Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tugon ng mga katutubo

9.668 Aufrufe

Veröffentlicht am

Para sa Ikalawang Markahang Pagsusulit 2011-2012

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Tugon ng mga katutubo

 1. 1. Pag-aalsa ng mga Pilipino Laban sa Espanya Binhi ng Nasyonalismo
 2. 2. Reaksyon ng mga Pilipino sa Pananakop <ul><li>Hindi lahat ng Pilipino ay sumang-ayon sa pananakop. Marami ang tumutol at nag-alsa sa laban sa mga Espanyol. </li></ul><ul><li>Nagkaroon ng mahigit 100 pag-aalsa , karamihan ay naganap sa pagitan ng 1565 – 1600. </li></ul>
 3. 3. Kahulugan ng Salitang Pag-aalsa <ul><li>Paghamon sa status-quo </li></ul><ul><li>Pagtutol sa mga patakarang ipinatutupad </li></ul><ul><li>Paghingi ng mga pagbabago </li></ul><ul><li>Maliliit na rebelyon </li></ul>
 4. 4. Mga Dahilan ng Pag-aalsa <ul><li>Pagnanais na maging malaya </li></ul><ul><li>Pagtututol sa mga Patakarang Pangkabuhayan </li></ul><ul><li>Panrelihiyon </li></ul><ul><li>Personal na Dahilan </li></ul>
 5. 5. Pagnanais na Maging Malaya <ul><li>May mga katutubong nais maging malaya. </li></ul><ul><ul><ul><li>Magat Salamat (1587:Tondo) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andres Malong (1661: Pangasinan) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Pagtututol sa mga Patakarang Pangkabuhayan <ul><li>Labis na pahirap sa pagbabayad ng tributo, polo, pag-aagaw ng mga lupain at monopolyo. </li></ul><ul><ul><ul><li>Silang (1762-63:Ilocos) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francisco Maniago (1660: Pampanga) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Panrelihiyon <ul><li>May mga katutubong nais ng pagkapantay-pantay at maibalik ang katutubong relihiyon. </li></ul><ul><ul><ul><li>Tamblot (1622:Bohol) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apolinario dela Cruz aka Hermano Pule (1840:Tayabas, Quezon) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Personal na Dahilan <ul><li>May mga personal na karaingan o ambisyon. </li></ul><ul><ul><ul><li>Dagohoy (1744-1828:Bohol) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>*Andres Malong (1660-61:Pangasinan) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Mahalagang Pag-aalsa Sanhi ng Pag-aalsa Dahilan kung bakit hindi nagtagumpay Magat Salamat Upang ipagtanggol ang Tondo Tinraydor ng isang katutubo Dagohoy Upang ipaghiganti ang kamatayan ng kaniyang kapatid Cebuano kasama ng mga Espanyol Diego Silang Upang baguhin ang patakarang Espanyol Katutubong mamamatay-tao Apolinario dela Cruz Upang maisulong ang pagkapantay-pantay ng tao Kakulangan ng sandata Francisco Maniago Upang maipatanggal ang polo at tributo Suportado ng mga katutubo ang Espanyol Tamblot Upang maibalik sa lumang pananampalataya Cebuano kasama ng mga Espanyol Andres Malong Nais lumaya at magtatag ng sariling kaharian Sundalong Kapampangan ng mga Espanyol
 10. 10. Dahilan ng Pagkabigo ng mga Pag-aalsa <ul><li>Makabagong armas ng mga Kastila. </li></ul><ul><li>Kawalan ng mga pinunong may sapat na istratehiya at karanasan sa pakikidigma. </li></ul><ul><li>Takot ang maraming katutubo sa prayle . </li></ul><ul><li>Kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. </li></ul>
 11. 11. Bakit Walang Pagkakaisa? <ul><li>Walang principalia na magtutustos ng laban </li></ul><ul><li>Sundalong-katutubo </li></ul><ul><li>komunikasyon, hirap ng paglalakbay at wika sa pagitan ng mga lalawigan </li></ul>
 12. 13. Tandaan <ul><li>Wala pang konsepto ng lahing ‘Pilipino’ sa mga panahong nag-aalsa </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Sa mga darating na panahon, marami ang dadating sa Pilipinas na magiging sangkap upang mabuo ang NASYONALISMO </li></ul>
 14. 15. Takdang-Aralin <ul><li>Basahin ang mga pah. 122 – 124. Anu-ano ang mga pagbabagong naranasan ng Pilipinas noong panahon 1760-1820 sa mga larangan ng ekonomiya, pulitika, at relihiyon (sosyo-kultural)? Gumawa ng sariling notes sa kuwaderno. </li></ul><ul><li>Magbasa-basa at magsaliksik rin tungkol sa Himagsikang Pranses. </li></ul>

×