Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hoitokotien arviointi

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Hoitokotien arviointi

  1. 1. KOKEMUKSIA HOIVAKOTIEN ARVIOINNISTA Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille,  jotka pystyvät yhden hoitajana auttamana selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. He tarvitsevat usein tukea ja huolenpitoa psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn alentumisen vuoksi.   Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokauden hoitoa ja huolenpitoa. Kotipirtin  palvelutalossa on tehostettua palveluasumista palveluasunnoissa ja dementiaryhmäkodissa. Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu lyhytkestoisiin ikäihmisten kuntoutustarpeisiin ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Asuntoja on varattu kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin sekä omaishoitajien vapaiden järjestämiseen. Lyhytaikaisjaksoille laaditaan tavoitteet ja kuntoutussuunnitelma.
  2. 2. ARVIOINNIN VIITEKEHYS Johdon vastuu Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys Toimintapolitiikka Suunnittelu Vastuut, valtuudet ja viestintä Johdon katselmus Resurssienhallinta Resurssien varaaminen Henkilöresurssit Infrastruktuuri Työympäristö Palvelun toteuttaminen Prosessien suunnittelu Suunnittelu ja kehittäminen Ostotoiminta Palveluiden tuottaminen Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus Mittaus, analysointi ja parantaminen Yleistä Seuranta ja mittaus Poikkeavan tuotteen ohjaus Tietojen analysointi Parantaminen
  3. 3. <ul><li>ERITYISESTI HUOMIOITAVIA ASIOITA </li></ul><ul><li>Lääkehoitosuunnitelma </li></ul><ul><li>Omavalvonta </li></ul><ul><li>Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat </li></ul><ul><li>-kuntoisuusmittarit </li></ul><ul><li>Henkilöstöresurssit </li></ul><ul><li>työterveyshuolto </li></ul><ul><li>työhyvinvointi ja jaksaminen </li></ul><ul><li>-- ikärakenne </li></ul><ul><li>-- pätevyydet </li></ul><ul><li>-- koulutus ja perehdyttäminen </li></ul><ul><li>Lait, ohjeet ja suositukset </li></ul><ul><li>Yleinen ilmapiiri havainnoilla ja kokemuksella </li></ul>
  4. 4. <ul><li>IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAATUSUOSITUS </li></ul><ul><li>Yli 0,8 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Henkilökunta on koulutettua. </li></ul><ul><li>Lääkitys tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein. </li></ul><ul><li>Asukkaalla on vähintään 15 neliön oma huone ja saniteettitilat. </li></ul><ul><li>Jokaisella on oma, päivitettävä hoito- ja palvelusuunnitelma. </li></ul><ul><li>Yöpaasto ei yli 11 tuntia. </li></ul>
  5. 5. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAATUSUOSITUS Valviran kysely sähköpostitse syksyllä 2010; 1500 ympärivuorokautista yksikköä, 66 % , julkisia ja yksityisiä; tehostettu palveluasuminen 710, Vanhainkoti 197, muu 156. HENKILÖSTÖ Julkisen sektorin yksiköistä 15 % ja yksityisen sektorin yksiköistä 31 % saavutti mitoituksen tason hyvä (0,7 tai enemmän) Julkisen sektorin yksiköistä 66 % ja yksityisen sektorin yksiköistä 80 % oli sellaisia, joissa koko hoitohenkilökunnalla oli vaadittava koulutus. YÖPAASTO N. 77 % julkisen sektorin yksiköistä ja 43 % yksityisen sektorin yksiköistä ilmoitti tauon olevan 11 tuntia tai sen yli. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAT Yksityisen sektorin yksiköistä 78 % ilmoitti, että kaikki suunnitelmat on tehty ja lisäksi päivitetty. Julkisella sektorilla jatkuvaan päivitykseen ylsi 42 % yksiköistä.
  6. 6. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAATUSUOSITUS Valviran kysely sähköpostitse syksyllä 2010; 1500 ympärivuorokautista yksikköä, 66 % , julkisia ja yksityisiä; tehostettu palveluasuminen 710, Vanhainkoti 197, muu 156. LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Julkisella sektorilla se puuttuu 11 %:lta, mutta yksityisellä sektorilla vain yhdeltä prosentilta HUONEET Yksiköitä, joissa kaikki asuivat yhden hengen huoneissa, oli julkisella sektorilla 26 % ja yksityisellä 42 %. ASIAKASTIEDOT JA SALASSAPITO Julkisen sektorin yksiköistä 37 % ja yksityisen 32 % ilmoitti, ettei tietosuojavastaavaa ole nimetty
  7. 7. LUONNOS LAIKSI IÄKKÄÄN HENKILÖN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN SAANNIN TURVAAMISESTA ” Uudella lailla on tarkoitus nostaa osa laatusuosituksissa olevista asioista lain tasolle, koota eri laeissa olevat ikäihmisten palveluita koskevat säädökset sekä luoda valvontaviranomaisille edellytykset vanhuspalvelujen laadun valvonnalle. Lainsäädännöllä on vahvistettava asiakkaan asemaa ja itsemääräämisoikeutta.” LAUSUNTOKIERROS; Lakiluonnoksen mukaan kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto , joka seuraisi ja vaikuttaisi päätöksentekoon kunnan eri toimialoilla. Tätä ehdotusta kannatettiin laajasti. Myös vastuutyöntekijän osoittamista useat lausunnonantajat pitivät hyvänä ja tarpeellisena uudistuksena iäkkäiden ihmisten oikeuksien toteutumiseksi Monet lausunnonantajat kannattivat sitä, että laissa säädettäisiin henkilökunnan velvollisuudesta ilmoittaa palvelujen epäkohdista.
  8. 9. KIITOS !

×