Kapitulli 2Seksioni 2: Pronaret e Biznesit      Ujkan Bajra      Ujkan BAJRA, PhD. C  1
Objektivat mesimoreNë këtë seksion përshkruajmë pronarët ose njerëz të rëndësishëm të cilët do të jenë të përfshirë në n...
Objektivat mesimore• Detaje rreth personelit kyc• Profili (et) personale te pronarit (ve)• Arsyet për zgjedhjen e biznesit...
(1) Detaje rreth personelit kyç• Në rastin e një biznesi me një person, kjo mund të përbëjnë një CV fare te thjeshtë mësi...
(2) Profili (et) personale te pronarit (ve)• Çfarë nënkuptojmë me profil?• Në këtë seksion ju duhet te keni parasysh paraq...
(3) Arsyet për zgjedhjen e biznesit• Në këtë seksion ju duhet të shpjegoni në me detaje dukuritë e ndryshme apo faktorët ...
(4) Aftësitë personale dhe përvoja relevante       për biznesin e propozuar• Kjo është ajo ku ju mund të përshkruajn...
(5) Vlerësimi i aftësive në dispozicion, dhe     nevojat e identifikuara të zhvillimitKjo pjesë e planit të biznesit p...
…..vazhdimë3.  Çfarë boshllëqe apo dallime ekzistojnë në mes të   shkathtësive të nevojshme dhe aftësitë në dispozicion...
…..vazhdimë4. Si do ta ngushtojmë hendekun (boshllekun)?Ka dy opsione kryesore këtu: ose për të trajnuar  dhe zhvilluar a...
Ushtrimet• Diskutimi i ideve dhe objektivave• Formimi i grupeve dhe prezantimeve          Ujkan BAJRA, PhD. C  11
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Java 4 pronaret e biznesit

1.484 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Java 4 pronaret e biznesit

 1. 1. Kapitulli 2Seksioni 2: Pronaret e Biznesit Ujkan Bajra Ujkan BAJRA, PhD. C 1
 2. 2. Objektivat mesimoreNë këtë seksion përshkruajmë pronarët ose njerëz të rëndësishëm të cilët do të jenë të përfshirë në ngritjen dhe drejtimin e biznesit, së bashku me aftësitë e tyre përkatëse dhe aftësitë të cilat do të kontribuojnë drejt suksesit të saj.• Këta njerëz nuk mund të jetë një dhe te njëjtë, si andaj ju duhet identifikuar të tjerët të cilët kanë aftësi kyçe ose aftësitë e nevojshme për biznesin, por që do të jenë punonjës të këtyre pronarëve, Ujkan BAJRA, PhD. C 2
 3. 3. Objektivat mesimore• Detaje rreth personelit kyc• Profili (et) personale te pronarit (ve)• Arsyet për zgjedhjen e biznesit• Aftësitë personale dhe përvoja relevante për biznesin e propozuar• Vlerësimi i aftësive në dispozicion, dhe nevojat e identifikuara të zhvillimit Ujkan BAJRA, PhD. C 3
 4. 4. (1) Detaje rreth personelit kyç• Në rastin e një biznesi me një person, kjo mund të përbëjnë një CV fare te thjeshtë mësimor dhe profilin personal të operatorit të biznesit.• Megjithatë, në rastin e një korporate, mund të ketë një numër kyç të personelit të përfshirë, roli i funksioni i të cilëve do të duhet të përshkruhet në disa detaje• Të dhënat e tyre të plota mund te vendosen ne fund si një shtojcë e planit të biznesit.• Në të njëjtën kohë struktura e menaxhimit të organizatës mund të përshkruara në formën e një organigrami që përcakton pozicionet përkatëse dhe përgjegjësit e stafit kyç.• Sipas jush cilat të dhëna munden te përfshihen si detaje te personelit kyç? Ujkan BAJRA, PhD. C 4
 5. 5. (2) Profili (et) personale te pronarit (ve)• Çfarë nënkuptojmë me profil?• Në këtë seksion ju duhet te keni parasysh paraqitjen e një profil personal për secilin nga pronarët e bizneseve (në krahasim me të gjithë stafin kyç ose punëtorë)• Si rrjedhojë ju duhet te përshkruani veten, motivet tuaja, çdo përvojat e kaluara të cilat kanë pasur një ndikim të madh në stilin e jetës tuaj apo karrierën tuaj, dhe ambiciet tuaja personale dhe planet ose objektivat afatgjata për të ardhmen.• Profili juaj mund të përmbajë po ashtu edhe referenca për çdo rrethanë personale ose familjare ose angazhime sociale të cilat mund të influencoj të propozimi i biznesit tuaj. Për shembull, ju mund të keni familje për tu mbështetur. Ujkan BAJRA, PhD. C 5
 6. 6. (3) Arsyet për zgjedhjen e biznesit• Në këtë seksion ju duhet të shpjegoni në me detaje dukuritë e ndryshme apo faktorët nxitës-motivimin që kanë shkaktuar që të zhvillojnë planet tuaja për të drejtuar biznesin tuaj, dhe pse ju doni të shkoni në biznes.• Diskutimi i ideve qe keni dhen 2 shembuj konkret? – Fitimi – Prestigji – Ekzistenca• Këtu motivimi primar është shpesh një kënaqësi personale se sa siguri financiare. Ujkan BAJRA, PhD. C 6
 7. 7. (4) Aftësitë personale dhe përvoja relevante për biznesin e propozuar• Kjo është ajo ku ju mund të përshkruajnë aftësitë e ndryshme të cilat ju tashmë i posedoni ose që jeni duke punuar ne këtë drejtim;• Përmes kujt ju mund te dëshmoni qe keni aftësit e duhura – Diploma – Certifikata – Referencat e punedhënëvse paraprake – Përvoja e punës• Gjëja më e rëndësishme për të mbajtur mend është se nuk janë vetëm certifikatat të rëndësishme. P.sh të një menaxher bankë ose financier, kualifikimet akademike (ose profesional) nuk janë te vetmet qe merren ne konsideratë, por edhe përvoja paraprake. Ujkan BAJRA, PhD. C 7
 8. 8. (5) Vlerësimi i aftësive në dispozicion, dhe nevojat e identifikuara të zhvillimitKjo pjesë e planit të biznesit përbën vlerësimin e aftësive dhe analizen mbi boshllëqet e shkathtësive, dhe kërkon katër pyetje kyçe: 1. Cilat janë aatësitë të nevojshme për të arritur funksionimin efikas dhe fitimprurëse të biznesit të ri?Këto mund të jenë aftësitë teknike ose ekspertizë të tilla si tregtia apo kualifikime profesionale, aftësi të biznesit si mbajtjen ose kredi të kontrollit të ekspertizës, ose përvojë të menaxhimit, të tilla si mbikëqyrja stafit ose planifikimin e prodhimit. 2. Çfarë aftësi apo eksperiencë kam (ose stafi im) deri më sot, ose janë në procesin e zhvillimit?Çelësi për të iu përgjigjur kësaj pyetjeje është e ndershmëria totale dhe objektivitetit. Që nga mesi i viteve 1990 bankat e kreditimit gjithnjë kanë rritur rëndësinë e vetë-vlerësimit në planet e standardizuar të biznesit të tyre. Ka metoda të ndryshme dhe teknikat e vetë-vlerësim, disa prej të cilave do të konsiderohet më në detaje në Kapitullin 5. Ujkan BAJRA, PhD. C 8
 9. 9. …..vazhdimë3. Çfarë boshllëqe apo dallime ekzistojnë në mes të shkathtësive të nevojshme dhe aftësitë në dispozicion (mundshëm)?Përgjigja në këtë pyetje bëhet, duke vlerësuar kërkesat aftësitë e biznesit, dhe ato në dispozicion nga stafi ekzistues ose potencial, është e nevojshme për të përcaktuar mangësitë. Ky është procesi i analizimit të boshllëqeve të aftësive dhe është projektuar për të identifikuar fushat e mundshme për zhvillimin e stafit ekzistues, apo zona të tjera ku aftësitë e reja të personelit ku mund të kenë nevojë. Përsëri kjo është e rëndësishme të jetë plotësisht i sinqertë dhe objektiv në identifikimin e ndonjë boshllëk në aftësitë dhe përvojën.Si referencë një analizë SWOT mund të jenë të dobishme në hartimin e këtij seksioni. Ujkan BAJRA, PhD. C 9
 10. 10. …..vazhdimë4. Si do ta ngushtojmë hendekun (boshllekun)?Ka dy opsione kryesore këtu: ose për të trajnuar dhe zhvilluar aftësitë e juaja, ose stafit ekzistues, ose përmes importit (p.sh. Rekrutimi) te stafit të ri të cilët kanë ato aftësi thelbësore, duke marrë në konsideratë, që stafi të tilla janë në dispozicion në nivel lokal. Ujkan BAJRA, PhD. C 10
 11. 11. Ushtrimet• Diskutimi i ideve dhe objektivave• Formimi i grupeve dhe prezantimeve Ujkan BAJRA, PhD. C 11

×