Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
VATT-esittely 2017
VATT-esittely 2017
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma

Herunterladen, um offline zu lesen

Ylijohtaja Anni Huhtalan alustus "Kestävä kehitys ja valtion talousarvio "-asiantuntijaseminaarissa 20.11.2017.

Valtiovarainministeriön järjestämässä seminaarissa etsittiin ideoita kestävän kehityksen huomioimiseksi talousarviossa ja sen laadinnassa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeriö kutsuivat Tieteiden talolle Helsinkiin Suomen keskeisiä kestävän kehityksen ja talousarvion asiantuntijoita pohtimaan kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimista talousarviossa sekä seuraavia askelia, joita voitaisiin ottaa vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelussa.

Ylijohtaja Anni Huhtalan alustus "Kestävä kehitys ja valtion talousarvio "-asiantuntijaseminaarissa 20.11.2017.

Valtiovarainministeriön järjestämässä seminaarissa etsittiin ideoita kestävän kehityksen huomioimiseksi talousarviossa ja sen laadinnassa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeriö kutsuivat Tieteiden talolle Helsinkiin Suomen keskeisiä kestävän kehityksen ja talousarvion asiantuntijoita pohtimaan kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimista talousarviossa sekä seuraavia askelia, joita voitaisiin ottaa vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelussa.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma (20)

Weitere von VATT Institute for Economic Research (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma

 1. 1. Kestävä kehitys – taloustieteen näkökulma Kestävä kehitys ja valtion talousarvio Tieteiden talo, 20.11.2017 Anni Huhtala, VATT
 2. 2. Kestävän kehityksen mallin osaset • Lähtötilanne - omistusoikeudet, tulonjako • Aikajänne - hyödyt ja kustannukset yli sukupolvien • Teknologia Varannot • (Inhimillinen) pääoma • Luonnonvarat
 3. 3. Miten ”kestävä” talous näyttäytyy arjessa?
 4. 4. YLE:n tuoreimmat Talous-uutisotsikot Suomen bruttokansantuote jatkoi vahvaa kasvua heinä-syyskuussa Bkt nousi 3,6 prosenttia, myös työllisyys koheni. I Talous 14.11.2017 klo 10:03 Erinomainen työllisyysuutinen: Rakennusalalla poikkeustalvi Rakennuksilla aherretaan läpi tulevan talvikauden, ja työllisyys on hyvällä tolalla, ennustaa Rakennuskassa. I Talous 17.11.2017 klo 13:51 päivitetty 17.11.2017 klo 14:11
 5. 5. Miltä taloustiede näyttää?
 6. 6. Optimoinnilta? Luonnonvarojen käyttö Kertyvät jätteet/ympäristöhaitta Innovaatiot
 7. 7. Miltä taloudellinen päätöksenteko näyttää?
 8. 8. Julkisen vallan kestävän kehityksen toimenpiteet rahoitetaan budjetissa
 9. 9. Mitkä ovat haasteet?
 10. 10. Vuonna 2002 korkea-asteen koulutuksen aloittaneiden valmistuminen sukupuolittain, %
 11. 11. Teollisuuden jalostusarvo- ja hiilidioksidipäästöosuus, 2016 Lähteet: Tilastokeskus, Päästökauppalaki, Saari ym. (2010), Energiateollisuus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Osuus teollisuustuotannon CO2-päästöistä Osuusteollisuudenjalostusarvosta Kone- ja metallituoteteollisuus Elintarviketeollisuus Muu tehdasteollisuus Tekstiili- ja vaateteollisuus Kaivostoiminta ja louhinta Kemianteollisuus Metsäteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Päästöjen osuus = tuotannon osuus
 12. 12. Mitä EI pitäisi tehdä?
 13. 13. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 2010-2017* * Ennakkotieto 1) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon sektori Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2016, Tilastokeskus
 14. 14. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiolaki • Päästöoikeudet on alkujaan jaettu ilmaiseksi • Päästöoikeuksia yllin kyllin ilmaisjaon yrityksillä • ”Kompensoidaan” kustannusta, jota ei ole välttämättä päästökaupassa edes syntynyt  Ohjauskeinon rapauttaminen  Harkinta petti jo valmisteluvaiheessa (TEM 2013/1) – kompensaatio esitetty ensimmäisen kerran korjaamaan rikkidirektiivistä ennakkoon oletettuja suuria kustannuksia ja dramaattisia työpaikkojen menetyksiä
 15. 15. Mitä sitten PITÄISI tehdä? • Ekonomistit ajattelevat että kannusteilla on väliä – ihmiset (ja yritykset) muuttavat käyttäytymistään; reagoivat esimerkiksi hintoihin • Millaisia kannusteita päätöksentekijöiden tulisi käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi? • Mitkä ovat kustannustehokkaimmat keinot? 16
 16. 16. • Varhaiskasvatus • Peruskoulutus • Ammatillinen ja korkeakoulutus • Täydennyskoulutus Edellytys inhimillisen pääoman hyödyntämiselle • Päästökauppa • Verot • Tuet • Määräykset • Valistus Ohjauskeino tavoitteen mukaan Suomesta Yhdenvertainen, tasa-arvoinen Hiilineutraali ja resurssiviisas ja osaava
 17. 17. Johtopäätökset • Politiikan toimenpiteet keskenään johdonmukaisia ja pitkäjänteisiä • Kannusteet tavoitteisiin pääsemiseksi • Politiikan toimenpiteiden ja uudistusten tavoitteet niin selvät, että vaikutukset voidaan myöhemmin arvioida – päästiinkö tavoitteisiin ja millä hinnalla 18
 18. 18. Mitä muualla? Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet http://www.regeringen.se/contentassets/dbb4c911287747b3943 b4f61cf2b344f/far-vi-det-battre-om-matt-pa-livskvalitet-.pf 2017 års ekonomiska vårproposition Bilaga 4 Nya mått på välstånd http://www.regeringen.se/49740b/contentassets/f9a7d8e112894d8 7b0dece44e8e40683/2017-ars-ekonomiska-varproposition-prop.- 201617100 Nasjonalbudsjettet 2018 Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål https://www.regjeringen.no/contentassets/6fc0451c5069408791d67 ca2fdcc51eb/no/pdfs/stm201720180001000dddpdfs.pdf

×