuorisoalan johtajat • muut nuorille suunnattua työtä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset • nuorisotyön kouluttajat ja lehtorit • virkamiehet, päättäjät, valtionhallinto, nuorisoala
 • 10. Tehtävät on määritelty valtion nuorisotyön ja -politiikan kehittämisohjelmassa: Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tehtävät 1. Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa –   Verke 
 2. Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen –   Verke 
 3. Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä –   Verke ja Koordinaatti 
 4. Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi –   Koordinaatti
 • 11. Mitä Verke tekee? Kouluttaa: Työyhteisökoulutuksia ja 
 seminaaripuheenvuoroja • Auttaa verkostoitumaan: SomeCamp-tapahtuma, Facebook-ryhmä ja 
 Discord-palvelin Viestii: Uutiskirje, blogi, verkkosivut ja some Tutkii: Selvityksiä digitaalisesta nuorisotyöstä ja tutkimusyhteistyötä Tuottaa materiaaleja: Videoita, multimediamateriaaleja, verkkokursseja ja podcasteja Konsultoi: Sparrausryhmät ja ohjausryhmäjäsenyydet Kaikki Verken koulutukset ja materiaalit ovat maksuttomia!
 • 12. Verken koulutusten ja materiaalien sisältöjä VAMK 15.9.2021 • Digitalisaatio ja tulevaisuus • Työkaverina tekoäly • Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus nuorisotyössä • Nuorten uudet tavat vaikuttaa • Sosiaalinen media ja digitaaliset pelit nuorisotyössä • Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen • Teknologiakasvatus ja maker-toiminta nuorisotyössä Koulutusten tarkemmat sisällöt räätälöidään aina tilaajan toiveen mukaan!
 • 13. Lisää Verkestä ja meidän toiminnasta osoitteessa www.verke.org Seuraa Verkeä somessa Ja tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi! bit.ly/tilaa-Verken-uutiskirje @verkeorg
 • 15. • Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään ja käsitellään digitaalista mediaa ja teknologiaa. • Digitaalisen nuorisotyön keskeisin tavoite on nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
 • 16. • Digitaalinen nuorisotyö ei ole erillinen toimintamuoto, vaan digitaalisuutta voidaan ja tulisi hyödyntää kaikilla nuorisotyön osa-alueilla • Digitaalinen nuorisotyö voi tapahtua verkossa, kasvotusten tai näiden yhdistelmänä ja se voi olla nuorisotyössä väline, toiminta tai sisältö Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
 • 17. Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä Digitaalisuus välineenä Painopiste on nuorisotyön toimintojen digitalisoinnissa, jotta ne olisivat saavutettavampia ja merkityksellisempiä. •Digitaalisten välineiden hyödyntäminen ryhmätoiminnan organisoinnissa •Nuorten tavoittaminen sosiaalisen median avulla •Verkko-ohjaus erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville nuorille
 • 18. Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä Digitaalisuus toimintana Painopiste on tekemällä oppimisessa ja käytännön toiminnassa. •Pelikasvatuksellinen toiminta, kuten pelinkehityskerho •Digitaalinen värkkäily kädentaidoissa •Paikkatietopalvelujen hyödyntäminen seikkailukasvatuksessa
 • 19. Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä Digitaalisuus sisältönä Painopiste on digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä ja ilmiöissä •Keskustelut verkossa kohdatuista ilmiöistä •Nuorten digitaalisiin kulttuureihin liittyvien tapahtumien, kuten tubemiittien, järjestäminen •Digitaalisen median, kuten videopalveluiden, hyödyntäminen itseilmaisussa
 • 20. • Henkilökohtainen / paikallinen / alueellinen / kansallinen nuorisotyön käytäntö ja historia • Kansallinen lainsäädäntö • Organisaation strategiset suuntaviivat ja kansallinen nuorisopoliittiset linjaukset • Nuoret, joiden kanssa työskennellään: koostumus, taustat, tarpeet, tavat.. Digitaalinen nuorisotyö ei ole tyhjiössä
 • 21. A — B — Obvious News — C — D — E — F Youth work tools Youth work spaces Youth work values Youth work timing Youth work methods Q: Which aspects of your youth work have been affected? 0 20 40 60 80 100 majorly moderately slightly “Everything has changed. All our structures, our framework, our support environ- ment, our work – everything.” Online survey respondent (RAY NETWORK / ANDREAS KARSTEN)
 • 22. NÄKÖKULMIA DIGITALISAATIOON JA DIGITALISAATIOON NUORISOTYÖSSÄ VAMK 15.9.2021
 • 23. SUOMESTA ON KADONNUT 
 700 000 
 TYÖPAIKKAA! (100 VUODESSA) (MAATALOUDESTA) VAMK 15.9.2021
 • 24. “ANY SUFFICIENTLY ADVANCED TECHNOLOGY IS INDISTINGUISHABLE FROM MAGIC” - SIR ARTHUR C. CLARKE VAMK 15.9.2021
 • 25. • Viestinnän mullistus • Työllisyyden ja työelämän muutos • Sosiaalisen kanssakäymisen muutos • Uudet palvelut ja ilmiöt • Globaali yhteiskunnallinen muutos NÄKÖKULMIA DIGITALISAATIOON
 • 26. DIGITAL INFRASTRUCTURE • COMMUNICATION NETWORKS • HARDWARE & SOFTWARE • EMERGING TECHNOLOGIES (E.G. AI, BIG DATA, IOT) —> TECHNOLOGICAL CHANGE SNAC ON DIGITAL YOUTH WORK BUILDING AN ECOSYSTEM • CAPACITY BUILDING • RESEARCH • CO-OPERATION • FUNDING —> SYSTEMIC CHANGE DIGITAL TRANSFORMATION OF YOUTH WORK POLICY AND PRACTICE • YOUTH & YOUTH WORK POLICY • SERVICES FOR YOUNG PEOPLE • YOUTH WORK PRACTICE —> CULTURAL CHANGE
 • 27. ”Jos nuorisotyö ei onnistu hyödyntämään teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksia, on riski että siitä tulee vanhentunutta ja merkityksetöntä nuorisotyön palveluiden kohderyhmälle.” 
 - Nuorisotyöntekijä, Skotlanti
 (Käännös: Juha Kiviniemi, Verke) Lähde: Screenagers -study, full international report, 2016.
 http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/International%20report%20final.pdf
 • 28. “Nuorisotyön arvot ja tavoitteet ovat kaikkein tärkeimpiä; tekniset sovellukset rakennetaan näiden pohjalta. Kyse ei niinkään ole teknisten taitojen kehittämisestä kuin itseilmaisun välineestä.” 
 - Nuorisotyöntekijä, Pohjois-Irlanti
 (Käännös: Juha Kiviniemi, Verke) Lähde: Screenagers -study, full international report, 2016.
 http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/International%20report%20final.pdf
 • 29. “Mikä tahansa toiminta, joka tukee (nuorten) oma-aloitteisuutta, elinikäistä oppimista, luovuutta ja ennen kaikkea uskoa itseensä on selkeästi osa nuorten kanssa tehtävän työn menetelmien kirjoa.”
 • 31. DIGITAALISET TAIDOT = 
 DIGITAALISET ELÄMÄNTAIDOT NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 • 32. DIGITAALINEN KUILU ON OLEMASSA! EIKÄ SE OLE IKÄKYSYMYS NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 • 37. MITÄ TIETOJA JA TAITOJA MEILLÄ ON JUURI NYT? JA MITEN VOIMME NIITÄ KÄYTTÄÄ? VAMK 15.9.2021
 • 40. ONKO PERUSTAVOITE SELVILLÄ, SELKEÄ JA JAETTU? MITÄ TEEMME JA OLEMME TEKEMÄSSÄ? VAMK 15.9.2021
 • 43. “JOS ET IKINÄ KAADU, ET YRITÄ RIITTÄVÄSTI” EPÄONNISTU SUUNNITELMALLISESTI! VAMK 15.9.2021