Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aktuell undersökning, Q2 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Aktuell undersökning, Q2 2014 (20)

Anzeige

Aktuell undersökning, Q2 2014

 1. 1. vårdfrågan.nu Vad tycker svenska folket? Våren 2014
 2. 2. Vad är vårdfrågan.nu? LIF – de forskande läkemedelsföretagen vill bidra till den svenska sjukvårdsdebatten. Därför ställer vi frågor om hälsa och sjukvård till allmänhet, beslutsfattare och vårdpersonal. Vissa frågor ställs kontinuerligt för att se trender över lång tid, andra frågor ställs för att ta temperaturen på ett aktuellt ämne. Resultaten presenterar vi på vårdfrågan.nu.
 3. 3. Om undersökningen Metod Webbaserade intervjuer i Novus Reformpanel Vård samt Novus riksrepresentativa Sverigepanel. I Novus Reformpanel Vård ingår i dagsläget drygt 400 beslutfattare inom hälso- och sjukvård. Dessa är sjukvårdspolitiker och tjänstemän (inom stat och landsting) med en spridning över hela Sverige och som rekryterats för att medverka i intressanta undersökningar om hälso-och 3 sjukvårdsfrågor. Novus Sverigepanel består av ca 35.000 personer och utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16-79 år. Intervjuerna genomfördes under perioden 1- 13 maj 2014 (beslutsfattare) och 30 april – 6 maj 2014 (allmänheten) Deltagarfrekvens beslutsfattare: 59% Deltagarfrekvens allmänheten: 56% Målgrupper och antalet intervjuer 1. Beslutsfattare: 249 intervjuer 2. Allmänheten 18-79 år: 1000 intervjuer Undersökningen ger möjlighet till nedbrytningar avseende kön, ålder, partitillhörighet mm. Besök vårdfrågan.nu för att ta del av signifikanta skillnader i nedbrytningarna.
 4. 4. Sammanfattning Allmänhetens svar  Politikerna anses mest otydliga i sina förslag om sjukvård. Mest tydliga när det gäller skola/utbildning.  7 av 10 tycker äldreomsorg, skola/utbildning och sjukvård går åt fel håll. 4 av 10 tycker landets ekonomi går åt rätt håll.  Nästan hälften vet inte vilket parti de anser ha den bästa sjukvårdspolitiken.  Bland de som anser att sjukvården går åt fel håll tycker flest att problemet är personalens arbetsvillkor och tillgängligheten.  Drygt 6 av 10 kan tänka sig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år.  Flest tycker att politikerna bör fokusera på personalens arbetsvillkor och tillgängligheten. Beslutsfattarnas svar Beslutsfattarna anser/tror i högre grad än allmänheten att:  Politikerna bör fokusera på följande områden inom sjukvården: - Tillgänglighet - Bemötande - Valfrihet 4
 5. 5. Frågeställningar  Hur tydliga eller otydliga anser du att politikerna är i sina förslag avseende följande områden?  Vilka av följande politiska områden tycker du rent generellt går åt rätt eller fel håll?  Inom vilket eller vilka områden i sjukvården anser du att utvecklingen går åt fel håll?  Vilket parti tycker du har den bästa politiken för sjukvårdsfrågor?  Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år?  Vilket eller vilka av följande områden inom sjukvården tycker du att politikerna bör fokusera på? Fråga i kursivt är ställd till både allmänhet och beslutsfattare 5
 6. 6. Aktuella frågor om sjukvård 6
 7. 7. Politikerna anses mest otydliga i sina förslag i området sjukvård Mest tydliga när det gäller skola/utbildning Fråga: Hur tydliga eller otydliga anser du att politikerna är i sina förslag avseende följande områden: 7 2% 2% 8% 7% 10% 19% 17% 30% 37% 31% 25% 27% 21% 17% 24% 37% 32% 25% 25% 21% 11% 15% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sjukvård Äldreomsorg Sysselsättning/Arbetslöshet Skola/Utbildning Landets ekonomi Mycket tydliga Ganska tydliga Varken eller Ganska otydliga Mycket otydliga Vet ej Otydliga (1+2) 48% 47% 35% 33% 29% Bas: Allmänheten
 8. 8. 7 av 10 tycker äldreomsorg, skola/utbildning och sjukvård går åt fel håll Fråga: Vilka av följande politiska områden tycker du rent generellt går åt rätt eller fel håll? 10% 18% 17% 28% 40% 72% 72% 68% 56% 36% 18% 10% 15% 16% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Äldreomsorg Skola/Utbildning Sjukvård Sysselsättning/Arbetslöshet Landets ekonomi Rätt håll Fel håll Ingen uppfattning Bas: Allmänheten 8
 9. 9. Bland de som anser att sjukvården går åt fel håll Anser flest att problemet är personalens arbetsvillkor och tillgängligheten Fråga: Inom vilket eller vilka områden i sjukvården anser du att utvecklingen går åt fel håll? 79% 59% 47% 34% 27% 22% 13% 5% 0% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personalens arbetsvillkor (t.ex. löner eller arbetstider för vårdpersonal) Tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) För många privata utförare Läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är moderna samt håller hög kvalitet) Bemötande (att bli bra bemött i vården) För mycket valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ) För lite valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ) För få privata utförare Ingen av ovanstående Vet ej Bas: De ur allmänheten som anser att sjukvården går åt fel håll; n = 677 9
 10. 10. Nästan hälften vet inte vilket parti de anser ha den bästa sjukvårdspolitiken Fråga: Vilket parti tycker du har den bästa politiken för sjukvårdsfrågor? 18% 8% 8% 5% 4% 3% 1% 1% 1% 3% 47% 21% 10% 6% 4% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Socialdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Miljöpartiet Annat parti Vill ej uppge Vet ej Maj 2014 Okt 2013 Bas: Allmänheten 10
 11. 11. Drygt 6 av 10 kan tänka sig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år Fråga: Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år? 62% 20% 14% 3% Ja Tveksam Nej Vet ej Bas: Allmänheten 11
 12. 12. Beslutsfattare tycker i högre grad att politikerna bör fokusera på tillgänglighet inom sjukvården, bemötande och valfrihet Fråga: Vilket eller vilka av följande områden inom sjukvården tycker du att politikerna bör fokusera på? 77% 62% 60% 53% 35% 16% 3% 0% 64% 57% 35% 70% 23% 33% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) Läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är moderna samt håller hög kvalitet) Bemötande (att bli bra bemött i vården) Personalens arbetsvillkor (t.ex. löner eller arbetstider för vårdpersonal) Valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ genom t.ex. vårdvalet) Driftsformen (om den offentligt finansierade vården drivs av offentliga eller privata utförare) Ingen av ovanstående Vet ej Beslutsfattare (n=249) Allmänheten (n=1000) Bas: Samtliga 12

×