Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
I.    ALAPADATOK                  Iskola típusa Általános iskola/ Alsó tagozat            ...
Idő             Tartalom                    Az órai tevékenység              ...
A mai órán József Attila életével             és az Altató című verssel fogunk             megism...
Probléma felvetése :Mit gondoltok      rész       boldog gyermekkora volt a2’    összefoglalás       ...
Az óra közben szerzett kép2’  V. Értékelés          darabok (puzzle) összeillesztése
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Csekeiné vagács zsuzsa digitális óravázlat végleges

19.923 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Csekeiné vagács zsuzsa digitális óravázlat végleges

 1. 1. I. ALAPADATOK Iskola típusa Általános iskola/ Alsó tagozat Osztály: 2. Óra helye a tantervben: 87.óra Tantárgy: Magyar nyelv és - irodalom Téma, témakör: Otthon- Család- Szeretet Óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó (feladatmegoldó) Elsajátítandó fogalmak jegyzéke:Műnemek, költői kifejezések, Rím, II. FEJLESZTÉSI CÉLOK Az ismeretek, ismeretkörök tudása, mégpedig: A meglévő tudás előhívása, mozgósítása, népköltészet- műköltészet,. A költő életútja, a család szerepének vizsgálata. A vers szöveg központú elemzése, költői képek megfigyelése. A vers külső jegyeinek felismerése, verstani alapismeretek rímek, ritmus, refrén, A képességek, készségek, mégpedig: Az önálló és csoportos ismeretszerzés hatékonyságának megtapasztalása. A kommunikációs képességek fejlesztése, a vers szövegének értelmezésével, beszélgetéssel. Hatékony tanulási képesség fejlesztése az internet keresőprogramjainak felhasználásával. A digitális kompetencia fejlesztése. Együttműködési képesség fejlesztése Önellenőrzés fejlesztése Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők, mégpedig: A költemény hangulata, hatása a tanulókra, versolvasás a hangulat tükrözésével Egymás segítése, munkamegosztás tapasztalása csoport munka során. A lírai mű témájának és hangulatának, hangnemének felismerése. A művekhez kapcsolódó feladatok megoldása önálló és csoportos munkában. III. MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK Hagyományos osztálytermi módszerek Az ismert hagyományos munkaformák: frontális, páros, egyéni Módszerek: beszélgetés-vita, értelmezés, gyűjtőmunka, játék, megfigyelés A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: csoport munka, szerepek megtartása,gyűjtőmunka, csoportos megbeszélés Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek : Probléma- és felfedező alapú tanulás, probléma felvetés- megoldási tervek megtervezése Közösségi terek használata: Youtube, Wikipedia IV. FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: Tankönyv, szókártyák Digitális források: Tantermi eszközök: digitális tábla, projektor, hálózatba kötött számítógépek, internet eléréssel. Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: http://www.google.hu, https://www.youtube.comhttp://www.google.hu/ Tanulói szemléltető eszközök: böngészők tankönyv, szókártyák, feladatlapokTanári szemléltetőeszközök: Közösségi terek, interaktív tananyagok, laptop, projektor,interaktív-tábla, szókártya, tankönyv, munkafüzet V. FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: Apáczai Tankönyv Kiadó: Hétszínvarázs ok, munkafüzet, Tanmenet SpenserKagan: Kooperatív tanulás Elektronikus (offline, online): Apáczai Tk-Kiadó interaktív tananyag a Hétszínvarázsok.-hez
 2. 2. Idő Tartalom Az órai tevékenység Adat, név, Módszerei,0- Gondolatmenet, részfeladat fogalom, tevékenységei Eszközei Szemléltetés45 jelenség formái A mai órán sokat fogunk beszélgetni, játszani, az internetet1’ I. Motiváció használni, ezért is jöttünk fel ide a számítástechnika terembe. II. Korábbi ismeretek A mai órát egy játékkal kezdjük. Minden csoport talál egy Az interaktív borítékban képeket és szókártyák táblán is3’ aktivizálása szókártyákat , próbáljátok csoport interaktív megjelennek a csoportosítani ezeket. (család tábla képek és tagjai jellemző tulajdonságaik, kártyák cselekvéseik Az A csoportok szószólói bemutatják család, ellenőrzésnél4’ részellenőrzés, a csoportosításokat munkamegosztá frontális interaktív érvelés- vita- megbeszélés s táblán. Amelyik csoport jól dolgozott kap visszacsatolás / egy mozaik darabot. (ebből ha megerősítés ügyesek óra végére összeáll egy kép. Kártyák Petőfi Sándor: Arany Lacinak Gyurkovics Tibor: Iskola- Újabb kártyákat osztok,ezeken nyitogató verscímek vannak, szét kell kártyák, Weöres válogatni aszerint, hogy ismerjük- népköltészet csomago- Sándor:3’ aktivizálása csoport e a költőjét vagy sem műköltészet ló papír, Sehallselát (népköltészet, műköltészet) ragasztó Dömötör Költők megbeszélése Móra : Cinege cipője Ess, eső, ess A tíz éves rohan Petőfi: Anyám tyúkja A csoportok kiteszik a papírra3’ részellenőrzés, felragasztott csoportosítást a frontális tábla táblára, közös ellenőrzés III. Új ismeretek feldolgozása
 3. 3. A mai órán József Attila életével és az Altató című verssel fogunk megismerkedni. csoportokban fogunk dolgozni. 1. csoport Tudjatok meg az Interneten kutatva minél többet József Attila életéről, az írnok írja ki amit a legfontosabbnak gondoltok. Használjátok a Wikipédiát:http://hu.wiki pedia.org/wiki/J%C3%B 3zsef_Attila 2. csoport Készítsetek néhány képes PPt József Attiláról, legyen benne kép a költőről, a számítógép családjáról. Említsétek ek,interaktí célkitűzés, meg néhány versének12’ csoport v tábla, problémafelvetés címét is! papírok,jeg Használhatjátok a yzetek google keresőt! http://www.google.hu/w ebhp?hl=hu&tab=iw http://www.google.hu/im ghp?hl=hu&tab=wi 3. csoport Ti az interaktív táblánál fogtok dolgozni, egészítsétek ki a hiányos mondatokat, a tanári aztalon lévő papírok segítségével. A költő …..született. Az édesapja………., az édesanyja………….. A család egyedül marad mikor az édesapa elindul szerencsét próbálni……………-ba. József Attila a ………….miatt nevelőszülőkhöz kerül…….-re. Első verse……….. Az egyetemenről ………….tanár úr eltanácsolja. A jól együttműködő/dolgozó ellenőrzés, csoportok kapnak egy-egy mozaik visszacsatolás darabot
 4. 4. Probléma felvetése :Mit gondoltok rész boldog gyermekkora volt a2’ összefoglalás költőnek? vélemények ütköztetése, III. Új ismeretek feldolgozása Most hallgassuk meg a verset! Figyeljétek meg a hangulatát! Beszélgetés a vers hangulatáról, a versben megjelenő egyszerű költői képekről.. Ha nektek kellene színeket választani egy a vershez készített rajzfilmhez , milyeneket használnátok? Ha zenét kéne választani milyen lenne? Milyen képeket rajzolnátok? cd lejátszó, interaktív A vers a célkitűzés, Bemutatás tábla12’ frontális, egyéni digitális táblán problémafelvetés http://www.youtube.com/watch?v= tankönyv is kivetítve. qmMSIfFecDY munkafü- http://www.youtube.com/watch?v= zet sR7uL36Secw http://www.youtube.com/watch?v= Izbn5OW1mGU Vélemények megbeszélése Vers elemzése a tanult verstani ismeretek alkalmazásával. versszak, verssor, szótag szám, ritmus, rím, megszemélyesítés Tk.92. oldal Mf. feladatainak felhasználása a vers elemzésekor. A vers elhelyezése az óra eleji csoportok megfelelő helyére. ellenőrzés, Miért? (nép- vagyműköltészet)2’ frontális tábla visszacsatolás A családtagok közül ki szerepelt a versben, ki volt fontos a költő életében? Házi feladat: Vers megtanulása Gyűjtsetek otthon az Interneten való barangolás során József1’ IV. Összefoglalás Attila verset, amit az édesanyjáról frontális írt és küldjétek el nekem az osztály google csoport oldalára. ligetidelfinek@googlegroups.com Készítsetek egy rajzot a vershez!
 5. 5. Az óra közben szerzett kép2’ V. Értékelés darabok (puzzle) összeillesztése

×