Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sanim

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Sanim

 1. 1. VEDAT RAMADANI UNIVERSITETI SHTETEROR NE TETOVE FAKULTETII SHKENCAVE APLIKATIVE DEPARTAMENTI I NDERTIMTARISE LËNDA SANIMI I OBJEKTEVE PUNIM SEMESTRAL I .DR. NASER KABASHI
 2. 2. 2 Në punimin tone seminarik do të paraqesim sanimin e një shtylle të një objekti individual katërkatësh (bodrum,perdhesë ,katë dhe nënkulm). Shtylla nuk gjendet në ambient agresiv d.m.th nuk është dëmtuar nga reaksioni alkalo-silikat ,por ai ka pësuar dëmtime për shkak të mos respektimit të rregullave për dimensionim, kështu ka ardhur deri te lodhja e shtyllës ngase forca llogaritëse normale është më e madhe se forca llogaritëse e aftësisë mbajtëse, gjithashtu edhe nga mos respektimi i rregullave të armimit ku qartë shihen ne fotot e mëposhtme. Sanimi i shtyllës mund të kryhet ne dy mënyra me anë të mveshjesë së siperfaqesë së demtuar dhe me anë të shiritave FRP. Mirpo përshak se sipërfaqja e prerjes tërthore të shtyllës është shumë e dëmtuar dhe ne dimensionim shtylla 25*25 nuk e plotëson kushtin e lakueshmërisë atëherë zbatojmë metodën e mveshjesë por me rëndësi është përzgjedhja e materialit që duhet të jetë i rrjedhshëm
 3. 3. 3
 4. 4. 4 30cm 30cm 270cm 30cm 25cm 25cm GJENDJA REALE E SHTYLLES NGA B/A ME MB=15Mpa dhe ARMATUR TE LEMUAR 1 4Ø10 2 SØ6/30cm A-A R=1:20 AA
 5. 5. 5 BAZA E OBJEKTIT
 6. 6. 6 Forca llogariëtse normale NSd *Analiza e ngarkesave -dimensioni i shtylles ............................................... b=25cm,h=25cm -dimensioni i trarëve …………………….................. b=25cm,h=30cm -lartësia e pllakës ................. ………………………..h= 14 cm Ngarkesa nga pllaka e përdhesës: -Ngarkesat e përhershme: Ø parket………… ……………….. 0.02*8=0.16 KN/m2 Ø estrih …………………. 0.04*21=0.84 KN/m2 Ø pllaka ………………………….. .0.14*25=3.5 KN/m2 Ø suvaja ………………………….. 0.02*19=0.38 KN/m2 g=4.88 KN/m2 -Ngarkesa e përkohshme : p=2.0 kn/m2 PARKET 2cm IBERCUK 4cm PLLAKA 14cm SUVA 2cm
 7. 7. 7 Ngarksat nga pllaka e katit : -Ngarkesa e përhershme: Ø parket ……………….. ………….0.02*8=0.16 KN/m2 Ø estrih…… …… ……………. ..0.04*21=0.84 KN/m2 Ø pllaka ………………………….. ...0.14*25=3.5 KN/m2 Ø suvaja ………………………….. 0.02*19=0.38 KN/m2 g=4,88kn/m2 -Ngarkesa e përkohshme p=2.0kn/m2 *Ngarkesa nga muri me tulla Ø qm,t =4.0 KN/m2 qm,t=4.0 kn/m2 *Ngarkesa nga trarët Ø 0.25*0.30*25……………..………………….1.875 kn/m, qtr=1.875 kn/m, PARKET 2cm IBERCUK 4cm PLLAKA 14cm SUVA 2cm
 8. 8. 8 Ngarkesa në shtyllë : “Ng” (Ngarkesa e përhershme) Ø nga pllaka e perdheses qp* 90.108316.22*88.42* 2 25.5 2 25.4 2 25..5 2 25.4 ==      ∗+∗ KN Ø nga pllaka e katit qs* KN8.2172*316.22*88.42*2* 2 25.5 2 25.4 2 25.5 2 25.4 ==      ∗+∗ Ø nga traret qtr* KN44.533*5.9*875.13* 2 25.5 2 25.4 2 25.5 2 25.4 ==      +++ Ø nga muri me tulla qm,t* KN3423*0.3*5.9*43*7.2* 2 25.5 2 25.4 2 25.5 2 25.4 ==      ÷++ Ø nga shtylla 0.25*0.25*3.0*25*3=14.06 KN “Ng”=736.2KN “Np” ( Ngarkesa e perkohëshme ) P=2.0kn/m2 2* kn896.1333*316.22*23*2* 2 25.5 2 25.4 2 25..5 2 25.4 ==      ∗+∗ -Forca llogaritëse normale NSd : NSd=1.9 * 736.2 + 2.1 * 133.89 = 1679.96 KN
 9. 9. 9 -FORCA LLOGARITËSE E AFTËSISË MBAJTËSE NRd -Të dhënat : Prerja tërthore këndrejt b/d=25/25 cm me sipërfaqe Ab=625 cm2 , i armuar me 4 10 AL me Aa=3.14 cm2 ;lartësia e shtyllës Hk= 300 cm,i bërë me MB 15 ose C 16/20 . NRd=? 55.41 25*289.0 300 ==kλ Kushti I parë nuk plotësohet λk < 25 duhet te rrisim prerjen Për C 16/20 kemi fc = fck/γc=16/1.5=10.66 Mpa NRd= Ab * fb + Aa * δ02 NRd=625 * 10.66 *10-1 + 3.14 * 240*10-1 =731.61KN NSd=1680 KN > NRd =732KN DUHET BËRË PËRFORCIMI I SHTYLLËS PASI NUK ËSHTË NË GJENDJE TË PRANOJ FORCAT LLOGARUTESE NORMALE.
 10. 10. 10 DIMENSIONIMI I SHTYLLES Pasi që NSd=1680 KN dhe NRd =732KN atëherë NSd1=1680 -732=948 KN Caktojmë lakueshmërin e shtyllës , pasi që nuk plotësohej kushti atëher automatikisht rrisim prerjen e shtyllës b/d=45/45cm 45cm 300k 23.06 25 0.289*45 λ = = < -Përqinda minimale e armimit 23.06min 0.4 0.0612% 50 µ = − = pasi fitojme perqidje armimi me te vogel se ate minimale 0.6% Ab=45*45-25*25=1400cm2 2 0.6*1400Aa 8.4cm 100 = = Pervetesojme RA 8Φ12 me Aa = 9.05 cm2 > 8.4 cm2      == = cm cmest 30 25 182.1*1515θ pervetesojme st Φ6/18/9cm -Tipi i betonit :
 11. 11. 11 Për shkak se betony punon në shtypje dhe në rastin ton nevojitet beton më i fort që duhet te ngjitet për shtresën egzistuese ne për përcaktimin e soliditetit të betonit në shtzpje marrim forcen llogaritëse normale NSd=1680 KN 11680 9.05*400*10fc *10 9.4Mpa 1400 −−= = Pervetesojme C 16/20 Ku NRd1= NRd +Ab * fb + Aa * δ02 NRd1=732+1400*10,66*10-1 +9,05*400*10-1 =2586,4 NSd=1680 KN < NRd1 =2586,4KN PLOTËSOHET KUSHTI
 12. 12. 12

×