Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 44 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021 (20)

Anzeige

Weitere von Verke (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021

 1. 1. Digitaalinen nuorisotyö VAMK 15.9.2021
 2. 2. Mikä on Verke? Mitä on digitaalinen nuorisotyö? Näkökulmia digitalisaatioon TÄNÄÄN:
 3. 3. • Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka muodostavat Verke (Helsingin kaupunki) ja Koordinaatti (Oulun kaupunki) • Resursseista 4/5 Verkellä ja 1/5 Koordinaatilla • Toimikausi 2020-23 • Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöstä • 8 päätoimista työntekijää (Verke) Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
 4. 4. Mimmi Mäkinen-Kokkonen Verken koulutustoiminta Veera Värtinen viestintä ja sosiaalinen media Heikki Lauha tutkimus- ja julkaisutoiminta, 
 diginuorisotyön strateginen kehittäminen Denice Lönnroth oppilaitosyhteistyö ja ruotsinkielinen toiminta Juha Kiviniemi maker-toiminta, kansainvälinen yhteistyö Pasi Tuominen digitaalinen pelaaminen Marcus Lundqvist Verken koulutustoiminta Suvi Tuominen toiminnanjohtaja Verke
 5. 5. Heikki Lauha tutkimus- ja julkaisutoiminta, 
 diginuorisotyön strateginen kehittäminen Juha Kiviniemi maker-toiminta, kansainvälinen yhteistyö Pasi Tuominen digitaalinen pelaaminen Marcus Lundqvist Verken koulutustoiminta Verke
 6. 6. Heikki Lauha tutkimus- ja julkaisutoiminta, 
 diginuorisotyön strateginen kehittäminen Juha Kiviniemi maker-toiminta, kansainvälinen yhteistyö Pasi Tuominen digitaalinen pelaaminen Marcus Lundqvist Verken koulutustoiminta Verke Matilda Maunula viestintä ja sosiaalinen media
 7. 7. Työn ydinkohderyhmä VAMK 15.9.2021 Kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä työskentelevät • nuorisotyötä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset • nuorisoalan johtajat • muut nuorille suunnattua työtä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset • nuorisotyön kouluttajat ja lehtorit • virkamiehet, päättäjät, valtionhallinto, nuorisoala
 8. 8. Tehtävät on määritelty valtion nuorisotyön ja -politiikan kehittämisohjelmassa: Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tehtävät 1. Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa –   Verke 
 2. Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen –   Verke 
 3. Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä –   Verke ja Koordinaatti 
 4. Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi –   Koordinaatti
 9. 9. Mitä Verke tekee? Kouluttaa: Työyhteisökoulutuksia ja 
 seminaaripuheenvuoroja • Auttaa verkostoitumaan: SomeCamp-tapahtuma, Facebook-ryhmä ja 
 Discord-palvelin Viestii: Uutiskirje, blogi, verkkosivut ja some Tutkii: Selvityksiä digitaalisesta nuorisotyöstä ja tutkimusyhteistyötä Tuottaa materiaaleja: Videoita, multimediamateriaaleja, verkkokursseja ja podcasteja Konsultoi: Sparrausryhmät ja ohjausryhmäjäsenyydet Kaikki Verken koulutukset ja materiaalit ovat maksuttomia!
 10. 10. Verken koulutusten ja materiaalien sisältöjä VAMK 15.9.2021 • Digitalisaatio ja tulevaisuus • Työkaverina tekoäly • Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus nuorisotyössä • Nuorten uudet tavat vaikuttaa • Sosiaalinen media ja digitaaliset pelit nuorisotyössä • Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen • Teknologiakasvatus ja maker-toiminta nuorisotyössä Koulutusten tarkemmat sisällöt räätälöidään aina tilaajan toiveen mukaan!
 11. 11. Lisää Verkestä ja meidän toiminnasta osoitteessa www.verke.org Seuraa Verkeä somessa Ja tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi! bit.ly/tilaa-Verken-uutiskirje @verkeorg
 12. 12. DIGITAALINEN NUORISOTYÖ VAMK 15.9.2021
 13. 13. • Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään ja käsitellään digitaalista mediaa ja teknologiaa. • Digitaalisen nuorisotyön keskeisin tavoite on nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
 14. 14. • Digitaalinen nuorisotyö ei ole erillinen toimintamuoto, vaan digitaalisuutta voidaan ja tulisi hyödyntää kaikilla nuorisotyön osa-alueilla • Digitaalinen nuorisotyö voi tapahtua verkossa, kasvotusten tai näiden yhdistelmänä ja se voi olla nuorisotyössä väline, toiminta tai sisältö Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
 15. 15. Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä Digitaalisuus välineenä Painopiste on nuorisotyön toimintojen digitalisoinnissa, jotta ne olisivat saavutettavampia ja merkityksellisempiä. •Digitaalisten välineiden hyödyntäminen ryhmätoiminnan organisoinnissa •Nuorten tavoittaminen sosiaalisen median avulla •Verkko-ohjaus erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville nuorille
 16. 16. Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä Digitaalisuus toimintana Painopiste on tekemällä oppimisessa ja käytännön toiminnassa. •Pelikasvatuksellinen toiminta, kuten pelinkehityskerho •Digitaalinen värkkäily kädentaidoissa •Paikkatietopalvelujen hyödyntäminen seikkailukasvatuksessa
 17. 17. Esimerkkejä digitaalisesta nuorisotyöstä Digitaalisuus sisältönä Painopiste on digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä ja ilmiöissä •Keskustelut verkossa kohdatuista ilmiöistä •Nuorten digitaalisiin kulttuureihin liittyvien tapahtumien, kuten tubemiittien, järjestäminen •Digitaalisen median, kuten videopalveluiden, hyödyntäminen itseilmaisussa
 18. 18. • Henkilökohtainen / paikallinen / alueellinen / kansallinen nuorisotyön käytäntö ja historia • Kansallinen lainsäädäntö • Organisaation strategiset suuntaviivat ja kansallinen nuorisopoliittiset linjaukset • Nuoret, joiden kanssa työskennellään: koostumus, taustat, tarpeet, tavat.. Digitaalinen nuorisotyö ei ole tyhjiössä
 19. 19. A — B — Obvious News — C — D — E — F Youth work tools Youth work spaces Youth work values Youth work timing Youth work methods Q: Which aspects of your youth work have been affected? 0 20 40 60 80 100 majorly moderately slightly “Everything has changed. All our structures, our framework, our support environ- ment, our work – everything.” Online survey respondent (RAY NETWORK / ANDREAS KARSTEN)
 20. 20. NÄKÖKULMIA DIGITALISAATIOON JA DIGITALISAATIOON NUORISOTYÖSSÄ VAMK 15.9.2021
 21. 21. SUOMESTA ON KADONNUT 
 700 000 
 TYÖPAIKKAA! (100 VUODESSA) (MAATALOUDESTA) VAMK 15.9.2021
 22. 22. “ANY SUFFICIENTLY ADVANCED TECHNOLOGY IS INDISTINGUISHABLE FROM MAGIC” - SIR ARTHUR C. CLARKE VAMK 15.9.2021
 23. 23. • Viestinnän mullistus • Työllisyyden ja työelämän muutos • Sosiaalisen kanssakäymisen muutos • Uudet palvelut ja ilmiöt • Globaali yhteiskunnallinen muutos NÄKÖKULMIA DIGITALISAATIOON
 24. 24. DIGITAL INFRASTRUCTURE • COMMUNICATION NETWORKS • HARDWARE & SOFTWARE • EMERGING TECHNOLOGIES (E.G. AI, BIG DATA, IOT) —> TECHNOLOGICAL CHANGE SNAC ON DIGITAL YOUTH WORK BUILDING AN ECOSYSTEM • CAPACITY BUILDING • RESEARCH • CO-OPERATION • FUNDING —> SYSTEMIC CHANGE DIGITAL TRANSFORMATION OF YOUTH WORK POLICY AND PRACTICE • YOUTH & YOUTH WORK POLICY • SERVICES FOR YOUNG PEOPLE • YOUTH WORK PRACTICE —> CULTURAL CHANGE
 25. 25. ”Jos nuorisotyö ei onnistu hyödyntämään teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksia, on riski että siitä tulee vanhentunutta ja merkityksetöntä nuorisotyön palveluiden kohderyhmälle.” 
 - Nuorisotyöntekijä, Skotlanti
 (Käännös: Juha Kiviniemi, Verke) Lähde: Screenagers -study, full international report, 2016.
 http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/International%20report%20final.pdf
 26. 26. “Nuorisotyön arvot ja tavoitteet ovat kaikkein tärkeimpiä; tekniset sovellukset rakennetaan näiden pohjalta. Kyse ei niinkään ole teknisten taitojen kehittämisestä kuin itseilmaisun välineestä.” 
 - Nuorisotyöntekijä, Pohjois-Irlanti
 (Käännös: Juha Kiviniemi, Verke) Lähde: Screenagers -study, full international report, 2016.
 http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/International%20report%20final.pdf
 27. 27. “Mikä tahansa toiminta, joka tukee (nuorten) oma-aloitteisuutta, elinikäistä oppimista, luovuutta ja ennen kaikkea uskoa itseensä on selkeästi osa nuorten kanssa tehtävän työn menetelmien kirjoa.”
 28. 28. DIGITAALISET TAIDOT = 
 KANSALAISTAIDOT NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 29. 29. DIGITAALISET TAIDOT = 
 DIGITAALISET ELÄMÄNTAIDOT NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 30. 30. DIGITAALINEN KUILU ON OLEMASSA! EIKÄ SE OLE IKÄKYSYMYS NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 31. 31. PÄÄSY TEKNOLOGIAAN 
 (ACCESS) DIGITAALINEN KUILU NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 32. 32. TEKNOLOGIATAIDOT 
 (SKILLS) DIGITAALINEN KUILU NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 33. 33. YMMÄRRYS TEKNOLOGIASTA 
 (UNDERSTANDING) DIGITAALINEN KUILU NUORTEN DIGITAIDOT 1.6.2021
 34. 34. KYSYMYKSIÄ TYÖTÄ KEHITETTÄESSÄ (OMAA TYÖTÄ, TYÖYHTEISÖN TYÖTÄ, NUORISOALAA..) VAMK 15.9.2021
 35. 35. MITÄ TIETOJA JA TAITOJA MEILLÄ ON JUURI NYT? JA MITEN VOIMME NIITÄ KÄYTTÄÄ? VAMK 15.9.2021
 36. 36. YMMÄRRÄMMEKÖ MITÄ NUORET TEKEVÄT? Instagram: @tympeattytot
 37. 37. VASTAAKO TARJONTAMME TARPEESEEN? ARVIOI, PARANNA JA KEHITÄ VAMK 15.9.2021
 38. 38. ONKO PERUSTAVOITE SELVILLÄ, SELKEÄ JA JAETTU? MITÄ TEEMME JA OLEMME TEKEMÄSSÄ? VAMK 15.9.2021
 39. 39. VASTAAKO DIGITAALISEN NUORISOTYÖN TARJONTAMME NUORISOTYÖN TAVOITTEISIIN? VAMK 15.9.2021
 40. 40. MITÄ VOIN TEHDÄ HETI SEURAAVAKSI? VAMK 15.9.2021
 41. 41. “JOS ET IKINÄ KAADU, ET YRITÄ RIITTÄVÄSTI” EPÄONNISTU SUUNNITELMALLISESTI! VAMK 15.9.2021
 42. 42. Kiitos! Meidät tavoittaa: 
 info@verke.org 
 juha@verke.org VAMK 15.9.2021

×